Zahtjev su sudu podnijele supruga i kći Zdravka Mamića, Marina i Iva Mamić a deblokadom je obuhvaćen i luksuzni stan Vanje Horvat, bivše supruge Zorana Mamića za koju u rješenju piše kako se preziva Šikić iako je ona vratila djevojačko prezime Horvat.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Početkom rujna pisali smo o Renatu Koraću i njegovoj obitelji. Taj hercegovački tajkun postao je top tema hrvatskih medija nakon što se doznalo kako je posudio Zdravku Mamiću 44,5 milijuna kuna. Taj je novac poslužio Zdravku Mamiću kao uplata u državni proračun RH kako je bio obvezan temeljem pravomoćne sudske presude. Radi se o postupku gdje se sudilo nekadašnjem poreznom inspektoru Milanu Pernaru i drugima. Nakon toga bilo je logično da uslijedi pravna radnja deblokade imovine koja je kao Damoklov mač visila nad imovinom dinastije Mamić. Upravo se to i dogodilo a detalji slijede u nastavku ovog članka. Na Županijskom sudu u Osijeku predsjednik sudskog vijeća Mario Kovač odlučivao je 22 listopada u kaznenom predmetu protiv osuđenog Milana Pernara i dr., zbog kaznenog djela iz članka 291. stavak 1. i 2. i dr. Kaznenog zakona, odnosno o prijedlogu Marine Mamić i Ive Mamić za ukidanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi. Prihvatio je prijedlog kao djelomično osnovan, te je ukinuo privremenu mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi donesena u korist RH temeljem pravomoćnog rješenja suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.

U toj odluci je pisala zabrana osuđenom Zdravku Mamiću da otuđi ili optereti nekretnine i to: redom stana u prizemlju površine 12 m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi u Plitvičkoj ulici u Zagrebu, garsonjera u prizemlju površine 38,28 m2 u stambenoj zgradi u zagrebačkoj Malešnici, zabrane Vanji Mamić da otuđi ili optereti stan u Radničkoj  ukupne površine 190,28 m2 te garažu pripadajuću stanu, osobni automobil marke Audi Quattro Q5, kao i nalog Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb koji se odnosi na blokadu računa Zdravka Mamića otvorenog kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. te blokadu računa Ive Mamić kod iste banke. Samim tim naloženo je Hypo Alpe Adria banci d.d. Zagreb da navedene račune odblokira. Budući da je ta banka promijenila ime jasno je da se nalog sada odnosi na Addiko banku.

Deblokiran je i račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. koji glasi na ime Marine Mamić te izdan nalog  Erste&Steiermarkische bank da deblokira račun koji također glasi na suprugu Zdravka Mamića, ali i na kćeri Ivu i Luciju. Izdan je i nalog zagrebačkom ZB Investu da omogući Marini Mamić raspolaganje svim udjelima u fondu ZBAktiv, kao i svim drugim fondovima kojima upravlja ZB Invest d.o.o. Zagreb. U preostalom dijelu zahtjev Marine i Ive Mamić odbijen je kao neosnovan. U obrazloženju je navedeno kako je presudom Županijskog suda u Osijeku od 6. lipnja 2018., koja je preinačena u odluci o kazni i u odluci o oduzimanju imovinske koristi presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 3. ožujka 2021., osuđeni Zdravko Mamić i osuđeni Zoran Mamić su proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora.

Zdravko Mamić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina i šest mjeseci, a  Zoran Mamić na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine i osam mjeseci, te je utvrđeno da novčani iznos od 52.037.435,73 kune predstavlja imovinsku korist koju je Zdravko Mamić ostvario kaznenim djelom, a novčani iznos od 25.894.262,73 kune imovinska korist koju je Zoran Mamić ostvario kaznenim djelom. 'Tijekom kaznenog postupka koji je okončan naprijed navedenom pravomoćnom i izvršnom presudom protiv os. Zdravka Mamića, njegove supruge Marine Mamić, kćerki Ive Mamić i Lucije Mamić, te protiv os. Zorana Mamića, njegove bivše supruge Vanje Mamić sada Šikić i snahe Monike Kravić sada Olujić, je pravomoćnim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu ...od 6. srpnja 2015., u korist Republike Hrvatske određena privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi' - piše u odluci.

