Kada u Hrvatskoj ne bi bilo sudske oglasne ploče teško bismo imali puni uvid u to kako smo okruženi ne samo počiniteljima raznoraznih nedozvoljenih djela i radnji već i kakvu sudsku praksu imamo. Identitet stanovnice hrvatske metropole ne možemo objaviti jer su presude koje su donesene u predmetima u kojima je bila optužena u korelaciji s liječničkom dokumentacijom koja joj služi kao temelj za oslobađajuće presude. No, iznijet ćemo sve bitne elemente kako bi javnost stekla uvid da je ista osoba, za koja je prethodno na sudu utvrđeno kako je uputila  smrtne prijetnje zagrebačkoj odvjetnici Nicole Kwiatkowski, znanoj kroz zastupanja u slučaju Franak, sudionica u prometu na zagrebačkim ulicama te da će se i u slučaju nekog novog incidenta izgledno biti oslobođena. U nastavku donosimo integralnu presudu iz koje je samo izostavljen identitet glavne akterice brze vožnje, smrtnih prijetnji ali i oštećenja tuđe stvari u neubrojivom stanju......

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, sutkinja Josipa Svetina odlučivala je u prekršajnom predmetu protiv okrivljenice M... M... C..., zbog prekršaja iz čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama a povodom obaveznog prekršajnog naloga PU zagrebačke, I Postaje prometne policije od 1. prosinca 2022. godine. Sutkinja je tako 'nakon žurnog postupka', 21. veljače 2024. oslobodila okrivljenicu optužbe da bi: '26. lipnja 2021. u 16,52 sati u Zagrebu, upravljajući osobnim vozilom ZG ...- .., kretala se Avenijom Marina Držića u smjeru juga kod Slavonske avenije, kroz naseljeno mjesto, gdje je postavljenim prometnim znakom dopuštena brzina kretanja od 60 km/h, brzinom od 112 km/h, koja brzina je utvrđena korištenjem uređaja Gatso, a umanjena za 10% sigurnosne razlike iznosi 100 km/h, dakle kretala se brzinom koja je za 40 km/h veća od dopuštene, pa da bi time počinila prekršaj opisan i kažnjiv po čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama'.

Kako je okrivljenica oslobođena tako i troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava. Inače, uz ime okrivljenice upisan je samo OIB i njezina zagrebačka adresa premda uobičajeno piše puno više generalija tipa ime i prezime roditelja, stupanj obrazovanja, profesija, mjesto zaposlenja ako postoji, iznos plaće ali i kvalifikacija 'prethodno kažnjavan' ako osoba ima presudu u evidenciji. Dakle, u konkretnom slučaju ne piše ništa od toga osim šturih podataka. Iz  obrazloženja se nadalje vidi kako je nadležna policijska postaja izdala 1. prosinca 2022. obavezni prekršajni nalog na koji se ta Zagrepčanka žalila. Nalog je zato stavljen 'izvan snage i proveden je žurni postupak' U presudi piše:

'Okrivljenica pozvana da se očituje o optužnom prijedlogu i krivnji za prekršaj za koji se tereti, dostavila je ovom sudu putem branitelja svoju pisanu obranu u kojoj je u bitnom navedeno da nije kriva za počinjenje opisanog prekršaja jer je u vrijeme počinjenja predmetnog prekršaja bila neubrojiva, odnosno nije mogla vladati svojom voljom, jer se u to vrijeme nalazila u stanju jakog bijesa koji je doveo do suženja svijesti, zbog čega nije bila svjesna počinjenja prekršaja. U prilog navedenom u spis je priložena opsežna medicinska dokumentacija. Nadalje, sud je pročitao medicinsku dokumentaciju koja prileži spisu i to posebno nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka prim.dr.sc. Željka Marinić spec. neuropsihijatra od 3. prosinca 2021. i 31. svibnja 2022., te presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem 24. K-499/22-24. Nakon ovako provedenog postupka, analizirajući obranu okrivljenice, te uvidom u navedene dokaze, sudac nije našao dokazanim da je okrivljenica počinila djelo prekršaja na način i pod uvjetima kako je to opisano u izreci ove presude odnosno kako joj se to optužnim prijedlogom stavlja na teret.

