Župan Nikola Dobroslavić (74) jedan je od dugovječnijih hrvatskih dužnosnika. Prvi put je župan postao krajem svibnja 2013. godine. Sad je u trećem kontinuiranom mandatu koji teče od lipnja 2021. godine. Njegova imovinska kartica otkriva popriličnu nekretninsku imovinu. No, župan Dobroslavić, u imovinskoj kartici naveo je kako je udovac te otac troje djece. Brojne čestice stekao je i nasljedstvom a neke su navedene kao imovina djece. S obzirom da se u imovinsku karticu navodi samo imovina malodobne djece, očito se radi o Dobroslavićevim potomcima koja još nisu punoljetna. No, kada smo uspoređivali podatke iz imovinske kartice s podacima o parcelama na kojima će uskoro niknuti županova nova građevina, uočili smo nekoliko zanimljivih detalja. Pod prvo, u vlasničkom listu za čestice na kojima će uskoro Dobroslavić graditi, a koje su uknjižene kao tri oranice iako je na njima vidljivo kako postoje i dva zidana objekta, vidjeli smo zabilježbu - Ugovor o doživotnom uzdržavanju ali u kojem je on osoba koja prima a ne daje uzdržavanje. Drugo, vidjeli smo kako veličina tih oranica ne odgovara veličinama oranica koje je Dobroslavć upisao u svoju imovinsku karticu. No, neovisno o tim otkrićima naglasit ćemo kako je Dobroslaviću izdana dozvola za parcele koje se nalaze u Grgurićima u Slanom, tik do glavne plaže u tom mjestu. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Vlasnički list parcela tik do plaže u Grgurićima u Slanom otkrivaju nam kako su tamo tri oranice različitih veličina koje su vlasnički ali i suvlasnički povezani s dubrovačko-neretvanskim županom. Tako je jedna oranica upisana s površinom 674 m2, druga ima površinu 296 m2 a treća je upisana s površinom od 258 m2. No, u vlansičkom listu upisan je 11. rujna 2013. Ugovor o doživotnom uzdržavanju 'solemiziranom po javnom bilježniku Nikši Mozara iz Dubrovnika'. Piše kako je sklopljen dana 4. rujna 2013. godine. Navodi se sljedeće: 'zabilježuje se postojanje Ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenog između Nikole Dobroslavić pok. Marka iz Slanoga, .... kao primatelja uzdržavanja i Klare Dobroslavić pok. Antuna, Slano, .... kao davatelja uzdržavanja, na nekretninama Dobroslavić Nikola pok. Marka, a koje se sastoje od 1/2 dijela katastarske čestice čkbr. ... oranica površine 674 m2, čkbr. ... oranica površine 296 m2 upisana.

Sljedeća čestica koja pripada u isti vlasnički list je suvlasništvo po pola Pere Dobroslavića pok. Marka i Nikole Dobroslavića pok. Marka. Dakle, očito je riječ o žuapnovom bratu. Treća čestica upisana je samo na župana. Čelni čovjek Dubrovačko-neretvanske županije dobio je 19. rujna ove godine rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko - neretvanske županije. U istom, među ostalim piše, kako je 'rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Nikola Dobroslavić iz Slanog... po opunomoćeniku Antunu Pokoviću iz Dubrovnika...' izdana građevinska dozvola. Piše kako se dozvoljava investitoru Nikoli Dobroslaviću 'građenje obiteljske stambene građevine, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici, koja se formira od dijela k.č.br....i dijela k.č.br. .... k.o. Slano, a nosit će oznaku k.č. ...k.o. Slano, površine 804 m2 , u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 5/22, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Antun Poković, dipl.ing.arh.'.

U Rješenju piše i sljedeće: 'Građevina će se na zahtjev investitora izvesti do određenog stupnja dovršenosti, sukladno čl. 114., st. 1. Zakona o gradnji, na način da će se do potpune završenosti izvesti cijela građevina i vanjsko uređenje čestice, osim stambene jedinice u prizemlju oznake S1 s pripadajućim spremištem oznake 1., koji će se izvesti bez završnih radova (završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova) i razvoda instalacija. III. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja'.

Iz obrazloženja je vidljivo kako je župan preko opunomoćenog dubrovačkog arhitekta Antuna Pokovića zatražio dozvolu podneskom zaprimljenim dana 27. ožujka 2023. godine. Zatražio je dozvolu za 'građenje obiteljske stambene građevine, 2.b skupine, katnosti prizemlje, 2 kata i potkrovlje (P+2+Pk), visine 9,35 m i 10,54 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje zgrade do vrha nadozida kosog krova, bruto površine 537,3 m2 , površine pod objektom 201,62 m2 , s tri stambene jedinice – po jednom u prizemlju, na 1. i 2. katu, zajedničkim prostorima – 2 spremišta i tehničkom prostorijom u prizemlju, te pomoćnim prostorom – spremištem u potkrovlju (u funkciji stambene jedinice na 2. katu), na novoformiranoj građevnoj čestici....' .

Tako je vidljivo kako uskoro počinje gradnja velebne vile na tri etaže tik do plaže u Grgurićima koju će vjerojatno nakon izgradnje župan Nikola Dobroslavić prijaviti u svoju imovinsku karticu u kojoj su već brojne nekretnine na atraktivnim lokacijama u Slanom kraj Dubrovnika. Inače, u vlansičkom listu vidljivo je kako je na tim parcelama Dobroslavić upisan s adresom u Grgurićima gdje će uskoro startati gradnja nove vile a na izborima je bio prijavljen s drugom adresom u Slanom.

Reci što misliš!