Kada ljetna sezona dosegne vrhunac, na jadranskim parkinzima nema slobodnog mjesta 'ni za lijeka' a plusevi dosežu i do 40 C nije čudno da ljudi pogube strpljenje a s tim iščeznu i moralne norme. Split je turistički grad i zbog tog imidža osobito je važno pažljivo postupanje s turistima. No, nisu svi turisti jednakih manira niti obzirni kad su na odmoru. Turisti žive sporim ritmom i njima se ne žuri kao mještanima koji moraju obavljati svakodnevne poslove i skrbiti za obitelj. Upravo jedna incidentna situacija zbog problema s parkingom dovela je do sudskog procesa. Slučaj koji slijedi još je jedna u nizu potvrda kako oni koji ne priznaju prekršaj za koji ih se tereti izađu iz sudskih postupaka neokrznuti. Članak koji slijedi nije poziv nikome da ne prizna djelo koje mu se kao prekršaj stavi na teret već samo poziva da svatko razmisli prije nego što pogubi živce u gužvi i na užarenom parkingu. Poglavito jer se iz naizgled bezazlenih situacija mogu začas izroditi prave noćne more. Globa zbog jedne takve upravo predstoji financijskom direktoru luksuznog splitskog hotela s 4 zvjezdice Radisson Blue Resort & Spa.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Nedavno smo pisali kako je ugledni profesor sa splitskog Ekonomskog fakulteta i umjetnik Mihovil Rismondo viknuo sa splitskog parkinga djelatnicima 'Svi ste vi uhljebi zato nas je 3 milijuna'. U nastavku slijedi još jedna priča iz Splita u kojem je do incidenta opet došlo na parkingu i to na najfrekventnijem mjestu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, odnosno poznatoj splitskoj Rivi. Naime, na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu sutkinja Marina Ivančević odlučivala je u prekršajnom postupku protiv prvookrivljenog Marina Radmana i drugookrivljenog Viktora Nemoršanskog, zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Optužni prijedlog podigla je PU Splitsko-dalmatinske, I. Policijske postaje 26.kolovoza 2020. godine. Nakon provedene i zaključene glavne rasprave 28. travnja 2022. 3. svibnja ove godine donesena je presuda kojom je drugookrivljeni Viktor Nemoršanski rođen 1977. u Splitu, proglašen krivim.

Uz njegovo ime navedeno je kako je diplomirani ekonomist, zaposlen, dobrog imovnog stanja, oženjen, otac dvoje djece te prekršajno neosuđivan iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti. Proglašen je krivim što je '22. srpnja 2020. oko 21,00 sati u Splitu, u Ulici Obala Hrvatskog narodnog preporoda bb, na parkiralištu, narušavao javni red i mir vikom na državljanku SR Njemačke Karim Allah Hakim, na način što je na istu vikao i vrijeđao je riječima na engleskom jeziku 'Fuck off' dakle, na javnom mjestu remetio javni red i mir vikom' - piše u presudi. Izrečena mu je novčana kazna od 530 kn. Ukoliko u roku od 30 dana po pravomoćnosti presude plati 2/3 kazne smatrat će se da je ista plaćena u cijelosti. Mora podmiriti i sudske troškove u iznosu 250 kn.

Prvookrivljeni Marino Radman rođen 1989. u Splitu, koji je prekršajno neosuđivan, oslobođen je optužbe. Radmana se teretilo da je 'dana 22. srpnja 2020. godine, oko 21,00 sati, u Splitu, ul. Obala HNP-a bb, na parkiralištu, narušio javni red i mir vikom i tjelesnim napadom na državljanku SR Njemačke Karim Allah Hakim, na način što je na oštećenu vikao i vrijeđao je riječima na engleskom jeziku:"Fuck off", nakon čega je okrivljeni Marino Radman otvorenim dlanom ruke u predjelu lica odgurnuo oštećenu'. Iz obrazloženja je vidljivo kako je PU Splitsko-dalmatinska, I. Policijska postaja Split podnijela je optužni prijedlog protiv prvookrivljenog Marina Radmana i drugookrivljenog Viktora Nemoršanskog.

