Godinama su u prvom planu krediti u 'švicarcima' i sve što se oko njih vrti. Tako da javnost stječe dojam kako nema drugih zanimljivih sporova u odnosu banaka, klijenata i jamaca. Reklamnim kampanjama banke stalno zazivaju nove i nove klijente obećavajući im povoljne kredite, bez naknada, kojima će podmiriti sve dotadašnje kredite... No, stvarnost nas uči da su u Hrvatskoj dužnici često bili donji i izvlačili deblji kraj u sporovima s bankama. No, presuda koju donosimo daje uvid u jedan sasvim drugi mogući ishod - u kojoj je pobjednik HNB bio na strani dužnika a ne moćne banke vjerovnika. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Antonija Golac donijela je presudu u prekršajnom predmetu protiv prvookrivljene Zagrebačke banke i drugokrivljenog bankara Marca Lotterija zbog prekršaja iz odredbe čl. 361.B st. 1. toč. 22. i st. 2. Zakona o kreditnim institucijama. Do spora je došlo u povodu Izjave Hrvatske narodne banke od 14. svibnja 2021. godine, na temelju odredbe čl. 183. u svezi s čl.109.e. st.8. Prekršajnog zakona. Tako je 17. studenoga 2021.  presudila kako su dotad prekršajno kažnjavana Zaba i prekršajno nekažnjavani Marco Lotteri iz Milana krivi za radnje u periodu od 15. lipnja 2020. godine do 18. studenoga 2020. godine.

Naime, nisu prilikom naplate potraživanja po hipotekarnom kreditu, preporučenom pošiljkom obavijestili Tomislava M., jamca po Kreditu, 'o postojanju dugovanja po Kreditu koje je nastalo 15. travnja 2020. godine i trajalo u kontinuitetu do 19. studenoga 2020. godine (kada je dug podmiren) već su umjesto pravodobne obavijesti o stanju suda koju su, u slučaju kada se potrošač – kreditni dužnik i kreditna institucija nakon nastupa kašnjenja u otplati dugovanja ne dogovore o načinu daljnje otplate najduže u roku dva mjeseca, bili dužni preporučenom pošiljkom uputiti jamcu uz poziv na podmirenje obveze u roku od 15 dana, dana 6. studenoga 2020. godine samo telefonskim putem informirati jamca o postojanju dugovanja te ga pozvali da u roku od sedam dana podmiri dugovanje nastalo u cjelokupnom periodu dugovanja' - piše u sudskoj presudi.

Iako je presuda pravopisno i sintaksički pomalo konfuzna jasno je kako su Zaba i Lotteri oglašeni krivim jer nisu jamcu - platcu Tomislavu M. slali preporučene obavijesti već su ga zvali telefonom. Tako su 'počinili djelo prekršaja iz čl. 361.B st. 1. toč. 22. i st. 2. Zakona o kreditnim institucijama'. Zabi je izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000 kn  a Lotteriju u iznosu 4.000 kn. Kaznu su obvezni platiti u korist Državnog proračuna u roku od 30 dana po primitku presude. Ukoliko okrivljenici u navedenom roku plate 2/3 izrečene novčane kazne  smatrat će se da je novčana kazna plaćena u cijelosti. Oba gubitnika dužna su platiti trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 500 kuna inače će iči prisilna naplata. Iz obrazloženja je vidljivo kako je Hrvatska narodna banka, kao ovlašteni tužitelj Sudu dostavila podnesak 14. svibnja 2021. godine u kojem su se ovlašteni tužitelj i okrivljenici sporazumjeli o krivnji i visini kazne. Protiv te presude žalba nije dopuštena.