Često slušamo kako je Hrvatska zemlja prespore i preskupe administracije, da na poduzetnike vrebaju brojni nameti, da je zakonska legislativa često tu da oteža i zagorča poslovanje a ne da bude servis u službi poduzetništva. Pandemija korona virusa dodatno je otežala poslovanje ugostiteljske branše a to je na svojoj koži osjetio i bivši član nogometne reprezentacije Josip Šimić koji je, nakon što se pozdravio s terenom, otvorio niz lokala od kojih su prepoznatljivi History u Tkalčićevoj ulici te lanac Vivas barova u Zagrebu. Kao što je oženjen je i ima 4 djece. U biznisu Josip je partner s bratom Dariom a trenutačno posluju preko čak 19 lokala pod imenom Vivas bar od kojih je 15 u Zagrebu. Kada su se etablirali u toj branši mediji su ih nazvali hrvatskim Starbucksom. Otvorili su brojna radna mjesta a objavljeno je kako su čak 10 milijuna eura uložili u taj biznis. Iako je Josip Šimić operativno prisutan u poslovanju tih lokala te je čak neko vrijeme svakodnevno bio u Historyju u Tkalči očito je poslovanje postalo sve zahtjevnije i kompliciranije da se suočio i s nevoljama a jedna od tih je što nije odjavio konobara na vrijeme HZZO-u. Većina ljudi niti zna niti razmišlja o tome kakve kazne vrebaju na one koji odjave radnika s nekoliko mjeseci zakašnjenja no ovaj članak prilika je da saznate kakva kazna snađe na sudu one koje terete za takav prekršaj. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sud u Zagrebu sutkinja Ivana Barbir presudila je u prekršajnom predmetu protiv prvookrivljene tvrtke Živi bar te drugookrivljenog Josipa Šimića. Tvrtku čiji je vlasnik osobno bivši Vatreni a zastupnik uz njega još i Matija Šimić iz Sesveta zastupao je odvjetnik Petar Car dok je Šimića branila sesvetska odvjetnica Kristina Baričević. Teretilo ih se zbog prekršaja iz članka 150. stavka 1. za I okr. i st 3. za II okr. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju a povodom optužnog prijedloga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 15. listopada 2021.g. i Ispravka optužnog prijedloga od 1. kolovoza 2022. godine. Sutkinja Barbir 29. studenog 2022. objavila je presudu koja je netom postala javno dostupna. Iz iste je vidljivo kako su i tvrtka Živi bar ali i Josip Šimić prethodno prekršajno kažnjavani.

Proglašeni su krivim 'što kao poslodavac i odgovorna osoba sukladno čl. 120. st. 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju nisu dana 8. svibnja 2021. godine kao posljednji dan roka od 8 dana, računajući od 30. travnja 2021. kao dana prestanka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, izvršili odjavu osigurane osobe Mateja Sever..... Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Zagreb, već je odjava podnesena 27. kolovoza 2021. godine' - piše u presudi. Tako su počinili prekršaj za koji ih se teretilo te je tvrtci Živi bar izrečena kazna u iznosu od 8.000 kuna, odnosno 1.061,78 eura a našem bivšem nogometnom reprezentativcu Josipu Šimić kazna u iznosu od 2.000 kn odnosno 265,45 eura.

Izrečenu kaznu obvezni su platiti u korist Državnog proračuna u roku od 2 mjeseca od pravomoćnosti te presude, a u protivnom će se provesti prisilna naplata. Istaknuto je da će se, ukoliko u navedenom roku plate 2/3 izrečene novčane kazne u korist Državnog proračuna, smatrati da je novčana kazna u cijelosti plaćena. Naloženo im je i plaćanje troškova prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 200 kn /26,54 eura svaki u roku 2 mjeseca. Iz o obrazloženja je vidljivo kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podnio 15. listopada 2021.g. optužni prijedlog, protiv I. i II. okrivljenika, zbog djela prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci te presude. U svojoj pisanoj obrani tvrtka Živi bar navela je da poriče prekršaj koji mu se stavlja na teret.

U sudskom dokumentu piše 'Naime, iz optužnog prijedloga je nejasno na koju blanketnu prekršajnu normu se Tužitelj poziva. Dakle, ne zna, niti je upoznat za koje prekršajno djelo ga tužitelj tereti. Nadalje, iz činjeničnog opisa također je nejasno koje je prekršajno djelo navodno počinio. Dakle, optužni prijedlog ne sadrži sve nužne kako procesne tako i materijalne sastavnice taksativno navedene u odredbi čl. 160. Prekršajnog zakona, a napose zakonski naziv prekršaja i popis kojim je određen. Navedeno je propisano st. 2. t. 7. čl. 160. Prekršajnog zakona. Dakle, ističe kako zbog navedenog nije niti u mogućnosti očitovati se obzirom da mu niti nije jasno za koje prekršajno djelo se tereti, slijedom navedenog je došlo i do povrede načela kontradiktornosti, konfrontacijskog načela, kao povreda prava na obranu'.

