Veliku buru u javnosti krajem veljače 2020. je izazvao Facebook status bivšeg istražitelja srbijanskih ratnih zločina u Vukovaru, posebno onih počinjenih na Ovčari, Nikole Kajkića, koji je u srpnju 2018. suspendiran iz policije pod sumnjom za tešku povredu službene dužnosti, odnosno lažiranje istrage i dokumenata o ratnim zločinima. U toj je objavi prozvao tadašnju zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu Gordanu Knaus da je zabila srpsku zastavu . Reagiranje je 25. veljače 2020. objavljeno i na web stranici DORH-a. U njemu je pisalo 'Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu odgovara na nekoliko zaprimljenih upita novinara te, u cilju točnog i istinitog informiranja, objavljuje da nije točna objava Nikole Kajkića na facebook profilu u kojoj navodi "da se zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu Gordana Knaus u organizaciji Udruge vojnih invalida Republike Srbije penjala na azijske vrhove gdje je uspon ovjekovječila sa slikom zastave Republike Srbije". Imenovana zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu nikada nije putovala u organizaciji Udruge vojnih invalida Republike Srbije niti se ona nalazi na fotografiji sa srpskom zastavom kako je to objavio Nikola Kajkić. Spomenuta zamjenica je 2009. godine uplatila aranžman organiziranog planinarenja na planinu Aconcagua (Argentina, Južna Amerika), u organizaciji planinarskog kluba iz Republike Srbije Extreme summit team. Do vrha spomenute planine nije došla i nije isticala zastavu ni jedne zemlje. Slijedom svega navedenog, objava Nikole Kajkića predstavlja netočno informiranje, i to iz njemu znanih razloga, ali i internetskih portala koji su prenijeli njegovu objavu bez da su provjerili informacije kako to nalažu profesionalna pravila i odredbe relevantnih zakona u Hrvatskoj'. Među raznim medijima koji su objavili tu vijest bio je i portal dnevno.hr čiji je tadašnji nakladnik bla tvrtka Motus. Nad tom je tvrtkom u vlasništvu Marije Dekanić prošle godine otvoren stečaj. Gordana Knaus koja je u međuvremenu postala zamjenica ravnatelja Uskoka pokušala je naplatiti svoje potraživanje prema Motusu no Trgovački sud odbio je njen zahtjev. Tako je njeno ali i brojna druga višemilijunska potraživanja progutao skraćeni stečajni postupak nad Motusom. Marija Dekanić osnovala je i Motus Grupu koja je sadašnji izdavač dnevno.hr i drugih medija pod njenom kontrolom. Slijede detalji priče koja ilustrira kako se riješiti golemih dugova u stečajnom postupku te nastaviti dalje s drugim nakladnikom i vjerovnicima koji nikada neće vidjeti ni lipe, odnosno centa naknade.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Tvrtku Motus za marketing i medije sa sjedištem u Zagrebu u Tomislavovoj ulici 20. lipnja 2017. osnovali su aktulana vlasnica nakladnika Dnevno.hr i 7dnevno Marija Dekanić te njeni partneri, Zlatko Brletić iz Drežnika Brezovičkog te Milan Jurković iz Hrvatskog Leskovca kraj Zagreba. Sve troje su u tvrtci bili i direktori. Marija Dekanić postala je jedina vlasnica i direktorica tvrtke Motus 20. studenog 2018. godine. Nad Motusom je 24. listopada 2022. zbog dugova otvoren stečajni postupak kada je imenovan stečajni upravitelj Verko Kutleša iz Zagreba. Prethodno je na sudskoj oglasnoj ploči Trgovački sud u Zagreb 25. travnja 2022. objavio skraćeni stečajni postupak nad Motusom. U oglasu je naveden dug u iznosu 590.171,05 kn. Marija Dekanić kao osobe  ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu pozvana je da u roku 15 dana od dana objave oglasa podnese 'sudu javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza na propisanom obrascu'.

Istim putem pozvani su i vjerovnici da 'najkasnije u roku od 45 dana od dana objave ovog oglasa, pozivom na gornji broj spisa, predlože otvaranje stečajnog postupka, te po pozivu suda predujme sredstva za namirenje troškova postupka'. istaknuto je i upozorenje 'Ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz tog popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka, ili ako u roku od 45 dana niti jedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje. U tom slučaju sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka' - pisalo je u rješenju sutkinje Dine Jelin.

