Zadnjih godina Vlatka Pokos živjela je u Kanadi pa nije tako intenzivno bila u fokusu hrvatske javnosti. No, nakon što se kratko ukazala u showu 'Ples sa zvijezdama' iz kojeg je prva ispala počela se češće oglašavati u medijskom prostoru. I na Instagram profilu sada navodi Toronto / Zagreb / Split. I iz Kanade je doduše Vlatka Pokos 'solila pamet' mnogima preko društvenih mreža pa je tako prozivala i hrvatskog premijera Plenkovića. Nedavno je dospjela u fokus javnosti kada se uključila u polemiku između Nikoline Ristović i Borne Kotromanić zbog pokojnog Vidoja Ristovića. Ostala je upamćena njena izjava kako je Nikolina simbol svih Nikolina na Balkanu. Prethodno je Vlatka godinama javnost bombardirala detaljima iz svog privatnog života. Tako je nakon rastave od Josipa Dikana Radeljaka završila u vezi s mlađim zagrebačkim poduzetnikom Željkom Radolfijem. On je tada bio u usponu a Pokosica je s javnošću podijelila i njihovu intimu, odnosno kako je zbog prevelikog stresa 2007. prestalo kucati srce njihovog nerođenog djeteta. Veza između Pokos i Radolfija ubrzo potom je i završila, on je nakon Vlatke pronašao novu ljubav o kojoj su pisali mediji. No, zlatno doba očito je i iza Željka Radolfija o čemu svjedoči dokument Trgovačkog suda u Zagrebu gdje se vodi stečaj nad njegovom tvrtkom Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Trgovačkom sudu u Zagrebu netom je deponiran dokument - Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i stanju stečajne mase za tvrtku Varadero Intrust čiji je vlasnik i direktor Željko Radolfi. Tvrtku koja je poslovala u stambeno-poslovnom kompleksu Petrovaradinska 7 zastupa stečajna upraviteljica Alma Klepac iz Zagreba. Ona je napravila izvješće stečajnog postupka počev od veljače 2021. pa do polovice rujna ove godine. Stečaj nad tom tvrtkom otvoren je 15. veljače 2021. godine a prvi stečajni bio je Valentin Jakovac koji je razriješen 25. svibnja prošle godine. Iz dokumenta je vidljivo kako je 15. lipnja 2021. godine napravljena primopredaja poslovne dokumentacije od dana otvaranja stečajnog postupka, tako da su predane prijave tražbina, te javno objavljena izvješća. 'Budući nije predana knjigovodstvena dokumentacija prije otvaranja stečajnog postupka pokušala sam kontaktirati knjigovodstveni ured Velika jabuka d.o.o. koje je vodilo knjigovodstvo stečajnog dužnika prije otvaranja stečajnog postupka, međutim, isti nisu odgovorili na poziv za predaju dokumentacije, a uvidom u sudski registar razvidno je da je nad društvom Velika Jabuka d.o.o. otvoren i istovremeno zaključen stečajni postupak dana 25. siječnja 2021. godine' - napisala je stečajna na početku izvješća.

Vidljivo je kako je tvrtka imala u posjedu nekretnine na kojima je postojalo razlučno pravo. Radi se o poslovnom prostoru na petom katu zgrade u Petrovaradinskoj površine 277,27 m2 gdje je tvrtka i poslovala. Vlasništvo je upisano u omjeru 56,54 posto. Drugi upisani vlasnik u preostalom omjeru od 43,46 posto je tvrtka CT-Intrust d.o.o. u stečaju Marka Grizelja koji je bio poslovni partner Radolfiju. Tržišnu vrijednost nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak za građevinarstvo Inspira Duo koji je u svibnju 2021. godine isti procijenio na 3.450.000 kuna. Na poslovnom prostoru upisano je razlučno pravo u korist zagrebačke tvrtke za otkup potraživanja Return to business i to temeljem Sporazuma o prijenosu založnih prava od 16. ožujka 2020. godine zbog tražbine u iznosu od 650.000 eura. 'Napominjem da je nekretnina u posjedu Čovran Marijana, koji je nije želio dobrovoljno predati, te mu je dana 8. travnja 2021. godine, dostavljena obavijest o otkazu Ugovora o zakupu zaključenog dana 31. srpnja 2020. godine, te Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog dana 31.07.2020.g., te je zakupnik pozvan na predaju prostora. Obavijest je zaprimljena od strane Čovran Marijana dana 12.04.2021. godine. Sukladno čl. 188. Stečajnog zakona ugovor je otkazan uz zakonski otkazni rok od 30 dana, a budući je obavijest zaprimljena 12. travnja 2021. godine, rok je istekao dana 12. svibnja 2021. godine.

