Ako ste laički mislili kako je odvjetnički ured pravna osoba - proces koji se vodio na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu i u kojem je optužena bila kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, bivša Tuđmanova savjetnica i Sanaderova ministrica pravosuđa, dokazuje kako ste se grdno varali. Naime, Vesna Škare Čžbolt uspjela je sutkinji dokazati kako njezin ured nije pravna osoba te da ne može odgovarati ako skupi automobil, koji je registriran na isti, policija zatekne u prekršaju pa ispiše obvezni nalog a slučaj završi na sudu.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

U listopadu prošle godine pisali smo o tome kako se Vesna Škare Ožbolt nije proslavila zastupajući svoje klijente u zemljišnim sporovima. Dapače, doživjela je debakl u nekim predmetima pa smo tu pronašli mogući motiv njezinog pokušaja povratka u političke vode nominacijom u utrku za Zagreb. Nakon toga Škare Ožbolt počela je preuzimati vrlo neobične predmete pa tako i zastupanje Zagrepčanke koja pokušava kuću na atraktivnoj parceli u zagrebačkoj Nazorovoj oteti vlastitoj obitelji. Potom smo pisali kako je Škare Ožbolt uspjela izboriti za sebe oslobađajuću presudu na Prekršajnom sudu u Zagrebu.

Presuda je objavljena u vrijeme kampanje za zagrebački tron, odnosno kada se Škare Ožbolt natjecala za gradonačelnicu. Tada je oslobođena optužbe na zagrebačkom sudu jer je uspjela dokazati kako je luksuzni terenac bio formalno vlasništvo njenog supruga u trenutku prekršaja.  Javnost smo izvijestili i kako je oslobađajuću presudu na istom sudu izborio i njezin sin student.  Iz ranije objavljenog članka  proizlazilo je kako je Škare Ožbolt već prekršajno kažnjavana. Dakle, u njezinom slučaju očito se radi o prometnom recidivisti. O tome svjedoči i najnovija presuda Općinskog suda u Zagrebu.

Proučite li njezin sadržaj zaključit ćete kako je Škare Ožbolt puno uvjerljivija i uspješnija na sudu kada brani osobne nego interese klijenata. Poglavito kada čini prometne prekršaje, policija ju ulovi a onda se ona vješto kao jegulja izmigolji od kazne i presude. Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu sutkinja Daniela Šola odlučivala je u prekršajnom predmetu protiv okrivljenice Vesne Škare Ožbolt, zbog prekršaja iz čl. 229. st. 4. i st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Tu se zapravo radi o nedavanju vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.

Sutkinja je odlučivala o prigovoru Škare Ožbolt podnesenom protiv obaveznog prekršajnog naloga MUP-a, odnosno Postaje prometne policije PU Zagrebačke od 22. svibnja 2020. godine. Sutkinja je 14. siječnja 2021. oslobodila Škare Ožbolt odgovornosti za prekršaj ali presuda je tek sada objavljena. Samim tim i troškovi prekršajnog postupka pali su na teret proračuna. U obrazloženju piše kako je obveznim prekršajnim nalogom nadležne postaje PU Zagrebačke od 22. svibnja 2020. godine, okrivljenica Vesna Škare Ožbolt proglašena krivom te joj je izrečena novčana kazna u iznosu 5.000 kuna, koju je bila dužna platiti u roku od 8 dana od pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga te dodatno 100 kuna sudskih troškova.

Škare Ožbolt u prigovoru je poricala izvršenje prekršaja u cijelosti. Tvrdila je kako nije imala nikakvih saznanja da je trebala dostaviti podatke jer nije zaprimila obavijest I. Policijske postaje. Sud je uvažio njezine argumente. 'Tako je ovaj sud, ispitivanjem po službenoj dužnosti, utvrdio povredu materijalnog prekršajnog prava iz članka 196. točke 1. Prekršajnog zakona, na štetu žaliteljice, budući da djelo, na način činjenično opisan u izreci pobijanog prekršajnog naloga, po propisu nije prekršaj. Naime, izreka pobijanog obaveznog prekršajnog naloga nije razumljiva niti iz iste nedvojbeno proizlazi odlučna činjenica da je okrivljenica odgovorna osoba' - piše u dokumentu.

