U vrijeme dok je bio pjevač Tutti Frutti benda Ivo Amulić slavu je stejacao i svojim hitom 'Ti me izluđuješ' u kojem ima i refren 'Izluđuješ me opasno To više nije normalno'. Tko zna bi li taj refren bio prikladan da padne na um svakom ocu kad sazna da mu se sin uvalio u nevolje i da je završio na sudu. Pjevač klape Rišpet zacijelo je u svojoj karijeri znao pjesmom dirnuti mnoge u dušu a sad bi se trebao pronaći netko tko bi i njemu zaliječio dušu nakon što, vjerojatno, prolazi kroz teži period zbog problema koje je stvorio njegov sin. No, svima, u svakoj situaciji ma kako složena ili delikatna bila, ostaje nada i vjera da nema tako loše stvari koja se s vjerom i optimizmom ne može popraviti. Mnogi među nama znaju za brojne slučajeve osoba koje su se izvukle iz ralja droge pa nema razloga i da se sreća ne nasmiješi i Amulićima. Što ih je snašlo vidi se iz sudske presude. Slijede detalji......

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Krajem siječnja ove godine objavili smo članak pod naslovom: 'OPTUŽEN Sinu Ive Amulića - Mihovilu sudi se zbog droge, mama mu je bila na listi Željka Keruma a nepriznata polusestra proslavila se sa Sharon Stone'. U podnaslovu smo naveli: 'Mihovil Amulić (29) rođen je u braku poznatog pjevača i nekadašnje plivačice šampionke, ima i sestru Hanu (34) koja je članu klape Rišpet podarila unučicu prije 5 godina dok je on prije 3 s drugom suprugom u 59.-oj dobio i treće dijete - kćer'. Taj je slučaj dobio epilog. Naime, na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu sutkinja Snježana Radovniković presudila je u prekršajnom postupku protiv Mihovila Amulića i to zbog prekršaja iz članka 3. stavak 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Optužni prijedlog podnijela je Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, I Policijska postaja Split 10. ožujka 2022. godine. Nakon glavne i javne rasprave održane i zaključene dana 5. veljače 2024. u izočnosti okrivljenika i ovlaštenog tužitelja sutkinja je objavila presudu.

Sina popularnog pjevača Ive Amulića (29), dotad prekršajno nekažnjavanog za istovrsni prekršaj, proglasila je krivim 'što je dana 4. ožujka 2022. u Splitu, u vremenu od 17:10 do 18:00 sati, temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Splitu br. Pp Prz-65/2022 izvršena pretraga stana i drugih prostorija kojom se okrivljenik koristi te je po policijskim službenicima utvrđeno da neovlašteno posjeduje jednu PE vrećicu sa sadržajem droge Canabis marihuane, ukupne mase 26,0 grama, koja droga se nalazi na Popisu droga psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga opisano u Odjeljku 1 Dio II ...., a koju drogu je posjedovao bez odobrenja nadležnog tijela, te jednu digitalnu vagu sive boje, dakle, kao fizička osoba posjedovao drogu bez odobrenja nadležnog tijela...'.

Tako je Mihovil Amulić 'počinio prekršaj iz članka 3. stavak 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ....., kažnjiv po članku 54. stavak 3., u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog Zakona..'. Sutkinja mu je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura koju je dužan uplatiti u roku od 90 (devedeset) dana po pravomoćnosti presude. 'Ukoliko okrivljenik u roku od 90 dana po pravomoćnosti presude uplati 2/3 izrečene novčane kazne smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena' - piše u presudi. Oduzeta mu je jedna 'vrećica sa sadržajem zelene biljne materije mirisa i izgleda karakterističnog za drogu canabis marihuanu, sveukupne težine 26 grama, bez naknade' koja će se po pravomoćnosti uništiti. Oduzeta mu je 'digitalna vaga sive boje, bez naknade' koja tako postaje vlasništvo Republike Hrvatske. Naloženo mu je i plaćanje sudskih troškova u iznosu od 30,00 eura s rokom plaćanja od 90 dana po pravomoćnosti presude.

Iz obrazloženja je vidljivo kako je sud nakon policijskog optužnog prijedloga zakazao glavnu raspravu za 15. studenog 2022., 26. studenog 2023. i 5. veljače 2024., na koje okrivljenik nije pristupio. 'Pozivi su se vratili neuručeni s naznakom dostavljača "obaviješten, nije tražio", dok ovlašteni tužitelj nije pristupio po uredno zaprimljenim pozivima. Sud je poziv okrivljeniku za glavnu raspravu za 5. veljače 2024. istaknuo na e-oglasnoj ploči shodno članku 145. stavak 5. Prekršajnog zakona, čime se dostava poziva smatra uredno obavljenom, budući je očito da okrivljenik izbjegava primitak poziva i odazivanje po istima. Sud je na temelju članka 167. stavak 3. Prekršajnog zakona održao glavnu raspravu jer izostanak stranaka nije od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude' - piše u sudskom dokumentu. . Sutkinja je u presudi navela dokaze kojima je raspolagala. uključujući i službenu zabilješku I Policijske postaje Split o preliminarnom ispitivanju materije nalik na drogu od 4. ožujka 2022., službenu bilješku I. Policijske postaje Split od 4. ožujka 2022. o pretrazi doma i drugih prostorija koje koristi okrivljenik, sastavljenu po policijskom službeniku..'

