Ekskluzivna fotoreportaža i dokument rasvjetljavaju stvarni život mlađih članova nekadašnje dinastije Todorić. Tako smo doznali da Ivica Todorić ima rezerviran parking kod Slobodana Bobe Čimbura, vlasnika Baltazara nekoć omiljenog restorana na Kaptolu kako utamničenog premijera tako i bivšeg predsjednika Stipe Mesića. Nedjeljno jutro Ivan Todorić iskoristio je da, nakon što je parkirao Porsche Macana kao VIP gost na parkingu Baltazara, sa sinom prošeće do Dolca i uđe u ribarnicu bez maske na licu iako su korona mjere na snazi. No, sadržaj dokumenta koji slijedi otkriva kakvu dramu proživljavaju okrivljenici u slučaju Agrokor pa tako i Gazdin sin Ivan Todorić.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Županijski sud u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Renate Pražetina Kaleb, kao predsjednice vijeća te Renate Miličević i Siniše Pleše kao članova vijeća u kaznenom predmetu protiv: prvookrivljenog Ivice Todorića, drugokrivljenog Tomislava Lučića, trećekrivljene Ljerke Puljić, četvrtokrivljenog Damira Kuštraka, petookrivljene Piruške Canjuge, šestookrivljenog Ivana Crnjca, sedmookrivljenog Ante Todorić, osmookrivljenog Mislava Galića, devetookrivljenog Hrvoja Balenta, desetokrivljenog Ivana Todorića, jedanaestookrivljenog Alojzija Pandžića, dvanaestokrilvljenog Olivia Discordie, trinaestokrivljene Sanje Hrstić, četrnaestokrivljenog Marijana Alagušića i petnaestookrivljenog Ivice Sertića zbog kaznenih djela iz članka 246. stavak 1. i 2. i kaznenih djela iz članka 279. stavka 1. i 2. u svezi članka 37. i 38. Kaznenog zakona povodom optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 15. rujna 2020. godine, odlučujući o zakonitosti dokaza, na sjednici optužnog vijeća održanoj dana 29.siječnja 2021. i  6. svibnja 2021. donio je rješenje.

Njime je kao neosnovan odbijen prijedlog  odvjetnika: Ivice Todorić, Tomislava Lučića, Damira Kuštraka, Ivana Crnjca, Ante Todorića, Hrvoja Balenta,  Ivana Todorića, Alojzija Pandžića, Olivia Discordie, Sanje Hrstić i Ivice Sertića za izdvajanje iz spisa kao nezakonitog dokaza Izvješće neovisnog stručnjaka na engleskom jeziku,  Izvještaj neovisnog stručnjaka KPMG Poljska na hrvatskom jeziku i Dopuna izvješća na engleskom i hrvatskom jeziku. Citirat ćemo i dio koji se odnosi na mlađeg sina nekad najmoćnijeg hrvatskog gazde i nekadašnjeg megatajkuna Ivice Todorića. Radi se dakle o dijelu koji se odnosi na desetokrivljenog Ivana Todorića.

'Na temelju članka 351. stavak 1. ZKP/08 odbija se kao neosnovan prijedlog braniteljica X okrivljenog Ivana Todorića  za izdvajanje iz spisa kao nezakonitog dokaza Zapisnika o ispitivanju X okrivljenog Ivana Todorića od 20. kolovoza 2020. sa snimkom ispitivanja... Braniteljica X okrivljenog Ivana Todorić, odvjetnica Mateja Kolovrat ističe da je razvidno da je istraga u ovom kaznenom predmetu završena 17. srpnja 2020. godine bez provedenog ispitivanja X okrivljenog Ivana Todorića na dodatne okolnosti. Unatoč završetku istrage, X okrivljenom Ivanu Todoriću je putem policijskih službenika dana 28. srpnja 2020. uručen poziv radi ispitivanja, i pouka o pravima.