'Na glavnu raspravu od 10. veljače 2021. pristupio je drugookrivljeni Viktor Nemoršanski dok je prvookrivljeni Marino Radman dostavio pisanu obranu pa je Sud raspravu proveo u izočnosti prvookrivljenika, a s obzirom na dostavljenu pisanu obranu i u izočnosti uredno pozvanog ovlaštenog tužitelja. Drugookrivljeni Viktor Nemoršanski je na glavnoj raspravi, očitujući se o optužbi, izjavio kako se ne smatra krivim za prekršaj koji mu se stavlja na teret. Drugookrivljeni Viktor Nemoršanski je u svojoj obrani naveo kako je točno da je 22. srpnja 2020. oko 21,00 sati bio u Splitu, na parkiralištu koje se nalazi na Obali Hrvatskog narodnog preporoda. Bio je u svom vozilu sa suprugom i dvoje maloljetne djece, u koloni vozila, s obzirom da je jedno vozilo zablokiralo promet.

Parkiralište je bilo puno, vozačica vozila iza kojeg je bila kolona vozila, je zapravo čekala na parkirališno mjesto te se nije htjela pomaknuti, a ostala vozila nisu mogla proći. Zbog toga je izišao iz vozila kao i prvookrivljeni Marino Radman kojeg inače ne poznaje te su došli do vozila te gospođe, od njenog vozila je bio udaljen otprilike metar i pol te se na engleskom jeziku obratio dotičnoj da se pomakne vozilom jer da ometa promet. Međutim, dotična je nešto odgovorila na njemačkom jeziku, odmahnula je rukom, nakon čega joj je, isprovociran njenim ponašanjem, vikao na engleskom jeziku: "Fuck off". Da prvoookrivljeni Marino Radman nije odgurnuo oštećenu dlanom ruke jer se nije niti naslonio na vozilo dotične koja se čitavo vrijeme nalazila u svom vozilu, a prozor joj je bio otvoren.

Nakon što je dotičnoj viknuo: "Fuck off", tada su se pojavile dvije muške osobe koje su fizički nasrnuli na prvookrivljenog Marina Radmana i zbog toga je pozvao policiju. Da od svoje prekršajne odgovornosti ne bježi, ali je bio isprovociran i zbog toga je vikao citirane riječi. Sud je pročitao pisanu obranu prvookrivljenog Marina Radmana u kojoj je isti naveo kako je predmetne prilike na parkiralištu zamolio državljanku SR Njemačke da pomakne svoje vozilo s obzirom da je zablokirala protok vozila, da nije istina da joj je rekao "fuck off". Da je potom sa zadnjih vrata izišao muškarac koji ga je udario s leđa, šakom u vrat i da je od udarca pao na pod i udario glavom i koljenom na asfalt. Da je nakon toga napadač počeo bježati, a on je pozvao hitnu pomoć i policiju.

Da nikada nije bio prekršajno kažnjavan te da je u potpunosti surađivao s policijskim službenicima. Drugookrivljenik je dodao kako prvookrivljenik nije niti mogao vidjeti tko je fizički nasrnuo na njega jer je bio u tom trenutku okrenut leđima' - piše u sudskoj presudi. Na glavnoj raspravi 'prvookrivljeni Marino Radman izjavio je kako u cijelosti ostaje pri svojoj pisanoj obrani te je dodao kako nije vikao na dotičnu državljanku Njemačke i nije je uopće odgurnuo kako se to navodi u optužnom prijedlogu'. Sud je u dokaznom postupku pročitao zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu na ime okrivljenika i izvadak iz prekršajne evidencije za okrivljenike, a iz koje proizlazi kako prvookrivljeni Marino Radman nije prekršajno osuđivan dok drugookrivljeni Viktor Nemoršanski nije prekršajno osuđivan iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti.

