Aktualni hrvatski ministar znanosti i obrazovanja prof. dr.sc. Radovan Fuchs oženjen je i otac dvoje djece. Iza njega je impresivna kako znanstvena tako i dužnosnička karijera i to od 1978. kada je diplomirao na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu. Nakon magisterija u Zagrebu 1987. postao je doktor biomedicinskih znanosti iz područja farmakologije i toksikologije na Biomedicinskom centru Uppsala, Kraljevskog instituta za tehnologiju u Stockholm. No, njegov sin 42-godišnji poduzetnik Rikard često je dospijevao u kontroverzne poslovne kontekste. Tako je krajem travnja prošle godine objavljeno kako je pet godina od zaprimljene kaznene prijave zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo pokrenulo istragu nad  njim te liječnikom, kirurgom Gordanom Nolom (65) i to zbog sumnje u prijevaru u gospodarskom poslovanju. Njihov krimen, prema prijavi, razvukao se na period od tri godine, točnije od 8. kolovoza 2008. do 30. rujna 2011. Oni su, sumnja se, s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi tvrtki Oportunitas ulaganje kemijali s dionicama nekad kultne tvrtke TOZ Penkala. Slijede detalji uz napomenu kako je svatko nevin dok mu se na sudu ne dokaže suprotno ....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu 29. prosinca 2022. godine poslalo je na Općinski kazneni sudu u Zagrebu optužnicu protiv Rikarda Fuchsa uz čije ime, među ostalim piše kako je sin Radovana i Marije rođ. Grubišić-Čaba, rođenog ... 1982. u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu,....oženjenog, oca troje mlt. djece, dipl. ekonomiste, sa završenom VSS, neosuđivanog, nalazi se na slobodi'. Drugookrivljeni je Gordan Nola rođen 1957. godine, rastavljen, otac troje djece, liječnik - kirurga, ....neosuđivan, nalazi se na slobodi'. Optužnicom ih se tereti da su: 'u vremenskom razdoblju od 08. kolovoza 2008. do 30. rujna 2011. u Zagrebu, zajedno i po prethodnom dogovoru, u nakani pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi trgovačkom društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Augusta Šenoe 11, nakon što je I. okr. Rikard Fuchs kao stvari voditelj poslova tog trgovačkog društva od Ede Baričevića zatražio da proda dionice od trgovačkog društva TOZ Penkala d.d. ukupne vrijednosti od 840.000,00 kn, trgovačkom društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o., lažno mu navodeći da će to društvo izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, iako takve namjere nisu imali, svjesni da trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. nije imalo zadovoljavajuću likvidnost, te prema prethodnom dogovoru dogovorili se da II okr. Gordan Nola zaključi Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica sa Edom Baričevićem, kojem trgovačkom društvu je isti voljan prodati 2.000 dionica, te je II okr. Gordan Nola s

Edom Baričevićem zaključio Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica 08. kolovoza 2008., ne sumnjajući da dionice neće biti plaćene, a kojim se Ugovorom II okr. Gordan Nola obvezao da ćeza kupnju 2.000 dionica TOZ Penkale d.d. ukupne vrijednosti od 840.000,00 kn plaćanje izvršiti stjecatelj OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora na tekući račun prodavatelja broj ....... otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., iako takve namjere nisu imali, nakon čega je I okr. Rikard Fuchs zatražio II okr. Gordana Nolu da potpiše Aneks ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica sa prodavateljem Edom Baričevićem, bez prethodnog plaćanja prema prethodnoj namjeri, kako bi odmah došlo do prijenosa prava vlasništva nad dionicama, a što je predočio Edi Baričeviću kako može doći do prijenosa prava vlasništva nad tim dionicama, pa Edo Baričević ne sumnjajući u njihove namjere 28. kolovoza 2008. sa II okr. Gordanom Nola direktorom trgovačkog društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. zaključio Aneks ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica kojim prodavatelj dopušta stjecatelju da u knjizi dionica koja se vodi kod Središnje depozitne agencije d.d., izvrši prijenos prava vlasništva na dionicama s Prodavatelja na Stjecatelja, temeljem kojeg Aneksa su dionice postale vlasništvo trgovačkog društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. Zagreb, iako iste nisu platili, te protekom roka od 30 dana nije izvršeno plaćanje dionica Edi Baričeviću unatoč tome što je trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. imalo raspoloživih novčanih sredstava za isplatu kupoprodajne cijene, obzirom je kao zajmodavac trgovačko društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. zajmoprimcu

OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. dalo pozajmicu od 15.712.000,00 kn temeljem zaključenog Ugovora o pozajmici od 22. kolovoza 2008. i društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. imalo veće priljeve novčanih sredstava na žiro računu otvorenom u Raiffeisenbank Austria d.d. i Centar banke d.d., te je za dionice TOZ-R-A Edi Baričeviću protekom roka plaćeno i to: 13. svibnja 2010. društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. iznos od 21.000,00 kn, 03. studenog 2011. Edo Baričević se naplatio putem prisilne naplate po zadužnici Ov-17803/11 u iznosu od 1.338,87 kn, 07. prosinca 2012. iznos od 25.000,00 kn društvo Oportunitas energija d.o.o. po uputi (asignaciji) društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. (PRVA ULAGANJA d.o.o.), 21. lipnja 2013. iznos od 30.000,00 kn društvo Oportunitas usluge d.o.o. po uputi (asignaciji) društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. (PRVA ULAGANJA d.o.o.) i plaćeno ukupno 77.338,87 kn, a ostatak od 762.661,13 kn nisu platili, te prema prethodnom dogovoru II okr. Gordan Nola 30. rujna 2011. izdao bjanko zadužnicu od PRVA ULAGANJA d.o.o. Zagreb na iznos od 1.000.000,00 kn, a koju zadužnicu su predali Edi Baričeviću, svjesni da se puten zadužnice neće moći naplatiti kad na računu tog društva neće biti novčanih sredstava, oštetivši time Edu Baričevića za iznos od 762.661,13 kn (101,229,24 eur), a za koji iznos su stekli protupravnu imovinsku korist trgovačkom društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odnosno pravnom sljedniku PRVA ULAGANJA d.o.o. Zagreb' - piše u optužnici.

