Gradonačelnik Tomašević raspisao je javni natječaj na kojem se tražila i potvrda o nekažnjavanju te odlučio da se jedan član bira na prijedlog mjesnih odbora. Saznajte u kojim je sve osnovnim i srednjim školama dosad došlo do promjene članova školskog odbora. To tijelo inače po Zakonu o odgoju i obrazovanju ima široke i ključne ovlasti pa tako odlučuje i o školskom kurikulumu, plaćama ravnatelja

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Uredu zagrebačkog gradonačelnika poslali smo upit u svezi školskih odbora u Gradu Zagrebu. Zanimalo nas je hoće li se i kada mijenjati kriteriji za izbor članova Školskih odbora u osnovnim školama u Gradu Zagrebu s obzirom da isti, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, upravlja školom, donosi školski kurikulum, odluku o povećanju plaće ravnatelja i do 30 posto te ima i sve druge važne ovlasti prema članku 118. S obzirom da su prigodom izbora prevladavali politički a ne stručni ni objektivni kriteriji zanimalo nas je hoće li se ta praksa nastaviti. U našem upitu istaknuli smo kako u Školskom odboru Osnovne škole Izidora Kršnjavog sjedi aktualni ministar obrane Mario Banožić ali i glasnogovornica Imunološkog zavoda Marela Bajić - Čivgin koja je bila na listi HDZ-a za gradske četvrti a u čijem stanu je poslovao nestali s tjeralice Interpola o čemu smo pisali. Spomenuta je odlukom pokojnog gradonačelnika izabrana i u Upravno vijeće Centra Goljak.

Osim upita vezanih uz školske odbore zanimao nas je i njihov stav o tome da je osuđena Nevenka Borjan, koja je pomilovana odlukom predsjednika Stjepana Mesića, - dokaz link u nizu zagrebačkih osnovnih škola pa tako u OŠ Miroslava Krleže ali i u drugima poput OŠ Alojzija Stepinca navedena kao osoba koja pomaže učenicima u učenju te čija udruga, koja je izgubila spor i prostorije Grada Zagreba zbog dokazanog falsificiranja o čemu smo pisali, djeci daje logopedske tretmane iako nemaju nikakve reference za navedeno - a što se navodi na službenoj web stranici te Osnovne škole. Zanimalo nas je hoće li i nova gradska vlast primjenjivati iste kriterije kao i pokojni gradonačelnik Milan Bandić koji je suprugu netom uhićenog ravnatelja Tomislava Petrica Anu-Mariu Reider Petric imenovao u Domski odbor Učeničkog doma Antuna Gustava Matoša, Zagreb a koja sjedi i u Školskom odboru OŠ Savski Gaj u Zagrebu o čemu smo već pisali.

Ukratko, zanimalo nas je prema kojim će kriterijima aktualna vlast imenovati članove Školskog odbora i hoće li voditi računa da u tako važna tijela ne budu imenovane osobe koje iza sebe imaju samo politički ili neki drugi puno mračniji kontekst. Iz gradonačelnikove službe za kontakte s javnošću stigao je odgovor s potpisom Gradskog ureda za obrazovanje. Donosimo ga u cijelosti: 'S ciljem promjene dosadašnje prakse imenovanja članova školskih/domskih odbora predstavnika osnivača, kao i s ciljem povećanja transparentnosti navedenog procesa, slijedom odluke gradonačelnika Grada Zagreba, g. Tomislava Tomaševića, od tri člana školskog odbora koja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi imenuje osnivač, jedan će član školskog odbora biti imenovan iz redova vijećnika mjesnih odbora (za osnovne škole), odnosno gradskih četvrti (za srednje škole i učeničke domove) na kojima se pojedina škola ili učenički dom nalazi, i to temeljem prijedloga samog vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti.

Druga dva člana imenovat će se temeljem raspisanog Javnog pozivaza iskazivanje interesa za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Grada Zagreba. Selekcijski postupak temeljem spomenutog Javnog poziva je u tijeku. Točnije, u tijeku je ishođenje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije za kandidate koji su, temeljem Javnog poziva, u užem izboru za školski/e odbor/e ustanove/a za koju/e su iskazali interes, sukladno čl. 13 Zakonu o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, a temeljem čl. 119, st. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. O rezultatima, tj. odabranim kandidatima temeljem Javnog poziva bit ćete obaviješteni po završetku selekcijskog postupka, a sukladno točci 9. Javnog poziva. Imenovanje članova školskih odbora iz redova vijećnika vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti je u tijeku, a Zaključci o njihovim imenovanjima javno su dostupni.

Ističemo da se navedeno primjenjuje za sve osnovne i srednje škole te učeničke domove kojima je Grad Zagreb osnivač, uključujući i one koje navodite u svom upitu. Ovim Vas putem također upućujemo da se za sva pitanja koja se odnose na kvalitetu nastave, odnosno za pitanja stručno-pedagoškog nadzora rada pojedine škole obratite resornom ministarstvu te Agenciji za odgoj i obrazovanje kao za to nadležnim tijelima' - pisalo je u odgovoru na upit koji smo poslali Uredu gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Potom smo pregledali podatke na službenim stranicama Grada Zagreba u kategoriji akti gradonačelnika i saznali kako je došlo do promjena u nekim školskim odborima u Zagrebu. Najzanimljivije je razrješenje, odnosno imenovanja članova Školskih odbora Osnovnih škola te Strojarske i Glazbene škole koje je objavljeno u periodu od 15. studenog 2021. do 19. studenog 2021. godine.

