U svoju obranu djevojka i partnerica poznatog ugostitelja Frane Barbierija iznijela je podatke kako se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji jer lokal nije poslovao a nisu otpustili nikoga od 14 radnika. Također, obranila se riječima kako iz restorana nisu mogli nasilno izbaciti 6-7 nekulturnih gostiju koji su ignorirali molbe Covid redarica da napuste lokal. Sutkinji je tumačila kako su im mjesečni prihodi pali na otprilike 95.000 kuna mjesečno, a da bi podmirili sve troškove i bili na nuli mjesečno im je potreban iznos od 470.000 kn.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu sutkinja Melita Tužinski donijela je presudu protiv prvokrivljene pravne osobe Barbieris restaurant i drugookrivljene odgovorne osobe Vanje Halilović koju je zastupala odvjetnica Jovana Puhalo. Njih se teretilo zbog prekršaja iz čl. 36. st. 6. Zakona o sustavu civilne zaštite temeljem prekršajnog naloga Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, odnosno Službe za inspekcijske poslove. O toj optužbi već smo prethodno pisali.

Nakon provedene glavne rasprave 7. svibnja 2021. i Barbieris restaurants i Vanja Halilović  oslobođeni su optužbe da se 7. studenog 2020. godine u Zagrebu u restoranu Barbieris, nisu pridržavali općih protuepidemijskih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19. 

Radi se o zabrani okupljanja više od 50 osoba na jednom mjestu. Optuženici su oslobođeni budući da je na ulaznim vratima bio natpis o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti u objektu, odnosno 60 osoba. Optužnicom su terećeni i da u restoranu nije bila osigurana fizička distanca od najmanje 1,5 metara. Budući su oslobođeni optužbe troškovi prekršajnog postupka pali su na teret proračunskih sredstava. U obrazloženju piše kako je drugookrivljena odgovorna osoba Vanja Halilović, direktorica prvookrivljene pravne osobe i jedina ovlaštena na pojedinačno i samostalno zastupanje društva, iznijela obranu u pisanom obliku.

Slijedi citat iz sudskog dokumenta iz kojeg se detaljno vidi kako je tekla sudska bitka poznate TV voditeljice. 'U pisanoj obrani okrivljenici su naveli da u cijelosti ostaju kod navoda koji su izneseni u prigovoru protiv prekršajnog naloga od 01. prosinca 2020. godine. Mole sud da vodi računa o tome da se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji budući da im je do daljnjeg zabranjen rad te su ostavljeni bez prihoda, s ogromnim troškovima režija, zakupa i troškova za plaće zaposlenih 14 djelatnika od kojih nikome nisu dali otkaz, a država im financira samo minimalan dio.

U razdoblju kada je proveden nadzor također su bili u teškoj situaciji i novčana kazna koja je izrečena je previsoka i dovodi ih do nemogućnosti daljnjeg poslovanja.Ne smatraju se krivim za prekršaj koji im je stavljen na teret jer nisu mogli fizički izbaciti grupu od 7-8 gostiju koji su bili nekulturni i nasilni i nisu htjeli postupiti po molbama Covid redarice Matee Puškarić. Provodili su sve mjere i postupali po uputama stožera kako je to navedeno u prigovoru. Ukazuju da im niti jednom nije izrečena opomena za kršenje mjera već im je odmah izrečena novčana kazna za pravnu osobu od 20.000 kn, a za odgovornu osobu 10.000 kn. Stav je Civilnog stožera Republike Hrvatske, pa tako i Ministarstva unutarnjih poslova, da se prilikom inspekcijskog nadzora, ukoliko se utvrdi prekršaj, najprije izriče opomena, a tek u slučaju ponovnog kršenja, novčana kazna.

Smatraju da je činjenično stanje pogrešno utvrđeno te da se provede dokazni postupak. U prigovoru su okrivljenici istaknuli da su poduzeli sve mjere ne bi li se pridržavali mjera propisanih Preporukom za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima na koji se služba Civilne zaštite poziva u prekršajnom nalogu od 7. studenog 2020. godine. U restoranu Barbieris su bili imenovani Covid redari koji su kontrolirali broj ljudi u objektu i fizičku distancu u skladu s Preporukom.

