Za zagrebačkog odvjetnika Maria Poljaka šira javnost prvi put je čula kada se sudilo bivšem MUP-ovom informatičaru Franji Vargi koji je na kraju i osuđen zbog informatičkog kriminala, a poznat je kao osoba koja je lažirala elektroničke komunikacije za poznate klijente poput Zdravka Mamića ili Ivice Todorića. Poljak je bio Vargin odvjetnik ali nije se proslavio tom obranom. No, kada je uhićen prošli mjesec zajedno s još 26 osumnjičenika doznalo se kako taj odvjetnik ima i ilegalne aktivnosti. Iz optužnice koja slijedi vidi se da je on čak 3.-osumnjičeni u ekipi koju čine i neka lica dugo godina znana iz crnih kronika ili iz suđenja. Jedan od takvih koji je utamničen zajedno s Poljakom je i Davor Biški, poduzetnik sumnjiva morala kojeg je vječita zvijezda u usponu Makaranka Zorica Andrijašević zvana Donna tijekom sudskog postupka optužila za zlostavljanje u tolikoj mjeri da je izgubila bila i moć hodanja. Sudeći po Donninom Instagram profilu ona se uspjela oporaviti no pred Biškom je još jedno polaganje računa za kriminalna djela za koja ga se tereti. No, osim spomenute dvojice tu je cijela galerija zanimljivih lica od kojih mnogi imaju šarolik dosje. Slijede detalji...

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Početkom travnja u medijima je odjeknula spektakularna akcija USKOK-a. Otvorena je istraga protiv ukupno 26 osoba osumnjičenih za seriju prijevara s nekretninama. Uhićenima se na teret stavljalo da su do stanova, kuća i zemljišta u Zagrebu dolazili raznim malverzacijama, krivotvorenjem dokumentacije te lažnim darovnim ugovorima. Novost u tom predmetu je Rješenje sutkinje istrage Županijskog suda u Zagrebu  Erne Dražančić. Iz tog dokumenta doznajemo kako se predmet vodi protiv prvoosumnjičenog Kreše Matića i drugih zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja iz članka 328. stavka 1. Kaznenog zakona. Sutkinja je 12. travnja odlučivala o prijedlogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za određivanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.

Rješenjem je zabranila trgovačkom društvu Nauportus-C iz Zagreba te direktorici te tvrtke Ivani Jagnić (ranije Jandrić)  da otuđi ili optereti vinograd i pašnjak Sumoršćak u Bijeniku ukupne površine 264 čhv za zagrebačkim Šestinama. Privremena će mjera biti na snazi do potvrđivanja optužnice, određivanje rasprave na temelju privatne tužbe ili podnošenja prijedloga a može trajati najdulje 2 godine ili do pravomoćnog rješenja. USKOK je taj prijedlog obrazložio navodeći podatke pribavljene kriminalističkim istraživanjem, a posebno zemljišnoknjižne dokumentacije i zbirke isprava koje se odnose na uknjižbe prava vlasništva nekretnine, te na trgovačka društva IDM Sakač interijeri čiji je osnivač i odgovorna osoba XVI.I okrivljeni Krunoslav Sakač, Nauportus -C a za koju USKOK tvrdi da je ista stvarno vlasništvo Anđele Roso.

Nadalje se u rješenju navodi kako su okrivljeni: Krešo Matić, Dražen Mikulić, Miljenko Jurušić te Krunoslav Sakač, 'poduzimali inkriminirane radnje kako bi sačinjavanjem nevjerodostojnih isprava proveli upis prava vlasništva na članove zločinačkog udruženja, odnosno s njima povezanim osobama, te u konačnici predmetnom nekretninom dalje raspolagali u korist društva Nauportus-C d.o.o'. Sutkinja je USKOK-ov prijedlog ocijenila osnovanim. Iz obrazloženja su vidljiva i imena drugih osumnjičenika pa tako i Daria Sakača ali i pojedinosti poput toga da je  Dražen Mikulić angažirao Miljenka Jurušića da bude sudionik kupoprodaje nekretnine na temelju krivotvorenog ugovora, na što je ovaj pristao, te je 'prvookrivljeni Krešo Matić u svibnju 2020. sastavio nevjerodostojan Ugovor o kupoprodaji nekretnina u kojem je sadržana i tabularna izjava s datumom 8.studenog 2019. iz kojeg je neistinito proizlazilo kako je navodno Anđela Roso prodala XV. okrivljenom Miljenku Jurušiću', nekretninu u Šestinama za 163.000 kuna.

