Preko ugašene tvrtke Kino dokument zbog koje je završio na sudu Zafranović je imao i svoju personalnu web stranicu. Sada na web stranici lordanzafranovic.com piše Zafra film. Radi se o udruzi koju je 2016. osnovao osobno redatelj na adresi Zagreb filma u zagrebačkoj Novoj Vesi. No, sadašnja je predsjednica producentica iz Banja Luke Urška Tatomir s kojom je Zafranović u vezi i s kojom je ranije promovirao leksikon o uspješnim Srbima. S Urškom je Zafranović prošli mjesec posjetio djecu s poremećajima u razvoju iz Banja Luke a koja se nalaze na Jahorini. Zanimljivo je kako je na zagrebačkom sudu u svoju obranu isticao kako ga je koronavirus spriječio u poslovanju i kretanju. Inače, potpredsjednik Zafra filma njegov je sin Ivan Zafranović, uspješni karatist, trener izraelske vještine Krav maga te tehnički direktor Hrvatskog aikido saveza. Slijedi priča o tome zašto je Zafranović završio na zagrebačkom sudu te detalji njegove dramatične obrane......                      

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Marijana Galović presudila je u sporu protiv okrivljenika Lordana Zafranović kojeg su zastupali iz Odvjetničkog društva Hraste & Partneri iz Zagreba. Terećen je za prekršaja iz čl. 42. st. 1. toč. 34. i st. 2. Zakona o računovodstvu. Sutkinja je odlučivala o njegovoj žalbi na  prekršajni nalog Financijske agencije iz Zagreb. Nakon provedenog žurnog postupka, 14. listopada 2021. godine donijela je presudu kojom je poznatog redatelja proglasila krivim  'što kao odgovorna osoba poduzetnika, poslovnog subjekta-pravne osobe KINO DOKUMENT d.o.o., Ribnjak 40, Zagreb (subjekt brisan 29. listopada 2019. godine), nije dostavio Financijskoj agenciji do 30. travnja 2019. godine u bilo koju poslovnicu FINE na području RH ili putem internetskog servisa uz korištenje digitalnog certifikata, za statističke i druge potrebe propisane financijske izvještaje - bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke, za prethodnu kalendarsku 2018. godinu' a što je bio obvezan prema Zakonu o računovodstvu.

Izrekla mu je novčanu kaznu od 300 kuna koju je dužan platiti u roku 15 dana u korist državnog proračuna RH. Ukoliko u traženom roku podmiri 2/3 kazne, računat će se kao da je platio u cjelini. U obrazloženju je istaknuto kako je Fina 23. veljače 2021. godine izdala prekršajni nalog protiv okrivljenika. U svojoj pisanoj obrani okrivljeni Zafranović  poricao je počinjenje prekršaja koji mu se stavlja na teret te se protivio izricanju prekršajnopravne sankcije i troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga. 'Naime, zbog spornih status pravnih odnosa između ovlaštenih osoba za zastupanje u društvu okrivljenika, odnosno njihova međusobnog opoziva te postupka za međusobno isključenje članova društva okrivljenika, o čemu su se vodili odgovarajući sudski postupci zbog kojih društvo okrivljenika nije aktivno poslovalo niti je ostvarivalo kakve prihode u spornom razdoblju' - napisao je Zafranović u obrani.