Tako ih se tereti da su kao 'kao predstavnik ili zastupnik pravne osobe s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za tu pravnu osobu, lažnim prikazivanjem činjenica doveli nekoga u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na ovaj na štetu svoje imovine nešto učini, a time je pribavljena znatna imovinska korist i prouzročena znatna šteta te postupali s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi, pa da su time I i II okr. počinili kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - prijevara u gospodarskom poslovanju, opisano u članku 293. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 293 stavku 2. Kaznenog zakona' - piše u optužnici koja je utemeljena na ukupno 73 dokaza od kojih je zadnje 'nalaz i mišljenje stalne sudske vještakinje za financije, računovodstvo i poreze iz Centra za financijska vještačenja d.o.o. Zagreb. Iz obrazloženja je vidljivo kako je kaznenu prijavu podnio oštećeni Edo Baričević putem  odvjetnika. 'Temeljem posebnog izvješća Službe gospodarskog kriminaliteta PUZ-a protiv I okr. Rikarda Fuchsa i II okr. Gordana Nole, zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 293. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, počinjenog na štetu Ede Baričevića provedena je istraga' - piše u dokumentu. Obojica i Fuchs i Nola koristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose obranu te su se branili šutnjom. Nadalje u optužnici piše: ' Iz povijesnog izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Augusta Šenoe 11, a poslije pravnog sljednika

PRVA ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 66, proizlazi utvrđenim da je jedini osnivač i direktor tih društva Gordan Nola te je 27. travnja 2015. otvoren postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom PRVA ULAGANJA d.o.o., a trgovačkog društva OPORTUNITAS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 2 direktor je Rikard Fuchs. Dana 8. kolovoza 2008. sklopljen je Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica između Ede Baričevića kao prodavatelja i društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. kao stjecatelja zastupano po direktoru Gordanu Nola, kojim prodavatelj prodaje, a stjecatelj kupuje 2000 dionica TOZ Penkale d.d. nominalne vrijednosti 300,00 kn po dionici, odnosno ukupne nominalne vrijednosti od 600.000,00 kn, te su ugovorne stranke sporazumno utvrdile cijenu po dionici od 450,00 kn i prodavatelj za predmetne dionice u obvezi je stjecatelju platiti ukupno 840.000,00 kn. Iz Ugovora o pozajmici od 22. kolovoza 2008. sklopljenog između društva Industrogradnja nekretnine d.o.o. kao zajmodavca zastupano po direktoru Josipu Galinec i zajmoprimca OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. zastupano po direktoru Gordanu Nola, proizlazi da je zajmodavac dao zajmoprimcu pozajmicu u visini od 15.712.200,00 kn, te se zajmodavac obvezao prvi dio pozajmice od 3.000.000,00 kn isplatiti po potpisu Ugovora, a preostali dio zajmodavac se obvezao u iznosu od 12.712.000,00 kn isplati na račun zajmoprimca odmah po upisu založnog prava u korist zajmodavca na 34.916 dionica TOZ-a u vlasništvu zajmoprimca. Iz INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. konto kartice

OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. (PRVA ULAGANJA d.o.o.) vidljivo je da je 31. prosinca 2008. došlo do davanja kredita u iznosu od 15.712.200,00 kn, te je 27. studenog 2008. trgovačko društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. izdalo nalog Centralnoj banci d.d. da izvrši prijenos oročenih sredstava po Ugovoru o oročenom kunskom depozitu u iznosu od 6.000.000,00 kn u korist računa OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., a 27. kolovoza 2008. zajmodavac OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. čiji je direktor Gordan Nola sa zajmoprimcem OPORTUNITAS d.o.o. čiji je direktor Hrvoje Puljiz zaključio Ugovor o zajmu za iznos od 2.712.000,00 kn. Nakon zaključenja Ugovora o pozajmici, društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. kao založni vjerovnik i zajmoprimac-zalogodavac OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. 22. kolovoza 2008. zaključili su Ugovor o založnom pravu, kojim založni vjerovnik ima tražbinu prema zalogoprimcu u iznosu od 15.712.200,00 kn, koji radi osiguranja tražbine založnog vjerovnika, zalogodavac zalaže 34.916 redovnih dionica TOZ Penkala d.d. oznake TOZ-R-A kod Središnje depozitarne agencije d.d., a založni vjerovnik iste primio u zalog, da bi INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. 28. prosinca 2010. dozvolila brisovno očitovanje brisanjem prava zaloga upisanog nad tim dionicama. Dana 27. kolovoza 2008. došlo je do zaključenja Ugovora o cesiji između cedenta OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., cesusa INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. i cesionara NEGOTIATOR d.o.o. čiji je direktor Josip Galinec za iznos od 2.712.000,00 kn. Prema presudi

Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-5737/2011 od 20. siječnja 2012. naloženo je tuženiku PRVA ULAGANJA d.o.o. da tužitelju Edi Baričeviću isplati iznos od 840.000,00 kn zajedno sa zateznom kamatom, dakle ugovorenu cijenu prodanih, a ne plaćenih dionica. Iako okrivljeni nisu iznosili obranu već su se branili šutnjom, ali iz materijalne dokumentacije proizlazi da u vrijeme zaključenja ugovora o kupnji dionica, trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., a poslije PRVA ULAGANJA d.o.o. nije u početku imalo dobru financijsku likvidnost, što je vidljivo iz stanja na računima otvorenim u bankama, pa poslije imalo veće priljeve novčanih sredstava na žiro računu društva otvorenom u Raiffeisenbank Austria d.d. i Centar bank d.d., a u studenom 2011 trgovačko društvo PRVA ULAGANJA d.o.o. došlo je u blokadu, od kada je u neprekidnoj blokadi te je 2015 došlo do iniciranja postupka predstečaja od strane trgovačkog društva Prva ulaganja d.o.o. koji je okončan povlačenjemprijedloga. Nakon proteka roka za plaćanje I i II okrivljeni izdali su prema zajedničkom dogovoru oštećenom Edu Baričeviću bjanko zadužnicu 30. rujna 2011., a koju je izdao i ovjerio kod javnog bilježnika za društvo Prva ulaganja d.o.o. direktor I. okr. Gordan Nola, te je Edo Baričević u prosincu 2014 poslao pismo roditeljima od okr. Rikarda Fuchsa, u kojem je naveo da su mu Rikard Fuchs i njegov kompanjon Nola izdali zadužnicu bez pokrića, što ukazuje da su I i II okrivljeni zajedno i dogovorno postupali, svjesni da se tom zadužnicom neće moći naplatiti obzirom na računu neće biti dostatno novčanih sredstava. 

Ispitan svjedok Edo Baričević, iskazao je da je 2008. bio predsjednik Uprave TOZ PENKALA d.d. te imao u vlasništvu dionice tog društva, koje su bile evidentirane u knjizi dioničara u središnjoj depozitnoj agenciji, pa je Rikard Fuchs mogao vidjeti koliko on ima dionica. Početkom kolovoza 2008. nazvao ga je okr. Rikard Fuchs i pitao da li bi prodao dionice te predložio sastanak radi dogovora. U Zagrebu na dogovorenom mjestu našli su se i dogovorili kupoprodaju paketa od 14.000 dionica TOZ PENKALE d.d. za koje je okr. nudio 350 kn po dionici, ali je on njemu predložio cijenu od 420 kn po dionici. Okrivljen Rikard Fushs predložio je da bi kupio 12.000 dionica preko Zagrebačke burze, a za preostalih 2.000 dionica da kupi temeljem kupoprodajnog ugovora i iste kupi za trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. S obzirom na prijedlog okr. Rikarda Fuchsa cijene dionica i njegov prijedlog, razlika je bila 70 kuna po dionici tako da je za 12.000 dionica iznosilo 840.000,00 kn, što je upravo vrijednost od 2.000 dionica koje je okr. Rikard Fuchs predložio da bi ih kupio za društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. Okrivljeni je naveo da za dionice koje bi kupio za društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., da bi plaćanje bilo u roku od 30 dana, a dionice koje bi kupio preko burze platio bi u roku od tri dana. Prilikom pregovaranja zahtijevao je da se kupoprodaja svih 14.000 dionica provede preko burze, te je okr. Rikard Fuchs svojim kalkulatorom nešto računao i predložio da 12.000 dionica ide preko burze, a preostalih 2.000 temeljem kupoprodajnog ugovora za TD OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., što njemu ukazuje da je već tada imao prijevarnu namjeru. Pristao je da proda 2000 dionica društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. za iznos od 840.000,00 kn sa rokom plaćanja od 30 dana, ne sumnjajući da u tom roku neće biti podmirena kupoprodaja.

Rikard Fuchs rekao je da će mu e-mail dostaviti ugovor o kupoprodaji za dionice te da je društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. nedavno osnovao, kojeg je direktor njegov punac Gordan Nola, pa nije išao provjeravati bonitet tog društva, već je namjeravao u ugovor staviti klauzulu o prijenosu vlasništva dionica nakon isplate. Njemu je e-mail 07. kolovoza 2008. dostavljen ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica u kojem nije bila klauzula o prijenosu dionica nakon plaćanja, pa je dodao članak da nakon isplate kupoprodaje u cijelosti će prodavatelj stjecatelju predati pogodnu izjavu - potvrdu na temelju koje će se u knjizi dionica koju vodi Središnja depozitna agencija izvršiti prijenos prava vlasništva predmetnih dionica sa prodavatelja na stjecatelja, nakon čega je potpisao i ovjerio ugovor kod javnog bilježnika i potom ga predao okr. Rikardu Fuchsu. U vrijeme kada je dobio taj ugovor kojeg je potpisao i ovjerio kod javnog bilježnika, isti je bio potpisan za OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. po direktoru okr. Gordanu Nola, ali sa istim nije pregovarao niti ga je vidio. Nakon što je on potpisao Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica okr. Rikard Fuchs odnio je taj ugovor u Središnju depozitnu agenciju da se proknjiži, ali prijenos vlasništva nije bio moguć kad prema članku 4. ugovora nije bilo izvršeno plaćanje. Zatim je okr. Rikard Fuchs njega molio da naprave Aneks ugovora u kojem će biti navedeno da je dopušten prijenos vlasništva dionica bez prethodnog plaćanja, a da će plaćanje sigurno izvršiti u dogovorenom roku, pozivajući se da je on iz ugledne obitelji i da ga neće prevariti.

