Sezona je nagradnih igara. Unatoč koroni i padu potrošnje kupce svi mame letcima s raznim dobicima. Pošalji SMS, popuni letak, kupi određeni proizvod pa sudjeluj u.... fantastičnom fondu nagrada. Na promotivnim letcima slike su automobila, novčanica, što znači love na potrošačkim karticama, nešto sitnijim slovima i čitav niz utješnih nagrada.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Koliko ste puta nasjeli pa pomislili da ćete sigurno ovaj put imati sreće samo ako odigrate baš tu nagradnu igru. Koliko ste puta ušli u trgovački centar pa su vam na blagajni ili pak atraktivne hostese na promo štandu neke tvrtke dale letak s nagradama. Vaše je bilo samo da kupite određeni proizvod, potrošite stanoviti iznos te onda popunite letak ili pak osobne podatke s brojem računa pošaljete SMS-om na traženu adresu. Koliko ste puta provjeravali nalazi li se vaše ime među sretnim dobitnicima - pa ste možda bili razočarani kada ste shvatili da upravo vas nema.

Ovo nije priča o onima koje je sreća te koje su glavni / sporedni dobici mimoišli. Naime, proveli smo višemjesečno istraživanje  profila sretnih dobitnika i došli do nevjerojatnih otkrića. U brojnim slučajevima iste osobe te članovi njihovih najužih obitelji nalaze se na popisu sretnih dobitnika. Nevjerojatno je koliko smo istih imena uočili na popisu dobitnika. U brojnim slučajevima ista osoba dobila je niz glavnih nagrada, primjerice: auto, lovu na potrošačkoj kartici, televizor, mobitel, električni skuter...perilicu... a onda je u drugim nagradnim igrama ista osoba osvojila i niz utješnih nagrada tipa paket proizvoda, majica, kapa....

Svjedočili smo nevjerojatnom fenomenu, ili je Hrvatska zemlja rijetko sretnih pojedinaca ili pak uvijek jedni te isti ljudi sudjeluju i osvajaju. O tom fenomenu pokušali smo više doznati od samih priređivača nagradnih igara. U nekim slučajevima to su isti identiteti, primjerice tvrtke koje dijele nagrade ujedno su i organizatori. No, brojne tvrtke, poglavito trgovački lanci ili zastupnici vodećih robnih marki, angažiraju specijalizirane tvrtke koje organiziraju nagradne igre za njihov račun. Zakonska je obveza organizatora prijaviti pravila nagradne igre Ministarstvu financija. U slučajevima bogatijeg fonda propisano je da izvlačenju mora nazočiti i javni bilježnik.

Nekada su sudionici nagradnih igara morali poštom slati ispunjene kupone ili letke. Danas je situacija posve drugačija. Većina nagradnih igara počiva na slanju SMS-a i samim tim na nekom automatskom sistemu izvlačenja dobitnika. Budući se sretni dobitnici više ne izlače iz bubnja, pomislili smo kako u tom grmu leži zec. Je li moguće da se kod generiranja dobitnika putem SMS izvlačenja, dogodi neka, nazovimo je tako 'algoritamska rupa' u kojoj, kao u teoriji zakrivljenog svemira ili crne rupe, ili Bermudskog trokuta, nestaju uvijek isti nesretnici koji uzaludno popunjavaju listiće a lansiraju se samo uvijek jedni te isti sretni dobitnici.

Analizirali smo i strukture dobitnika putem dostupnih podataka. U slučaju sretnih dobitnika iz Hrvatske nemoguće je izvesti zaključak da sretni dobitnici dolaze iz istog mjesta. Raspršeni su u nizu gradova ali i malih sredina. Također, uočljivo je kako dolaze iz istih obitelji, dakle govorimo o osobama koje organizatoru prijave istu adresu, i kako u pravilu uvijek jedan od njih dobije barem desetak što glavnih što sporednih nagrada, tipa auto, lova, mobitel.. dok ostali ukućani dobiju neki osrednji nagradni fond. Uočili smo i pasioniranost sudionika nagradnih igara.

Prema strukturi dobitnika proizlazi da određeni dobitnici sudjeluje u ama baš svakom izvlačenju. Tako smo uočili da je muškarac koji je dobio automobil, lovu na potrošačkoj kartici, skuter, objavljen na listi dobitnika tipično ženskih nagrada tipa paket higijenskih uložaka ili ženskih brijača. Većina kontaktiranih trgovačkih lanaca kojima smo poslali upite ili se nije očitovala ili su vrlo šturo odgovorili kako je s njihovim nagradnim igrama sve regularno. U idućim nastavcima točno ćemo pobrojati koga smo sve kontaktirali te kakve smo odgovore dobili. Za početak donosimo komunikaciju s nadležnim Ministarstvom financija na upit koji smo poslali ministru financija.

Objavljujemo pitanja i odgovore koje smo dobili s potpisom glasnogovornice Porezne uprave - Ministarstva financija. U uvodu smo naveli: 'Imperijal.net provodi istraživanje jesu li nagradne igre trgovačkih lanaca / društava u Hrvatskoj namještene ili ne. S obzirom da je Ministarstvo financija odgovorno po zakonu za kontrolu nagradnih igara zanima nas sljedeće:

- Smatrate li da odgovorni u Ministarstvu financija odgovorno i zakonito kontroliraju nagradne igre, odnosno provjeravaju na temelju činjenica jesu li iste namještene ili ne?

Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o igrama na sreću  (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 8/10, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Prema članku 69. stavak 1. Zakona nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Prema članku 69. stavak 5. Zakona pravila nagradne igre, sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkim i drugim javnim medijima.

Sukladno članku 12. Pravilnika priređivač nagradne igre dužan je svojim pravilima propisati kada će, gdje i na koji način izvlačenje biti obavljeno. Priređivač u svojim pravilima mora predvidjeti najmanje tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada. Javnom izvlačenju nagrada s pojedinačnom vrijednošću nagrade većom od 50.000 kuna obvezno mora prisustvovati javni bilježnik. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Člankom 16. Pravilnika propisano je da su priređivači dužni u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrednijih od 5.000 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. Iz svega navedenog proizlazi da priređivači nagradnih igara nakon obavljenog izvlačenja dostavljaju Ministarstvu financija zapisnik sa izvlačenja potpisan od strane tročlane komisije te ako se radi o pojedinačnim nagradama koje su veće od 50.000 kuna i zapisnik od strane javnog bilježnika, podatke o dobitnicima nagrada i potvrde o preuzimanju nagrada. Nakon dostave navedenoga, priređivači su ispunili svoje obveze propisane Zakonom i Pravilnikom.

- Kako komentirate da je sretni dobitnik više glavnih ali i brojnih sporednih nagrada u nizu nagradnih igara, primjerice,  jedna te ista osoba (I.P.), te član najuže obitelji te osobe (M.P.)?

Sukladno Zakonu i Pravilniku, službenici Ministarstva financija, Porezne uprave nisu članovi komisije koja nadgleda sam postupak izvlačenja nagrada te ne kontroliraju tijek provođenja pojedine nagradne igre. Ministarstvo financija, Porezna uprava sukladno Zakonu i Pravilniku nije dužna voditi registar o dobitnicima u nagradnim igrama, dok saznanja o nepravilnostima prilikom javnog izvlačenja dobitnika zaprima temeljem dostavljenih prijava sudionika nagradnih igara. Sva izvlačenja nagradnih igara su javna te svatko tko je zainteresiran može prisustvovati samom izvlačenju nagrada u pojedinoj nagradnoj igri. Ukoliko se primijete nepravilnosti u postupku provođenja nagradne igre, iste se može prijaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će prijavu proslijediti na postupanje nadležnoj službi.

- Smatrate li da činjenica da iste osoba dobivaju brojne nagrade govori u prilog da se radi o najsretnijim osobama u Hrvatskoj (moguće i čitavom svijetu) ili pak podatak da iste osobe odnose pobjedu u nagradnim igrama trgovačkih lanaca / društava svjedoči o tužnoj istini da su nagradne igre namještene a da isto u Hrvatskoj nadležni u Ministarstvu financija dopuštaju?

•  Prema članku 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16, 98/19) temeljna zadaća Porezne uprave je primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. U cilju utvrđivanja pravilnosti primjene poreznih propisa provjeravaju se sve činjenice bitne za oporezivanje kod svih poreznih obveznika što uključuje i porezne obveznike - priređivače nagradnih igara. Navedeni porezni obveznici dužni su obračunavati, prijavljivati i plaćati propisane porezne obveze sukladno zakonima kojima se regulira određena vrsta poreza, pa tako i Zakonom o igrama na sreću. Odabir poreznih obveznika za nadzor se obavlja kroz analizu rizika, a na temelju svih raspoloživih podataka kako iz baza s kojima raspolaže Porezna uprava tako i iz drugih (vanjskih) izvora.

Ovisno o rezultatima provedenih analiza rizika, nadzorne aktivnosti se provode ciljano, u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona, zakona kojim se uređuju pojedine vrste poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugim propisima. Ističemo da Porezna uprava svaki zaprimljeni upit/predstavku prihvaća kao korisnu informaciju pri analizi rizika odnosno usmjeravanju i određivanju prioriteta nadzornih aktivnosti. Zahvaljujemo na vašem upitu te vas ovim putem izvješćujemo da ćemo prilikom izmjene propisa koji reguliraju priređivanje nagradnih igara razmotriti propisivanje dodatnih mehanizama kojima bi se spriječila mogućnost eventualne manipulacije prilikom postupka izvlačenja dobitnika nagrada.

Takav smo odgovor dobili iz Ministarstva financija. Ovoj temi posvetit ćemo nastavke tako da će javnost imati priliku uočiti neobične koincidencije s ishodom nagradnih igara. Moguće da će ova tema potaknuti neke da se pasioniranije uključe u nagradne igre. Možda je to stvar ne samo sreće već i statistike. Naime, iz jedne hrvatske tvrtke koja se bavi organizacijom nagradnih igara uvjeravali su nas kako činjenica da iste osobe dobivaju nagrade znači samo da iste osobe igraju sve moguće nagradne igre. U svakom slučaju rezultate našeg višemjesečnog istraživanja nagradnih igara i dobitnika, prepustit ćemo javnosti na prosudbu.

Reci što misliš!