Naveo je i kako se vodio postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u kojem je on tužio Mirjanu Šuvar, radi isključenja nje kao tvrtke Kino Dokument d.o.o., ali i da se vodio spor po njenoj tužbi kojom je ona tražila Zafranovićevo isključenje iz te tvrtke. Drugi postupak je  pravomoćno dovršen tek donošenjem presude Visokog trgovačkog suda u Zagrebu  13. prosinca 2016. god. (zaprimljeno 19. siječnja 2017. god.). Što se pak tiče Zafranovićeve tužbe protiv Šuvarove udovice taj je postupak pravomoćno dovršen rješenjem Visokog trgovačkog suda u Zagrebu 9. svibnja 2014. godine. Zafranović je u obrani 'naveo kako je evidentno da zbog gore navedenih sudskih postupaka društvo okrivljenika upravo u razdoblju na koje se odnose propisani financijski izvještaji koje je okrivljenik navodno propustio dostaviti, faktično nije imalo osobu ovlaštenu za zastupanje koja bi bila ovlaštena podnijeti propisana financijska izvješća, upravo zbog sudskih postupaka u tom periodu zbog međusobnih opoziva jedinih dvaju direktora društva te isključenja jedinih dvaju članova/nositelja društva, što je ujedno utjecalo i na (ne)mogućnost uvida u stanje i poslovanje društva okrivljenika te međusobnu komunikaciju po tom pitanju, a relevantnih za sastav i podnošenje predmetnih financijskih izvještaja.

Također, okrivljenik smatra da je izrečena prekršajnopravna sankcija previsoka, naročito s obzirom na olakotne okolnosti na strani okrivljenika i njegovu dosadašnju nekažnjavanost. Dodatno, okrivljenik ističe kako je s obzirom na vlastito zdravstveno stanje i prijetnju zbog pandemije koronavirusa bio izrazito smanjeno aktivan, odnosno nije mogao poduzimati određene radnje jer bi time bio izravno ugrožen zarazi što bi dovelo do opasnosti po život okrivljenika. Također, i sama filmska industrija se pod utjecajem pandemije koronavirusa našla u značajnim problemima zbog čeg je poslovanje u toj industriji u potpunosti bilo zaustavljeno, što je posljedično dovelo i do okrivljenikove nezaposlenosti. Slijedom navedene činjenice da je pod utjecajem više sile bio primoran prestati raditi, okrivljenik je u potpunosti ostao bez sredstava za život. Dodatno, potres koji je pogodio Zagreb znatno je oštetio stambenu jedinicu u kojoj je stanovao, zbog čega je bio primoran tražiti i novi smještaj te se snaći u tim teškim okolnostima.

Sve to je dovelo do toga da se okrivljenik u vrlo kratkom vremenskom razdoblju našao u  uistinu teškoj životnoj i financijskoj situaciji, kojoj se definitivno kao otegotna okolnost nadodaje njegovo loše zdravstveno stanje. Nadalje, već u trenutku navodnog počinjenja predmetnog prekršaja pravna osoba nije imala otvoren račun u niti jednoj od poslovnih banaka u RH. Naime, jedini žiro račun društva Kino dokument d.o.o., a koji je bio otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ugašen je dana 13. srpnja 2012. godine, kao što je razvidno sa web stranice Poslovna Hrvatska. Također, kao dokaz neaktivnosti poslovanja pravne osobe, a samim time i razloga neaktivnosti okrivljenika je činjenica da je pokrenut postupak brisanja subjekata upisa iz sudskog registra po službenoj dužnosti, a zbog postojanja razloga iz stavka 1. toč. 3. članka 70. Zakona o sudskom registru, koji je u konačnici izbrisan dana 29. listopada 2019. godine, a što se navodi i u samom prekršajnom nalogu. Slijedom navedenog okrivljenik nije bio svjestan, odnosno nije znao niti mogao znati kako nečinjenjem ostvaruje biće prekršaja, a u vezi s čim je bio u zabludi o protupravnosti djela. Sukladno navedenom okrivljenik predlaže sudu da donese presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe, a podredno primjenom odredbe čl. 38. st. 2. Prekršajnog zakona, okrivljenika oslobodi plaćanja kazne, odnosno primjenom odredbe čl. 37. Prekršajnog zakona izrečenu mu kaznu ublažiti' - piše u presudi.