Ubrzo mu je okr. Rikard Fuchs e-mail poslao Aneks ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica u kojem je navedeno da dopušta da se izvrši prijenos prava vlasništva na dionicama s prodavatelja na stjecatelja bez ikakve daljnje suglasnosti ili odobrenja prodavatelja, koji je potpisao i ovjerio kod javnog bilježnika pa predao Rikardu Fuchsu. U dogovorenom rokuplaćanje od 30 dana za 2.000 dionica koje je prodao TD OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. nije mu plaćen niti dio od ugovorenog iznosa od 840.000,00 kn, pa je on u više navrata kontaktirao okr. Rikarda Fuchsa, koji mu je kao razlog neplaćanja naveo da OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. je dionice prodalo trgovačkom društvu INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. koje društvo nije platilo dionice, pa oni nemaju od kuda platiti dionice. Na Zagrebačkoj burzi vidio je obavijest da su društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. potpisali Sporazum o zajedničkom djelovanju i ponudi za preuzimanje dionica TOZ PENKALA d.d. Protekom dužeg vremena okrivljeni Rikard Fuchs nije platio dionice iako se često sa njim nalazio, slao mu SMS-ove i čuli su se telefonski. Zatražio je od Rikarda Fuchsa da mu izda bjanko zadužnicu na iznos od 1.000.000,00 kn i izdana mu je bjanko zadužnicu od PRVA ULAGANJA d.o.o. potpisana po okr. Gordanu Noli i ovjerena kod javnog bilježnika. Obzirom mu nisu plaćene dionice predao je bjanko zadužnicu u FINA-u radi naplate, ali je uspio naplatiti samo iznos od oko 1.400,00 kn.

Iz Aneksa sporazuma o zajedničkom djelovanju od 21. kolovoza 2008. sklopljenog između TD INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. i OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. došao je do saznanja, a kako je navedeno u članku 4. da je OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. projektno društvo čije će cjelokupno poslovanje biti usmjereno na ostvarivanje ciljeva naznačenih sporazumom o zajedničkom djelovanju u odnosu na TOZ PENKALA d.d. U međuvremenu je došao do informacije da su dionice TOZ PENKALA d.d. koje je prodao OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. prodane trgovačkom društvu INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. i plaćene od tog društva. INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. na Zagrebačkoj burzi objavilo je svoje revizorsko izvješće, u kojem je bilo navedeno da je dana pozajmica u iznosu od 15.712.000,00 kn te je na tim dionicama upisano založno pravo društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. Kad je on okr. Rikardu Fuchsu predočio2014. da je saznao da je INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. njima dalo pozajmicu u znatnom iznosu i da su time platili dionice, tada mu je predložio da se putem stana od 30 m2 u Tomislavovoj ulici u Zagrebu, vlasništvo INDUSTROGRADNJE NEKRETNINE d.o.o. podmiri dugovanje za koji će potpisatiugovor, ali nije došlo do sklapanja ugovora o kupoprodaji tog stana, nakon čega je shvatio da neće dobiti novce pa je podnio je kaznenu prijavu.

Prije nego što je podnio kaznenu prijavu 15. prosinca 2014. poslao je dopis roditeljima okrivljenog Rikarda Fuchsa kojim ih je obavijestio o toj situaciji i zatražio pomoć kako bi njihov sin podmirio dugovani iznos na ime dionica i okr. Gordanu Noli poslao dopis u kojem je naveo da je otkrio da je prevaren prodajom dionica i molio da mu se podmiri dug te ih upozorio da će u protivnom podnijeti kaznenu prijavu, ali mu nisu odgovorili. Kad je govorio Rikardu Fuchsu da će tu prijevaru objaviti u medijima i da će podnijeti kaznenu prijavu, onda mu je u nekoliko navrata izvršio plaćanje preko drugih svojih trgovačkih društava i 03. studenog 2011. putem bjanko zadužnice naplatio iznos od 1.338,87 kn, a 07. prosinca 2012. uplatio mu iznos od 25.000,00 kn i 21. lipnja 2013. uplatio mu iznos od 30.000,00 kn. Nakon podnesene kaznene prijave, okrivljeni niti društvo PRVA ULAGANJA d.o.o., nisu mu ništa platili za dionice koje im je prodao. Dogovorili su se da će mu okr. Rikard Fuchs plaćati u ratama od po 25.000,00 knmjesečno, ali mu je uplatio samo jednu ratu od 25.000,00 kn 07. prosinca 2012. Na ime kupoprodaje dionica TOZ PENKALA d.d. nije plaćeno ništa iz INDUSTROGRADNJA NEKRETNINA d.o.o. niti je sa istim komunicirao, obzirom to društvo prema njemu nije bilo u nikakvoj obvezi. Potpisom sporazuma od 21.kolovoza 2008. sklopljenog između INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. bio je isplaćen društvu OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. iznos od 3.000.000,00 kn, a ostali iznos isplatili su po upisu založnog prava pa umjesto da je OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. njemu isplatilo dugovani iznos za dionice, oni su tim iznosom financirali kredit društvu OPORTUNITAS d.o.o. kojeg su direktori okr. Rikard Fuchs i Hrvoje Puljiz.

