https://youtu.be/u9feLm2-HhA

U Hrvatskoj je i prije korone bilo na tisuće radnika koji nikad nisu dobili svoje zarađene plaće. Mnogi bi odustajali od prava na naplatu poštenog zarađenog no jedna šačica radnika odlučila je reći odlučno NE praksi višegodišnjeg izrabljivanja pa su s maskama i megafonom progovorili o gazdi koji ima potporu institucija i godinama ne plaća djelatnike u svojim brojnim lokalima. Gazdino ime poznato je iz slučaja otmjene viške vile Silente uz čije je ime vezana prijava u kojoj se navodilo kako je u njoj boravila bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. No, Povjerenstvu su državne institucije poput MUP-a uskratile podatke pozivom na tajnost štićenih osoba pa se tako nije moglo pouzdano utvrditi je li bivša predsjednica boravila u vili i na jahti gazde Hrvatka Šimunića.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

'Bojkotirajte izrabljivače, tu ne plaćaju radnike' vikali su nezadovoljnici ispred slastičarnice Pingu Gelato u zagrebačkoj Tkalči u subotu, 21. studenog te dijelili letke protiv vlasnika Hrvatka Šimunića.  U letku piše: 'Nastavljamo akciju grupe bivših radnica tvrtke Babuška 2017. j.d.o.o (slastičarnice Pingu Gelato) i tvrtke Podgrađe ugostiteljstvo d.o.o. (restoran Tip top) u njihovom sporu protiv direktora Hrvatka Šimunića. Razlog za pokretanje akcije je dugovanje neisplaćenih plaća za jedan ili više mjeseci rada te neispunjavanje zakonske obveze dostave obračuna plaća. Iako je direktor u više navrata pismeno i usmeno kontaktiran u vezi svojih dugovanja, ignorirao je upite i molbe radnica. Posljednji poziv za ispunjavanje radničkih potraživanja uručen je ovo ljeto, a zakonski rok u kojem su državne institucije trebale reagirati po prijavi radnika također je prošao.

S obzirom na to, radnice nastavljaju s direktnom akcijom i metodama koje su im na raspolaganju te najavljuju borbu dok se njihovi zahtjevi ne ispune! Podsjećamo, ova grupa radnika samo je manjina svih oštećenih radnika koje su nekada radili u nekoj od mnogih tvrtki Hrvatka Šimunića (Pingu Gelato u Tkalčićevoj, hotel Residence u Dubravi, restoran TIP-top u Gundulićevoj). Neki od njih vode pravne sporove za obranu svojih prava, no mi ne pristajemo da nas se krade bez posljedica i ne čekamo milost institucija! Pružamo otpor izrabljivačkoj praksi  "poduzetnika" - piše u tom letku koji završava pozivom "Podržite radnice i radnike u njihovoj borbi".

Poduzetnik kojeg su u letku označili nezadovoljni radnici, Hrvatko Šimunić tematiziran je svojedobno u predmetu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Naime, predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković postupala je po prijavi u predmetu tadašnje predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović na 38. sjednici, održanoj 8. veljače 2019. te donijela odluku koja je dostupna na web stranici Povjerenstva. Tada je odlučeno kako se neće pokretati postupak protiv dužnosnice Kolinde Grabar-Kitarović, s obzirom da Povjerenstvo iz raspoloživih podataka i dokumentacije te dostavljenih očitovanja nadležnih državnih tijela, u vezi okolnosti mogućeg boravka dužnosnice u Villi Silente na Visu, nije utvrdilo postojanje okolnosti koje bi upućivale na moguću povredu odredbi ZSSI-a.

U obrazloženju je istaknuto kako je Povjerenstvo 27. listopada 2017. zaprimilo anonimnu prijavu mogućeg sukoba interesa tadašnje predsjednice RH. U prijavi se navodilo kako se dužnosnica družila na jahti i odsjedala u Vili Silente na Visu, u vlasništvu Hrvatka Šimunića, koji je, prema navodima u prijavi, poduzetnik koji duguje desetine milijuna kuna te jedan od najvećih poreznih utajivača i prijestupnika u gospodarskom poslovanju. Citirat ćemo daljnji tekst dokumenta: "Navedena osoba godinama je na izbornoj listi Hrvatske demokratske zajednice na lokalnim izborima, a na listama Stranke umirovljenika je i njegova supruga. Navedena osoba također je razvojačeni branitelj i vlasnik hotela Residence u Dubravi, gostionice Gundulić, Vile Silente na Visu i niza trgovačkih društava.

U prijavi se dalje navode okolnosti poslovanja tvrtki u vlasništvu navedene osobe, odnos prema zaposlenicima, plaćanjima i dugovanjima prema trećim subjektima i prema Republici Hrvatskoj, kreditima, potraživanjima i dr.  Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo donosi pisanu odluku. Člankom 39. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima pravo pribaviti činjenice i dokaze djelovanjem drugih tijela javne vlasti te da su nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, na zahtjev Povjerenstva, dužna bez odgode dostaviti zatražene obavijesti i dokaze. Člankom 11. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da se darom u smislu tog Zakona smatra novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje dužnosnika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju.

Sukladno članku 11. stavku 2. ZSSI-a darovima u smislu tog Zakona ne smatraju se uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade. Člankom 11. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.  Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Člankom 5. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti. Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu navedenog Zakona su bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.