Potom je ista sutkinja 24. listopada 2022. donijela novo rješenje u skraćenom stečajnom postupku nad Dekanićkinim Motusom. Otvorila je istog dana stečajni postupak, imenovala Verka Kutlešu za stečajnog upravitelja te istodobno zaključila stečajni postupak nad dužnikom Motus. 'Nakon pravomoćnosti ovog rješenja dužnik će se brisati iz sudskog registra' - pisalo je u tom rješenju. Sutkinja Jelin naložila je Financijskoj agenciji da u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja,  banci kod koje je otvoren račun dužnika i zaplijenjen iznos od 5.000 kn / 663,61 EUR,  za predujam za namirenje troškova stečajnoga postupka  prenese navedeni iznos na račun Trgovačkog suda. Iz obrazloženja je bilo vidljivo kako je  'Financijska agencija, RC Zagreb...podnijela sudu zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom Motus.. ...temeljem odredbe čl. 429. st. 1. Stečajnog zakona. 

Oglasom od 25. travnja 2022. pozvane su osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu dostaviti javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza dužnika na propisanom obrascu, dok su dužnikovi vjerovnici pozvani predložiti otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom te predujmiti, po pozivu suda, sredstva za namirenje troškova predloženog stečajnog postupka, uz upozorenje na pravne posljedice nepodnošenja istog...Stečajni dužnik je 10. svibnja 2022. dostavio ovjerovljeni prokazni popis imovine iz kojeg proizlazi kako stečajni dužnik nema nekretnine, pokretnine, imovinska prava na tuđim stvarima, novčanih tražbina, nenovčanih tražbina, novčanih sredstava na računima, te druge imovine. Vjerovnik Midas Network d.o.o., Zagreb, .... je podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom u kojem je naveo kako ima potraživanje prema stečajnom dužniku u visini od najmanje 1.155.6640,92 kn uvećano za zatezne kamate.

Zaključkom od 9. rujna 2022. vjerovnik Midas Network d.o.o., Zagreb,... je pozvan uplatiti iznos od 1.000,00 kuna u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka....i dodatni iznos predujma od 5.000  kuna za namirenje troškova stečajnog postupka.... Vjerovnik je upozoren da ukoliko ne postupi po navedenom, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka sukladno čl. 431. st. 2. SZ-a. Vjerovnik Midas Network d.o.o., Zagreb.... je zaključak zaprimio 12. rujna 2021. i po istom do danas nije postupio, niti je sudu dostavio dokaz o uplati predujma. S obzirom na to vjerovnik Midas Network d.o.o., Zagreb, koji je podnio prijedlog za otvaranje stečaja, a nije predujmio sredstva za namirenje troškova postupka, to se sukladno odredbi iz čl. 431. st. 1. SZ-a smatra da je dužnik nesposoban za plaćanje. Iz dopisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje proizlazi da dužnik nema zaposlenih. Iz zahtjeva za provedbu skraćenog stečajnog postupka proizlazi da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanja u neprekinutom razdoblju duljem od 120 dana. Uvidom u sudski registar ovog suda utvrđeno je da protiv dužnika nije pokrenut neki drugi postupak radi brisanja iz sudskog registra.

 Stoga, budući da su ispunjene pretpostavke za provođenje skraćenog stečajnog postupka' - sutkinja je otvorila i zaključila stečaj nad Dekanićkinim Motusom, tvrtkom koja je bila nakladnik portala dnevno.hr te drugih medijskih izdanja Marije Dekanić.   Financijska agencija obavijestila je sud da je banka dužnika po njenom nalogu izvršila zapljenu novčanih sredstava u iznosu od 5.000 kn za predujam za namirenje troškova stečajnog postupka pa je isti iznos transferiran na račun suda. Potom je 11. siječnja 2023. objavljen javnosti novi sudski dokument iz stečaja Motusa. Radilo se odbacivanju kao 'nedopuštene prijave tražbine vjerovnika Gordane Knaus iz Zagreba'.