Nije mu podmiren iznos kupoprodajne cijene od 762.661,13 kn i za taj iznos postavlja imovinsko-pravni zahtjev. Ispitan svjedok Josip Galinec, iskazao je da je on bio direktor trgovačkog društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, a koje je bilo zainteresirano da stekne vlasništvo nad trgovačkim društvom TOZ PENKALA d.d. tako da kupi dionice tog društva, a čije dionice su prodavali dioničari. Nije mu poznat Edo Baričević, niti je znao da je on prodavao dionice od TOZ PENKALA d.d.Društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. sklopilo je sa OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. u kolovozu 2008. "Opcijski ugovor", u kojem je uređena i opisana namjera kupca INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. da steknu udjele u društvu OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. sa svrhom stjecanja dionica TOZ PENKALA d.d., a koji ugovor je za društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. potpisao direktor Gordan Nola. U kolovozu 2008. zaključen je Sporazum o zajedničkom djelovanju između INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i PRVA ULAGANJA d.o.o., kojim su dogovorene aktivnosti i ciljevi vezano za društvo TOZ PENKALA d.d., u okviru čega je dogovoreno da će društvo INDUSTROGRADNJA d.o.o. preuzeti poslovne udjele društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. s cilje stjecanja dionica TOZ PENKALA d.d. čije dionice su posjedovala navedena društva te je društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. odobrilo pozajmicu društvu OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. u iznosu od 50% procijenjenih dionica TOZ PENKALA d.d., za što je društvo

INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. kao osiguranje daljnjih pozajmica upisalo zalog na dionicamadruštva TOZ PENKALA d.d. u vlasništvu navedenih društva primatelja pozajmica. Društvo INDUSTOGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. kao zajmodavac sa društvom OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. kao zajmoprimcem 22. kolovoza 2008. zaključilo je Ugovor o pozajmici kojim je određeno da zajmodavac daje zajmoprimcu pozajmicu u iznosu od 15.712.200,00 kn te da prvi dio pozajmice u iznosu od 3.000.000,00 kn isplati po potpisu tog ugovora na račun zajmoprimca i društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. odmah je uplatilo na račun društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. taj iznos, a preostali iznos je uplaćen sukladno uputama primatelja pozajmice, dio u novcu, a dio cesijom, ali se ne sjeća točno kako je to bilo, već da je preostala uplata izvršena u kratkom vremenu nakon potpisivanja ugovora o pozajmici. Uvidom na strani 144 spisa u knjigovodstvenu karticu društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., naveo je da je vidljivo kako su vršena namirenja u skladu s Ugovorom o pozajmici, iz čega proizlazi da je u cijelosti zatvorena pozajmica. Društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. 22. kolovoza 2008. kao založni vjerovnik sa društvom OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. kao zajmoprimcem zaključilo je Ugovor o založnom pravu, temeljem kojeg založni vjerovnik ima tražbinu prema zalogodavcu u iznosu od 15.712.200,00 kn, a radi osiguranja tražbine založnog vjerovnika kojim zalogodavac zalaže 24.916,00 dionica trgovačkog društva TOZ PENKALA d.d., koji se vode na računu vrijednosnih papira zalogodavca kod Središnje depozitne agencije d.d. Zagreb, a založni vjerovnik iste prima u zalog.

Društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. u cijelosti je izvršilo svoju obvezu prema društvu OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o., a društvo TOZ PENKALA d.d. otišlo je u stečaj 2015. Sve ugovore sa društvom OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. u 2008. potpisivao je direktor Gordan Nola i sa njim je dogovarao, a nekad je s njim bio i Rikard Fuchs. Društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. 28. prosinca 2010. izdalo je očitovanje kojim dozvoljava brisanje prava zaloga upisano na 34.916,00 kn dionica TOZ PENKALA d.d. Zagreb kako bi došlo do prijenos dionica. 28. prosinca 2010. sklopljen je Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica između društva PRVA ULAGANJA d.o.o. kao prodavatelja i društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. kao stjecatelja za stjecanje 34.916,00 dionica TOZ PENKALA d.d., kojim se utvrđuje da je stjecatelj INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. platilo prodavatelju dionice u iznosu od 15.712.200,00 kn, kojim prodavatelj jamči da su dionice njegovo vlasništvo. Uvidom na strani 479 spisa naveo je da je tako izvršeno plaćanje za predmetne dionice. Trgovačkom društvu INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. nije se obraćao Edo Baričević vezano za potraživanje dionica TOZ PENKALA d.d., niti je trebao kad sa njima nije poslovao. Iako je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu društvo PRVA ULAGANJA d.o.o. kao pravni sljednik trgovačkog društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. podnijelo prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj je i društvo INDUSTROGRADNJANEKRETNINE d.o.o. prijavilo svoje potraživanje, ta predstečajna nagodba nije uspjela.