Uvidom u Registar dužnosnika utvrđeno je da je Kolinda Grabar-Kitarović stupila na dužnost Predsjednice Republike Hrvatske 19. veljače 2015.g. Člankom 3. stavkom 1. točkom 1. ZSSI-a propisano je da je Predsjednik Republike Hrvatske dužnosnik u smislu navedenog Zakona, stoga je i dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović, povodom obnašanja dužnosti Predsjednice Republike Hrvatske, obvezna postupati sukladno odredbama ZSSI-a. U svrhu provjere vjerodostojnosti navoda iz podnesene prijave, odnosno provjere upućuju li navedene okolnosti na moguću povredu odredbi ZSSI-a, a prvenstveno članka 11. ZSSI-a, Povjerenstvo je, na temelju članka 39. stavka 5. ZSSI-a, od nadležnog tijela državne uprave koje raspolaže relevantnim podacima - imajući na umu da je dužnosnica štićena osoba te da je prilikom svakog boravka u javnom ili privatnom prostoru nužno praćena i štićena od strane Uprave za posebne poslove sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova, i od drugih subjekata, zatražilo potrebne podatke i dokumentaciju.

Povjerenstvo je tako od objekta Villa Silente na Visu zatražilo očitovanje je li dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović tijekom 2017.g. boravila u Villi Silente te, ukoliko jest, u kojem razdoblju i tko je i na koji način snosio troškove njezinog boravka. Dopis je poslan u tri navrata, dana 8. svibnja 2018.g., 30. svibnja 2018.g. i 20. lipnja 2018.g., ali je vraćen s naznakom „Obaviješten nije podigao pošiljku“. Povjerenstvo je od Ministarstva unutarnjih poslova zatražilo očitovanje jesu li službene osobe Uprave za posebne poslove sigurnosti MUP-a u 2017.g. obavljale posao osiguranja i zaštite štićene osobe Kolinde Grabar Kitarović, Predsjednice Republike Hrvatske, na specificiranoj adresi objekta Villa Silente, na Visu.

Ministarstvo unutarnjih poslova je dana 26. lipnja 2018.g. dostavilo očitovanje, URBROJ: 511-01-20-1500-236/3-18 od 12. lipnja 2018.g., u kojem se navodi kako je dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović štićena osoba 1. kategorije za koju se provode mjere osiguranja i zaštite 24 sata dnevno. Također, sukladno važećim pravnim propisima o postupanju policijskih službenika na poslovima osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora, Ministarstvo nije u mogućnosti dostaviti bilo kakve podatke o mjestu i vremenu osiguranja bilo koje štićene osobe koju osiguravaju policijski službenici Uprave za posebne poslove sigurnosti. Na dodatno traženje Povjerenstva, da Ministarstvo unutarnjih poslova dostavi isključivo podatke o predmetnoj adresi i vremenskom razdoblju štićenja dužnosnice, bez podataka o osobama koje su donosile odluke i izvršavale poslove osiguranja i zaštite dužnosnice, i drugih podataka o načinu obavljanja istih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova je dopisom, URBROJ: 511-01-20-1500-236/6-18 od 22. kolovoza 2018.g., dostavilo očitovanje u kojem se navodi kako su traženi podaci klasificirani odredbama Pravilnika o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ broj: 107/2012).

Podaci o mjestu i vremenu izvršenja posebnog osiguranja na koje se odnosi zahtjev Povjerenstva klasificirani su podaci čijim otkrivanjem bi se potencijalno ugrozila sigurnost štićene osobe i štetilo uspješnom izvršavanju zadaća nadležnih službi Ministarstva unutarnjih poslova, navodi se u očitovanju. Slijedom navedenog, iz podataka dostupnih Povjerenstvu te podataka zatraženih i dostavljenih djelovanjem drugih tijela javne vlasti, Povjerenstvo nije utvrdilo da je dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović u predmetnom razdoblju boravila na brodu ili objektu u vlasništvu Hrvatska Šimunića.

Isto tako, iz navoda u prijavi nije utvrđeno postojanje okolnosti koje bi upućivale da bi dužnosnica s navedenom osobom bila povezana osoba u smislu odredbi ZSSI-a.  Stoga Povjerenstvo zaključuje kako ne raspolaže relevantnim saznanjima iz kojih bi proizlazilo da je dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović boravila na brodu ili objektu u vlasništvu Hrvatska Šimunića, niti da bi mogućim boravkom dužnosnica počinila povredu odredbi ZSSI-a", navedeno je u odluci Povjerenstva.Sukladno činjenicama iz ovog teksta očito je kako tradicija neplaćanja radnika seže u daleku prošlost pa je veliko pitanje hoće li nezadovoljni bivši djelatnici uspjeti naplatiti svoja potraživanja. Poglavito uzmemo li u obzir učinkovitost državnih institucija u obavljanju zakonskih zadaća zaštite radnika i njihovih prava. 

Inače vila Silente koja se spominjala u prijavi nalazi se u uvali Oključna na Visu i istu je moguće unajmiti preko Bookinga te nekih drugih internetskih agencija. Radi se o luksuznoj kamenoj renoviranoj vili, s tersama, vrtom i izravnim pristupom na prekrasnu plažu u maloj uvali s tek nekoliko objekata. Gostima vile tako je zajamčena i dodatna diskrecija koju zasigurno brojni od njih i trebaju. Neslužbeno smo doznali kako je jedna od gošća u vili bila i pjevačica Maja Šuput za koju je poznato kako preferira samo ekskluzivne destinacije.

<a href=

Reci što misliš!