Također, voditelj restorana redovito se informirao o svim novim protuepidemijskim mjerama vezanih za rad ugostiteljskih objekata, te je o istima dva puta tjedno na redovitim sastancima upozoravao sve zaposlenike restorana. U trenutku kada su u restoran ušli inspektori Civilne zaštite, konobarica koja je u toj smjeni bila Covid redar pokušavala je jednoj grupi posjetitelja (7-8) koji su na silu ušli u objekt objasniti mjere koje su na snazi i da su kapaciteti restorana s obzirom na te mjere popunjeni, ali isti su bili vrlo neugodni i nasilni, te na uzastopne molbe Covid redarice da napuste objekt nisu reagirali. Covid redarica je o cijeloj situaciji obavijestila voditelja restorana Barbieris i direktoricu, no svi pokušaji da navedena grupa posjetitelja napusti restoran su bili bezuspješni jer Covid redarica nije imala ovlasti upotrijebiti silu da navedene posjetitelje izbaci iz restorana.

Što se pak tiče natpisa na ulazu u restoran na kojem je stajalo kako je u restoran dozvoljen pristup 60 osoba isti su okrivljenici postavili u skladu s gore navedenom Preporukom u kojoj je izričito napisano kako je po svakom posjetitelju ugostiteljskog objekta potrebno osigurati 4 m2 prostora, a što s obzirom na kvadraturu odgovara broju od 60 osoba u objektu. Još jednom ističu da su poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da ispoštuju gore navedenu Preporuku i naglašavaju da uporaba sile nadilazi njihove ovlasti te nisu imali mogućnosti nasilne i neugodne posjetitelje fizičkom silom izbaciti iz restorana. 

U dokaznom postupku je u svojstvu svjedoka saslušao inspektor civilne zaštite Blaška Raguž, svjedokinju Mateu Puškarić, te je izvršen uvid u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 7. studenog 2020. godine i izvode iz prekršajne evidencije za okrivljenike iz kojih je razvidno da okrivljenici ranije nisu prekršajno kažnjavani radi istovrsnog djela prekršaja.Svjedok inspektor civilne zaštite Blaško Raguž u svom svjedočkom iskazu je naveo da se ne sjeća inspekcijskog nadzora provedenog 7. studenog 2020. godine u restoranu Barbieris u Zagrebu, Tkalčićeva 90., iz razloga što gotovo svakodnevno provodi puno inspekcijskih nadzora te se zaista ne može sjetiti što je konkretno u ovom inspekcijskom nadzoru utvrdio. Ostaje kod navoda svog zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru kojeg je tog dana sačinio. Po njegovom sjećanju misli da se u ovom konkretnom slučaju radilo o radu nakon propisanog radnog vremena, odnosnood 22:00 sata nadalje.

Na upit braniteljice je li općenito u inspekcijskom nadzorima kao inspektor ima običaj izreći mjere u situaciji utvrđenih nepridržavanja protuepidemijskih mjera, svjedok je pojasnio da kada idu u prvi nadzor nekog objekta, najprije upozoravaju vlasnike o eventualno utvrđenim nepravilnostima, a tek ukoliko dobiju više prijava o kršenju ovih mjera, izriču prekršajne naloge i kažnjavaju. Na upit braniteljice da li bilo tko može prijaviti kršenje, svjedok je odgovorio da bilo tko može podnijeti prijavu, a najčešće su to anonimne prijave, koje oni provjeravaju u svakom slučaju pa ukoliko nisu točne, utvrde kršenje mjera, ne izriču nikakve daljnje mjere, a izjavio je da oko 85 posto prijava su neosnovane. Braniteljica okrivljenika stavila je primjedbu na dio iskaza saslušanog svjedoka u dijelu u kojem je rekao kako su izricali opomene prije kažnjavanja budući su u ovom restoranu dva puta zaredom izrečene kazne ukupnim iznosima 60.000 kn.

Svjedokinja Matea Puškarić u svom svjedočkom iskazu je navela da  radi u Barbieris restoranu kao konobarica, a isto tako kao i covid redarica te tijekom svog rada zaista poštuju sve propisane epidemiološke mjere. U restoranu su na ulazu postavljena dezinfekcijska sredstva, toplomjer kojim svakodnevno mjere gostima temperaturu, čak i maske ukoliko gosti zaborave svoje, a gosti se puštaju isključivo prema prethodnim rezervacijama kako bi se osigurao propisani broj gostiju i propisani razmak između gostiju. Ovog dana je radila, odnosno  7. studenog  2020. godine kada je u restoran došla jedna grupa od 6-7 osoba koji nisu imali rezervaciju i jednostavno su samoinicijativno ušli u prostor restorana.