Za predmetnu nekretninu u tijeku je postupak ovrhe pred Općinskim građanski m sudom u Zagrebu, posl.br. Ovr-6972/17. Razlučni vjerovnik/ovrhovoditelj Return to business d.o.o., je dana 1. listopada 2021. godine dostavio prijedlog za sklapanjem sporazuma o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom sukladno članku 97. st. 6. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14). Dana 26. studenog 2021. godine održana je skupština vjerovnika na kojoj je donesena odluka kojom je dana suglasnost stečajnoj upraviteljici sklopiti predmetni Sporazum koji je i zaključen dana 8. prosinca 2021. godine pred JB Nevenkom Jukić iz Zagreba, posl.br. Ov-3911/2021. godine. Zaključkom Općinskog građanskog suda u Zagrebu od dana 18. veljače 2022. godine dato je ovlaštenje javnoj bilježnici Nevenki Jukić iz Zagreba da u ime i za račun ovršenika s ovrhovoditeljem Return to business d.o.o. za poslovne usluge, Zagreb, Selska cesta 90/A u skladu s Sporazumom o prodaji neposrednom pogodbom zaključenim dana 08. prosinca 2021. godine sklopi Ugovor o kupoprodaji neposrednom pogodbom nekretnina u vlasništvu ovršenika. Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom zaključen je dana 28. veljače 2020. godine, potpisan i ovjeren od strane JB Nevenke Jukić iz Zagreba.

Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu od dana 16. ožujka 2022. godine, posl.br. Ovr-6972/17, nekretnine su dosuđene kupcu Return to business d.o.o. za poslovne usluge, koji je oslobođen od obveze polaganja kupovnine, osim u dijelu troškova unovčenja u stečajnom postupku koji se vodi nad I i II ovršenikom u iznosu od 422.926,49 kuna, a koje je ovrhovoditelj uplatio na račun Općinskog građanskog suda u Zagrebu, nakon čega su mu zaključkom Naslovnog suda predane nekretnine' - piše u dokumentu. Inače, Marjan Čovran bio je prvi vlasnik i direktor Varadero Instrusta a prokuristica je bila Sanja Kočiš Čovran tako da je evidentno i pretragom preko sudskog registra da su Čovran i Radolfi bili partneri odavno. Utvrđene su i tražbine brojnih vjerovnika. Na prvom mjestu već spomenute tvrtke Return to business u iznosu 8.732.920,23 kn. Potom slijede slj. potraživanja: Grada Zagreba od 7.891,39 kn, Hrvatskih voda od 1.537,98 kn, Zapad-stana od 192.324,61 kn, Financijske agencije od 1.098,48 kn, Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb 1.677,68 kn, sveukupno 8.937.450,30 kn. Popisane su i tražbine II. višeg isplatnog reda. Naveden je sudski postupak s tvrtkom Return to bussines.