Naime, analizom i ocjenom izvedenih dokaza, odnosno obrane okrivljenice, te ostalih dokaza priloženih u spis, ocjenjujući svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno, te tako utvrđene činjenice dovodeći u međusobnu vezu, sudac nije mogao na siguran način utvrditi da je okrivljenica počinila djelo prekršaja iz čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Obzirom na navedeno, odnosno kako je iz svega priloženog razvidno da je okrivljenica po mišljenju liječnika u vrijeme počinjenja prekršaja bila neubrojiva, sud je, budući kod okrivljenice postoje okolnosti koje isključuju krivnju, temeljem čl. 182. toč. 2. Prekršajnog zakona, istu oslobodio optužbe. Temeljem propisa citiranog u izreci, okrivljenica je oslobođena optužbe, te je u skladu s time odlučeno da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava' - piše u presudi sutkinje Josipe Svetine.

Presuda je dostavljena odvjetnici oslobođene Zagrepčanke Ani Uroda ali i tužitelju - zagrebačkoj policiji. Posjedujemo i presudu sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Božice Barlović koja je odlučivala  u kaznenom predmetu protiv te iste Zagrepčanke kada je bila optužena zbog kaznenih djela iz članka 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona povodom optužnice Općinskog kaznenog državnog odvjetništva iz Zagreba od 29. ožujka 2022. godine. Nakon javne rasprave održane u prisutnosti zamjenice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu Julije Pušćenik, optužene osobno i branitelja optužene, Hrvoja Vukadina.

Sutkinja Barlović je tako 25. travnja 2022. presudila da je tada okrivljena M.M.C., rođena 1991. u Zagrebu, 'po zanimanju magistrica vodnog prometa, sa završenim prometnim fakultetom, zaposlena u vlastitom trgovačkom društvo "M........" d.o.o., sa mjesećnom plaćom od 4.000,00 kuna, neudana, bez djece, bez imovine, vodi se drugi kazneni postupak 1.) u razdoblju od 29. rujna 2021. do 6. listopada 2021. u Zagrebu, u izrazito pogoršanom psihičkom stanju i akutnom mahu zbog duševne bolesti nespecificirane neorganske psihoze, u kojem nije mogla shvatiti značenje svojeg postupanja niti vladati svojom voljom, u cilju da ustraši odvjetnicu Nicole Kwiatkowski, nakon što je došlo do otkazivanja punomoći o zastupanju i prekida poslovne suradnje, prvo 29. rujna 2021. ispred odvjetničkog ureda oštećene u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića kbr. 70, prilikom preuzimanja spisa od Nicole Kwiatkowski, istoj je rekla:

„Vidit ćemo se mi još, nismo mi još gotovi“, a potom joj je 4. listopada 2021. poslala SMS poruku sadržaja: „S mojom mukom se ne igra!“ te je 6. listopada 2021. poslala poruku elektronske pošte s adrese elektronske pošte m.....@gmail.com na više adresa elektronske pošte, kao i na elektronsku poštu Nicole Kwiatkowski nicole.....@gmail.com, u kojoj je napisala da predlaže sastanak s odvjetnicom koja ima 10 njezinih punomoći te ukoliko ju ne nađe na grobu njene bake i djeda da će ju pronaći u uredu, koje cjelokupno ponašanje je kod Nicole Kwiatkowski izazvalo osjećaj straha za vlastit život, - dakle, u neubrojivom stanju drugome ozbiljno prijetila kakvim zlom da bi ga ustrašila, a kazneno djelo je počinjeno prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, 2.) 6. listopada 2021. oko 06:20 sati u Zagrebu, Letovanićka bb, u izrazito pogoršanom psihičkom stanju i akutnom mahu zbog duševne bolesti nespecificirane neorganske psihoze, u kojem nije mogla shvatiti značenje svojeg postupanja niti vladati svojom voljom, prišla zaposleniku trgovačkog društva Alfa .... d.o.o.

Z.P. koji je na toj adresi osiguravao tri riječna broda na rijeci Savi te ga pitala što on tu radi pa kada joj je odgovorio da čuva brodove, pitala ga je ima li još netko s njim pa kada je odgovorio da nema, rekla mu je da je to odlično jer neće biti svjedoka, otišla do svog vozila Audi A4 i uzela palicu za bejzbol te držeći tu palicu u rukama, u cilju da ustraši Z. P., prišla imenovanome i rekla mu: "Makni se od mene, razbit ću i tebe i auto!", nakon čega je, u cilju da nanese štetu, snažno udarala palicom po službenom vozilu trgovačkog društva Alfa .... d.o.o., marke Citroen Nemo, registarske oznake ZG-......, na koji način je razbila bočno vozačevo staklo i vjetrobransko staklo, oštetila lim na krovu vozila i poklopcu motora pa kada je Z. P., u strahu za svoju sigurnost, izvadio mobitel da nazove pomoć, u daljnjem cilju da ustraši oštećenika Z. P., udarila ga bejzbolskom palicom po lijevoj nadlaktici, uslijed čega mu je ispao mobitel iz ruke, a koje sve ponašanje je kod Z. P. izazvalo opravdan osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost, a na koji način je oštetila trgovačko društvo Alfa .... d.o.o. za iznos od 13.326,46 kuna,

