U Hrvatskoj vlada uvjerenje kako naše operne zvijezde ne mogu imati prihode kao one svjetske. Dijelom je to tako no kada čitamo dijelove pravomoćne presude kojom je poznati operni pjevač, Rovinjanin sa zagrebačkom adresom Ronald Braus, oslobođen kaznene optužbe, možemo steći dojam kako to baš i nije tako. Naime, Brausa se teretilo kao drugooptuženog da je fiktivno rovinjskoj poduzetnici posudio 250.000 eura. Optužba protiv njega bila je kvalificirana kao da je bio pomagač u povredi tuđe stvari. No, oštećenik Anton Brkić koji je tako tvrdio nije uspio dokazati da su Braus i prvooptužena rovinjska ugostiteljska poduzetnica Mira Borojević sklopili fiktivni ugovor kako bi njega materijalno oštetili. To samim tim znači da je Braus uistinu Miri Borojević dao ta nemala gotovinska sredstva. Oštećenik koji je podnio prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu upućen je da pokrene privatni spor. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Vijeće Županijskog suda u Dubrovniku sastavljeno od sudaca Nikše Lučića, kao predsjednika vijeća, te Pera Miloglava i Zorana Čengije, kao članova vijeća donijelo je presudu u kaznenom predmetu protiv optuženika Mire Borojević i Ronalda Brausa. Njih se teretilo za počinjenje kaznenih djela iz članka 241. stavka 2. i dr. Kaznenog zakona. Tim kaznenim djelom propisana je povreda tuđe stvari. Tako u KZ-u piše: 'Tko s ciljem da osujeti ostvarenje prava na stvari, otuđi, uništi, ošteti ili oduzme svoju stvar na kojoj drugi ima založno pravo, pravo zadržanja ili pravo uživanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se tko s ciljem da osujeti namirenje vjerovnika prije ili tijekom ovršnog postupka otuđi, uništi, ošteti ili sakrije dijelove svoje imovine'. Županijski sud u Dubrovniku odlučivao je o žalbi Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu podnesenoj protiv presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu d 11. listopada 2022 godine. Presuda je donesena na sjednici vijeća održanoj 25. svibnja 2023. a netom je postala javno dostupna. Tako je dubrovački sud odbio žalbu državnog odvjetnika kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu.

Iz obrazloženja je je vidljivo kako su optuženici Mira Borojević i Ronald Braus oslobođeni  optužbe, i to optuženica Mira Borojević da bi počinila kazneno djelo povrede tuđih prava iz članka 241. stavak 2. KZ/11, a optuženik Ronald Braus kazneno djelo pomaganja u povredi tuđih prava iz članka 241. stavak 2. u vezi sa člankom 38. KZ/11. Oštećenik Anton Brkić s postavljenim imovinskopravnim zahtjevom upućen je u parnicu. Odlučeno je da troškovi kaznenog postupka te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci i nagrada branitelja padaju na teret proračunskih sredstava suda. Protiv takve presude žalbu je podnijelo Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu 'zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja s prijedlogom da se pobijana presuda preinači na način da se optuženici Mira Borojević i Ronald Braus osude na kaznu kako je to predloženo u optužnici'.

Citiramo dio sudskog dokumenta: 'Odgovore na žalbe podnijeli su optuženici, i to optuženica Mira Borojević putem branitelja odvjetnika Milenka Ilića iz Pule, te optuženik Ronald Braus, putem branitelja Veljka Miljevića, odvjetnika u Odvjetničkom društvu Miljević i partneri j.t.d. iz Zagreba, s prijedlozima da se žalba državnog odvjetnika odbije kao neosnovana te potvrdi prvostupanjska presuda'. Spis je potom dostavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. 'Sjednici ovog drugostupanjskog vijeća nazočio je, uz zamjeničku punomoć, branitelj optuženika Ronalda Brausa, Ivan Ljubičić, odvjetnik u Dubrovniku, koji je usmeno izložio navode odgovora na žalbu te ostao pri istima kao i prijedlogu iz odgovora na žalbu. Uredno obaviješteni županijski državni odvjetnik, optuženici Mira Borojević i Ronald Braus te branitelj optuženice Mire Borojević Milenko Ilić, odvjetnik iz Pule nisu pristupili pa je sjednica održana u njihovoj odsutnosti' - piše u presudi.

Vijeće dubrovačkog Županijskog suda zaključilo je kako  žalba nije osnovana.'Naime, protivno žalbenim navodima, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud dao valjane razloge o odlučnim činjenicama, pravilno analiziravši i ocijenivši obrane optuženika, kao i sve izvedene dokaze, a poglavito pregledanu dokumentaciju, našavši, osnovano, da u postupku nije proveden niti jedan dokaz koji bi upućivao na zaključak da je posudba od 250.000,00 EUR optuženici Miri Borojević bila fiktivna i da ona nije primila taj zajam od optuženika Ronalda Brausa, zaključivši pravilno da samo sumnja oštećenika Antona Brkića da se radi o fingiranju pravnog posla radi pogodovanja optužnici Miri Borojević ne predstavlja dostatan dokaz da je novčana tražbina optuženika Ronalda Brausa bila fiktivna i da je optuženica Mira Borojević, potpisujući predmetni sporazum s optuženikom Ronaldom Brausom, postupala isključivo u namjeri oštećenja spomenutog i onemogućavanje namirenja njegovog duga, kao i da bi joj optuženik Ronald Braus u tome pomogao.

 Dakle, pravilno zaključivši da u konkretnom slučaju nema dokaza da su optuženici postupali isključivo i samo kako bi osujetili namirenje vjerovnika tijekom ovršnog postupka, te da nije dokazano postojanje takve njihove namjere, kao subjektivnog obilježja za počinjenje kaznenih djela koje im je stavljeno na teret. Svakako je za istaći da se, kako je to propisano odredbom članka 451. ZKP/08, presuda kojom se optuženik proglašava krivim može izreći samo ako se nedvojbeno utvrdi da je isti počinio kazneno djelo za koje je optužen, a što, imajući u vidu sve naprijed izneseno, u ovom kaznenom predmetu nije slučaj. Kako, dakle, navodi podneseni u žalbi državnog odvjetnika nisu osnovani, dok ispitivanjem pobijane presude nisu nađene povrede na koje ovaj žalbeni sud, u smislu članka 476. stavka 1. ZKP/08, pazi po službenoj dužnosti, trebalo je, temeljem članka 482. ZKP/08, odlučiti kao u izreci ove presude' - piše u presudi koju potpisuje predsjednik vijeća Nikša Lučić. O tom slučaju već smo pisali u ožujku 2022. u  članku pod naslovom: 'SRETNA VIJEST SA ZG SUDA Kazneni progon pjevača Ronalda Brausa otišao u zastaru, prijetio mu zatvor do jedne godine - Uz Brausa prvooptužena bila je Mira Borojević a na teret im je stavljana povreda tuđih prava'. Mira Borojević je inače rovinjska poduzetnica koja ima tvrtku koja ima restoran u Rovinju. 

Reci što misliš!