Nadalje se vidi da je Ugovor potpisala Anđela Roso, ali i da je 'na neutvrđeni način izrađena nevjerodostojna ovjera potpisa i pečata javnog bilježnika Damira Andrašića od 9. studenog 2019. s brojem ovjere OV-11755/19, nakon čega je točno neutvrđenog dana u svibnju 2020. I. okrivljeni Krešo Matić podnio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu zahtjev za upis prava vlasništva" na predmetnoj nekretnini, kojem je priložio navedeni nevjerodostojni Ugovor o kupoprodaji nekretnina s datumom 8. studenog 2019., a temeljem kojeg zahtjeva i ugovora je ovlašteni zemljišnoknjižni referent zemljišnoknjižnom postupku, nemajući razloga sumnjati u vjerodostojnost predane dokumentacije, dana 25. svibnja 2020. proveo upis prava vlasništva na nekretnini Anđele Roso u korist XV. okrivljenog Miljenka Jurušića, nakon čega su I. okrivljeni Krešo Matić i II. okrivljeni Dario Sakač u svrhu skrivanja nelegalnog načina stjecanja predmetne nekretnine i otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva te uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, angažirali XVII. okrivljenog Krunoslava Sakača da u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva IDM Sakač Interijeri j.d.o.o. bude sudionik kupoprodajnog ugovora, na što je ovaj pristao, pa je, I. okrivljeni Krešo• Matiću lipnju 2020 i sastavio

Ugovor  o kupoprodaji nekretnina od 4. lipnja 2020. iz kojeg je proizlazilo kako je XV. okrivljeni Miljenko Jurušić prodao predmetnu nekretninu trgovačkom društvu IDM Sakač Interijeri j.d.o.o., te na neutvrđeni način izradio nevjerodostojnu ovjeru potpisa i pečat javnog bilježnika Damira Andrašića s datumom 4. lipnja 2020. s brojem ovjere OV-4311/2020, nakon čega je točno neutvrđenog dana u lipnju 2020. I. okrivljeni Krešo Matić podnio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu zahtjev za upis prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u korist trgovačkog društva

IDM Sakač Interijeri j.d.o.o., kojem je priložio navedeni Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 4. lipnja 2020. s nevjerodostojnom javnobilježničkom ovjerom, a temeljem kojeg zahtjeva i ugovora je ovlašteni zemljišnoknjižni referent u zemljišnoknjižnom postupku, nemajući razloga sumnjati u vjerodostojnost predane dokumentacije, dana 16. lipnja 2020. proveo traženi upis prava vlasništva, nakon čega je XVII. okrivljeni Krunoslav Sakač, po uputi I. okrivljenog Kreše Matića i II. okrivljenog Daria Sakača, u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva IDM Sakač interijeriI j.d.o.o., kao prodavatelja, potpisao Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine od 19. siječnja 2021. s trgovačkim društvom Nauportus-C j.d.o.o. kao kupcem, zastupanim po odgovornoj osobi Ivani Jagnić, a temeljem kojeg Ugovora je ovlašteni zemljišnoknjižni referent u zemljišnoknjižnom postupku, dana 21. siječnja 2021. proveo upis prava vlasništva u korist navedenog društva' - piše u dokumentu.