Kao dokaze Zafranović je dostavio i presude Visokog trgovačkog suda u Zagrebu a na koje se pozivao u svojoj obrani. 'Nakon ovako provedenog postupka, temeljem navoda obrane okrivljenika, te temeljem uvida u gore navedene dokaze u spisu, sud nalazi nedvojbeno utvrđenim da je okrivljenik počinio prekršaj koji mu je stavljen na teret' - zaključila je sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu. 'Naime, prema priloženom izvatku iz registra godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu nedvojbeno proizlazi da za pravnu osobu KINO DOKUMENT d.o.o. za 2018. godinu nije dostavljen godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe, a što ne osporava niti okrivljenik u svojoj obrani.  Iz izvatka i povijesnog izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu KINO DOKUMENT d.o.o. proizlazi da je u vrijeme utvrđenja predmetnog prekršaja okrivljenik bio direktor pravne osobe KINO DOKUMENT d.o.o., te je kao takav bio ovlašten da zastupa društvo pojedinačno i samostalno, te da je ista pravna osoba brisana dana 29. listopada 2019. godine, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu.

Činjenice i razlozi zbog kojih okrivljenik nije dostavio predmetni financijski izvještaj, a koje okrivljenik detaljno iznosi u svojoj obrani (što je potkrijepio i dokazima uz obranu), ne isključuje odgovornost okrivljenika za predmetni prekršaj ali su mu iste uzete kao olakotna okolnost.  Slijedom iznijetog sud smatra da je u provedenom postupku nesporno utvrđeno da su u ponašanju okrivljenika ispunjena sva bitna obilježja predmetnog prekršaja, s obzirom da je kao odgovorna osoba poduzetnika, pravne osobe - propustio do 30. travnja 2019. godine Financijskoj agenciji dostaviti financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe, za prethodnu kalendarsku 2018. godinu, a u skladu s člankom 32. st. 1. Zakona o računovodstvu, čime je ispunio sva bitna obilježja predmetnog prekršaja. Stoga je sud okrivljenika proglasio krivim, te mu izrekao novčanu kaznu primjerenu načinu i težini počinjenog prekršaja, te stupnju odgovornosti okrivljenika. Prilikom izricanja novčane kazne sud je primijenio odredbu čl. 37. Prekršajnog zakona, odnosno novčana kazna je ublažena, te je umjesto novčane kazne koja je zakonom zapriječena u minimalnom iznosu od 5.000 kn, okrivljeniku izrečena novčana kazna ispod najmanje mjere propisane novčane kazne, a s obzirom da su utvrđene posebno olakotne okolnosti koje ukazuju da će svrha kažnjavanja biti postignuta i blažom kaznom od propisane' . piše u presudi.

Tako je na kraju razvidno da je svojom dramatičnom obranom redatelj uspio ishoditi da dobije minimalnu kaznu pa će tako umjesto 5.000 kn maksimalne kazne proći s par stotina kuna kazne. No, zanimljivo je kako je Zafranović naveo kao adresu prebivališta Ulicu Brune Bušića u zagrebačkom Središću. Radi se o višekatnici iz doba s kraja socijalizma solidne gradnje koja nije službeno evidentirana kao zgrada značajnije oštećena potresom. S druge strane zanimljivo je vidjeti fotografije Lordana Zafranovića i Uroške Tatomir na be-ha portalima. Naime, njih dvoje zajedno putuju i imaju već godinama razne aktivnosti. Tako su promovirali zajedno knjigu o uspješnim Srbima a prošli mjesec kamere su zabilježile kako su na Jahorini posjetili djecu s teškoćama u razvoju koja su iz Banja Luke.