Naime nalogom se stavljalo okrivljenici na teret 'što je dana 13. ožujka 2020. godine u 00,00 sati u mjestu Zagreb, općina Zagreb-Pešćenica, Ulica Vjekoslava Heinzela, kbr. 98, kao vozač vozila M1 marke Mercedes registarske oznake ZG ..... GS, na zahtjev – obavijest o prometnom prekršaju broj: .... I. Postaje prometne policije Zagreb, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, nije dala vjerodostojne podatke o identitetu osobe kojoj je bilo povjereno na upravljanje vozilo u vrijeme počinjenja prekršaja dana 19. siječnja 2020. godine, a koje je u vlasništvu pravne osobe Odvjetnički ured vl. Vesna Škare Ožbolt, čime je počinila prekršaj iz čl. 229. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjivo po čl. 229. st. 7. istog Zakona' - piše u presudi. Za to je djelo predviđena kazna od 5.000 do 15.000 kuna tako da je jasno kako je Škare Ožbolt i dobro prošla.

U presudi nadalje piše: 'Dakle, u činjeničnom opisu prekršaja iz izreke pobijanog prekršajnog naloga proizlazi da se okrivljenici stavlja na teret da kao vozač vozila na zahtjev tužitelja nije dala vjerodostojne podatke, a potom se spominje njeno svojstvo kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, zbog čega izreka pobijanog obaveznog prekršajnog naloga nije razumljiva jer je svojstvo počinitelja jedna od odlučnih činjenica, tj. jedan od konstitutivnih elemenata tog prekršaja u činjeničnom opisu koji mora biti jasan i nedvosmislen. Nadalje, iz izreke pobijanog prekršajnog naloga, a sukladno prethodno citiranoj kažnjivoj odredbi, nije naznačeno točno vrijeme kada je okrivljenica zaprimila zahtjev - obavijest o prometnom prekršaju, od kada teče zakonski rok od 15 dana za dostavu vjerodostojnih podataka o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a koji rok je prekluzivan, zbog čega se ne može sa sigurnošću utvrditi ni točno vrijeme počinjenja prekršaja u skladu s čl. 229. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Jednako tako valja naglasiti da "Odvjetnički ured vl. Vesna Škare Ožbolt" nema svojstvo pravne osobe kako joj se to optuženjem pogrešno stavlja na teret pa slijedom navedenog, djelo na način kako se okrivljenici stavlja na teret, po propisu nije prekršaj. .... U prilog navedenom stoji sudska praksa VPSH pod posl. brojem: Pž-11448/13 od 15. srpnja 2015. godine i Pž- 10433/13 od 12. kolovoza 2015. godine'.

Protiv te odluke zasigurno Škare Ožbolt neće uložiti žalbu u roku osam dana jer ima razloga otvoriti šampanjac. Druga strana, policija, može se žaliti Visokom prekršajnom sudu. Nas je zaintrigirao podatak kako odvjetnički ured nije pravna osoba prema obrani Škare Ožbolt. Po tom principu svaki odvjetnik koji ima ured može registrirati automobil, počiniti prekršaj i iskoristiti istu zakonsku rupu na sudu. Stoga smo pogledali kako stvari stoje. Na službenim stranicama Odvjetničke komore piše sljedeće: 'Dva ili više odvjetnika upisanih u imenik odvjetnika Komore mogu osnovati odvjetnički ured sa svojstvom pravne osobe (odvjetničko društvo).

Pronašli smo na pripadajućim stranicama i formulaciju koja definira pravnu osobu i odvjetnički ured. 'Odredbom čl. 25. st. 1. Zakona o odvjetništvu propisano je da više odvjetnika može imati zajednički ured, u kojem slučaju međusobna prava i obveze odvjetnici uređuju u pisanom obliku. Svojstvo pravne osobe prema odredbama istog ... i obveze odvjetnici uređuju u pisanom obliku, a osnivaju odvjetnički ured upisom u odgovarajući upisnik Komore, međutim, tim upisom ne stječu svojstvo javnog trgovačkog društva niti svojstvo pravne osobe, već pravnu osobnost ima svaki odvjetnik u tom uredu kao zasebna fizička osoba.  Iz navedenog proizlazi kako odvjetnički ured Škare Ožbolt nije pravna osoba već pravnu osobnost ima ona kao odvjetnica.

Presudu kojom je oslobođena Škare Ožbolt sutkinja je donijela u siječnju 2021. ali tek je sada u rujnu objavljena

Reci što misliš!