Hrvatska javnost za Niku Dogan čula je kada se u nju zaljubio Filip Jurčić, zvijezda najgledanijih hrvatskih sapunica. Glumac je atraktivnu medicinsku sestru upoznao 2017. godine, a u kolovozu 2018. godine stigla je i kruna njihove ljubavi - sinčić Lav. Par je imao iskustva u roditeljstvu jer su oboje iz prethodnih veza imali djecu, on sina a ona kćer. Ušla je u moj život i promijenila ga iz temelja" - govorio je medijima. Iako se šuškalo kako će se vjenčati - sudski dokument govori kako se to nije dogodilo. Iz istog doznajemo zašto je Nika Dogan proglašena krivom ali kako je i prethodno prekršajno kažnjavana.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sutkinja Marjana Rajić s Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu odlučivala je u prekršajnom postupku protiv okrivljene Nike Dogan. U postupku nju je zastupao Goran Smerdel. Sudilo joj se radi djela prekršaja iz članka 229. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjiv po čl. 229. st. 7. istog Zakona. Odlučivalo se povodom prigovora okrivljene na obavezni prekršajni nalog Policijske uprave zagrebačke, I postaje prometne policije Zagreb od 11. svibnja 2020. godine. Nakon provedenog žurnog postupka dana 6. srpnja 2021. godine donesena je presuda kojom je Nika Dogan (31) proglašena krivom.

Uz njeno ime upisano je kako je po zanimanju prvostupnik sestrinstva s VŠS, zaposlena u KBC Zagreb, odnosno Hitnoj službi s mjesečnim primanjima od oko 6.500 kn. Uz nju piše kako je neudana, majka dvoje malodobne djece, kazneno neosuđivana ali prekršajno kažnjavana. Proglašena je krivom jer 31. ožujka 2020. kao vlasnica vozila nije udovoljila policijskom zahtjev da u roku 15 dana dostavi vjerodostojan podatak o identitetu osobe kojoj je vozilo dala na upravljanje 7. veljače 2020. godine.  Izrečena joj je kazna od 1.000 kuna koju je dužna platiti u roku 15 dana.

Ako uplati dvije trećine kazne smatrat će se kao da je ista u cijelosti plaćena. Dužna je nadoknaditi i trošak provedenog grafološkog vještačenja sudskog vještaka za rukopise, ujedno i diplomiranog kriminalista Davora Butorca od 17. travnja i 9. lipnja 2021. u iznosu od 1.750 kuna. Partnerica poznatog glumca i majka njihovog zajedničkog djeteta oslobađena je obveze naknade troškova prekršajnog postupka u paušalnom iznosu. U obrazloženju piše kako je Prva postaja prometne policije PU Zagrebačke izdala 11. svibnja 2020. obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenice Nike Dogan. Na isti je glumčeva izabranica odgovorila te je nalog stavljen van snage i proveden je prekršajni postupak.

Mama sina Filipa Jurčića na sudu je iskazala kako se ne smatra krivom za prekršajno djelo koje joj se stavlja na teret. Tvrdila je kako 7. veljače 2020. nije  upravljala vozilom, a da policijski  zahtjev nije zaprimila. Tvrdila je kako joj je prvi radni dan nakon Božića policijski službenik donio bunt pismena o počinjenim prekršajima, pa je neke kazne platila. Iskazivala je kako potpis na dostavnici o uručenju obavijesti nije njen te tražila da se usporedi s potpisom na njenoj osobnoj iskaznici. Branitelj okrivljenice predložio je da ista s nekoliko potpisa pokaže način na koji se potpisuje te da je spremna podnijeti troškove vještačenja za rukopis. Stalni sudski vještak za rukopise Davor Butorac, nakon što je proučio predmet dao je svoj nalaz i mišljenje.

U njemu je naveo 'da se nesporni potpisi okrivljenice nalaze na preslikama obrazaca Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, i to: a) jedan potpis „Dogan Nika" na prednjoj strani, ispod pravokutnika za fotografiju te dva potpisa na poleđini, od kojih je jedan potpis „Dogan Nika" u rubrici „potpis podnositelja zahtjeva", a drugi potpis „Dogan Nika" u rubrici „Potpis primatelja O. I."; b. Sporni je bio potpis.  U naravi radi se o preslici povratnice na kojoj se u rubrici 'u vlastite ruke' nalazi teško čitljiv potpis „Nike...." .'Vještak nadalje navodi da uvidom u spis nalazi da je 'Nika Dogan konzistentna u načinu potpisivanja u razdoblju od prosinca 2012. godine, kada su nastali potpisi na MUP-ovom obrascu Zahtjeva za izdavanje putovnice pa sve do siječnja 2021. godine kada je potpisana Punomoć odvjetnicima.