S druge strane ovaj sudski spor podsjetio nas je na višegodišnje prepucavanje Lordana Zafranovića i Mire Šuvar, udovice Stipe Šuvara. Naime, njih dvoje su se sporili ne samo oko tvrtke Kino dokument već i oko dokumentarca Tito. Mediji su 2012. objavili i zadnje javno Zafranovićevo pismo na tu temu. Tada je najprije Mira Šuvar  poslala otvoreno pismo javnosti u kojem je tvrdila kako su u seriju "Tito" uključeni dijelovi njenih intervjua sa svjedocima i analitičarima čije je korištenje izrijekom zabranila pred godinu dana zbog nepoštivanja i zloupotrebe autorskih prava. Zafranović je brzo odgovorio kako ništa u vezi produkcije i prava emitiranja serije nije sporno i da je Mira Šuvar od prava i honorare dobila 722 tisuće kuna. Gospođa Šuvar je zatim reagirala na njegovo pismo i ponovno ga optužila za krađu, a onda joj on nije ostao dužan pa je u samo dva dana poslao svoje drugo, a kako tvrdi i zadnje, otvoreno pismo javnosti.

U tom pismu je naveo: 'Informiram javnost da ovim prekidam svaku raspravu s Mirjanom Šuvar, te da nemam namjeru dalje odgovarati na njene apsurdne objede. Sve sam upravo prepustio mojoj odvjetničkoj kancelariji Hraste & Partneri, a radi zaštite ne samo mene kao fizičke osobe i filmskog profesionalca, nego i radi zaštite serije Tito Posljednji svjedoci testamenta, zajedničke firme Kino dokument, Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske autorske agencije, kojima svima Mirjana Šuvar s neshvatljivim stupnjem neodgovornosti pripisuje kriminalna djela. Mnogo toga do sada sam pripisivao njenom neprofesionalizmu, nepoznavanju zakona i prakse filmske profesije, nepoznavanju zakona o autorskim pravima u audio vizualnoj produkciji… preuzeo sam dio odgovornosti što sam za suradnicu angažirao upravo Mirjanu Šuvar kao umirovljenu novinarku, koja se u svojim poznim godinama prvi put susrela s filmskim medijem, što mi je od početka stvaralo velike probleme.

Nažalost sam previdio značaj činjenice da je ona, kao supruga pok Stipe Šuvara, upoznala neprikosnovenost pozicije autoriteta i moći, iz kojih pozicija do danas djeluje u provođenju svojih namjera i ideja, s nevjerojatnom upornosti, isključivosti i beskrupuloznosti, doslovno ne birajući metode i sredstva.  Nikad kao ovaj put nisam bolje osjetio istinu narodne  izreke da se nekim ljudima ne smije dati ni mali prst, jer oni odmah traže cijelu ruku. Mirjana Šuvar, prema kojoj sam 3 godine bio više nego korektan i nažalost, radi izbjegavanja konflikta i pretjerano popustljiv, sada traži ne samo moju ruku, nego moje ime, ugled, status, profesiju, moje djelo, firmu, imovinu, sve. Glatko tvrdi da je ona autor, producent, scenarist, njena je koncepcija serije, njena su autorska prava, ona jednostavno sve zna, hoće i može. Pitam se što ja, Lordan Zafranović uopće radim u seriji Tito?... kako sam uopće tamo dospio?... tko je koga angažirao? ...

Da nije toliko tragično, bilo bi komično.  Ipak, ne mogu sakriti zadovoljstvo što upravo počinje prikazivanje serije na HRT-u, jer će time kompletna hrvatska javnost, svjedoci i svi zavedeni prijatelji Mirjane Šuvar moći vrlo neposredno prosuditi zašto se Mirjana Šuvar već pune tri godine svim sredstvima tako žestoko bori protiv ovakve serije, najprije protiv njene proizvodnje, a sada protiv njenog prikazivanja… čak sasvim prosječnom gledatelju razlog će biti nedvosmislen i vrlo transparentan' - pisao je Zafranović u svom zadnjem pismu o Šuvarovoj udovici. Tako je tada javno završena Zafranovićeva saga s udovicom Šuvar a sada je konačno završio i prekršajni dio te priče vezan uz njihovu nekadašnju zajedničku tvrtku. Poznati redatelj može biti sretan jer  je osim minimalne kazne oslobođen i plaćanja sudskih troškova jer je sutkinja Marijana Galović uvažila sve agonijske elemente koje je naveo u svojoj obrani.

Reci što misliš!