Pri tome je X okrivljeni Ivan Todorić uredno prijavio svoju adresu boravišta u Švicarskoj, tijekom čitavog perioda vođenja kaznenog postupka pred Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu je bio dostupan sudu i uvijek postupao u skladu sa svojim obvezama i dužnostima okrivljenika, niti jednom radnjom se nije dalo zaključiti da bi izbjegavao primitak poziva ili bilo kojih drugih pismena koji su mu prethodno u trogodišnjem periodu bili upućivani  od strane Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, kao i  drugih pravosudnih tijela. Uredno je također obaviješten o upisu završetka istrage u upisnik kaznenih prijava.

Stoga se cijeni represivnim postupanje kada se poziv radi ispitivanja X okrivljeniku Ivanu Todoriću uručuje putem djelatnika policije na javnom mjestu, za vrijeme ljetnog odmora s obitelji na otoku Braču, općina Pučišća, u kojem trenutku se nalazi na plaži zajedno sa svojom obitelji. Time je grubo povrijeđeno ustavno i konvencijsko pravo X okrivljenika Ivana Todorić na zaštitu osobnog i obiteljskog života, kao i pravo na zaštitu njegove privatnosti prema mišljenju obrane X okrivljenika. Isti je u svojstvu okrivljenika ispitan 20. kolovoza 2020. uz konstataciju na zapisnik Zamjenice Županijskog državnog odvjetnika da je u konkretnom slučaju, uz ranije dostavljeni poziv i pouku o pravima, omaškom naveden pogrešan broj predmeta, dok je ispravan broj upravo ovaj spis predmeta, u kojem je u tom trenutku već istraga završena.

Iz svega izloženog razvidno je da je X okrivljenik ispitan nakon završene istrage, te da je pobijana optužnice podignuta unatoč tome što X okrivljeni Ivan Todorić nije bio ispitan na okolnosti točke 2. pobijane optužnice tijekom trajanja istrage. Iako je predložio radi provjere vjerodostojnosti navoda njegove obrane, ispitivanje svjedoka, niti jedna od predloženih dokaznih radnja nije provedena, niti je obrana X okrivljenika obaviještena o odluci donesenoj vezano uz prijedlog obrane. Opisanim postupanjem su grubo povrijeđena prava X okrivljenog Ivana Todorića na obranu u ovom kaznenom postupku. Nalazi neprihvatljivim obrazloženje Županijskog državnog odvjetništva da je u odnosu na kazneno djelo iz članka 246. stavka 1. i 2. KZ/11, činjenično opisano pod točkom 2. dispozitiva pobijane optužnice, protiv III okrivljene Ljerke Puljić, VIII okrivljenog Mislava Galića i X okrivljenog Ivana Todorića bila podignuta neposredna optužnica.

Naime, člankom 217. stavak 3. ZKP/08 je određeno da ukoliko se tijekom istrage pokaže da postupak treba proširiti na drugo kazneno djelo ili protiv druge osobe, državni odvjetnik će donijeti rješenje o proširenju istrage za to drugo djelo ili protiv te druge osobe, koje rješenje mora sadržavati sve podatke navedene u članku 217. stavak 2. ZKP/08. Stoga obrana smatra da je ispitivanje X. okrivljenog Ivana Todorića provedeno protivno odredbama ZKP/08, da je zapisnik o ispitivanju X okrivljenog Ivana Todorića od 20. kolovoza 2020. sa listova  82 833- 82 837 spisa nezakonit i predlaže se izdvojiti iz spisa, u smislu odredbe članka 10. stavak 2. točke 3. ZKP/08' - piše u dokumentu koji je nedavno oglašen na sudskoj oglasnoj ploči.