Nisu imali gdje sjesti jer su svi stolovi već bili zauzeti i popunjeni na osnovu ranijih rezervacija, međutim ipak su ostali stajati u restoranu u namjeri da naruče piće. Upravo u tom trenutku je došla inspekcija civilne zaštite koja je konstatirala zatečeno stanje. Na upit suca je li na ulazu u restoran pisalo da je maksimalan broj gostiju 60, odgovorila je da je ovo točno, a pojasnila je i da su ovaj natpis o maksimalnom broju gostiju često mijenjali ovisno o propisanim preporukama epidemioloških službi pa je nekad stajalo 50, nekad 60, pa 62 i sl. O gostima koji su ušli u restoran, misli na ovih 6-7 osoba bez rezervacije obavijestila jevoditelja restorana Filipa Levar, međutim istaknula je da oni nemaju mogućnost primijeniti silu da se ovi gosti udalje iz restorana već ih samo upozoriti.

Naglasila je da su gotovo svaki tjedan jedan do dva puta imali sastanke s odgovornom osobom restorana upravo iz razloga kako bi se ispoštovale sve epidemiološke propisane mjere, te su ih se zaista u cijelosti pridržavali, a gotovo svaki tjedan su bile i inspekcije, koje uglavnom nisu imali primjedbi na njihov način provođenja propisanih mjera.Na pitanje braniteljice je li o opisanoj situaciji ulaska grupe od 6-7 gostiju bez rezervacije obaviješten Frane Barbieri, odgovorila je kako je točno da je i on obaviješten, a napomenula je da nitko od konobara nije dobio otkaz u ovim otežanim uvjetima rada od nastupa pandemije korona virusa.

Uvidom u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavljen 07. studenog 2020. godine je razvidno da je isti sačinjen o obavljenom inspekcijskom nadzoru zalogajnice Barbieris, Nova Ves 17., Zagreb, od strane inspektora civilne zaštite Blaška Raguž u predmetu obavljanja nadzora i kontrole nad provođenjem mjera po Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid 19. Pregledu je bio nazočan voditelj Filip Levar. Nadzorom je utvrđeno da je obavijest o broju gostiju 60, a da je dozvoljeno 50, te da se fizička distanca ne održava 1,5 metara, obavijesti na ulazu, maska i dezinficijensi na ulazu.

Nazočni voditelj je odbio potpisati zapisnik. U završnoj riječi braniteljica okrivljenih je navela da predlažu sudu da okrivljenu pravnu osobu Barbieris restoran d.o.o. kao odgovornu osobu oslobodi od optužbe da je počinila prekršaj kako joj se u to u predmetnom postupku stavlja na teret. Naime, okrivljenici su se u vrijeme pandemije korona virusom pridržavali dostavljene preporuke te su imali covid redare koji su u restoranu kontrolirali fizičku distancu između gostiju. Redovito su imali sastanke, te voditelj restorana Filip Levar redovito informirao o svim mjerama koje su trenutno bile na snazi.

Grupica od 6-7 posjetitelja predmetne večeri ušla je u objekt bez rezervacije te nisu reagirali na zamolbe covid redarice Matee Puškarić da napuste objekt. Covid redarica Matea Puškarić nije imala ovlasti niti je mogla posjetitelje u tom trenutku prisilno izbaciti iz restorana, a kako je i sama navela u svom iskazu. Okrivljenici su postupali u skladu sa preporukom koja je u predmetnom periodu bila na snazi te je na ulazu u restoran stajala oznaka dopušteno max. 60 ljudi, a budući je u prostoru od oko 240 m kvadratnih bilo osigurano 4 metra kvadratna po svakom gostu. Okrivljenici u tijeku cijelog predmetnog postupka naglašavaju da upotreba fizičke sile protiv tih 7 gostiju nadilazi njihove ovlasti.

Jednako tako u tijeku dokaznog postupka nije utvrđeno te nema dokaza da između posjetitelja nije bila osigurana fizička distanca od 1,5 metra. Ispitani covid redar iskazuje da je u nadzoru bio radi nepoštivanja radnog vremena, a šta je u suprotnosti sa zapisnikom o obavljenom nadzoru. Okrivljenici naglašavaju kako su preporuke Ministarstva unutarnjih poslova da se u ovakvim situacijama najprije izriče opomena, a tek kod ponovljenog prekršaja novčana kazna, međutim oni ni na koji način nisu opomenuti u svezi sa kršenjem nekih mjera. Ističu da niti jednom svom zaposleniku u ovom teškom periodu nisu dali otkaz, uredno plaćaju troškove zakupa i plaću svojim zaposlenicima.

