Nije lako kupcima kad ih se stalno bombardira akcijskim cijenama kako preko kataloga koje dobivaju u poštanske kasliće tako i preko televizijskih ekrana. Trgovački lanci provode nesmiljenu utrku i stalne kampanje kako bi kod potrošača stvorili dojam da se upravo kod njih dobiva najviše po najnižoj cijeni. Iako ljudi pretpostavljaju da u svakoj takvoj akciji ima manipulacija malo tko uistinu provjerava radi li se o istinskim akcijama i jesu li posrijedi mega popusti kako ih trgovci deklariraju ili pak lažne akcije. Svi smo čuli kako po Zakonu o zaštiti potrošača trgovci moraju istaknuti, osim cijena u kunama i eurima, i najnižu cijenu pojedinog artikla u posljednjih 30 dana, ako se radi o artiklu na akciji. No, da nismo došli u posjed presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu ne bismo znali kako Konzum obmanjuje kupce u katalozima u kojima objavljuje lažne akcije. S obzirom da su trgovački lanci poput Konzuma među najvećim oglašivačima mediji koji imaju znatne prihode od takvih lanaca izbjegavaju otvaranje tema koje bi razotkrile prevare kupaca putem tzv. akcija. Okrivljenici nisu poricali prekršaj ali su tražili od suda prihvaćanje olakotnih okolnosti te da im se izrekne opomena što nije prošlo. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Vlatkica Jurić, presudila je u prekršajnom postupku protiv I okrivljenika KONZUM plus d.o.o., II okrivljenika Zorana Mitreski, III okrivljenika Uroša Kalinića i IV okrivljenika Tomislava Kramarića. Teretilo ih se za prekršaj opisan i kažnjiv po članku 149. stavak 1. točka 49. Zakona o zaštiti potrošača – za I okrivljenika, a za II, III i IV okrivljenika kažnjivo po članku 149. stavak 2. u svezi s člankom 149. stavak 1. točka 49. istog Zakona. Sutkinja je odlučivala o žalbi okrivljenika na prekršajni nalog Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Službe za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača od 23. kolovoza 2022. godine. Nakon završene glavne i javne rasprave 1. prosinca 2022. godine u odsutnosti okrivljenika i ovlaštene osobe tužitelja, u prisutnosti braniteljice okrivljenika, istoga dana donesena je presuda koja je netom postala i javno dostupna. Presudom su KONZUM plus kojeg zastupaju predsjednik uprave Zoran Mitreski, iz Sesveta, zajedno s članom uprave i Tomislavom Kramarićem proglašeni krivim.

Osuđeni su zato što su '14. lipnja 2022. godine prilikom oglašavanja proizvoda putem kataloga broj 23/2022, koji vrijedi za razdoblje od 9. lipnja 2022. do 21. lipnja 2022. godine, a koji je objavljen u digitalnom obliku na internetskim stranicama na adresi: https://www.katalozi.net/konzum-katalog/konzum-katalog-16-6 te se tiskan nalazi u prodavaonicama I okrivljenika, kao i prilikom isticanja informacija o cijeni proizvoda u prodavaonici Super market PO 37 u Zagrebu, Maksimirska cesta 1, oglašavali i isticali netočne informacije o postojanju pogodnosti u odnosu na cijenu pojedinih proizvoda tako da su za pojedinu robu zavaravajuće oglašavali akcijsku prodaju, odnosno "AKCIJU", kao posebni oblik prodaje i pri tom u katalogu pored važeće maloprodajne cijene dodatno isticali i druge cijene u istom ili nižem iznosu pod nazivom "*NC 30 dana" (*najniža cijena proteklih 30 dana) i to između ostalog za Cekin pileći zabatak, obiteljsko pakiranje Vindija 1 kg, za koji su istaknuli informacije: "AKCIJA! 25,99 kn, NC 30 dana, 25,99 kn"; za mladi krumpir 1 kg "AKCIJA! 5,99 kn, NC 30 dana 4,99 kn"; za mljevenu papriku slatku Šafran 100 g: "AKCIJA! 6,99 kn, NC 30 dana 6,99 kn"; za svježi odojak s glavom rinfuza 1 kg: "AKCIJA! 26,99 kn, NC 30 dana 25,99 kn"; za Dorina čokolada odabrane vrste Kraš 80 g: "AKCIJA! 4,99 kn, NC 30 dana 4,99 kn; za Kraš napolitanke nougat s čokoladnom kremom 840 g: "AKCIJA! 22,99 kn, NC 30 dana 22,99 kn", da bi još u prodavaonici, pored zavaravajućih informacija u akcijskoj prodaji istaknuli za proizvode Kraš napolitanke nougat 840 g i Kraš napolitanke s čokoladnom kremom 840 g i netočne informacije o najnižoj cijeni u proteklih 30 dana, tako da su istaknuli informaciju: "najniža cijena u proteklih 30 dana 30,99 kn", iako je iz predočenih isprava o robi vidljivo da je najniža cijena u proteklih 30 dana bila 22,99 kn te da nije bilo osnove za oglašavanje akcije kao posebnog oblika prodaje, obzirom da je referentna prethodna cijena bila ista ili čak niža od važeće cijene, čime su koristili nepoštenu poslovnu praksu zabranjenu odredbama članka 33., 34., 35 stavak 1. i stavak 2. podstavak 4. Zakona o zaštiti potrošača' - piše u presudi.

