Zanimljivo je kako je osoba koja je prijavila Bienenfelda, prema navodima obrane okrivljenog, već osuđena za razbojničku krađu. Branitelji Fran Olujić i Frane Letica pokušali su spriječiti potvru optužnice riječima kako Bienenfeld zarađuje između milijun i 13 milijuna kuna pa da ne bi nekoga iznuđivao da mu ne plati 8.000 kuna.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Predsjednica Vijeća Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Božica Barlović, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog Davora Bienenfelda zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. i 3. Kaznenog zakona, 6. studenog potvrdila je optužnicu Općinskog državnog odvjetništva Zagreb od 8. rujna ove godine. Iz spisa je izdvojena službena zabilješka o obavijesnom razgovoru sa R. S. za koju se navodi kako će 'po pravomoćnosti ovog rješenja biti zatvorena u poseban omot i predana na čuvanje sucu istrage'. Sin jednog od najpoznatijih zagrebačkih poduzetnika, pokojnog Jakova Jaše Bienenfelda i njegove prve supruge Sonje, Davor Bienenfeld morat će se suočiti s neugodnom situacijom i proći suđenje na Općinskom kaznenom sudu.

Bienefeld je svoju obranu povjerio svom prijatelju Franu Olujiću, sinu poznatog odvjetnika Željka Olujića ali i Franu Letici, sinu pokojnog Slavena letice te bivšem suprugu Dalije Orešković. Mlađi Olujić zadnjih se godina istaknuo u brojnim obranama. U pisanom odgovoru na optužnicu, odvjetnik Fran Olujić naveo je da 'su navodi optužnice kontradiktorni sami sebi u pojedinim bitnim dijelovima konfuzni te se državni odvjetnik u njoj poziva i na isprave koji ne mogu predstavljati dokaze u kaznenom postupku. Nadalje se navodi da državni odvjetnik ne obrazlaže svoje tvrdnje dok pojedine dokaze izvedene tijekom državno odvjetničke istrage u cijelosti ignorira. Obrana ističe kako optužba nije izvela niti jedan dokaz radi provjere obrane koju je okrivljeni iznio na prvom ispitivanju kod državnog odvjetnika pa se optužnica temelji jedino i isključivo na riječima V. M. i njegove supruge koja nije nepristran svjedok pa se predlaže optužnom vijeću, temeljem čl. 355. i čl.356. ZKP/08, da postupak obustavi ili vrati na dopunu istrage.

U pisanom odgovoru na optužnicu, branitelj okrivljenika, odvj. Frane Letica u bitnome je naveo kako je iskaz navodno oštećenika jedini dokaz koji tereti okrivljenika, a imajući naumu i činjenicu da čak niti zaručnica navodno oštećenog u svojem iskazu ne tvrdi da bi okrivljenik prijetio oštećeniku, već samo navodi da je isti "egocentričan, ohol i bahat". Apsurdno je da bi okrivljenik koji kao vlasnik i direktor trgovačkih društava koje godišnje zarade između 10.000.000 i 13.000.000 kuna u cilju izbjegavanja navodnih financijskih obveza prema radniku istog iznuđivao radi toga da tom društvu uštedi navodni iznos od 8.000 kuna.

Nadalje se navodi da ovlašteni tužitelj svoju optužnicu temelji jedino na iskazu oštećenog, koji je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora zbog kaznenog djela razbojništva, a koji je to zatajio od poslodavca, koji je dolazio alkoholiziran na posao te prijetio šefu te razbio inventar lokala. Na sjednici optužnog vijeća održanoj dana  6. studenog 2020. godine, koja sjednica je održana na temelju članka 349. stavka 2. i 3. ZKP/08, vijeće je odlučivalo o osnovanosti optužnice. Branitelj okrivljenika, odvj. Frane Letica na sjednici optužnog vijeća je izjavio kako ostaje kod pisanog odgovora na optužnicu te je naveo da smatra da ne postoji osnovana sumnja a bi okrivljeni počinio kazneno djelo za koje se tereti optužnicom budući se ista temelji samo na personalnim dokazima i to iskazom oštećenika i njegove djevojke te smatra da se radi o pristranoj osobi, a nijedan drugi dokaz ne potvrđuje bilo kakav navod optužnice u konkretnom slučaju.

Smatra da je potrebno provesti i druge dokaze kako bi se utvrdilo točna ozbiljnost i stanje i da li se u odnosu na oštećenika radilo o osobi koja uopće nije radila u predmetnom trgovačkom društvu u razdoblju kako on to navodi, a njegova prijava je samo rezultat da je bio problematičan u poslu. Također za oštećenika navodi da je osuđivan zbog razbojničke krađe' - napisao je odvjetnik Fran Olujić.

Predlažio je da se optužnica odbaci iz svih gore navedenih razloga kao neosnovana, a podredno da se optužnica vrati ODO-u Zagreb radi ispitivanja zaposlenika koji su bili zaposleni u trgovačkom društvu. No, sudsko vijeće nije prihvatilo prijedlog branitelja već je zaključilo kako su ispunjeni svi zakonski preduvjeti za potvrđivanje optužnice općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

'Razmatrajući optužnicu sukladno članku 356. ZKP/08, utvrđeno je da ista ne sadržinedostatke koji bi onemogućavali ispitivanje njezine osnovanosti. Prilikom daljnjeg ispitivanja optužnice, ovo optužno vijeće je utvrdilo da do sada prikupljeni dokazi na kojima se optužnica temelji upućuju na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni počinio kazneno djelo koje mu se predmetnom optužnicom stavlja na teret te da činjenični opis kaznenog djela proizlazi iz ranije pribavljenih dokaza.

Budući je osnovana sumnja potvrđena u dovoljnoj mjeri koja opravdava utemeljenost optužnice, a kako optužno vijeće u ovoj fazi postupka nije ovlašteno upuštati se u detaljnu analizu i ocjenu dokaza na kojima se temelji optužnica već će to biti predmet raspravljanja pred sudom, u kojem postupku će obrana imati mogućnosti osporavati prikupljene dokaze i predlagati daljnje dokaze što će biti detaljno ocjenjivano od strane suda' navedeno je u odluci koju je 6. studenog potpisala predsjednica vijeća Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Božica Barlović.

Inače za kazneno djelo iznude koje se optuženom stavlja na teret propisane su zatvorske kazne. Bienenfelda se tereti za iznudu po dva stavka  čl. 273 KZ-a. Prvim stavkom je propisano; 'Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina'. Tereti ga se i po stavku 3. 'Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj uporabio silu protiv osobe ili je zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina'.

Dakle, pred poduzetnikom koji je poznat kao vlasnik japanskog restorana Izakaya na Selskoj cesti u Zagrebu kojeg drži preko svoje tvrtke Tasty as Victory je neugodno životno razdoblje. Inače, brojne tvrtke Davor Bienefeld je već zatvorio, odnosno završile su u stečaju kao i njegov prvi zagrebački sushi bar Binimoto.

Reci što misliš!