Rješenja sadrži i obrazloženje iz kojeg možemo doznati zašto je Županijski sud izdao policiji nalog za uručenje poziva Ivanu Todoriću. Citiramo taj dio dokumenta: 'Naposljetku, nisu osnovani navodi obrane X okrivljenog Ivana Todorića o nezakonitosti zapisnika o njegovom ispitivanju od 20. kolovoza 2020. zbog povrede na zaštitu osobnog i obiteljskog života, te na zaštitu njegove privatnosti, uslijed dostave poziva za ispitivanje s poukom o pravima na, kako i sama obrana navodi, javnom mjestu, prema mišljenju zastupnika optužbe. Sukladno članku 169. stavak 3. ZKP/08 policija na zahtjev državnog odvjetnika pronalazi osobe čija je adresa nepoznata i uručuje im poziv. Ističe se od strane zastupnika optužbe da je riječ o najblažoj zakonom predviđenoj mjeri za osiguranje prisutnosti okrivljenika s nepoznatom adresom.

Spisu prileže podaci kako je prije zadavanja tog naloga policiji utvrđeno da je okrivljenik odjavio adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj 15. ožujka 2019., dok se poziv upućen na adresu prijavljenog boravišta u Švicarskoj Konfederaciji vratio zbog nemogućnosti dostave, time da se okrivljenik prema dostupnim podacima nalazio na teritoriju Republike Hrvatske na nepoznatoj i neprijavljenoj adresi. Naposljetku, nakon zamolbe X okrivljenog Ivana Todorića i njegove braniteljice za odgodom tog ispitivanja, novi poziv za ispitivanje za 20. kolovoza 2020. ponovno nije uručen na adresi prijavljenog boravišta u Švicarskoj Konfederaciji, već u Zagrebu. Na samom ispitivanju 20. kolovoza 2020. okrivljenik je priopćio novu adresu svog prebivališta u Švicarskoj Konfederaciji.

Zastupnici optužbe zaključno ističu da je primjena mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika iz članka 169. stavak 3. ZKP/08 bila opravdana. 3.9. Na osnovi iznesenog zastupnici optužbe su predložili da se svi prijedlozi obrane na izdvajanje nezakonitih dokaza odbiju kao neosnovani. 4. Za odluku o zakonitosti nalaza i mišljenja vještaka te dopune istog na engleskom i hrvatskom jeziku bilo je potrebno izvođenje dodatnih dokaza zbog čega je sjednica odgođena radi njihova pribavljanja, radi prethodnog suđenja o zakonitosti dokaza' - piše u Rješenju Županijskog suda u Zagrebu potpisanom 6. svibnja 2021. od strane predsjednice sudskog vijeća Renate Pražetin Kaleb. Protiv tog rješenja stranke imaju pravo žalbe u roku tri dana od trenutka primitka pisanog otpravka. Žalba se podnosi Županijskom sudu u Zagrebu u dovoljnom broju primjeraka, a o njoj odlučuje Visoki kazneni sud RH.

Podsjetimo kako je Imperijal.net prvi otkrio kako Ivan Todorić ne živi s obitelji na adresi u Zurichu koji je prijavio hrvatskom pravosuđu. O tome smo pisali u zasebnom članku koji je objavljen u prosincu prošle godine. Članak se temeljio na internetskom oglasu iz kojeg je bilo vidljivo kako Todorić mlađi i njegova supruga Milica Mihajlović ne žive u stanu u faberstrasse jer su za isti tražili podstanara a stan je bio ispražnjen od svih stvari. Budući da Ivan i Milica imaju i dvoje male djece jasno je kako nisu mogli živjeti u tom praznom stanu te da su zapravo živjeli na sasvim drugoj adresi od one koju je mlađi sin nekad najmoćnijeg hrvatskog gazde Ivice Todorića prijavio zagrebačkom Županijskom sudu. I ovaj slučaj s fiktivnom švicarskom adresom svjedoči bahatost i površnost hrvatskih tajkuna i njihove djece koji su svojedobno bili iznad zakona pa se tako ponašaju i danas kada su okrivljenici u velikim sudskim predmetima. I dalje se bahate kao da su iznad države i zakona i kao da ne postoji internet pa je nemoguće ući im u trag ako prijave Švicu kao adresu boravišta.

Reci što misliš!