Trgovačko društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. odnosno pravni sljednik tog društva INDUSTROGRADNJA PROJEKTI d.o.o. otišlo je u stečaj u ljeto 2021., a dionice TOZ PENKALA d.d. nemaju vrijednost od kada je društvo TOZ PENKALA d.d. otišlo u stečaj. Ispitan svjedok Hrvoje Puljiz, iskazao da je 2008. bio direktor i suvlasnik trgovačkog društva OPORTUNITAS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, a prije njega bio je direktor Rikard Fuchs. Dana 27. kolovoza 2008. zaključen je Ugovor o zajmu između zajmodavca trgovačkog društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. sa direktorom Gordanom Nola i zajmoprimcem trgovačkim društvom OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. kojeg je on bio direktor na iznos od 2.712.200,00 kn, a koji iznos je bio namijenjen u svrhu kupnje vrijednosnih papira. Ugovor o zajmu bio je osiguran mjenicama i zadužnicama u iznosu od 1.000.000,00 kn. Istog dana zaključen je ugovor o cesiji svrhu kupnje vrijednosnih papira, između društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. i cezusa NEGOTIATOR d.o.o. te cesionira OPORTUNITAS d.o.o. za iznos od 2.712,200,00 kn kojim cedent ustupa cesioniru svoje potraživanje od cezusa. Od trgovačkog društva NEGOTATIOR d.o.o. društvo OPORTUNITAS d.o.o. u to vrijeme dosta je kupilo vrijednosnih papira te kupili i dionice INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o., ali se ne sjeća u kojem iznosu. U dokapitalizaciji trgovačkog društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. sudjelovalo je kupovinom dionica od društva NEGOTIATOR d.o.o.

Iz nalaza i mišljenja računovodstvo-financijskog vještačenja iz Centra za financijska vještačenja d.o.o. Zagreb proizlazi utvrđenim da temeljem sklopljenog Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 8. kolovoza 2008. društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. (kasnije PRVNA ULAGANJA d.o.o.) iskazalo jeobvezu prema Edi Baričeviću na analitičkom kontu 06230-ulaganje u dionice i udjele radi preprodaje za iznos od 843.000,00 kn sa danom 8. kolovoza 2008. Po osnovi obveze društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. plaćeno je Edi Baričeviću 13. svibnja 2010. iznos od 21.000,00 kn, a 3. studenog 2011. temeljem prisilne naplate po zadužnici Ov-17803/11 plaćen je iznos od 1.338,87 kn. Dana 07. prosinca 2012. plaćen je iznos od 25.000,00 kn Edi Baričeviću, a koji iznos je plaćen od strane društva OPORTUNITAS ENERGIJA d.o.o. po uputi (asignaciji) društvo OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. (PRVA ULAGANJA d.o.o.), pa 21. lipnja 2013. plaćen je iznos od 30.000,00 kn Edi Baričeviću, a koji iznos je plaćao od strane društva OPORTUNITAS USLUGE d.o.o. po uputi (asignaciji) društva OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. (PRVA ULAGANJA d.o.o.). Vještak je utvrdio da u korist Ede Baričevića temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 8. kolovoza 2008. plaćeno je ukupno 77.338,87 kn i preostao neplaćen iznos od 762.661,13 kn.

Nadalje, vještak je utvrdi temeljem dokumentacije u spisu da društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. (kasnije PRVA ULAGANJA d.o.o.), raspolagalo je s iznosom od 7.478.896,74 kn po računu otvorenom kod Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: ..... te iznosom od 998.732,68 kn po računu IBAN ..... otvorenog kod Centar banka d.d. Vještak zaključuje da je društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. (kasnije PRVA ULAGANJA d.o.o.) imalo priljeve novčanih sredstava na žiro računu otvorenom u Raiffeisenbank Austria d.d. i Centar banke d.d. u iznosima iz kojih bi bilo moguće podmirenje dugovanog iznosa za kupnju dionica. Dakle, iz Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 8. kolovoza 2008. i Aneksa ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 28. kolovoza 2008. te 30. rujna 2011. izdane bjanko zadužnice društva Prva ulaganja d.o.o., vidljivo je da je te ugovore za trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. sklopio i potpisao direktor i odgovorna osoba II okr. Gordan Nola te bio na ovjeri kod javnog bilježnika, kao i za bjanko zadužnicu, kojem je stoga bilo poznato da to društvo kupuje dionice TOZ Penkale d.d. od Ede Baričevića, iako je sa Edom Baričevićem dogovarao I okr. Rikard Fuchs. Iz izvješća neovisnog revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe društva PRVA ULAGANJA d.o.o. proizlazi da su obavili ispitivanje plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva PRVA ULAGANJA d.o.o. od 10. veljače 2015. i da je to društvo ispunilo uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe. Iz izvješća neovisnog revizora na dan 31. kolovoza 2012. za

INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. proizlazi da je utvrđeno da postoje potraživanja od društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. koja se odnose na pozajmicu danu temeljem Ugovora o pozajmici od 22. kolovoza 2008., a glavnica pozajmice iznosi 15.712.000,00 kn čije dospijeće je 22. kolovoza 2011., a ugovorna kamatna stopa je 7,5% godišnje, koje je potraživanje osigurano zalogom na 34.916,00 dionica društva TOZ Penkale d.d. i društvo je pokrenulo ovrhu za naplatu navedenih potraživanja. Iz ugovora o ustupu tražbine od 2. siječnja 2013. zaključenog između trgovačkog društva PRVA ULAGANJA d.o.o. kao ustupitelja zastupanog po direktoru Gordanu Noli i društva CENTURION d.o.o. kao primatelja zastupanog po Zvonimiru Katiću, proizlazi da je predmet ugovora ustup tražbine koju ustupitelj ima premadužniku OPORTUNITAS d.o.o. na temelju potraživanja stečenih cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga, a tražbina iznosi 3.248.577,94 kn, temeljem kojeg ugovora je 24. ožujka 2014. društvo CENTURION d.o.o. FINA-i prijavilo tražbinu prema dužniku, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju u predstečajnoj nagodbi. Zahtjev za naplatu zadužnice dužnika Prva ulaganja d.o.o. u iznosu od 1.000.000,00 kn 2. studenog 2011. podnio je Financijskoj agenciji Edo Baričević, nakon čega mu je FINA 16. veljače 2012. poslala obavijest o nemogućnosti izvršenja osnova za plaćanje zbog nedostatka novčanih sredstva i da je izvršena naplata djelomično u iznosu od 1.338,87 kn temeljem Ov-17803/11. Iz prijepisa SMS i e-mail između Rikarda Fuchsa i Ede Baričevića proizlazi da tijekom 2008, 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. bila komunikacija između imenovanih, kojom Edo Baričević traži plaćanje dionica, a poslije da mu vrati dionice te će u protivnom podnijeti tužbu, na što je

