Renato Jurčec igrao je od '90. do 2003. za sve hrvatske prvoligaše. Igračku karijeru završio je 2007. u NK Maksimiru. Potom je trenirao brojne hrvatske drugoligaše a sada je novi / stari trener NK Trešnjevke. No kriza očito više ne zaobilazi ni sportaše za koje mnogi vjeruju kako nemaju egzistencijalnih briga. Njegovi slavni nastupi u dresovima Dinama koji se tada zvao Croatia ali i Hajduka još su mnogima urezani u pamćenje. Bez dileme se može reći kako je Jurčec nogometna hrvatska legenda. Živimo u teškim vremenima unatoč službenim statistikama koje govore kako nikad nije bilo više zaposlenih a manje nezaposlenih. Problem je očito u tome da ljudi koji nisu stekli velika bogatstva teško mogu izaći na kraj s podivljalim cijenama kod nas. Zbog toga dolaze u dugove s dugotrajnim blokadama. To se dogodilo i Renatu Jurčecu. Zbog minusa je završio u postupku osobnog bankrota. No, nije se uspio osloboditi dugova zadnjom sudskom odlukom. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom sudu u Novom Zagrebu sudac Matko Jasprica odlučivao je u jednostavnom postupku stečaja nad imovinom potrošača Renata Jurčeca. Uz njegovo ime upisana je adresa u Zaprešiću gdje nogometni trener i živi. Sudac je odlučivao o prijedlogu Financijske agencije za provedbu osobnog bankrota nad Jurčecom pa je 23. svibnja 2024. odbio Finin prijedlog. Iz obrazloženja je vidljivo kako je nakon primitika Fininog zahtjeva sudac konstatirao pod kojim se zakonskim okvirima može provesti postupak.

Citiramo: 'Sukladno odredbi članka 79.a stavak 2. Zakona o stečaju potrošača ..... jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti nad imovinom potrošača ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA (dalje: Očevidnik) na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 2.654,46 EUR s osnova glavnice, i ako je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.

Uvidom u Očevidnik utvrđeno je da potrošač ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u ukupnom iznosu od 1.108,86 EUR uključujući troškove i kamate (ukupni iznos blokade), i to po osnovama za plaćanje više ovrhovoditelja. Također postoje i potraživanja koja je FINA prestala izvršavati prema čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, dalje: ZPONS) u ukupnom iznosu glavnice duga od 301,50 EUR. Uvidom u podatke o imovini potrošača je utvrđeno da isti prima plaću u iznosu od 1.223,16 EUR mjesečno (prosjek za 2023. g. prema podacima Porezne uprave), od kojega je temeljem čl. 173. st. 2. i 3. Ovršnog zakona ... od ovrhe izuzeto 3/4 iznosa primanja manjeg od prosječne neto plaće u RH (NN br. 23/2022 –945,11 EUR), a najviše do iznosa od 2/3 prosječne neto plaće, to konkretno ostavlja iznos od c EUR mjesečno za prisilno namirivanje navedenih tražbina.

Člankom 79.h st. 5. ZSP je propisano da u slučaju da potrošač ima stalna primanja na kojima se ne provodi ovrha, da će mu sud prilikom otvaranja postupka naložiti da u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju postupka uplaćuje na račun suda određeni iznos tog primanja koji sud određuje odgovarajućom primjenom ovršnih propisa. Iz prijedloga te i iz naknadno pribavljenih podataka iz Očevidnika, je vidljivo da se iznos blokade smanjuje odnosno da se evidentirane tražbine postupno namiruju, što ukazuje da je nezaštićeni dio primanja raspoloživ u smislu čl. 79.h st. 5. ZSP.

Slijedom iznesenog bi sud naložio potrošaču uplatiti upravo iznos od 305,79 EUR mjesečno x 12, ukupno 3.669,50 EUR koji je dostatan za podmirenje svih gore opisanih nenaplaćenih potraživanja koja je moguće namirivati u ovom postupku (1.108,86 EUR) i eventualnih daljnjih kamata. Iz navedenog je vidljivo da potrošač očito ima dostatnu imovinu za podmirenje svih evidentiranih nenaplaćenih potraživanja u roku od godine dana ili čak i ranije. Kako je svrha i cilj stečaja potrošača poštenog potrošača osloboditi od obveza koje preostanu nakon unovčenja imovine (čl. 2. ZSP), a ne namirenje nenaplaćenih potraživanja koja se redovito namiruju kroz ovršni postupak i postupak izravne naplate putem FINE, očito je da se u ovom postupku ne može ostvariti ta svrha.

Naime, već nakon uplate sredstava po čl. 79.h st. 5 ZSP bila bi namirena sva potraživanja bez preostalog dijela za koji bi se potrošač mogao osloboditi obveze. Jedini učinak bi bio namirenje ovrhovoditelja koje se treba ostvariti redovitim putem. Pri tome bi samo nastao nepotrebni dodatni trošak angažmana suda i drugih sudionika, pa bi provođenje ovog postupka očito bilo i neekonomično' - zaključio je sudac Jasprica 23. svibnja. Često pišemo o neslavnoj hrvatskoj sudbini - naša lista bankrot svjedoči o bankrotima poznatih. Zadnji put smo pisali o Fininom zahtjevu za provedbu osobnog bankrota nad bivšim Vatrenim, hrvatskim Brazilcem Sammirom.

Ti podaci ilustriraju stvarnu sliku našeg društva, stanje osobnih financija brojnih građana Hrvatske a koje je očito u nesuglasju sa službenim statističkim podacima koji služe da nas uvjere kako nam nikada nije bilo bolje. Očito je vrijeme da se mnogi zamisle vjeruju li vlastitim očima kad vide stanje u svojim novčanicima i na računima ili će vjerovati službenim statistikama koje kao da su s Marsa pale.