Hrvatska ima 24 parlamentarne stranke u aktualnom X. sazivu Hrvatskog sabora. Izvanparlamentarnih stranaka ima čak 136 ali naglasimo kako na toj listi osim stranaka postoje i brojne nezavisne liste. Većina tih stranaka ima uredno knjigovodstvo i na vrijeme predaju izvješća o financiranju. Proteklih mjeseci sudska ploča svjedočila je kako pojedine stranke ne poštivaju odredbe Zakona o financiranju političkih stranaka jer su bile pozivane na sud. Tako su na Općinski prekršajni sud u Zagrebu pozvani stranka Za grad koja je fenomen po tome da nema predsjednika ni predsjednicu već supredsjednike. U registru političkih stranaka Ministratstva pravosuđa piše kako su supredsjednici Svibor Jančić te Jelena Zenko Milović. Stranka Za grad u Zagrebu je bila dio pobjedničke koalicije Možemo. Bizarno zvuči podatak da su okrivljeni za kršenje odredbi istog zakona bili i predstavnici Saveza komunista Hrvatske. Ako ste pomislili da stranka takvog imena pripada prošlosti, prevarili ste se. Da ta stranka postoji ne bismo ni mi znali da nismo vidjeli kako im je upućen poziv zbog kršenja zakonskih odredbi. No, na sud su netom pozvani iz stranke Ključ Hrvatske. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinski prekršajni sud u Zagrebu pozvana je kao okrivljenik stranka koja je do 2022. djelovala pod imenom Živi zid. Tereti ih se za prekršaj: iz članka 87. stavka 1. točke 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Člankom 87. obuhvaćene su prekršajne odredbe. Piše: 'Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se: 1. politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, koji financijska sredstva koristi suprotno odredbi članka 4. stavka 4. ovoga Zakona'. U točci 8. za koji se tereti Ključ Hrvatske piše: 'Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača, kandidat i predstavnik Organizacijskog odbora kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 tisuća kuna'. Dakle, Sinčićevoj stranci prijeti novčana globa. U pozivu za ročište piše kako se od njih traži 'da pisanim putem imenujete svog predstavnika i dostavite dokaze da je ta osoba, sukladno članku 114. stavku 7. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj107/07 ), ovlaštena zastupati okrivljenu pravnu osobu, najkasnije do početka glavne rasprave'.

Ročište je predviđeno za 27. ožujka 2023. godine u zgradi Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu. U pozivu je istaknuto i upozorenje: 'Okrivljena pravna osoba dužna je do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju, odmah izvijestiti sud o promjeni adrese ili namjeri da promijeni sjedište. Ako tako ne postupi, sud će poziv ili odluku, koju okrivljeniku ne može dostaviti zbog neprijavljivanja promjene adrese ili zbog očitog izbjegavanja primitka istih, istaknuti na oglasnu ploču suda, te će se protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava smatrati uredno obavljenom (članak 145. stavak 5. Prekršajnog zakona). Imenovani predstavnik je dužan osobno pristupiti ispitivanju. Ukoliko se ne odazove pozivu i ne opravda izostanak ili ako bude očito izbjegavao primitak poziva, sud će izdati dovedbeni nalog (članak 129. stavak 1. i stavak 6. Prekršajnog zakona), s time da je predstavnik dužan snositi troškove svojeg dovođenja i odgode ročišta (članak 139. stavak 1. Prekršajnog zakona). Ukoliko se okrivljena pravna osoba ne odazove pozivu, a njezina nazočnost i ispitivanje nisu potrebni i ne utječu na zakonito i pravilno donošenje presude, glavna rasprava se može održati i donijeti presuda bez njezine nazočnosti (članak 128. stavak 7. i članak 167. stavak 3. Prekršajnog zakona). Okrivljena pravna osoba može sudu dostaviti i pisanu obranu' - piše u pozivu sutkinje Ljiljane Pirić.

Preostaje nam vidjeti hoće li stranku na sudu predstavljati osobno stranački šef Ivan Vilibor Sinčić ili će imenovati svog tajnika Tihomira Lukanića ili pak nekoga trećeg tko ima ovlasti pravnog zastupanja te stranke. U travnju prošle godine objavili smo članak kako je tužen Savez komunista Hrvatske te da im prijeti novčana globa između 10 tisuća i 100.000 kuna. Što se pak tiče stranke Za grad oni su pozvani na ročište također krajem ožujka. Njih se teretilo za prekšraj iz članka 87. Zakona o financiranju izborne promidžbe.

Pozivi na sud zbog kršenja zakonskih odredbi prethodno su upućeni stranci Za grad koja je bila dio koalicije Možemo te Savezu komunista Hrvatske za koji mnogi misle kako ni ne postoji

Reci što misliš!