Rikard Fuchs odgovarao da će ići uplata te se pozivao da su dionice prodane trgovačkom društvu INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. koje nije platilo dionice i obećavao da će biti plaćanje i da će izdati zadužnicu, a bilo je dogovora o plaćanju i kompenzacijom putem stana te je oštećeni poslao pismo roditeljima od I okr. u vezi sklapanje poslova sa njihovim sinom za dionice koje mu je prodao, ali nije platio. Aneks sporazuma o zajedničkom djelovanju u odnosu na društvo TOZ PENKALA d.d. Zagreb od 21. kolovoza 2008., sklopljenim između društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. zastupanog po direktoru Josip Galinec, društva PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. zastupanog po direktoru Daliborki Planinčevići društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. zastupanog po direktoru Gordanu Nola, ugovorena su prava i ograničenja iz međusobnih odnosa vezano uz suvlasništvo TOZ PENKALA d.d.. U članku 12. navedeno je da se INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. obvezuju na zahtjev PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. odnosno OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. odobriti i plasirati pozajmice u korist PLANIDAL ULAGANJA d.o.o. odnosno OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. do iznosa koji odgovara umnošku broja dionica TOZ-a u vlasništvu primatelja pozajmice i sporazumno utvrđene vrijednosti dionice od 450 kn, a osiguranje pozajmice da će biti zalog na odgovarajućem broju dionica TOZ-a u vlasništvu primatelja pozajmice koje moraju biti slobodne od bilo kakvih tereta ili prava u korist trećih osoba.

U članku 13. navedeno je da se INDUSTROGRADNJA d.o.o. obvezuje pozajmicu isplatiti u dva dijela i to prvi dio u iznosu od 3.000.000,00 kn odmah po potpisu Ugovora o pozajmici i Ugovora o založnom pravu u skladu s Aneksom, a drugi dio do punog iznosa pozajmice odmah po upisu založnog prava u korist društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. na dionicama TOZ-a koje su u vlasništvu primatelja pozajmice. Iz izvatka o stanju i prometu po računu trgovačkog društva PRVA ULAGANJA d.o.o. otvorenog u Centar banka d.d. vidljivo je da je tijekom 2010. društvo poslovalo, ali ne u velikim iznosima, te je 13.05.2010. uplaćen iznos od 21.000,00 kn Edi Baričeviću, a iz prometa po računu društva Oportunitas ulaganje d.o.o. otvornog u Hrvatska poštanska banka d.d. vidljivo je da je tijekom 2010. to društvo poslovalo, ali loše i iz pregleda prometa po računu društva PRVA ULAGANJA d.o.o. otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d. proizlazi da je društvo poslovalo tijekom 2008., 2009., 2010. i 2011. godine sa malim prometom, te je bilo i prijenosa sredstava sa računa Industrogradnja nekretnine d.o.o. 2008 godine na račun PRVA ULAGANJA d.o.o. 

Dopisom 27. studenog 2008. društvo INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. tražilo je da se izvrši prijenos sredstava u Centar banka d.d. tako da se oročena sredstva po Ugovoru o oročenom kunskom kreditnom depozitu u iznosu od 6.000.000,00 kn doznače u korist računa kao povrat dijela pozajmice društvu OPORTUNITAS ULAGANJA d.o.o. Sklopljen je sporazuma 30. svibnja 2008. između OPORTUNITAS d.o.o. zastupano po direktoru Rikardu Fuchsu i NEGOTIATOR d.o.o. zastupano po direktoru Josipu Galinec, kojim se utvrđuje da je u tijeku dokapitalizacija – upis dionica INDUSTROGRADNJE d.d. oznake ING-R-A u kojem NEGOTIATOR kaodioničar ima pravo sudjelovati te OPORTUNITAS izjavio da želi kupiti dionice INDUSTROGRADNJE d.d. po nominalnoj vrijednosti jer sam ne može sudjelovati u dokapitalizaciji. Josip Galinec u ime trgovačkog društva INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. zatražio je 28. prosinca 2010. brisovno očitovanje, kojim dozvoljava brisanje prava zaloga upisanog na 34.916 redovnih dionica trgovačkog društva TOZ PENKALA Zagreb, zalogodavca OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. promijenjenog imena u PRVA ULAGANJA d.o.o., a koje se vode na računu vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije d.d. na vrijednost tražbine u iznosu od 15.712.200,00 kn upisano temeljem Ugovora o založnom pravu od 22. kolovoza 2008. za korist založnog vjerovnika.