Privremena mjera može trajati do potvrđivanja optužnice najdulje dvije godine, a nakon toga najdulje 60 dana nakon što sud dostavi predlagatelju osiguranja obavijest o pravomoćnosti odluke kojom je oduzeta imovinska korist. 'Supruga osuđenog Zdravka Mamića, Marina Mamić i njihova kćerka Iva Mamić podnijele su Županijskom sudu u Osijeku putem opunomoćenika odvjetnika Darija Budimira prijedlog za ukidanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi koje su određene pravomoćnim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu .... od 6. srpnja 2015., jer je os. Zdravko Mamić u cijelosti podmirio potraživanje koje prema Republici Hrvatskoj ima s naslova oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, a na temelju pravomoćne presude i Sporazuma o namirenju sklopljenim sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, te iz razloga što je proteklo više od 60 dana nakon što je sud dostavio predlagatelju osiguranja i nadležnom državnom odvjetništvu pravomoćnu presudu.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje USKOK) dao je pisanu suglasnost da se ukinu privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi određene pravomoćnim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu .... od 6. srpnja 2015. osim onih koje su određene u odnosu na Moniku Kravić sada Olujić, bivšu snahu os. Zdravka Mamića. Nakon razmatranja spisa predmeta po službenoj dužnosti i povodom prijedloga Marine Mamić i Ive Mamić, odlučilo ukinuti predmetnu privremenu mjeru osim u onom dijelu u kojem je privremena mjera određena radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom u odnosu na Moniku Kravić sada Olujić koja je bivša snaha os. Zdravka Mamića. Naime, iz dopisa Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ... 16. rujna 2021. i Sporazuma o namirenju kojeg je Republika Hrvatska 28. lipnja 2021. sklopila sa Marinom Mamić, suprugom osuđenog Zdravka Mamića..., vidljivo je da je imovinska korist koja je na temelju potonje pravomoćne i izvršne presude Županijskog suda u Osijeku oduzeta od osuđenog Zdravka Mamića, naplaćena u cijelosti. Nadalje, iz podneska USKOK-a .... od 15. listopada 2021. vidljivo je da je protekao rok od 60 dana od dostave pravomoćne presude predlagatelju osiguranja i nadležnom državnom odvjetništvu.

Kraj takvog stanja stvari, više ne egzistiraju zakonski uvjeti za trajanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi koja je prema os. Zdravku Mamiću, njegovoj supruzi Marini Mamić, kćerkama Ivi i Luciji Mamić, os. Zoranu Mamiću i  njegovoj bivšoj supruzi Vanji Mamić sada Šikić, određena pravomoćnim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu .... od 6. srpnja 2015. u odnosu na nekretnine, pokretnine, račune u bankama i poslovne udjele pobliže opisane u izreci' - piše u dokumentu koji je objavio Županijski sud u Osijeku. Taj je sud odlučio kako prijedlog  'nije osnovan u odnosu na nekretnine i pokretnine u vlasništvu Monike Kravić'. Naime, u odnosu na nju rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 14. travnja 2016. već je ukinuta privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske korist i to upravo u dijelu koji se odnosi na bivšu snahu os. Zdravka Mamića, Moniku Kravić sada Olujić.

U dokumentu piše kako je naknadno utvrđeno da predmetne nekretnine i pokretnine u vlasništvu Monike Kravić sada Olujić nisu pribavljene sredstvima od osuđenog Zdravka Mamića, već u odnosu na iste postoji osnovana sumnja da su pribavljene počinjenjem kaznenih djela njenog tadašnjeg supruga Maria Mamića, sina osuđenog Zdravka Mamića, u odnosu na kojega se vodi drugi kazneni postupak. Protiv tog rješenja stranke imaju pravo žalbe u roku od 3 dana. Žalba se podnosi putem Županijskog suda u Osijeku, a o njoj odlučuje Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Tako će tri članice obitelji Mamić, Zdravkova supruga Marina i njihove kćeri Iva i Lucija moći raspolagati očevom imovinom kao i bivša Zoranova supruga Vanja. Što se pak tiče bivše snahe Zdravka Mamića, ona je nedavno rodila sina Franu Olujiću, sinu odvjetnika Željka Olujića tako da se sada brine o dvojici sinova iz braka s Mamićevim sinom te trećim bebačem.

Reci što misliš!