Što se pak tiče obrane Josipa Šimića u presudi se navodi: 'II okrivljena odgovorna osoba je u svojoj pisanoj obrani navela da priznaje počinjenje prekršaja koji mu se stavlja na teret, te izražavaju žaljenje u odnosu na njegovo počinjenje. Ističe da nije imao namjeru za počinjenjem prekršaja, da počinjenjem prekršaja slijedom čega ljubazno moli da sud prilikom odmjere vrste i mjere kazne uzme u obzir činjenicu da okrivljenik do sada nije kažnjavan za slične prekršaje, da počinjenjem prekršaja nije nastala nikome šteta, te da je kao odgovorna osoba odmah poduzeo radnje kako bi uskladili svoje ponašanje s pozitivnim propisima, te su pristupili otklanjanju prekršaja, a svojim priznanjem prekršaja pridonijeli su bržem okončanju ovog postupka, čime su pokazali da su svjesni protupravnosti svog ponašanja.

Imajući u vidu iznijete činjenice, kao i činjenicu teške gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane posljedicama koronavirusa i mjera koje su na snazi, a koje stanje se odražava i na poslovanje I okrivljenika, to okrivljenik moli da sud oslobodi okrivljenike plaćanja kazne, odnosno u slučaju da to nije moguće, tada moli da sud maksimalno ublaži izrečenu im kaznu' - piše u obrazloženju. Nadalje se iz presude vidi kako je tužitelj HZZO sudu 8. kolovoza 2021. godine dostavio podnesak u kojem se očitovao na podnesak okrivljenika navodeći da optužni prijedlog sadrži sve nužne kako procesne tako i materijalne činjenice sukladno čl. 160. Prekršajnog zakona. Iz optužnog prijedloga je jasno vidljivo tko je I. okrivljenik, a tko II. okrivljenik.  Iz dokumenta je vidljivo sljedeće: 

'Sukladno čl. 3. Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ..... nije 8. svibnja 2021.g. kao posljednji dan roka od 8 dana, računajući od 30. travnja 2021.g. kao dana prestanka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, a što je razvidno iz priložene službene evidencije osigurane osobe, obveznika podnošenja odjave, Živi bar ....... izvršio odjavu osigurane osobe Mateja Severa...... Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Zagreb, već je odjava podnesena dana 27. kolovoza 2021. godine. Nakon provedenog postupka analizirajući obranu okrivljenih i sve provedene dokaze kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti sud smatra nesporno dokazanim da su se u ponašanju okrivljenih ostvarila sva bitna obilježja djela prekršaja kažnjivih po čl. 150. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Pri tome valja napomenuti da okolnost koju je II. okrivljenik naveo u obrani da nije imao namjeru za počinjenjem prekršaja, da počinjenjem prekršaja nije nastala nikome šteta, te da su odmah poduzeli radnje kako bi uskladili svoje ponašanje s pozitivnim propisima, te su pristupili otklanjanju prekršaja, ne umanjuje njihovu odgovornost za počinjene prekršaje niti isključuje njihovu krivnju, jer su postupajući pažnjom dobrog gospodarstvenika bili dužni najkasnije dana 8. svibnja 2021. godine kao posljednji dan roka od 8 dana, računajući od 30. travnja 2021. kao dana prestanka statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, izvršiti odjavu osigurane osobe Mateja Severa.

S obzirom da su okrivljenici za Mateja Severa naknadno tj. dana 27. kolovoza 2021. izvršili navedenu odjavu odnosno da su naknadno ispunili propisane obveze zbog čijeg neispunjenja je pokrenut prekršajni postupak, sud je u odnosu na okrivljenike primijenio odredbu čl. 37. Prekršajnog zakona, odnosno novčanu kaznu ublažio ispod zakonom propisanog raspona od 50.000 kn do 100.000 kn- za I. okrivljenika i 5.000 kn do 10.000 kn-za II. okrivljenika' - piše u presudi. Protiv te presude moguća je žalba o kojoj odlučuje Visoki prekršajni sud u Zagrebu. Inače, na Facebook profilu Josipa Šimića vidljivo je kako je upravo u svibnju 2021. tražio konobare, barmene, šankere za Vivas bar te da je objavljivao i mobilni broj te mail na koji se zainteresirani mogu javiti.

Reci što misliš!