 Iz FINA očevidnika osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate za društvo PRVA ULAGANJA d.o.o. za 2011. i 2013. proizlazi da je podneseno više zadužnica za naplatu, a iz očevidnika o danima insolventnosti za društvo PRVA ULAGANJA d.o.o. proizlazi da je u studenom 2011. društvo došlo u blokadu i dalje bilo u neprekidnoj blokadi. Ovlašten potpisnik po računu društva PRVA ULAGANJA d.o.o. u Raiffeisenbank Austria d.d. bio je II okr. Gordan Nola. Iz spisa Trgovačkog suda u Zagrebu u pravnoj stvari predlagatelja PRVA ULAGANJA d.o.o. prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, vidljivo je da je Trgovački sud u Zagrebu 20. travnja 2017. donio rješenje broj 66 St-6622/16, kojim se obustavlja postupak povodom prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe dužnika PRVA ULAGANJA d.o.o., a iz obrazloženja proizlazi da je podneskom dužnik povukao prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, stoga je odlučeno kao u izreci rješenja. Trgovački sud u Zagrebu 08. lipnja 2017. broj 40. St- 1386/17 donio rješenje kojim se odbacuje prijedlog PRVA ULAGANJA d.o.o. za sklapanje predstečajne nagodbe, a zadnja odluka koja je donesena u tom predmetu je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 40. St-2421/17 od 17. svibnja 2018. kojim je utvrđeno da je predlagatelj PRVA ULAGANJA d.o.o. povukao prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe 03. svibnja 2017.

Tijekom 2008. godine sklopljeno je više Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica više prodavatelja s društvom OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. kao stjecateljem, temeljem kojih je stjecatelj kupio dionice TOZ-R-A. Iz materijalne dokumentacije te nalaza i mišljenja vještaka proizlazi utvrđenim da je Edo Baričević prodao dionice društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. kojeg je pravni sljednik PRVA ULAGANJA d.o.o. u iznosu od 840.000,00 kn i da je društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odnosno pravni sljednik PRVA ULAGANJA d.o.o. ukupno platilo za dionice iznos od 77.338,86 kn, a nije platilo iznos od 762.661,13 kn, za koji iznos se okoristilo trgovačko društvo OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odnosno pravni sljednik PRVA ULAGANJA d.o.o. Zagreb te je za taj iznos oštećen Edo Baričević. II okrivljeni Gordan Nola kao direktor trgovačkog društva OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odgovoran je za poslovanje toga društva i bio potpisnik svih ugovora temeljem kojih je moglo doći do kupoprodaje dionica i daljnje prodaje tih dionica.

 I. okrivljeni Rikard Fuchs dogovarao je kupnju dionica sa Edom Baričevićem i sklapanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, anekse ugovora te je I. okrivljeni doveo u zabludu oštećenog, kojem je prikazao lažne činjenice a sve kako bi pribavio protupravnu imovinsku korist trgovačkom društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odnosno pravnom sljedniku PRVA ULAGANJA d.o.o. kojeg je bio direktor i odgovorna osoba II okrivljeni Gordan Nola, koji je potpisao ugovore i bio na ovjeri ugovora, aneksa ugovora i bjanko zadužnice te je II. okrivljeni bio u dogovoru sa I okrivljenim i putem I okrivljenog te potpisom ugovora u kojima su regulirani rokovi i kupoprodajna cijena doveo u zabludu oštećenog Edu Baričevića. Dakle, s obzirom na poduzete radnje radi kupnje dionica te sklapanje ugovora i aneksa ugovora, izdavanje bjanko zadužnice te daljnje prodaje tih dionica trgovačkom društvu INDUSTROGRADNJA NEKRETNINE d.o.o. koje nisu platili Edu Baričeviću u većem iznosu prema unaprijed stvorenoj namjeri, proizlazi da su I i II okrivljeni zajedno i prema prethodnom dogovoru sudjelovali, a sve kako bi pribavili protupravnu imovinsku korist trgovačkom društvu OPORTUNITAS ULAGANJE d.o.o. odnosno pravnom sljedniku PRVA ULAGANJA d.o.o. koju su pribavili, ispunjena su obilježja kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 293. stavku 1. i 2. Kaznenog zakona. Slijedom navedenog, ova optužnica ukazuje se opravdana i na zakonu osnovana' - piše u optužnici koju potpisuje zamjenica općinskog državnog odvjetnika Mirjana Guščić.

Kako Fuchs nije osobno preuzeo optužnicu ista mu je oglašena putem sudske ploče zajedno s dopisom u kojem je obaviješten kako 'ima pravo podnijeti pisani odgovor na optužnicu u roku od 8 dana od primitka optužnice, a odgovor na optužnicu može podnijeti i branitelj bez posebne optuženikove ovlasti, ali ne i protiv njegove volje'. U tom su dokumentu istaknute sve mogućnosti obrane uključujući i onu ako ga bude zastupao odvjetnik po službenoj dužnosti. Taj dokument potpisao je sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Ilija Jurčević 23. siječnja 2023. godine. Inače, o Rikardu Fuchsu već smo pisali uoči Božića 2020. u članku pod naslovom: 'LOŠA VIJEST NA BADNJAK Sina najbogatijeg Plenkovićevog ministra sud traži zbog osobnog bankrot - Doznajte kako se Rikard Fuchs, sin najbogatijeg ministra u dvije HDZ-ove Vlade, našao u neugodnoj situaciji'.

Reci što misliš!