Citira se i sadržaj kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta od 7. travnja 2022., pa tako iz rezultata provedenih posebnih dokaznih radnji proizlazi postojanje osnovane sumnje da su 'I. okrivljeni Krešo Matić  i II. okrivljeni Dario Sakač u razdoblju od studenog 2019. do travnja 2022. organizirali zločinačko udruženje u koje su povezali III. okrivljenika Maria Poljaka, IV. okrivljenog Rikardu Hrboka, V. okrivljenog Dražena Mikulića, VI. okrivljenog Zorana Miškulina, VII. okrivljenu Helenu Rusković, VIII. okrivljenog Maria Grubešu, IX. okrivljenog Jozu Lovrića, X. okrivljenog Davorina Sigurića, Xl. okrivljenog Željka Jeličića, XII; okrivljenu Tanju Mrkaić, XIII. okrivljenog Ivana Kutlu, XIV, okrivljenog Matu Šokića, XV. okrivljenog Miljenka Jurušića, XVI. okrivljenog Antonia Jakovića, XVII. okrivljenog Krunoslava Sakača, XVIII. okrivljenog Tihomira Pešerovića, XIX. okrivljenog Davora Biška, XX. okrivljenog Josipa Sučića, XXI. okrivljenog Branka Vlahovića i XXII. okrivljenog Luku Kosa te pokojnog Zvonka Kokota, koji su prema njihovim uputama, traženjima i zajedničkim dogovorima sudjelovali u pojedinim radnjama kaznenih djela koja im se stavljaju na teret, na način da su najprije pronalazili pogodne nekretnine, odnosno nekretnine koje su u vlasništvu preminulih osoba čije nasljedstvo nije raspodijeljeno ili osoba koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoje pravne interese, te potom u nakani pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi, za sebe i druge, prijenosom vlasništva na tim nekretnina, točno neutvrđenih vrijednosti, svakako većih od 60.000 kuna, izrađivali krivotvorenu dokumentaciju temeljem koje se je vlasništvo tih nekretnina prenosilo na članove zločinačkog udruženja i druge osobe koje su u tu svrhu angažirane, a sve s ciljem da u konačnici tako stečene nekretnine koriste za potrebe članova zločinačkog udruženja, da ih prodaju trećim osobama ili istima namiruju dugovanja članovi zločinačkog udruženja, i na taj način ostvare materijalnu korist.

Pri tome su u svrhu skrivanja nelegalnog načina stjecanja i otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva i uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, poduzimali radnje daljnjeg prenošenja vlasništva nad tim nekretninama na članove zločinačkog udruženja te druge s njima povezane osobe, putem nevjerodostojne ugovorne dokumentacije i sklapanjem pravnih poslova medu članovima zločinačkog udruženja i s drugim osobama koje su u tu svrhu angažirali. lz rezultata kriminalističkog istraživanja i provedenih posebnih dokaznih radnji proizlazi da je ova organizirana kriminalna skupina krivotvorila veliki broj dokumenata vezanih za prijenos prava vlasništva koji su bili podloga nezakonitim prijenosima prava vlasništva, odnosno kojima su pokušali nezakonito prenijeti zemljišnoknjižno vlasništvo u odnosu na najmanje dvanaest nekretnina zakonitih vlasnika Anđele Roso, Branka Posavca, Mire Cindrić, Marijana Provića, Janice Mustafa Jergović, Dalibora Rumenjaka, Krunoslava Pajurina i Verice Karabegović, sve bez njihova znanja i pristanka, a kako je to opisano i obrazIoženo u rješenju o provođenje istrage.

Na opisani način članovi zločinačkog udruženja i s njima povezane osobe upisali su se kao vlasnici većeg broja nekretnina, čija točna tržišna vrijednost za sad nije utvrđena, dok prema pribavljenim podacima Porezne uprave približna tržišna vrijednost sličnih nekretnina na istim lokacijama i približno istih površina, iznosi okvirno 22.000.000 kuna. Tijekom istraga utvrđeno je kako ugovore nije ovjerio javni bilježnik  Damir Andrašić. Isti je izjavio kako navedene ovjere nisu ovjere njegovog javnobilježničkog ureda, osobe navedene u ovjerama nisu zavedene u upisnik ovjera i potvrda javnobilježničkog ureda te da se oblik štambilja ovjere razlikuje od njegovog štambilja kao što je i potpis na inkriminiranim ovjerama različit od njegovog potpisa.