.....Njezin potpis je lako čitljiv "Dogan Nika" pri čemu inicijal "D" izvodi na način veoma sličan školskom uzoru. Sporni potpis je poluparaf koji započinje inicijalom "N" koji se podudara s nespornim rukopisom po sigurnosti poteza, načinu oblikovanja i drugim individualnim značajkama. Kao referentan nesporni potez Nike Dogan izuzeo je potpis s preslike MUP-ovog obrasca Zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice broj.... i njega je pomoću suvremenog računalnog programa učinio transparentnim i optički preklopio (superponirao) sa spornim potpisom, tako što je doveo u istu poziciju inicijal ,,N" imena „Nika". Pretpotez, način oblikovanja, nagib i dinamika poteza sadrže značajne podudarnosti. Elementi spornog potpisa svojim individualnim osobinama odgovaraju elementima nespornog potpisa.

Nalazi podudarnosti u općem izgledu spornog i nespornih potpisa, stupnju ispisanosti, veličini, gustoći, nagibu pisanja, pravcu pisanja, dinamici poteza, značajkama poteza, vezanosti slova, a također uočeni su elementi koji ukazuju na tendenciju iskrivljavanja. Sporni potpis je pisan pravopisno ispravnim redoslijedom (prvo ime, a zatim prezime), dok su svi nesporni i kontrolni potpisi pisani inverznim redosljedom (prezime pa ime). Sporni je potpis teže čitljiv, što može biti posljedica nepovoljnih fizičkih uvjeta za pisanje ili namjernog iskrivljavanja rukopisa, pa  stoga izražava mišljenje da je Nika Dogan... iz Zagreba, vrlo vjerojatno, gotovo sigurno autor potpisa na Povratnici'. - piše u sudskom dokumentu.

Iz presude doznajemo kako je na ročištu 9. lipnja 2021. godine 'okrivljenica navela da ostaje kod svoje obrane, a da što se tiče predmetnog potpisa pitala je i majku da li je potpisala povratnicu, dok se potpisuje na način da piše svoje ime dječjim rukopisom, dok nije bila sigurna u svoj potpis, jer sigurno ne bi negiranjem proizvodila troškove vještačenja, odnosno novčanu kaznu, za koje ne zna kako će platiti. Proanaliziravši i ocijenivši sve provedene dokaze svaki pojedinačno i u njihovoj ukupnosti i dovodeći iste u vezu s obranom okrivljenice sud je pronašao u cijelosti utvrđenim da je okrivljenica počinila prekršajno djelo činjenično i pravno navedeno u izreci presude' - piše u sudskom dokumentu.

Inače, policija je tražila od Nike Dogan podatke o vozaču njezinog auta jer je 7. veljače 2020. u 16:13 sati tim autom prekoračena dopuštenu brzinu na raskrižju Slavonske avenije i Avenije Marina Držića. Tako je sutkinja nesporno utvrdila kako Nika Dogan nije policiji dostavila traženi podatak, da je osobno preuzela preporučenu policijsku pošiljku a što je ona negirala. Sutkinja je ocijenila istinitim grafološko vještačenje. 'Određujući visinu kazne sud je cijenio sve olakotne i otegotne okolnosti na strani okrivljenice,..... pa je kao olakotnom okolnošću cijenio da počinjenim prekršajem nije nastala teža posljedica, da je majka dvoje malodobne djece, te joj je za ovo djelo prekršaja primjenom čl. 37. st. 1. Prekršajnog zakona odmjerio kaznu ispod propisane novčane kazne, držeći da će se i ovako ublaženom kaznom postići svrha kažnjavanja i utjecati na okrivljenicu da ubuduće ne čini prekršaje u prometu, dok joj je otegotnim uzeo prekršajnu kažnjavanost prema potvrdi Ministarstva pravosuđa i uprave, odlukom I Postaje prometne policije .... od 16. srpnja 2020. godine, zbog prekršaja iz čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te odlukom I Postaje prometne policije broj: .... od 9. lipnja 2020. godine, zbog prekršaja iz čl. 238. st. 7. i čl. 250. st. 13. Zakona o sigurnosti prometa' - piše u dokumentu.

Okrivljenica je oslobođena dužnosti naknade troškova suda u paušalnom iznosu, 'jer bi plaćanjem istih bilo dovedeno u pitanje uzdržavanje osoba koje je po zakonu dužna uzdržavati' - piše u pravomoćnoj presudi sutkinje Marjane Rajić. Očito ni sudska presuda nije redovitim putem stigla u ruke osuđene Zagrepčanke pa je objavljena na sudskoj oglasnoj ploči. Brojne prethodne presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu navodile su na zaključak kako vozači mogu lako muljati i iskazivati kako osobno nisu zaprimili policijski nalog. No, ubuduće svi koji se odluče za takvu strategiju moraju imati na umu kako postoje softverska rješenja i za tu vrstu problematike, odnosno traženja alibija u toj sferi.

Na Fejsu je osuđena Nika Dogan objavila samo jednu sretnu obitelsjsku sliku s glumcem, sudski spis svjedoči kako je prvi dan poslije Božića zaprimila hrpu policijskih naloga

Reci što misliš!