Tijekom tajnog praćenja i prisluškivanja istražitelji Uskoka ušli su u trag brojnim dogovorima i plaćanjima koje je realizirala bivša državna tajnica koja je uhapšena i provela 4 mjeseca u zatvoru Remetinec zbog slučaja Vjetroelektrane. Sud je odbio njezinu žalbu da se deblokira kuća koja glasi na njezinog oca jer su tajnim uhođenjem istražitelji sklopili mozaik kako je sve skupe dogovore oko uređenja dogovarala isključivo ona i nitko drugi iz njezine obitelji. Tako su zaključili da kuća glasi na njezinog oca samo zato što ni ona ni suprug nemaju nikakvo legalno pokriće za tako skupu investiciju.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Županijskom sudu u Zagrebu, vijeće sastavljeno od sudaca toga suda: Lidije Vidjak kao predsjednice vijeća te Sonje Brešković Balent i Renate Miličević kao članica vijeća odlučivalo je u kaznenom predmetu protiv prvookrivljene Josipe Rimac i dr., zbog kaznenog djela iz članka 259. stavka 2. i dr. Kaznenog zakona. Vijeće je zasjedalo povodom žalbe Josipe Rimac podnesene protiv rješenja suca istrage od 21. travnja 2021. o produljenju privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom. Na sjednici vijeća održanoj 11. lipnja 2021. odbijena je žalba prvokrivljene Josipe Rimac kao neosnovana.

U obrazloženju se navodi kako je rješenjem suca istrage od 21. travnja 2021. produljena privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom kojom se zabranjuje Josipu Čulini iz Drniša otuđenje ili opterećenje nekretnine, kuće u Vodicama. Ta je zabrana već upisana u vlasničkom listu, odnosno u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku. Ta privremena mjera, može trajati najdulje 2 godine do potvrđivanja optužnice, a ukoliko u tom roku optužnica bude potvrdena ili podnesen prijedlog najdulje šezdeset dana nakon što sud dostavi USKOK-u obavijest da je presuda u predmetnom kaznenom postupku postala pravomoćna.

Privremena mjera donešena je u korist Republike Hrvatske. Dokument koji je objavljen na sudskoj ploči nije cjelovit ali se iz spisa može steći detaljan uvid u sve okolnosti koje, prema optužnici, dokazuju da je Josipa Rimac stvarna vlasnica kuće u Vodicama a ne njezin otac. Iz spisa nedvojbeno proizlazi kako istražitelji Uskoka sumnjaju da je kuća i glasila na oca bivše državne tajnice i bivše gradonačelnice Knina koja je provela 4 mjeseca u istražnom zatvoru zbog sumnje na korpuciju i namještanja u korist hercegovačkog tajkuna Milenka Bašića u aferi znanoj kao Vjetroelektrane.

Sud je kao relevantne prihvatio dokaze iz kojih je proizlazilo da je upravo u tu kuću uložila novac koji je, kako se sumnja, dobila kao mito pogodujući vlasnicima tvrtke C.E.M.P. Milenku Bašiću i Draganu Stipiću za njihov projekt vjetroparka Krš Pađene. Jedna od optužbi zbog kojih se istražuje Josipu Rimac je i pogodovanje Nikoli Lapčiću, vlasniku Stolarije Lapčić iz Knina, na natječaju za 185 tisuća kuna potpora Ministarstva gospodarstva. Nakon što je Lapčiću pomogla u tome, angažirala ga je navodno na postavljanju kuhinje, stolarije i ugradbenih ormara upravo u vikendici u Vodicama, ali i u svojoj obiteljskoj kući u Kninu. I Lapčić je zbog toga osumnjičen. Donosimo tekst dokumenta u originalnom obliku kako je objavljen na sudskoj oglasnoj ploči.