U Rješenju se navodi i kako su  policijski službenici PU dubrovačko-neretvanske, Službe kriminalističke policije, 'u drugom predmetu, 21. veljače 2021. temeljem Zakona o kaznenom postupku proveli ispitivanje okrivljenog Miljenka Jurušića zbog postojanja osnova sumnje da je na nezakonit način lažnim ugovorima o kupoprodaji nekretnina i lažnim ovjerama javnog bilježnika stekao vlasništvo nad nekretninom na području Dubrovnika, kojom prilikom je isti izjavio kako ga je za sve angažirao V. okrivljeni Dražen Mikulić te tražio da potpiše ugovor i upiše vlasništvo na svoje ime u zamjenu za novčanu naknadu. Isti je izjavio kako je po angažmanu V. okr. Dražena Mikulića u Zagrebu potpisivao više ugovora za kupoprodaju stanova, zemljišta i grobnica koje mu je već pripremljene i izrađene donio V. okr. Dražen Mikulić, te da ih je on samo potpisao kod javnog bilježnika, dok je sve daljnje radnje obavljao V okr. Dražen Mikulić. Također je izjavio kako se sjeća da je jedna od osoba koja se spominjala u ugovorima o kupoprodaji nekretnina bio i Zoran Miškulin. Uvidom u zemljišne knjige proizlazi da je trenutni upisani vlasnik predmetne nekretnine trgovačko društvo Nauportus-C d.o.o. iz Zagreba, čija je osoba ovlaštena za zastupanje Ivana Jagnić.

U obavijesnom razgovoru ista je navela kako je sve radnje vezano uz predmetni pravni posao i upisivanje vlasništva na istoj organizirao i vodio I okr. Krešo Matić, na kojeg ju je uputio njezin dužnik kojeg nije željela imenovati, a kako bi se kroz „poslovnu transakciju" zatvorilo njezino potraživanje te da je ista u svemu postupala prema uputama I okr. Kreše Matića. Uzimajući u obzir da ista nije pojasnila o kakvoj se „poslovnoj transakciji" radi, nije imenovala dužnika, niti je doprinijela dokumentaciju koja bi potvrdila njene navode, pri čemu se poziva na I okr. Krešu Matiča, kojem se inkriminira da je organizirao zločinačko udruženje s ciljem pribavljanja vlasništva nekretnina temeljem krivotvorenih isprava i prijevarnim postupanjem, proizlazi osnovana sumnja da predmetno trgovačko društvo vlasništvo na predmetnoj nekretnini nije steklo kroz „poslovnu transakciju" da zatvori potraživanje, odnosno da nije u dobroj vjeri. Radi navedenog, nužnim se ukazuje spriječiti moguće daljnje raspolaganje ili opterećenje predmetnom nekretninom. Slijedom navedenog, kako je predmetna nekretnina direktna imovinska korist koju su članovi zločinačkog udruženja pribavili inkriminiranim kaznenim djelom, a člankom 77. Kaznenog zakona/11 popisano da će se imovinska korist ostvarena protupravnom radnjom oduzeti i od osobe na koju je prenijeta, ako nije stečena u dobroj vjeri'. Sutkinja Dražančić Uskokov je zahtjev ocijenila utemeljenim.

Inače, neke osobe koje su obuhvaćena optužnicom za muljaže s nekretninama dobro su znana imena od prije. Tako je osim Marija Poljaka koji je najpoznatiji po neuspjelom zastupanju Franje Varge optuženog u aferi SMS, odnosno pisanje lažnih mailova i SMS-ova kijentima tipa Zdravko Mamić ili Ivice Todorića, Varga je inače bio uhićen zajedno s vozačem Blažem Curićem, bivšim vozačem bivšeg HDZ-ovog potpredsjednika Milijana Brkića. Varga je nedavnoi osuđen. Među uhićenima spominjao se policajac iz VII. postaje na zagrebačkoj Trešnjevci Zvonko. Prvoosumnjičeni je 65-godišnji pravnik Krešo Matić, inače već ranije osuđivan upravo zbog sličnih "kombinacija" sa stanovima. Matić je, prema sumnjama istražitelja cijelu operaciju vodio iz ureda svoje tvrtke Titulus Plenus na samome Trgu bana Jelačića.