Istaknut je i sudski predmet koji se vodi na Općinskom sudu u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu a u kojoj su stranke: Marijan Čovran, Varadero Intrust d.o.o., CT-Intrust d.o.o. Posojilnica Banke eGen iz Republike Austrije i to radi utvrđenja ništetnosti ugovora. Ističe se kako je 24. travnja 2018. Općinski građanski sud u Zagrebu, Stalna služba u Sesvetama  u predmetu posl.br. P-7905/2015 donio nepravomoćnu presudu u pravnoj stvari tužitelja kojom se: utvrđuje ništetnim ugovor o kreditu broj 2.459.725 od 09. lipnja 2008. godine (kredit u iznosu od 650.000,00 eura), utvrđuje ništetnim ugovor o kreditu broj 2.02.459.727 od 27. svibnja 2010. godine (kredit u iznosu od 70.000,00 eura), utvrđuje ništetnim Sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 09. lipnja 2008.g. posl.br. OU-297/10 javne bilježnice Željke Maroslavec iz Zagreba te je naloženo ZK Odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu brisanje upisane hipoteke na već spomenutim poslovnim prostorom površine 277,27 te parkiralištem u garaži. Na navedenu presudu tuženik iz ove parnice austrijska Posojilnica Bank eGen je pravovremeno uložila žalbu temeljem koje je 7. ožujka 2019. godine Županijski sud u Puli ukinuo I. stupanjsku presudu te predmet vratio na ponovno suđenje.

'U međuvremenu je tuženi iz ove parnice Posojilnica bank eGen iz Republike Austrije zaključio sporazum o prijenosu založnih prava od 16. ožujka 2020. godine sa društvom Return to business d.o.o. Zagreb i to prijenosom hipotekarne tražbine koja je osigurana tim založnim pravom upisanim pod Z-34852/08 u iznosu od 650.000,00 eura' - piše u dokumentu. Iz istog je vidljivo kako je 16. srpnja 2020.g. Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu, donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja kao neosnovan, te se nalaže tužiteljima da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 846.250,00 kn zajedno s zateznom kamatom. 'Protiv predmetne odluke uložena je žalba, posl.br. Gž-434/2022, temeljem koje je Županijski sud u Puli donio odluku da se odbija žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđuje presuda posl.br. P-1459/2019, Općinskog suda u Sesvetama, Stalne službe u Dugom Selu u odluci o glavnoj stvari, te se odbija i zahtjev za naknadu troškova žalbe. Nadalje, djelomično je prihvaćena žalba tužitelja Marijana Čovrana protiv odluke o troškovima postupka te je ta odluka preinačena tako da se tužitelju Marijanu Čovranu nalaže naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 220.600,00 kuna zajedno s zakonskim zateznim kamatama.

Ukinuta je odluka o troškovima postupka koja se odnosi na tužitelje Varadero Intrust d.o.o. i CT-Intrust d.o.o., te je predmet vraćen prvostupanjskom sudu na daljnji postupak i ponovno odlučivanje o troškovima. Naglašavam da je tražbina RETURN TO BUSSINES d.o.o. za poslovne usluge, a koja je prenesena od strane POSOJILNICA BANK eGren i koja je osnov gore navedenog postupka, utvrđena pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St-1993/19, tako da ne vidim smisao daljnjeg vođenja predmetnog postupka, osobito iz razloga što tuženik nije prijavio tražbinu u stečajnom postupku s osnova dosuđenih parničnih troškova' - piše stečajna u izvješću. Iz dokumenta je vidljivo kako je stanje na računima 0 kuna a toliki su i prihodi. istaknuti su i svi troškovi koji su generirani stečajem te navedeno kako je ukupno unovčena i neunovčena vrijednosti imovine 1.911.334,70 kuna. Stečajna upraviteljica Varadero Intrusta, tvrtke nekad uspješnog poduzetnika i bivšeg dečka Vlatke Pokos, uskoro bi mogla, po procjeni stečajne imati i zaključen stečajni postupak. Tako je na Trgovačkom sudu u Zagrebu isplivao još jedan slučaj koji je ilustrirao kako posluje većina tzv. milenijskih poduzetnika u hrvatskoj metropoli. Preko noći steknu nekretnine koje su opterećene kreditima koje ne vraćaju a onda se sve uruši u crnoj stečajnoj rupi.

Reci što misliš!