Šef Financijske agencije živi u Vukovaru a u Zagrebu ima boravište. Kada se temeljem policijskog naloga našao na sudu zbog teškog prometnog prekršaja priznao je djelo a sutkinja je prihvatila niz olakotnih okolnosti.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na sudskoj oglasnoj ploči 8. ožujka ove godine objavljena je presuda 'u ime RH' Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu. Sutkinja Gordana Prpić donijela je presudu u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika Dražena Čovića (53) zastupanog po braniteljici Mariji Cindrić Bojmić, odvjetnici iz Vukovara. Okrivljeni je direktor Financijske agencije - Fine a sudilo mu se zbog prekršaja iz čl. 59. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Odlučivalo se o prigovoru okrivljenika protiv obaveznog prekršajnog naloga PU Zagrebačke, VIII Policijske postaje a nakon provedenog žurnog postupka. Direktor Fine oglašen je krivim. Iz presude doznajemo kako  je Dražen Čović, s adresom stanovanja u Vukovaru te boravištem u Zagrebu, magistar ekonomskih znanosti zaposlen u Fini Zagreb, s primanjima od 16.000 kuna, oženjen, otac dvoje djece i prekršajno nekažnjavan.

Presuđeno je da je kriv što je  25. travnja 2018. godine u 23,00 sati u Zagrebu, upravljao osobnim vozilom  krećući se Ul. Hrvatske bratske zajednice u smjeru sjevera, a dolaskom do raskrižja s Ul. grada Vukovara nije zaustavio automobil na znak crvenog svjetla na semaforu, već je prošao kroz raskrižje. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 900 kuna koju je dužan uplatiti u korist Državnog proračuna.

Ukoliko plati u traženom roku dvije trećine izrečene novčane kazne u korist Državnog proračuna, dakle 600 kn, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena. Dužan je nadoknaditi troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 100 kuna u korist Državnog proračuna. Iz dokumenta doznajemo kako je  PU Zagrebačka, VIII Policijska postaja izdala 25. travnja 2018. godine obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenika.  

Okrivljenik je ispitan u žurnom postupku, izjavio da se smatra krivim i priznao djelo prekršaja te je u svojoj obrani naveo da je točno da je navedenog dana upravljao službenim automobilom te ušao u raskrižje u trenutku kada se na semaforu svjetlo promijenilo u crveno zbog čega mu je izuzetno žao 'no procijenio je da je sigurnije proći raskrižjem nego naglo zakočiti i riskirati nalet vozila iza sebe.

Ćović je molio 'sud da mu ne izrekne zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom zato što živi u Vukovaru a prebiva u Zagrebu te mu je vozilo zbog prirode posla neophodno. Također moli sud da kod odluke o visini kazne olakotno cijeni i tešku prirodu bolesti njegove supruge koja iziskuje dodatne troškove liječenja' - piše u dokumentu.

Prilikom odluke o adekvatnoj sankciji, sutkinja je kao olakotnu okolnost okrivljeniku uzetla iskreno priznanje djela prekršaja, dotadašnju prekršajnu nekažnjavanost, dok posebnih otegotnih okolnosti nije našla. Stoga je okrivljeniku izrečena novčana kaznu u ublaženom iznosu, za koju je smatrala  'da je primjerena značaju i težini počinjenog prekršaja, stupnju njegove odgovornosti i stupnju povrijeđenosti zaštićenog dobra'.

Sutkinja Gordana Prpić nije smatrala neophodnim primjeniti prema istom zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima, držeći da će se svrha prekršajnih sankcija postići i izrečenom sankcijom. Inače, šefu Fine prije objave članka poslali smo upit vezano uz ovu presudu ali se on nije očitovao na naša pitanja.

Dio presude šefu Fine iz kojeg se vidi da je priznao prekršaj ali i molio da mu ne oduzmu vozačku zbog bolesti supruge

Reci što misliš!