'Nadalje, 22. veljače 2020. policijski službenici su izvršili tajnu pratnju 1. okrivljene Josipe Rimac, kojom prilikom je izmedu ostalog otišla u trgovački centar Bauhaus u Splitu radi nabavke boja i drugih stvari potrebnih za radove uređenja kuće, nakon čega je došla u vikend kuću u Vodicama te se sastala sa XII okrivljenim Nikolom Lapčićem, a kako bi izmjerio dimenzije prostorija za potrebe izrade kuhinje i ormara. Nakon toga o detaljima oko izrade namještaja prvookrivljena Josipa Rimac i XII okr. Nikola Lapčić razgovaraju 22. i 28. veljače 2020., pri čemu u razgovoru od 28. veljače govore o iznosu novca s kojim prvookrivljena Josipa Rimac raspolaže za radove i spominje se iznos od 50.000 kuna. Nakon toga, 1. ožujka 2020. 1. okrivljena Josipa Rimac se prema sadržaju telefonske komunikacije sastala sa XII okr. Nikolom Lapčićem u njegovoj stolarskoj radnji u Kninu, radi dogovora o izradi namještaja.

Nadalje, o izradi kuhinje, ormara i ulaznih vrata za predmetnu kuću 1. okrivljena Josipa Rimac je 14. ožujka 2020. ponovno kontaktirala XII okr. Nikolu Lapčića, kojom prilikom joj je on rekao da ona uvijek gleda svoju korist, na što mu je prvookrivljena odgovorila da je tako bilo uvijek, i potom se našalila da se odrekla plaćanja. I tijekom travnja (1., 3. i 28.) i svibnja (2.,7.,15. i 22.) zabilježen je niz razgovora između I i XII okrivljenika na istu temu, odnosno izradu namještaja. XII okrivljeni Nikola Lapčić je u obrani naveo da mu je prvookrivljena Josipa Rimac 3. travnja 2020. na ime izvršenih radova predala iznos od 3.000 EUR-a te kako je ukupna vrijednost radova preko 60.000 kuna, dok iz poslovnih knjiga njegovog obrta Stolarija Lapčić, koji su pretragom izuzeti od istog, proizlazi da se radi o radovima u vrijednosti od oko 60.000 kuna.

Nadalje, u istom periodu, odnosno od siječnja do svibnja 2020. zabilježeno je 17 razgovora prvookrivljene Josipe Rimac sa Brunom Ljubas iz društva Ljubas-Mont d.o.o. Knin u svezi izvođenja raznih vrsta radova u kući u Vodicama. Tako iz razgovora od 26. siječnja 2020. proizlazi da prvookrivljenica dogovora postavijanje parketa u dnevni boravak, četiri sobe u prizemlju i petu sobu na katu, te da se radi o površini od 80 m2 na kojoj treba postaviti parkete, kao i bojanje prostora. Pri tome prvookrivljena traži od Brune Ljubasa da pregleda prostor prije početka radova, a da će se naknadno čuti i dogovoriti za ključ i oko cijene. činjenica da prvookrivljena Josipa Rimac dogovara pregled kuće te preuzimanje ključa, jasno ukazuje da se ista ponaša kao vlasnica predmetnog objekta. Pored navedenog, 29. veljače 2020. prvookrivljena Josipa Rimac sastala se sa Vladimirom Moćanom zv. Modko kod predmetne vikend kuće u Vodicama, u vezi postavljanja klima uredaja, te je 2. svibnja 2020. zabilježen razgovor radi dogovora oko plaćanja. Osim toga, u istom periodu zabilježeni su i razgovori s drugim izvodačima radova oko postavljanja tendi i nadstrešnice, postavljanja keramike, rasvjete, kao i kupnji materijala, kreveta, zavjesa i dr.

Uz sve to isključivo prvookriviljena Josipa Rimac cijelo vrijeme nadgleda izvođenje radova, te kontinuirano od izvođača radova traži izvješće o tijeku radova, te da poštuju dogovorene rokove. Tako primjerice u razgovoru od 4. ožujka 2020. vođenom sa sestrom Nediljkom Radić prvookrivljena navodi da će iz Zagreba doći u petak i ide u Šibenik „da vidi što su joj majstori napravili". U konačnici iz razgovora koji je prvookrivljena vodila 6. svibnja 2020. sa Biserkom Vujić proizlazi da su radovi u najvećem dijelu gotovi te da su postavljene klime, pločice i dr. U navedenom periodu, a kako to proizlazi iz prikupljenih dokaza, prvookrivljena Josipa Rimac je utrošila znatna novčana sredstva na predmetne radove i opremanje kuće.