Inače, Matić je 2013. bio osuđen na 4 godine i 10 mjeseci zatvora kao jedan od pripadnika grupe zagrepčanke Jagode Blum koja je građane varala uzimajući im kapare za stanove kojima uopće nisu raspolagali. Među osumnjičenima je Dario Sakač,osoba koju su navodno zbog novčanog duga maltretirali Tomislav Sabljo i Đorđe Vuletić, znani kao ekipa dečki s Knežije kojima se više puta sudilo. Naime, u sklopu akcije Tebra, kada su policija i Uskok uhitili Sablju i Vuletića, obrađen je i slučaj protupravne naplate nad Sakačem. Prema optužnici protiv Sablje i Vuletića, njih dvojica su u lipnju 2019., nedugo prije nego što će biti uhićeni, prijetili Sakaču i tukli ga tražeći da im vrati dug. Odvjetnika Poljaka koji također ima ured na Trgu bana Jelačića sumnjiče da je sudjelovao pri upisu jednoga od stanova za račun Matića i Sakača, te da je jednom prilikom, znajući da je stan kupljen na prevaru, tražio intervenciju policije kako bi se uklonio pečat s jednoga od stanova znajući da stan nije legalno stečen, a kako bi Matiću i drugima omogućio da uđu u posjed stana. Snimajući tajno pozive osumnjičenika, policija je otkrila da Dražen Mikulić, jedan od osumnjičenika, kontaktira jednoga njihova kolegu u 7. policijskoj postaji na Trešnjevci i od njega tražio da mu provjeri podatke o nekim stanovima.

Nakon što su proširili mjere i na toga svoga kolegu, shvatili su da on doista iz policijskog sustava izvlači podatke i dostavlja ih osumnjičeniku, a za što je prema optužnici dobivao 200 eura. Zbog toga je osumnjičeni policajac odmah i suspendiran. Spomenutom Draženu Mikuliću  sudi se zbog optužbi da je krivotvorenjem pokušao preuzeti nasljedstvo književnika Paje Kanižaja. Okrivljenicima se stavlja na teret da su u proteklih nekoliko godina prisvojili ili pokušali prisvojiti najmanje osam stanova na području Zagreba od umrlih osoba, koristeći pritom krivotvorene kupoprodajne ugovore s pokojnicima. Podsjetimo i tko je osumnjičeni Davor Biško, bivši vlasnik nekoć popularnog Hard Rock Caffea. On je ujedno i vlasnik preko 20 i više kaznenih djela u policijskim evidencijama.

Svojedobno je uhićen je i prepraćen u Istražni centar Županijskog suda u Zagrebu jer mu se stavljalo na teret krađa Mercedesa u Italiji, a za kojeg je potom krivotvorio dokumente, račun i broj šasije te ga registrirao u Hrvatskoj na jednu žensku osobu. Nakon što je tada bio zaustavljen na području metropole policija mu je oduzela Mercedes CL SL 55 AMG, a kojeg je zajedno s još jednom nepoznatom osobom, tvrde u policiji, ukrao 10. svibnja 2006. godine u talijanskom mjestu Uboldo. 'Mehanoskopskim vještačenjem broja šasije i nizom provjera putem Interpola, policija je nakon punih devet mjeseci riješila slučaj i utvrdila da je vozilo doisto ukradeno i da je u vlasništvu poduzeća 'Banca di Legnano spa'. Davor je ukradeno vozilo uspio ocariniti u Slavonskom Brodu zahvaljujući krivotvorenoj dozvoli Švicarske, a tehnički pregled i registraciju je obavio u stanici za tehnički pregled u Novoj Gradiški.

Materijalna šteta procijenjena je tada na 200 tisuća kuna. To nije bilo prvi put da je Davor imao sličnih 'susreta' s policijom. Dotad je već ušao u policijske evidencije zbog raznih prevara, zloporaba, prijetnji, izbjegavanja carinskog nadzora, a u veljači prošle godine policija se pozabavila njegovim Hummerom švicarskih oznaka koje mu je oduzeto zbog carinskog prekršaja - pisali su mediji svojedobno o Bišku. No, najdramatičnije optužbe na njegov račun iznosila je tijekom suđenja Zorica Andrijašević koju mediji nazivaju vječitom zvijezdom u usponu. Ona je poznata i kao sestra bivše kraljice Hrvastke i bivše manekenke Ivone Andrijašević koja se udala za bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Boris Živkovića. Zorica Andrijašević dulje je vremena bila poznata po svom umjetničkom imenu Donna. Ona se sada na Instagramu promovira kao mama sina Vite te kao fitness trenerica.