U presudi piše: 'Uvidom u obavijest PU SD, I. Policijske postaje Split od 4. ožujka 2022. sastavljene u smislu članka 109.a Prekršajnog zakona je razvidno da je Mihovil Amulić upoznat da će se protiv njega pokrenuti prekršajni postupak radi prekršaja iz članka 3. stavak 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, dok je iz službene zabilješke I. Policijske postaje Split od 4. ožujka 2022. razvidno da su djelatnici I Policijske postaje Split dobili saznanja od davatelja obavijesti čiji je identitet tajan, shodno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, da Mihovil Amulić u Splitu, u S..... posjeduje određenu količinu droge marihuane koju najčešće skriva unutar stana, motocikla i osobnog vozila. Nadalje, iz službene zabilješke I Policijske postaje Split je razvidno da su policijski službenici zatekli i legitimirali Mihovila Amulića u Splitu na adresi Stobrečka 10 A, 4. ožujka 2022. u vremenu od 17:10 do 18:00 sati, temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Splitu pod brojem Pp Prz-65/2022 izvršili pretragu doma i drugih prostorija koje koristi Mihovil Amulić te je razvidno da Amulić policijskim službenicima dragovoljno izručio jednu PE vrećicu sa sadržajem droge marihuane, sveukupne težine 26 grama i jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje sive boje NN marke, bez tragova droge.

Nadalje, iz naredbe Općinskog prekršajnog suda u Splitu pod brojem Pp Prz-65/2022 je nedvojbeno da je naređena pretraga stana i drugih prostorija na adresi S.... koje koristi Mihovil Amulić, kao i osobnog vozila i motocikla, imajući u vidu saznanja PU SD, I Policijske postaje Split da Amulić u navedenim prostorijama i vozilu koje koristi drži drogu marihuanu te je iz službene zabilješke o preliminarnom ispitivanju materije nalik na drogu razvidno da je nakon što je od Amulića oduzeta PE vrećica sa biljnom materijom zelene boje u obliku listova cvjetnih vrhova, sveukupne mase 26 grama MMC International Canabis Testom i HEMP Testom utvrđena osnova sumnje da je navedena tvar Canabis marihuana te je privremeno oduzet predmet proslijeđen na pohranu u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu.

Na temelju provedenog redovnog sudskog postupka, pribavljenih i izvedenih dokaza koji u smislu Prekršajnog zakona predstavljaju vjerodostojne i valjane dokaze u smislu Prekršajnog zakona nedvojbeno je da je okrivljenik počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, odnosno da je utužene zgode kao fizička osoba neovlašteno posjedovao jednu PE vrećicu sa sadržajem droge Canabis marihuanae, sveukupne težine 26,0 grama te jednu digitalnu vagu sive boje, a što nedvojbeno proizlazi iz službene zabilješke o preliminarnom ispitivanju materije nalik na drogu, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta p....od 4. ožujka 2022. iz kojih je nedvojbeno da je od okrivljenika oduzeta navedena droga kao i digitalna vaga. Stoga je sud okrivljenika proglasio krivim za prekršaj koji mu se stavlja na teret, budući je nesporno da je okrivljenik ostvario obilježja prekršaja iz članka 3. stavak 1. u svezi sa stavkom 1. točka 1.

Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kojim je među ostalim propisano da se zabranjuje neovlašteno posjedovanje droga, za koje posjedovanje je člankom 54. stavak 3. istog Zakona propisana novčana kazna u iznosu od 663,00 do 2.654,00 eura, odnosno kazna zatvora u trajanju od 90 dana. Sud je okrivljeniku odlučio izreći novčanu kaznu, dok je kazna zatvora propisana kao alternativna i koja se izriče za najteže oblike ovakvih prekršaja. Pri odmjeravanju novčane kazne okrivljeniku vođeno je računa o svim okolnostima koje se odnose na počinjeni prekršaj i osobu okrivljenika, kako olakotnim, tako i otegotnim, te je sud od olakotnih okolnosti uzeo u obzir što okrivljenik do sada nije prekršajno kažnjavan za istovrsne prekršaje, dok je od otegotnih okolnost uzeo u obzir znatnu količinu droge, pa je prihvatio prijedlog

ovlaštenog tužitelja te okrivljeniku izrekao novčanu kaznu u naprijed navedenom iznosu, držeći da će se tako izrečenom novčanom kaznom u smislu članka 6. i 32. Prekršajnog zakona, postići svrha kažnjavanja u cilju izražavanja društvenog prijekora zbog počinjenog prekršaja, kako u smislu specijalne tako i u smislu generalne prevencije' - piše u presudi. Na kraju je sutkinja pojasnila zašto se Mihovilu Amuliću oduzima vaga: 'Naime, sud je digitalnu vagu oduzeo okrivljeniku držeći da javni interes zaštite sigurnosti morala ima prednost pred privatnim vlasništvom, kao i da je navedeno oduzimanje razmjerno počinjenom prekršaju' - piše u presudi sutkinje Radovniković. Osuđeni Amulić ali i policija imaju pravo žalbe Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 8 dana od dana primitka ove presude.