Protekle su tri godine od razornog zagrebačkog potresa i svi se pitaju kako je moguće privesti obnovu poglavito u središtu metropole kraju. Suvlasnici stanova u najužem središtu suočeni su sa zamornom birokracijom te činjenicom da su njihove kuće ujedno spomenici kulture što znatno usporava obnovu. Nerijetko s fasada i krovova otpadaju komadi žbuke, crijepovi pa i komadi zidova što ugrožava život prolaznika. Srećom za sad nije bilo težih posljedica. Na nekim su zgradama postavljene zaštitne skele, na nekima nema ništa. Slučaj koji se vodio na zagrebačkom sudu a tijekom kojeg su isplivalala imena krupnih riba kao suvlasnika zgrade višedimenzionalan je. S jedne strane pokazuje kakve sve nevolje čekaju vlasnike zgrade u središtu ako postave zaštitne skele bez odobrenja komunalnog redarstva a s druge kako na njih vrebaju kazne i ako netko treći postavi takve skele. Na margini ovog slučaja isplivao je i nepoznati podatak koji smo detektirali u zemljišnim knjigama. Radi se o činjenici da je tvrtka čiji je vlasnik jedan od hrvatskih poduzetnika u Rusiji blizak Vladimiru Putinu, te vlasnik mega tvrtke Velesstroy s Mihajlom Perenčevićem preko te tvrtke kupio zgradu u srcu Zagreba u Gundulićevoj ulici. Radi se o Krešimiru Filipoviću koji je vlasništvo u tvrtci Fil-Adria Turist prepisao na svog oca Tomu Filipovića. U tvrtci su direktori njegov otac, brat i Miodrag Borojević. Potonji je poznat kao bivši direktor Konzuma koji je ujedno dospio u središte medijske pozornosti kada je potvrdio kako je lobirao za prodaju ruskog udjela u Fortenovi šeiku iz Dubaija. Tada je isplivalo kako je Borojević ujedno veza između Krešimira Filipovića koji živi i radi u Moskvi i diljem Rusije i arapskog šeika. Poznato je kako je tu transakciju nizozemski sud proglasio nelegalnom zbog sankcijskog režima no ostala je činjenica kako je Putinu blizak Zagrepčanin moćna figura involvirana u važne i velike operacije ruskog kapitala u našoj zemlji. S obzirom da je vlasništvo u zagrebačkoj tvrtci Fil-Adria turist koja posjeduje vrijedne nekretnine ne samo u Zagrebu već i na Jadranu, točnije Malom Lošinju, prepisao na oca  u srpnju 2016. otkad nije ni direktor, njega se nije pozivalo na ZG sud gdje je okrivljenik bio Borojević a osim njega saslušan je Filipovićev brat. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Da nije bilo prodaje ruskog udjela u Fortenovi arapskom šeiku, transakcije koja je osporena na nizozemskom sudu, šira javnost ne bi vjerojatno ni saznala za Krešimira Filipovića, jednog od najmoćnijih Hrvata u Rusiji koji spada u tzv. Putinov krug. Pisali smo o tome u članku u studenom 2022. pod naslovom: 'RUSKO-ARAPSKA LOVA Putinov igrač Krešimir Filipović koji stoji iza preuzimanja Fortenove utekao je iz Moskve u Dubai, ljubavnik je zamjenice gradonačelnika Moskve s kojom ima kćer - Zakupac Putinovog dvorca na Crnom moru, potpredsjednik ruskog Velesstroya i najbliži suradnik Mihajla Perenčevića, punca Emila Tedeschija jr., označen je kao ključna osoba prodaje udjela Sberbanke milijarderu iz Dubaija Saitu Al Ketbiju, prošli mjesec preselio je u Otak palmi u Dubaiju'. O Filipoviću smo pisali u kontekstu njegovog partnerstva s Mihajlom Perenčevićem, ocem snahe Emila Tedeschija. O tome svjedoči članak o njima kao o zakupcima Putinovog dvorca na obali Crnog mora. O Filipoviću smo potkraj 2022.  pisali i u članku o kupnji i uređenju raskošnih nekretnina u Malom Lošinju a koje je kupio za majku svoje kćeri, inače zamjenicu gradonačelnika Moskve. Spomenuli smo ga i u članku o prodaju ruskog udjela u Fortenovi arapskom šeiku. Što se pak tiče Miodraga Borojevića o njemu smo ranije objavili i članak o tome kako je priveden pod optužbom za obiteljsko nasilje i to dok je bio čelnik u Fortenovi. Inače, tvrci Fil-Adria Turist i odgovornoj osobi sudilo se zbog zgrade u Gundulićevoj ulici koja je, prema podacima iz vlasničkog lista, uknjižena na tvrtku u studenom 2018. godine. Evo kako je izgledao tijek suđenja.

 Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu sutkinja Katarina Jurišić donijela je presudu protiv I okrivljene tvrtke Fil-Adria turist d.o.o. i drugookrivljenog Miodraga Borojevića kao odgovorne osobe. Zagrebačku tvrtku i njenog direktora zastupao je bjelovarski odvjetnik Zlatko Gregurić. Sudilo im se zbog prekršaja iz članka 112. stavak 1. točka 12. i stavak 2. Odluke o komunalnom redu. Tom je odredbom propisana novčana kazna  u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna, naravno sada preračunato u eure. Sutkinja je odlučivala povodom žalbe okrivljenika na obavezni prekršajni nalog Grada Zagreba, Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet od 1. travnja 2022. godine. Nakon provedenog žurnog postupka 16. siječnja 2023. godine donijela je oslobađajuću presudu koja je netom postala javno dostupna. Tako su prekršajno kažnjavana tvrtka Fil-Adria turist te prekršajno kažnjavani Miodrag Borojević (55) oslobođeni optužbe te su samim tim i troškovi postupka pali na teret proračuna.

Oslobođenu su optužbe da bi '28. ožujka 2022. u 11,35 sati, po komunalnom redaru bilo utvrđeno da su zauzeli površinu javne namjene bez rješenja Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, u Zagrebu, Gundulićevoj ulici ispred kućnog broja 14, čime bi počinili djelo prekršaja iz članka 78. stavak 2. Odluke o komunalnom redu'. Iz obrazloženja je vidljivo kako je nadležni zagrebački Odjel komunalnog redarstva izdao 1. travnja 2022. obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenika na koji su u zakonskom roku uložili žalbu. 'U svojoj pisanoj obrani II okrivljenik Miodrag Borojević navodi da u trgovačkom društvu Fil-Adria turist d.o.o. za turizam ima status člana uprave i pored njega članovi društva su Tomislav Filipović i Tomo Filipović. Sve poslove vezane za nekretnine u vlasništvu društva pa tako i za nekretninu koja se nalazi u Zagrebu,Gundulićeva 41 vodi Tomislav Filipović. To potvrđuje i e-mail komunikacija koju je on vodio sa trgovačkim društvom Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koje je imalo status upravitelja zgrade i koje je organiziralo, vodilo i kontroliralo sve poslove vezane za uklanjanje rizičnih dijelova pročelja i postavu cijevne skele ispred kolnog ulaza u zgradu.

Nadalje navodi da iz sudskog registra proizlazi da je Tomislav Filipović zakonski zastupnik društva tako da se on ne smatra odgovornom osobom za eventualni propust u postupku izdavanja dozvole u konkretnom slučaju i predlaže da ga se oslobodi od optužbe. Ovlašteni predstavnik I okrivljenika Tomislav Filipović u pisanoj obrani navodi kako je točno da je ispred dijela zgrade u Zagrebu, Gundulićeva 14 postavljena skela radi zaštite prolaznika od mogućeg otpadanja žbuke kao posljedice potresa time da ista nije postavljena po nalogu bilo koga od uprave I okrivljenika. U slučaju da je netko ispred I okrivljenika i dao takav nalog to bi onda bio ovlašten učiniti samo on kao član uprave društva koji je zadužen za upravljanje svim nekretninama koje su u vlasništvu društva. Nitko od ostalih članova društva nikada nije komunicirao, a kamoli davao naloge za bilo kakvo postupanje vezano za tu nekretninu, već je samo on komunicirao sa Gradskim stambenim komunalnim gospodarstvom. Odlukom od 12. svibnja 2020. Miodrag Borojević je imenovan za jednog od članova društva kojom odlukom je jasno definirana njegova nadležnost koja svakako ne obuhvaća poslove vezane za kupnju, raspolaganje, održavanje i eksploataciju nekretnina koje su u vlasništvu društva.