Osim prethodno navedenog iznosa od 3.000 eura za kojeg je XII okr. Nikola Lapčić naveo da ga je primio na ime predujma za stolarske radove, kod nje su pronađeni plaćeni računi društva Furniture1 d.o.o. izdani na njeno ime od 21. travnja 2020. u iznosu od 34.229,00 kuna i od 8. svibnja 2020. u iznosu od 14.094,00 kuna, kao i brojni računi i slipovi iz Jyska, Feroterma i sl. na iznose od oko 1.000.00 kuna, svi iz travnja i svibnja 2020. Nadalje, kod nje je pronađena tablica sa datumom 28. siječanj 2020. s prikazanim stavkama kupljenog namještaja na ukupan iznos od 115.347 kuna, dok joj je krajem svibnja od društva Namještaj.hr izvršena isporuka namještaja ukupne vrijednosti 52.886 kuna, a iz posebnih dokaznih radnji proizlazi kako je tijekom travnja 2020. sestri ostavila iznos od 20.000 kuna također radi plaćanja troškova uredenja kuće u Vodicama.

lz svega navedenog proizlazi da je raspolagala s gotovinom od preko 200.000 kuna koje je u svega četiri mjeseca uložila u uređenje navedene kuće. Pri tome je bitno naglasiti da nitko od članova njene obitelji ne sudjeluje ni operativno ni financijski u dogovorima i plaćanjima predmetnih radova, što dodatno potvrđuje da je ista stvarna vlasnica predmetne nekretnine. Pored navedenog, sve izloženo ukazuje da je ista u navedenom periodu raspolagala sa znatnim gotovinskim sredstvima za pokriće opisanih troškova. Naime, pregledom prometa po računu kojega ista ima otvorenog kod OTP banke proizlazi da ista nema raspoloživih sredstava u takvom iznosu da bi mogla financirati građevinske radove i opremanje kuće. Štoviše ista je u kontinuiranom minusu po tekućem računu, tako je primjerice na dan 17. veljače 2020. ista u minusu 34.909,50 kn.

Jedini prihod koji ista ostvaruje i koji se evidentira na predmetnom računu je plaća u iznosu od cca 11.800 kn. Što se tiče troškova koji se podmiruju s predmetnog računa vidIjivo je da se plaćaju režijski troškovi te da ista kupuje prehrambene i higijenske potrepštine, kao i stvari za kćerku. Na računu nije evidentirano kupovanje građevinskog materijala za izvođenje radova, niti opreme za kuću, o kojima govori u zabilježenoj komunikaciji. Isto stanje je i na deviznom računu na kojem je ista ima u inkriminiranom periodu raspolagala sa 1.300 eura koje je i utrošila, ali ne za potrebe predmetne kuće. Sve navedeno je vidIjivo iz prometa po računima koji se u prilogu dostavlja. K tome ni suprug prvookrivljene Josipe Rimac, Danijel Rimac, ne raspolaže značajnijim sredstvima iz kojih bi se mogli podmirivati predmetni troškovi.

Tako iz prometa po njegovom računu kod OTP banke proizlazi da isti ostvaruje mjesečna primanja od cca 5.000 kuna i nema evidentirane štednje ili značajnih sredstava. Tako primjerice stanje na predmetnom računu na dan 18. veljače 2020. iznosi minus 11.935,87 kuna i to nakon što je 11. veljače 2020. uzeo pozajmicu od sindikata INA d.d. od 5.000 kn. Jedini značajniji priliv na predmetni račun Danijela Rimca evidentiran je 5. ožujka 2020. i to uplata u gotovini od 50.000 kuna, za koji nije vidIjiv izvor, dok je stanje na istom na dan 7. svibnja 2020. 12.172,25. kuna. Kao i kod prvookrivljene Josipe Rimac, ni njen suprug nema na računu evidentirane troškove po osnovi kupnje materijala za predmetne gradevinske radove ili opremu kuće u Vodicama. Sve navedeno, upućuje na zaključak da su radovi i kupnja predmetne opreme i namještaja u iznosu od najmanje 200.000 kuna financirani sredstvima pribavljenim počinjenjem kaznenih djela.