- dakle, u neubrojivom stanju drugome ozbiljno prijetila da će ga usmrtiti, te u neubrojivom stanju oštetila tuđu stvar, - čime je djelom opisanim pod točkom 1. počinila protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela protiv osobne slobode – prijetnjom - opisano u članku 139. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona/11 te djelima opisanim pod točkom 2. počinila protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela protiv osobne slobode – prijetnjom – opisano u članku 139. stavku 2. Kaznenog zakona/11 i protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela protiv imovine – oštećenje tuđe stvari – opisano u članku 235. stavku 1. Kaznenog zakona/11, a sve u svezi članka 24. i članka 51. Kaznenog zakona/11. II/ Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku ...., optužena M. M. C. se obvezuje na ime imovinskopravnog zahtjeva isplatiti oštećenom trgovačkom društvu "Alfa ...." d.o.o., ..., Bregana, iznos od 13.326,46 kuna, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe. III/ Na temelju članka 148. stavak 1. u svezi članka 145. stavak 1. i 2. točka 1. i 6.

ZKP/08 optužena M.... M.... C... se obvezuje podmiriti troškove kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 500,00 (petsto) kuna te trošak provedenog psihijatrijskog vještačenja u iznosu od 5.750,00 ...kuna, u roku 30 (trideset) dana od pravomoćnosti presude pod prijetnjom ovrhe.' - piše u toj presudi. Nadalje u toj presudi piše: 'I/ Na temelju članka 554. stavak 1. ZKP/08 u vezi sa člankom 51. stavak 2. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ... određeno je 'psihijatrijsko liječenje optužene M.M.C., OIB: ...., kćeri Branka ..... i Barice....., djevojački ...a, rođene .... 1991. godine, u Zagrebu, sa prebivalištem u Zagrebu, ....., na slobodi, u trajanju od 6 (šest) mjeseci. II/ Na temelju članka 51. stavak 2. u vezi članka 53. stavak 4. ZZODS/14 optužena se upozorava da će biti prisilno smještena u psihijatrijsku ustanovu, ako do dana koji će biti određen rješenjem o njezinom upućivanju u psihijatrijsku ustanovu ne započne liječenje na slobodi' - piše u presudi.

Iz obrazloženja je vidljivo kako je 'Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu poslovni broj KO-DO-449/2022 od 29. ožujka 2022. godine protiv optužene M. M. C. stavljajući joj na teret počinjenje kaznenih djela iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11 i dr., u svezi s člankom 24. KZ/11 i člankom 51. KZ/11. 2. Sukladno članku 552. stavku 2. ZKP/08, prije početka rasprave sud je u prisustvu vještaka psihijatra dr. Željka Marinića, ispitao optuženu radi ocjene njezine raspravne sposobnosti, pri čemu je nakon razgovora s optuženom na raspravi, svoj nalaz i mišljenje o istoj okolnosti dao i nazočni vještak. Vještak psihijatar dr. Željko Marinić je u svom nalazu i mišljenju naveo da je nakon kratkog razgovora sa optuženom prije početka rasprave, a i prilikom psihijatrijskog intervjua prilikom njezinog ponovnog ispitivanja kod Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u

Zagrebu, utvrdio da je optužena bila prisvjesna, uredno orijentirana u svim pravcima, suradljiva i komunikativna. Aktualno iznosi da se već dva mjeseca nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu i da uredno uzima ordinirane lijekove, a da je 20. travnja 2022. godine dobila Aldon Depot 1. ampl. I.M., a taj lijek (antipsihotik) dobiva svaka četiri tjedna. S obzirom na njezino sadašnje psihičko stanje, psihijatrijski vještak je mišljenja da ista može sudjelovati u raspravi, odgovarati na pitanja suda i drugih sudionika u raspravi te davati upute svome branitelju te je raspravno sposobna' - piše u presudi. Znakovito je kako je većinu djela optužena negirala. No, sutkinja nije povjerovala njezinoj obrani već odvjetnici - žrtvi. Vidljivo je to iz sljedećeg:

