Provedba Zakona o stečaju potrošača ponekad je prepuna apsurda kao i sva druga sudska postupanja u našoj zemlji. Ponekad neki poznati ili nepoznati dužnik uspješno okonča stečaj i bude rasterećen obveza prema vjerovnicima iako ima imovinu i prihode a s druge strane nad nekim drugim obustavi se postupak kad se utvrdi da je zatajio neku imovinu, što znači da sudu dadne argument kako je nepošten. Već smo ranije pisali kako su brojni poznati, uključujući i pripadnike estrade pa tako i Vlatka Pokos i Tomislav Jelić D.J. Kameni uspješno bankrotirali. Sad im se pridružila Paula Jusić koja se nije odazvala pozivu da se očituje je li suglasna s provedbom osobnog bankrota te da li ima imovinu. S obzirom na zakonsku odredbu da se u tom slučaju smatra kako je netko izjavio da nema imovinu, sutkinja je postupak zaključila u korist Paule Jusić smatrajući kako ona nema imovinu iz koje bi se namirili njeni vjerovnici. Iz spisa je vidljivo kako nije objavljeno ima li Paula Jusić imovinu, odnosno nekretnine, pokretnine, dionice.... i slično što se uobičajeno provjerava ali i objavljuje u završnom dokumentu. No, sada kad je taj postupak završio Paula Jusić može dalje u život rasterećena svih dospjelih dugovanja koja su već bila u fazi ovrhe i koja su je dovela u blokadu od čak 2149 dana. Inače, s njenog Instagram profila vidljivo je kako Paula punim plućima uživa u životu, puuje u mondene destinacije diljem svijeta, jedri, posjećuje salone za uljepšavanja i druge poželjne destinacije, slika se s poznatim i utjecajnim osobama. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom građanskom sud u Zagrebu viša sudska savjetnica specijalistica Anita Živković odlučivala je 26. svibnja o prijedlogu Financijske agencije u jednostavnom postupku stečaja nad imovinom Paule Jusić. Istodobno je otvorila i zatvorila osobni bankrot nad poznatom pjevačicom, snahom pokojnog dubrovačkog trubadura Đele Jusića te suprugom njegovog sina Đele Jusića Jr. Istodobno je Paula Jusić oslobođena dugova u odnosu na brojne vjerovnike. Na popisu onih kojima je godinama dugovala, na prvom mjestu nalazi se Porezna uprava, Zagreb, u ime vjerovnika - Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Glavnica po toj osnovi iznosila je 1.468,18 eura, kamata 160,91 eura a trošak 26,54 eura. Sljedeći na popisu vjernovnika bila je Hrvatska radiotelevizija, odnosno ovrha koju je za državnu televiziju izdao javni bilježnik Jozo Rotim.

Paula je HRT-u dugovala glavnicu od 63,72 eura, kamatu od 30,93 eura uz trošak od 116,30 eura. Poznata pjevačica imala je dugove i prema B2 kapitalu i to po ovrsi javne bilježnice Željke Picukarić. Po toj osnovi dugovala je glavnicu od 619,47 eura i kamate od 129,03 eura. Snaha pokojne dubrovačke legende dugovala je i Financijskoj agenciji 132,72 eura. Iz obrazloženja je vidljivo kako je Fina sudu poslala prijedlog za provedbu osobnog bankrota nad Paulom Jusić te dokaz o slanju poziva za očitovanje upućen pjevačici. Na isti se Paula nije očitovala ali to je prema važećem zakonu isto kao da je dala svoju suglasnost. Zakonom o stečaju potrošača propisano je da se taj postupak može provesti ukoliko

'u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 2.654,46 Eura / 20.000,00 kuna s osnova glavnice' te ako je 'razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine'. Uvidom u podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA utvrđeno je da potrošač ima evidentirane tražbine radi prisilnog ostvarenja. U sudskom dokumentu piše. 'Prema odredbi čl. 79. g st. 1. ZSP sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 Eura / 10.000,00 kuna.

Vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija podneskom od 22. ožujka 2022. godine osporio je popis imovine potrošača navodeći kako potrošač ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada, te da se u odnosu na njega ne može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača. Vjerovnik Hrvatska radiotelevizija, svojim podneskom od 27. ožujka 2023. godine osporio je popis imovine potrošača ne navodeći od čega bi se sastojala imovina potrošača, niti je dostavljen ikakav dokaz za tu tvrdnju, što je u suprotnosti s odredbom čl. 79. f. st. 1. al. 3. ZSP, temeljem koje su vjerovnici dužni dostaviti dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje, a ne samo paušalno navesti da osporavaju popis imovine potrošača. Potrošač nije dostavio popis svoje imovine, pa se smatra da je naveo kako nema nikakve imovine. Obzirom na navode potrošačevih vjerovnika, sud je službenim putem primjenom odredbe čl. 79. f. st. 2. ZSP pribavio podatke o imovini potrošača, te je utvrdio uvidom u Evidenciju dohodaka i primitaka da potrošač ostvario drugi dohodak.

Međutim, uzimajući u obzir da je potrošač 2149 dana u blokadi, ovaj sud zaključuje da potrošač, iako ostvaruje drugi dohodak nema slobodnih novčanih sredstava, odnosno s osnova stalnih novčanih primanja - zbog postojanja dugotrajne blokade, nema sredstva koja bi mogla ući u stečajnu masu i biti predmetom unovčenja u ovom postupku. S obzirom na navedeno, u ovom su slučaju ispunjene zakonske pretpostavke za otvaranje jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača, a kako je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa manja od 1.327,23 Eura / 10.000,00 kuna, to postoje uvjeti iz odredbe čl. 79. g. st. 1. ZSP za otvaranje i istovremeno zaključenje jednostavnog stečajnog postupka nad imovinom potrošača, pa je riješeno kao u toč. I/ i toč. II/ izreke rješenja.

Odredbom čl. 79. g. st. 4. ZSP propisano je da će sud u rješenju otvaranju i istovremenom zaključenju jednostavnog stečajnog postupka nad imovinom potrošača osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i u odnosu na vjerovnike iz čl. 79. a. ZSP, pa je primjenom citirane odredbe potrošač oslobođen od preostalih obveza u odnosu na vjerovnike i iznose tražbina navedene u toč. III/ izreke rješenja, a koje su osnove definirane odredbom čl. 79. a. st. 2. ZSP budući zbroj tih glavnica ne prelaze iznos od 2.654,46 Eura / 20.000,00 kuna' - piše u sudskom rješenju koje potpisuje viša sudska savjetnica - specijalistica Anita Živković. Protiv tog rješenja pravo na žalbu ima i potrošač i vjerovnici u roku od 15 dana računajući od proteka osmoga dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

O žalbi odlučuje nadležni županijski sud u Zagrebu. O ovoj temi već smo objavili članak pod naslovom: 'TEŠKA VREMENA Financijska agencija traži stečaj pjevačice Paule Jusić, snahe pokojnog Đele Jusića, smatraju da nema imovinu, pozvani vjerovnici - U objavi Općinskog građanskog suda u Zagrebu piše kako Paula Jusić nije dostavila popis imovine pa se sukladno zakonskim odredbama smatra kao da je izjavila da nema ništa'. Nedavno smo objavili i članak o tome kako je obitelj Jusić pretrpjela štetu zbog naleta poznatog zagrebačkog poduzetnika Veljka Martona na njihov automobil. Radi se o članku pod naslovom: 'DETEKTIRALA GA POLICIJA Osuđen vlasnik Martimexa Veljko Marton, napustio mjesto nesreće bez ostavljanja podataka, štetu pretrpio Đelo Jusić čija se obitelj nalazi u novčanim nevoljama - Vlasnik lanca parfumerija i Muzeja Marton nemarnom vožnjom prouzročio je štetu poznatom glazbeniku u središtu Zagreba'.

Reci što misliš!