U obrazloženju je pisalo: 'Rješenjem ovog suda od 24. listopada 2022. otvoren je i zaključen skraćeni stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Motus d.o.o., Zagreb....Vjerovnik Gordana Knaus, Zagreb.... podnio je prijavu tražbine 27. prosinca 2022. U ovoj pravnoj stvari sud je objavio oglas po odredbi iz čl. 430. Stečajnog zakona ("Narodne novine", broj 71/15., 104/17. i 36/22. – dalje u tekstu: SZ). Vjerovnik Gordana Knaus nije predložila otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u roku od 45 dana. Otvaranje stečajnog postupka je predložio drugi vjerovnik Midas Network d.o.o. 24. svibnja 2022. ali nije postupio po zaključku ovog suda od 9. rujna 2022. te nije uplatio sredstva za namirenje troškova postupka. Zbog navedenog, ovaj sud je donio rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom 24. listopada 2022., a koje je postalo pravomoćno 10. studenog 2022.S obzirom na to da nije vođen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, to prijava tražbine vjerenika nije dopuštena, a zbog čega je riješeno kao u izreci' - piše u rješenju koji je 11. siječnja 2023. donijela sutkinja Dina Jelin.

Tako je u crni dužnički ambis otišlo potraživanje aktualne ravnateljice Uskoka Gordane Knaus. Ona je očito podnijela tužbu i dobila spor protiv Motusa kao nakladnika portala dnevno.hr. Gordana Knaus bila je zamjenica općinskog odvjetnika u Zagrebu kada je protiv nje pokrenuta medijska hajka nakon objave Nikole Kajkića na Facebooku kako je ona podigla srpsku zastavu na planinskom vrhu u Južnoj Americi. To je vrlo brzo demantirano a javila se i osoba iz Srbije koja je podigla tu zastavu. Gordana Knaus je bila s ekipom iz Srbije na planinarenju ali se nije ni popela do vrha niti isticala srpsku zastavu zbog čega je reagirala i preko odvjetnika u brojnim medijima koji su prenijeli taj Kajkićev status a i na nekim portalima je dobila ispriku. Gordana Knaus sada je na poziciji zamjenice ravnatelja Uskoka.

Ovaj slučaj pokazuje kako neki medijski gospodari jednostavno izbjegavaju plaćanje dospjelih obveza prema raznim vjerovnicima bilo poslovnim subjektima bilo privatnim osobama tako što pravo izdavanja medija prebace na drugi poslovni subjekt a prezaduženu tvrtku gurnu u stečaj u kojemu u konačnici nitko ne dobije nikakvu naplatu svojih potraživanja. Sadašnji nakladnik portala dnevno.hr zove se Motus Media i, među ostalim, bavi se i organizacijom raznih konferencija koju sponzoriraju velike tvrtke te Hrvatska gospodarska komora. Zagrebačka tvrtka Midas Network kojoj je Motus ostao dužan iznos od skoro 2 milijuna eura je platforma za nativno oglašavanje koja navodi kako doseže 6 milijuna ljudi. U praksi to znači da tvrtka plasira oglase i vijesti na brojnim portalima u Hrvatskoj i regiji.

Suradnja s Midas Networkom portalima poput dnevno.hr donosi posjećenost temeljem koje oglašivačima obećavaju velike dosege i maksimalnu čitanost. Veliko je pitanje kolika je stvarnost posjećenost, odnosno čitanost, nekog portala kada nije u sustavu agencija za nativno oglašavanje. Marija Dekanić jaše i dalje na medijskoj pozornici koristeći se raznim metodama koje smo opisali i u našem prethodnom članku objavljenom pod naslovom: 'MRAČNO PODUZETNIŠTVO Gazdarica dnevno.hr i 7dnevno krade Vatrene nakon što je zaglibila u goleme dugove, paktirala s prevarantom kojeg goni DORH te nastavila s praksom kroničnih neplaćanja U Hrvatskoj postoje osobe koje se ponašaju kao da za njih ne vrijede pozitivni hrvatski propisi, jedna od takvih zacijelo je Marija Dekanić protiv koje je već ranije podignuta optužnica zbog pokušaja iznude cijenjenog oftalmologa Nikice Gabrića'.

Reci što misliš!