'Iz rezultata provedenog dokaznog postupka, sud je nedvojbeno utvrdio da je od strane oštećene Nicole Kwiatkowski došlo do otkazivanja punomoći o zastupanju i prekida poslovne suradnje s optuženom, budući to proizlazi iz iskaza same oštećene a također i obrane optužene, koja je potvrdila da je došla 29. rujna 2021. ispred odvjetničkog ureda oštećene, na adresi u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića kbr. 70, kako bi preuzela spise od Nicole Kwiatkowski koja ju je kao odvjetnica do tada zastupala. Optužena u svojoj obrani ne osporava da je tom prilikom rekla oštećenoj „Vidit ćemo se mi još, nismo mi još gotovi“, kao i da je oštećenoj poslala 4. listopada 2021., SMS poruku sadržaja: „S mojom mukom se ne igra!“. Optužena se međutim branila navodeći kako je te poruke uputila oštećenoj jer je pri tome mislila na sporove u kojima ju je ista zastupala i po kojima je optužena smatrala da oštećena nije postupala.

U odnosu na poruku elektronske pošte koja joj se stavlja na teret da ju je uputila e-mailom oštećenoj i u kojoj stoji da predlaže sastanak s odvjetnicom koja ima 10 njezinih punomoći te ukoliko ju ne nađe na grobu njene bake i djeda da će ju pronaći u uredu, optužena je također potvrdila da je tu poruku poslala oštećenoj kao i na više adresa i više osoba. U svojoj obrani optužena međutim poriče da bi na taj način zaprijetila oštećenoj, ističući kako su se navodi u toj poruci ticali i drugih osoba, između ostalih i odvjetnice Martine Perenčević kojoj je optužena unaprijed potpisala deset punomoći pa se na nju i odnosio navod u ovoj poruci da predlaže sastanak i da ukoliko je ne nađe na grobu njene bake i djeda da će ju pronaći u uredu. 16. Prosuđujući obranu optužene koja dakle ne osporava navode optužnice vezane uz činjenicu upućivanja poruka oštećenoj Nicole Kwiatkowski, poričući međutim da je takvim porukama postupala u namjeri zastrašivanja oštećene, sud je takvu obranu optužene cijenio neuvjerljivom i nevjerodostojnom.

To prvenstveno iz razloga što je u postupku nedvojbeno utvrđeno da je optužena bila nezadovoljna angažmanom oštećene kao njezine odvjetnice, pa je ista tako navela kako je s njom imala nesuglasice vezane uz sudske postupke u kojima ju je ona zastupala, jer je držala predmete bez da je po njima postupala na vrijeme, a unaprijed je uzimala novčana sredstva te da je držala jedan spis 6 godina u ladici te nije po njemu postupala. Također i iz iskaza oštećene Nicole Kwiatkowski proizlazi da je odvjetnica s kojom dijeli ured Mihaela Vilus imala problema s optuženom i da je optužena tražila od oštećene da joj preda svu njezinu dokumentaciju što je oštećena i učinila, zajedno sa svojim pripravnikom Markom Kraljevićem. Po dolasku ispred odvjetničkog ureda, oštećena je navela da je optužena izjavila Vidit ćemo se mi još, nismo mi još gotovi“, nakon čega je primila i poruke optužene i to putem mobitela; „S mojom mukom se ne igra!“ i e-mailom u kojoj optužena predlaže sastanak s odvjetnicom koja ima 10 njezinih punomoći te ukoliko ju ne nađe na grobu njene bake i djeda da će ju pronaći u uredu.