Njihovi mjesečni prihodi su otprilike 95.000 kuna mjesečno, a da bi podmirili sve troškove i bili na nuli mjesečno im je potreban iznos od 470.000 kn. Uzimajući u obzir plaće doprinose, zakup, režijske troškove, troškove osiguranja kao i namirnica, pića i inventara u restoranu. Drugookrivljena ističe da je njezina mjesečna plaća oko 5.000 kn te da bi plaćanje novčane kazne koja joj je izrečena bila dovedena do ruba egzistencije. Predlažu sudu da ih uzimajući u obzir sve navedeno oslobodi od optužbe a podredno da im izrekne sudsku opomenu budući u njihovom postupanju nije bilo nikakve namjere već se radilo o tome da covid redar ne može nasilno izbaciti 6-7 posjetitelja koji su se tamo nalazili u trenutku nadzora dok smatraju da je naljepnica od 60 dopuštenih gostiju i fizička distanca od 1,5 metar bila zadovoljena, pa da činjenično stanje nije utvrđeno u tijeku postupka, a niti je potvrđeno iskazom inspektora.

Opreza radi braniteljica ističe da svjedoku obrane Filipu Levaru nije bila uredna dostava poziva za ovo ročište iz razloga što su bili navedeni pogrešni podaci pa isti nije bio u mogućnosti podići pošiljku iako je isto pokušao u poštanskom uredu.Na temelju ovako provedenog dokaznog postupka, analizirajući obranu okrivljenika, iskaze saslušanih svjedoka i navode iz zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru, sud smatra da u provedenom postupku nije dokazano da bi prvookrivljena pravna osoba i drugookrivljena odgovorna osoba počinili prekršaj koji im se optužnim prijedlogom stavlja na teret, radi čega ih je valjalo osloboditi od optužbe.

Naime, okrivljenici u svojoj obrani u cijelosti poriču počinjenje prekršaja u bitnom ističući kako nije točno da se predmetne prilike u restoranu Barbieris nije održavala fizička distanca od najmanje 1,5 metara, niti je natpis o maksimalnom dopuštenom broju gostiju od 60 osoba bio u suprotnosti s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obzirom da se radi o prostoru veličine 240m2  čime je osiguran prostor od 4m2 po gostu.Navode obrane okrivljenika u cijelosti potvrđuje i iskaz saslušane svjedokinje Matee Puškarić koja u restoranu Barbieris radi kao konobarica i kao Covid redarica.

Iz njenog iskaza također proizlazi da se je osigurao razmak između gostiju od 1,5 metara, te da su u restoran primali samo goste na osnovu ranijih rezervacija, dok je grupa od 6-7 osoba zatečenih tijekom nadzora samoinicijativno ušla u restoran, ostali stajati budući da su sva mjesta za stolovima već bila zauzeta, te ih nisu imali ovlasti nasilno udaljiti iz restorana.Navode obrane okrivljenika nije opovrgao niti iskaz saslušanog inspektora civilne zaštite iz čijeg iskaza proizlazi da se ne sjeća provedenog inspekcijskog nadzora od dana 17. studenog 2020. godine u restoranu Barbieris, a u nastavku iskaza je naveo da se po njegovom sjećanju u konkretnom slučaju radilo o radu nakon propisanog radnog vremena, odnosno od 22 sata.

Iskaz ovog svjedoka je u potpunosti suprotan činjenicama utvrđenim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom nadzoru koji je upravo saslušani inspektor civilne zaštite osobno sačinio. Budući da tužitelj u optužnom prijedlogu nije imao drugih dokaznih prijedloga, uvažavajući činjenicu da se inspektor koji je provodio nadzor u svom iskazu nije mogao sjetiti provedenog nadzora, a saslušana svjedokinja Matea Puškarić je u cijelosti potvrdila obranu okrivljenika, sud nije bio u mogućnosti u dokaznom postupku s potpunom sigurnošću utvrditi krivnju okrivljenika za prekršaj koji im je stavljen na teret.

Stoga su I okrivljena pravna osoba i II okrivljenica su oslobođeni od optužbe, primjenom načela „in dubio pro reo“, tj. „u sumnji u korist okrivljenog“, temeljem u izreci citirane zakonske odredbe.Prekršajni postupak je obustavljen, pa je shodno tome odlučeno da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava' - tako piše u oslobađajućoj presudi sutkinje Melite Tužinski  Protiv presude stranke moguće je podnijeti žalbu u roku od 8 dana  i to Općinskom prekršajniom sudu u Zagrebu a o istoj odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Reci što misliš!