lz svih izloženih činjenica slijedi da je prvookrivljena Josipa Rimac stvarna vlasnica predmetne kuće u Vodicama, te da ista, zbog činjenice da nema zakonito pokriće za uredđenje iste, nastoji upis vlasništva zadržati na ime oca Josipa Čuline, sve s ciljem prikrivanja načina financiranja uređenja iste. S obzirom na sve navedeno zaključuje se da između zakonitih prihoda i imovine prvookrivljene Josipe Rimac postoji očit nesrazmjer, a obzirom da se istoj stavlja na teret kazneno djelo iz nadležnosti Uskoka kojim je stekla nezakonitu imovinsku korist, postoji osnova za primjenu čl. 78. KZ/11, odnosno prošireno oduzimanje imovinske koristi, a što će također biti predmetom istrage.

Pored navedenog bitno je naglasiti da osiguranje oduzimanja imovinske koristi može biti svaka stvar ili pravo okrivljenika koje mogu biti predmetom ovrhe, odnosno cjelokupna imovina okrivljenika neovisno o načinu na koji je i kada tu imovinu stekao tj. predmet osiguranja može biti i imovina okrivljenika stečena izvan inkriminiranog razdoblja, a ne samo imovina stečena imovinskom korišću ostvarenom kaznenim djelom, svekako bi se osigurala naplata imovinske koristi, za koju se osnovano sumnja da ju je navedeni okrivljenik stekao počinjenim kaznenim djelima. Također, odredbom članka 557. ZKP/08 propisano je da se imovinska korist oduzima po službenoj dužnosti dok je člankom 557. stavak 1. ZKP/08 propisano da, radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjom,ovlašteni tužitelj može prije i nakon pokretanja kaznenog postupka predložiti osiguranje privremenom mjerom kojom se postiže ta svrha.

Nadalje, na temelju članka 557. st.2. ZKP/08, o prijedlogu do podizanja optužnice odlučuje sudac istrage, a člankom 77. stavak 1. KZ/11 je propisano da će se imovinska korist oduzeti sudskom odlukom kojom je utvrdeno da je počinjena protupravna radnja. Također, prema odredbi čl.557. ZKP/08, u postupku osiguranja privremenom mjerom pretpostavlja se postojanje opasnosti da tražbina Republike Hrvatske glede oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom neće moći biti ostvarena, ili će njezino ostvarenje biti otežano ako Privremena mjera ne bude određena.

Sukladno čl. 557.e st.2. ZKP/08, određena mjera može trajati prije potvrdđivanja optužnice najdulje dvije godine, a nakon toga najdulje šezdeset dana od dostave državnom odvjetniku obavijesti o pravomoćnosti odluke kojom je oduzeta imovinska korist. S obzirom da žalbenim razIozima, prvookrivljene Josipe Rimac nije dovedena u dvojbu ispravnost i zakonitost pobijane odluke, a njenim ispitivanjem nisu nađene povrede iz članka 494. stavak 4. ZKP/08 na koje ovo vijeće pazi po službenoj dužnosti, valjalo je na temelju članka 494. stavak 3. točka 2. ZKP/08 riješiti kao u izreci ovog rješenja' - piše u dokumentu kojim je odbijena žalba bivše 'kninske kraljice' Josipe Rimac.

Inače ljetnikovac“ obitelji Rimac u Vodicama reprezentativna je vila. Njezin otac bio je skromni umirovljenik i zemljoradnik Josip Čulina. Postavlja se pitanje i kako je on uspio postati posjednik te vile. Njegova posrnula kćer tvrdila je kako je on novce zaradio radeći u Nizozemskoj. Josipa Rimac najmlađa je Čulinina kćer. I sama je opterećena bila ogromnim kreditima i basnoslovnim ulaganjima u kninsku kuću, pa su se mediji i prije afere Vjetroelektrana i njezinog uhićenja zapitali kako je u par godina uspjela sagraditi reprezentativni „obiteljski“ ljetnikovac u Vodicama vrijedan najmanje par milijuna kuna. Iz mjera tajnog nadzora doznali smo puno više o toj enigmi.

Dio sudskog dokumenta (lijevo); desno je ime Josipe Rimac na sudskoj ploči, slika kuće te upis zabilježbe na vili u Vodicama koja nema ni valjane dozvole

Reci što misliš!