U pogledu konkretnog prekršaja ističe da je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. kao upravitelj zgrade izabralo izvođača koji je bio dužan ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela i potom montirati skelu što je od istog tijela i naplatio, a sve na teret pričuve koju je plaćao I okrivljenik. Stoga smatra da je za eventualni propust u konkretnom slučaju on odgovorna osoba, ali se iz svih naprijed navedenih razloga ne smatra krivim' - piše u sudskom dokumentu. Nadalje piše sljedeće: 'U tijeku postupka izvršen je uvid u službenu zabilješku od 29. ožujka 2022. sačinjenu po komunalnom redaru iz koje je vidljivo da je kontrolom terena od 28. ožujka 2022. u 11,35 sati, u Zagrebu, utvrđeno da je u Gundulićevoj ulici ispred broja 14 zauzet dio javne površine zbog potrebe podizanja zaštitne skele. Daljnjom Provjerom utvrđeno je da je na navedenoj lokaciji tvrtka Fil-Adria turist d.o.o. iz Zagreba, R. Cimermana 56a, zauzela dio javne površine bez rješenja Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

Iz priloženog ispisa fotografija vidljivo je da je ispred navedene zgrade postavljena zaštitna skela. Sud je također izvršio uvid u narudžbenicu broj 205-566/BLPA2-2021 izdanu od Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. 18. veljače 2021. koja se odnosi na postavljanje zaštitne skele na pročelju stambene zgrade u Zagrebu, Gundulićeva 14, po izvođaču radova Aptus domus d.o.o. Iz priložene ponude tvrtke Aptus domus d.o.o. upućene predstavniku suvlasnika stambene zgrade Gundulićeva 14, vidljivo je da se ista odnosi na nabavu i montažu tunelske cijevi, obavljanje radova na pročelju i ishođenje dozvole nadležnog tijela za zauzimanje javne površine. Isto tako izvršen je uvid dopis Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. od 7. listopada 2021. upućen svim suvlasnicima stambene zgrade Gundulićeva 14, u Zagrebu, kojim ih se upozorava na nužnost povećanja pričuve zbog utvrđenih velikih oštećenja pročelja zgrade, krova te balkona iznad ulaza.

U istom dopisu je također navedeno da je ispod balkona postavljena zaštitna skela za koju se najam plaća iz sredstva zajedničke pričuve. Izvršenim uvidom u Odluku od 12. svibnja 2020. koju je donio Tomo Filipović kao jedini član i skupština društva Fil-Adria turist d.o.o. vidljivo je da je istom razgraničen djelokrug poslova i odgovornosti pojedinih članova uprave pri čemu je Tomislav Filipović ovlašten i odgovoran za zastupanje društva u svim komercijalnim poslovima te za poslove koji su vezani za kupnju, raspolaganje i eksploataciju nekretnina u vlasništvu društva. Miodrag Borojević je sukladno istoj Odluci odgovoran za vođenje svih komercijalnih poslova osim poslova povezanih uz kupnju, raspolaganje, održavanje i eksploataciju nekretnina u vlasništvu društva. Sud je također izvršio uvid u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu iz kojih su vidljivi osnovni podaci za tvrtku Fil-Adria turist d.o.o. te da Tomislav Filipović kao direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Iz izvadaka iz prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa RH od 27. lipnja 2022. vidljivo je da su okrivljenici prekršajno kažnjavani. Na temelju rezultata provedenog postupka, cijeneći obranu I i II okrivljenika te izvršenim uvidom u obavezni prekršajni nalog i priloženu dokumentaciju, sud smatra da u konkretnom slučaju nije dokazano da bi okrivljenici počinili djelo prekršaja koje im se stavlja na teret. Naime, predstavnik I okrivljenika je u svojoj obrani osporio navode iz optuženja braneći se da predmetna skela nije bila postavljena od strane njih niti je od strane I okrivljenika, odnosno bilo kojeg člana uprave istog dan nalog za postavljanje skele. Nadalje je naveo da je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. kao upravitelj zgrade odabrao izvođača koji je bio dužan ishoditi odobrenje nadležnog tijela za postavljenje zaštitne skele koji je po ishođenju istog trebao postaviti skelu.  

Iz službene zabilješke sačinjene po komunalnom redaru proizlazi da je on konstatirao da je I okrivljenik na navedenoj lokaciji zauzeo javnu površinu na način da je podigao zaštitnu skelu bez potrebnog odobrenja nadležnog gradskog tijela time da nije vidljivo na koji način je utvrdio da je istu javnu površinu zauzeo upravo I okrivljenik. Iz priložene dokumentacije je vidljivo da je sa izvođačem radova komuniciralo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. kao upravitelj stambene zgrade na adresi u Zagrebu, Gundulićeva 14, koje je izdalo narudžbenicu za postavljanje navedene skele iz čega proizlazi da je predmetna skela postavljena po nalogu Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. kao upravitelja stambene zgrade sa više suvlasnika, a ne po nalogu I i II okrivljenika. Slijedom navedenog sud smatra da u provedenom postupku nije dokazano da bi I i II okrivljenik počinili prekršajno djelo... ' - piše u pravomoćnoj oslobađajućoj presudi sutkinje Katarine Jurišić.

Reci što misliš!