Tako su se koristili 'praksom koja je nepoštena u smislu članka 34. do 40. Zakona o zaštiti potrošača,čime su počinili djelo prekršaja opisano i kažnjivo po članku 149. stavak 1. točka 49. Zakona o zaštiti potrošača – za I okrivljenika, a za II i IV okrivljenika kažnjivo po članku 149. stavak 2. u svezi s člankom 149. stavak 1. točka 49. istog Zakona'. Zbog učinjenog prekršaja prvookrivljenom KONZUM plusu izrečena je novčana kazna u iznosu 8.000 kn / 1.061,78 eura, drugookrivljenom Zoranu Mitreskom novčana kazna u iznosu od 500 kn 66,36 eura, isto kao i četverookrivljenom Tomislavu Kramariću'. Kaznu su dužni platiti u korist Državnog proračuna na račun naveden u priloženom predlošku uplatnice, u roku 15 dana po pravomoćnosti te presude. Istaknuto je kako će se računati da su kaznu u cijelosti platili ukoliko u roku uplate dvije trećine izrečene novčane kazne u Državni proračun.

Dužni su naknaditi i troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 400 kn / 53,09 eura u Državni proračun u roku 15 dana po pravomoćnosti presude.Trećeokrivljeni Uroš Kalinić, član uprave, kao odgovorna osoba oslobađen je optužbe. Iz obrazloženja je vidljivo kako je tužitelj, Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača, izdao prekršajni nalog protiv okrivljenika na koji je u roku uložena žalba. Okrivljenici su poricali počinjenje prekršaja pa je prekršajni nalog stavljen izvan snage te proveden prekršajni postupak kroz glavnu raspravu. Glavna rasprava provedena je bez uredno pozvanih okrivljenika koji su poslali sudu pisanu obranu. Okrivljenici nisu osporavali činjenične navode optužnog akta i utvrđeno činjenično stanje tijekom provedenog inspekcijskog nadzora 28. srpnja 2022. godine.