No, prije 7 godina mediji su izvještavali sa suđenja u kojem je i Donna bila optužena. Ona se branila na sudu tvrdeći da je  živjela kao talac koji se bori za život. 'Bivši me tukao i silio da mu dam novac iz tvrtke'. Tako se branila od optužbi da je od 2004. do 2005. iz svoje tvrtke Andoza izvukla 272.000 kuna. Biško je tada bio njen suprug. On je u istom razdoblju iz Andoze izvukao 354.000 kuna, a na sudu je priznao djelo. Isprva se branio šutnjom te tvrdio kako nije kriv. Donna je pak iznijela strašne optužbe kako ju je Biško tukao i zlostavljao tražeći da mu predaje novac koji je ona osobno podizala. Čak je tvrdila da od njegovog zlostavljanja nije mogla ni hodati no na sreću kasnije se oporavila. Sudeći po Instagram profilu sada je fit i u izvrsnoj tjelesnoj formi. Inače, Biško se spominjao još i 2003. godine kada su mediji pisali o malverzacijama u koje je bio uključen nekadašnji gospodar zagrebačke špice, sad već pokojni Dubrovčanin Albert Papo. Tada je policija otvorila istragu jer je sumnjala da je Papo pomoću sofisticiranog kompjutorskog programa prikrivao od 30 do 50 posto prometa njegovih brojnih lokala u središtu Zagreba.

Porezni inspektori kontroli su tada podvrgnuli poslovanje Hard Rock Caffea u Gajevoj, Sunca i Bulldoga u Bogovićevoj, sendvič bara Pingvin u Teslinoj, restorana Fulir u Ilici. Sve je to tada držao Albert Papo, jedan od bivših osnivača nekoć vrlo popularnog disko kluba Saloon. Policija je tada i pretresla kuću Alberta Pape na Šalati. Papo je tada za medije izjavljivao kako on već odavno nema veze s većinom tih lokala. Tada je Nacional 'objavio kako je Hard Rock Caffe poslovao preko tvrtke Bareca, čiji je direktor Šime Oštarić, ali posve mimo zakona jer se prosječni dnevni promet od 20-ak tisuća kuna dnevno umanjuje za 50 do 60 posto. Oštarić je u opširnom intervjuu za Nacional još u siječnju 2001. ispričao da su ga Papo i Ivan Hećimović, bivši pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko i redar u tom lokalu, ucjenama htjeli prisiliti da napusti lokal i odrekne se svih potraživanja iz vremena kad su on i Papo bili partneri u tom lokalu. To se dogodilo nakon što su se Papo i Oštarić posvađali oko podjele novca i nakon što je Oštarić pogodio Papu metkom iz pištolja u nogu.

Poslovanje tog lokala je, tvrdi Oštarić, već 1998. formalno preuzeo Ivan Hećimović. Lokal je navodno 25. veljače 2000. bio poklonjen Željku Gegiću i Davoru Bišku, koji su preuzeli i poslovanje terase Hard Rock Caffea u dvorištu Arheološkog muzeja u Zagrebu. Poslovanje tog dijela lokala vode preko tvrtke Rock forum Gegić i Biško, iako je direktor i odgovorna osoba Željko Majić. Obje te tvrtke navodno su blokirane više od dvije godine, ali je lokal i dalje radio sve dok u srijedu nije zapečaćen' - pisao je tada Nacional. Ova zadnja USKOK-ova optužnica dokazuje kako Vuk mijenja dlaku ali ćud nikada. Tako se vidi kako se samo sadržaji optužnica mijenjaju ali da neki akteri poput bivšeg Donninog izabranika Davora Biška samo idu dalje u nove suspektne pothvate.

Reci što misliš!