Na samom početku piše kako je 'Člankom 119. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je da školski/domski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici, a ostalih šest članova imenuje i razrješava: učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole, osnivač tri člana. Član školskog/domskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona. Član školskog / domskog odbora kojeg imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti radnik školske ustanove u školski odbor koje se imenuje. 

Članove školskog / domskog odbora imenuje gradonačelnik na vrijeme od četiri godine i isti mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.  S ciljem promjene dosadašnje prakse imenovanja članova školskih / domskih odbora predstavnika osnivača, kao i s ciljem povećanja transparentnosti navedenog procesa, gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za iskazivanje interesa za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola i domskim odborima učeničkih domova kojih je osnivač Grad Zagreb. Povjerenstvo za razmatranje prijava za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola i domskim odborima učeničkih domova kojih je osnivač Grad Zagreb predložit će gradonačelniku Grada Zagreba dva od ukupno tri člana školskog odbora, Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, a po završetku postupka izbora navedenih članova.

Člankom 60. stavkom 1. točkom 10. Statuta Grada Zagreba (....) propisano je da gradonačelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba imenuje i razrješuje predstavnike Grada Zagreba u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Jednog člana, Vladimira Dimića gradonačelniku je predložilo Vijeće Gradske četvrti Trnje na području koje se nalazi ova srednja škola, te je isti, Zaključkom o imenovanju člana Školskog odbora Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića..... od 3 studenog 2021., imenovan u Školski odbor. No, kako, omaškom, nije istovremeno razriješen jedan član Školskog odbora, predloženim zaključkom se razrješuje dosadašnja članica Katarina Milković i imenuje se novi član, Vladimir Dimić, a gore navedeni zaključak se poništava. Novi član imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana umjesto kojeg se imenuje' - piše u službenoj objavi.

Istaknimo kako je Katarina Milković u Bandićevoj eri bila jedna od najmoćnijih poluga Ivice Lovrića, odnosno zamjenica tadašnjeg pročelnika Ureda za obrazovanje. I dalje je djelatnica Gradskog ureda za sport i mlade ali daleko je od koncentracije moći iz Bandićeve ere kada su pred njom drhtali ravnatelji u školama Grada Zagreba. Umirovljenik Vladimir Dimić Je nakon završenog fakulteta pa sve do starosne penzije radio kao prometni inženjer u Hrvatskim željeznicama, u Zagreb je radi školovanja iz rodnih Vinkovaca došao 1972. godine. U  metropoli je poznat po tome što je u protekle 33 godine tajno zasadio preko 1.000 stabala na javnim površinama. Na lokalnim izborima u svibnju 2017. bio je kandidat na listi Zagreb je naš  ispred Nove ljevice. Milkovićka je dakle prebačena u drugi gradski ured a privremeno Ured za obrazovanje Grada Zagreba vodi Tatjana Tanja Dalić, SDP-ovka i bivša pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava iz vremena Vlade Zorana Milanovića.

U školski odbor Osnovne škole Jelkovec, jednog člana, Franju Redžića, gradonačelniku je predložilo Vijeće mjesnog odbora Novi Jelkovec na području kojeg se nalazi ova osnovna škola.  'Slijedom navedenog, potrebno je sadašnjeg člana Školskog odbora Osnovne škole Jelkovec, Zvonko Rumenjak, razriješiti dužnosti članstva. Novi član imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana umjesto kojeg se imenuje' - piše u tom rješenju. Također, došlo je do isteka mandata dva od ukupno tri člana školskog odbora Glazbene škole Zlatka Balokovića, a po završetku postupka izbora navedenih članova. 'Jednog člana, Antoniju Komazlić, gradonačelniku je predložilo Vijeće Gradske četvrti Peščenica- Žitnjak na području kojeg se nalazi ova srednja škola' - piše na web stranici Grada Zagreba. Također, službeno je objavljeno kako će 'Grad Zagreb predložiti gradonačelniku Grada Zagreba dva od ukupno tri člana školskog odbora Osnovne škole Matije Gupca, a po završetku postupka izbora navedenih članova' - piše na webu Grada Zagreba.

Jednog člana, Snježanu Prpić Rudić, gradonačelniku je predložilo Vijeće Mjesnog odbora Knežija na području kojeg se nalazi ova osnovna škola pa je tu nominaciju gradonačelnik prihvatio. Došlo je do promjena i u Školskom odboru najstarije osnovne škole Grada Zagreba - OŠ Miroslava Krleže. Jednog člana, Stojana Banovića, gradonačelniku je predložilo Vijeće mjesnog odbora August Cesarec na području kojeg se nalazi ova osnovna škola.  Banović će tako biti izabran na mjesto dosadašnjeg Darka Benčića. Spomenimo kako je Stojan Banović bio na listi SDP-a pa je očito kako suradnja između koalicijskih partnera Možemo i SDP-a, odnosno Joška Klisovića koji je predsjednik Gradske skupštine funkcionira odlično čak i na razini školskih odbora. Očito dakle slijede velike kadrovske čistke u školskim i domskim odborima te upravnim vijećima tijela koje su pod ingerencijom Grada Zagreba. Kriterije iz dva desetljeća duge ere pokojnog gradonačelnika Milana Bandića promijenit će kriteriji nove političke grupacije Možemo koja je izborila pobjedu na izborima i samim tim pravo na nova pravila kadrovske igre.

Zagrebački Slavonac Vladimir Dimić (foto: Facebook) poznat je po sadnji tisuću stabala u Zagrebu, na lokalnim izborima 2017. bio je na listi Zagreb je naš a sada je u ŠO-u umjesto Katarine Milković

Reci što misliš!