U završnoj riječi prvookrivljeni Marino Radman je molio da se uzme u obzir da je upravo on pozvao policiju zbog napada od strane stranog državljanina. Nakon 'provedenog postupka, odnosno ocjenom obrane drugookrivljenog Viktora Nemoršanskog kojom je isti priznao počinjenje predmetnog prekršaja, Sud je nedvojbeno utvrdio kako je drugookrivljenik počinio prekršaj opisan .... zbog čega ga je Sud proglasio krivim i izrekao mu odgovarajuću kaznu. Inače, odredbom članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano je da prekršaj čini onaj tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red. U postupku nije sporno mjesto događaja, a to je parkiralište na Obali Hrvatskog narodnog preporoda u Splitu, koje predstavlja javno mjesto i na kojem se drugookrivljeni Viktor Nemoršanski nalazio u vrijeme opisano u izreci ove presude.

Isto tako nije sporno da se obratio njemačkoj državljanki, na engleskom jeziku, riječima: „Fuck off“ te nije sporno da je drugookrivljenik citirane riječi vikao. S obzirom da se drugookrivljeni Viktor Nemoršanski na naprijed opisani način ponašao na javnom mjestu, a koje ponašanje predstavlja odstupanje od općeprihvaćenih normi, okrivljenik je time remetio javni red i mir ostvarivši sva zakonska obilježja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda imira, a koji mu se stavlja na teret. ... Za opisani prekršaj propisana je novčana kazna u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kazna zatvora do 30 dana. Prilikom izbora prekršajnopravne sankcije' - pIše u presudi.

Sud je vodio računa o svim okolnostima koje se odnose na počinjeni prekršaj i osobu drugookrivljenika,'pa je između  alternativno propisane kazne zatvora i novčane kazne, izrekao kao blažu vrstu kazne novčanu kaznu u iznosu od 530 kuna, a što je protuvrijednost domaće valute u iznosu 140 DEM, odnosno 70 EUR-a, koja kazna će se revolorizirati po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja kazne, držeći da će se tako izrečenom novčanom kaznom postići svrha kažnjavanja i utjecati na okrivljenika da ne čini ovakve ili slične prekršaje.....' - piše u sudskom dokumentu. 'U odnosu na odluku u izreci presude pod II., na temelju provedenog redovnog sudskog postupka, Sud smatra kako nije dokazano da su se u radnjama prvookrivljenog Marina Radmana ostvarila zakonska obilježja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji mu se stavlja na teret.

Prvookrivljeni Marino Radman je sporio da bi vikao na Karim Allah Hakim riječima: "Fuck off" te je sporio da bi istu otvorenim dlanom ruke odgurnuo u predjelu lica. Navode obrane prvookrivljenika potvrdio je i sam drugookrivljenik iznoseći svoju obranu. Naime, iz iskaza drugookrivljenog Viktora Nemoršanskog ne proizlazi da bi prvookrivljeni Marino Radman vikao na Karim Allah Hakim već je riječi: "Fuck off" vikao upravo drugookrivljenik, a isto tako je potvrdio da prvookrivljeni Marino Radman nije dotičnu fizički napao nego je drugookrivljenik napadnut od dvije nepoznate muške osobe koje su bile u društvu dotične.

S obzirom da se na zapisniku o ispitivanju svjedokinje Karim Allah Hakim, a kojeg je ovlašteni tužitelj priložio u spis, ne može utemeljiti sudska odluka jer isti nije sastavljen sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku o ispitivanju svjedoka, a službena zabilješka je na temelju članka 121. Prekršajnog zakona izdvojena iz spisa kao nezakonit dokaz, te u nedostatku drugih dokaza, Sud smatra kako nije dokazano da je prvookrivljeni Marino Radman počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, zbog čega je prvookrivljenika, na temelju članka 182. stavak 1. točka 3. Prekršajnog zakona, oslobodio optužbe, a trokškovi postupka u odnosu na njega pali su na teret proračuna' - piše u sudskoj presudi. Protiv iste moguće je uložiti žalbu u roku od 8 dana od primitka presude, a o istoj odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Reci što misliš!