Molili su 'sud da uvaži olakotne okolnosti prilikom odluke o visini novčane kazne, obzirom da je dana 28. svibnja 2022. godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača, objavljen u Narodnim novinama broj 19/2022, slijedom čega je bio vrlo mali vremenski period prilagodbe postupanja trgovca i načina poslovanja pa se radi u konkretnom slučaju o nenamjernoj pogrešci u obliku tiskarske greške. Okrivljenici smatraju kako ni u jednom trenutku nisu imali namjeru zavaravanja kupaca u smislu kreiranja nepoštene poslovne prakse. Dalje navode kako nisu nastupile ni znatne štetne posljedice takvog postupanja, jer njihovo postupanje u bitnome nije povrijedilo u velikoj mjeri zaštićeno dobro, jer se kod oglašavanja radi o cijenama koje ne dosežu niti iznos od 50 kuna po proizvodu, dok većina proizvoda ima cijenu ispod 10 kuna. Nadalje, okrivljenici ističu da je člankom 19. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača propisano da se posebnim oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a navedeno je kontradiktorno budući je u citirani zakon unesena odredba da je tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe, trgovac dužan istaknuti najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje, slijedom čega valja zaključiti da je poseban oblik prodaje, prodaja po cijeni nižoj od najniže u posljednjih 30 dana.

Dalje se ističe da se osporava pasivna legitimacija u konkretnom slučaju za II, III i IV okrivljenika, jer su istim prekršajnim nalogom obuhvaćen kao odgovorne osobe u pravnoj osobi tri fizičke osobe, što nije ustaljena praksapostupanja. Naime, nejasno je okrivljenicima iz kojeg bi razloga bilo za jedno djelo prekršaja potrebno platiti trostruku novčanu kaznu i i zašto bi tri osobe iste pravne osobe bile istovremeno odgovorne za isto djelo prekršaja. Ukazuju na obvezu suda da takvu odluku Državnog inspektorata ispita i odbaci ili odbije prekršajni nalog podnesen protiv većeg broja predstavnika pravne osobe. Zaključno predlažu da se okrivljenicima izrekne opomena, podredno da se isti oslobode od kazne, odnosno podredno da se primijeni institut ublažavanja kazne po članku 37. Prekršajnog zakona' - piše u presudi.

Istaknimo kako je Uroš Kalinić imenovan članom Uprave Konzuma od 1. listopada 2022. godine pa tako nije bio odgovorna osoba u vrijeme počinjenja prekršaja što ga je isključilo iz odgovornosti. 'Sud je cijeneći obranu i izričito priznanje djela prekršaja od strane okrivljenika te uspoređujući ju s provedenim dokazom, nedvojbeno je utvrđeno da su I, II i IV okrivljenik doista počinili djelo prekršaja na način i pod uvjetima kako je to navedeno u izreci presude te da su prekršajno odgovorni, pa ih je za počinjeno djelo valjalo proglasiti krivima i sankcionirati' - piše u presudi. Uvidom u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu utvrđeno je da niti jedan od okrivljenika ne zastupa društvo samostalno i neograničeno, već samo skupno s još jednim članom uprave ili predsjednikom uprave iz čega proizlazi prekršajna odgovornost osuđenih okrivljenika. Sutkinja je zaključila kako im ne može izreći opomenu jer  novčane kazne propisane zakonom prelaze iznos od 5.000 kuna te da nisu ispunjeni zakonski uvjeti da se okrivljenike oslobodi od kazne.

No, ipak je primjenila institut ublažavanja kazne i odmjeravajući novčanu kaznu u izrečenom iznosu, 'sutkinja je prvenstveno pošla od činjenice da su okrivljenici kritične zgode postupali svjesnim nehajem lakomisleno smatrajući, iako svjesni da mogu počiniti prekršaj, da se to neće dogoditi te da počinjenim prekršajima nije nastala teža posljedica. Uzimajući u obzir kao posebno izražene olakotne okolnosti protek vremena od dana počinjenja djela prekršaja i ponašanje okrivljenika nakon počinjenja prekršaja, sutkinja smatra kako se svrha kažnjavanja može postići i blažom kaznom od zakonom propisane pa je okrivljenicima umjesto kazne u propisanom iznosu, izrekla kaznu ispod propisane najmanje mjere, u uvjerenju da će se u konkretnom slučaju i tako ublaženom kaznom postići svrha kažnjavanja' - piše u presudi.Protiv te presude stranke imaju pravo žalbe Visokom prekršajnom sudu RH u Zagrebu, u roku od 8 dana, nakon primitka presude.

Reci što misliš!