Iz iskaza oštećene proizlazi da je sve to kod nje izazvalo uznemirenost i strah da bi joj optužena mogla nešto učiniti pa i fizički napasti zbog čega je i podnijela kaznenu prijavu protiv optužene. Navode oštećene potvrdio je i svjedok Marko Kraljević koji je također bio prisutan sa oštećenom kada je optuženoj predana dokumentacija i koji je bio prisutan i kada je oštećena dobila e- mail poruku od optužene. Isti je potvrdio da je oštećena bila uznemirena i ustrašena te su oboje bili uvjereni da su navodi iz e-mail poruke bili upućeni oštećenoj. Sud stoga nije prihvatio istinitim navod optužene kako je e-mail poruku uputila odvjetnici Perenčević koju je sretala na Mirogoju jer istovremeno optužena navodi da istu nije niti upoznala.  Navodima „Vidit ćemo se mi još, nismo mi još gotovi“ te upućenom SMS porukom sadržaja:

„S mojom mukom se ne igra!“ i e-mail porukom u kojoj predlaže sastanak navodeći da ukoliko ju ne nađe na grobu njene bake i djeda da će ju pronaći u uredu, optužena je po ocjeni ovog suda ostvarila radnje koje u objektivnom smislu predstavljaju ozbiljnu prijetnju, pri čemu se ozbiljnost prijetnje ne prosuđuje samo na temelju izgovorenih i upućenih riječi, već iz okolnosti i konteksta cijelog događaja, a to je u konkretnom slučaju nesporno utvrđenje da su između optužene i oštećene bili već od ranije narušeni međusobni odnosi i da je optužena bila nezadovoljna radom oštećene kao i odvjetnice Vilus s kojom je oštećena dijelila kancelariju i kojoj je također optužena radila probleme. Analizirajući dakle sve okolnosti konkretnog slučaja, poglavito sadržaj izrečenih riječi i upućenih poruka kao i konteksta u kojem su izrečene i upućene, dovodeći ih u vezu s događajima koji su se prethodno odigrali i koji su na neki način bili povod njihovom upućivanju oštećenoj, jasan je kontekst u kojem su iste morale na oštećenu ostaviti snažan dojam i ozbiljan strah, da je optužena spremna učiniti ono čime prijeti i da se ne mogu smatrati samo banalnom posljedicom revolta optužene i njezinog postupanja u afektu.

Da je oštećena osjetila ozbiljan strah od optužene stavljanjem joj u izgled da će joj se nešto loše dogoditi, vidljivo je i iz činjenice da je cijeli događaj prijavila nadležnojpolicijskoj postaji.18. Slijedom iznijetog, proizlazi da je optužena svojim postupanjem ostvarila objektivna obilježja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2 .i 3. KZ/11, pobliže navedeno pod točkom jedan optužnice, pri čemu je nesporno da je prijetnja bila upućena oštećenoj kao odvjetnici u svezi s njezinim radom. Na kraju presude sutkinja Barlović je zaključila: 'Sud utvrđuje nespornim da je optužena kritične zgode u vrijeme i na mjestu kako se to tereti optužnicom, prišla zaposleniku trgovačkog društva Alfa .... d.o.o. Z. P., koji je osiguravao tri riječna broda na rijeci Savi i nakon što mu je rekla "Makni se od mene, razbit ću i tebe i auto!", snažno udarala palicom za bejzbol po službenom vozilu trgovačkog društva „Alfa...“ d.o.o., marke Citroen Nemo, registarske oznake ZG...., koji je oštetila a zatim kada je Z. P., izvadio mobitel da nazove pomoć, imenovanog udarila bejzbolskom palicom po lijevoj nadlaktici.

Optužena je u svojoj obrani priznala počinjenje ovog djela slijedom čega sud zaključuje nespornim da je ista ostvarila objektivna obilježja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. KZ/11 i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11. 21. Što se tiče subjektivnog elementa ostvarenih kaznenih djela, iz pisanog nalaza i mišljenja vještaka psihijatra te dopune istog, utvrđeno je da se optužena nalazila u akutnom psihotičnom mahu, zbog čega nije bila u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja, kao niti vladati svojom voljom, dakle, bila je neubrojiva. Slijedom navedenog, sud utvrđuje da je optužena u stanju neubrojivosti ostvarila jedno obilježje protupravnog djela zakonskih obilježja protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11 kako je to navedeno pod točkom jedan izreke presude te protupravno djelo zakonskih obilježja protiv osobne slobode, prijetnjom, iz članka 139. stavak 2. KZ/11 i protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela protiv imovine, oštećenje tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, kako je to navedeno pod točkom dva izreke ove presude.

Optuženoj je stoga isključena njezina krivnja za protupravna postupanja te joj se slijedom navedenog i ne može se izreći kazna (članak 24. stavak 1. KZ/11).22. Prilikom odluke o potrebi daljnjeg psihijatrijskog liječenja optužene sud je cijenio nalaz i mišljenje vještaka psihijatra dr. Željka Marinića te je po preporuci vještaka utvrdio da je optuženoj potrebno odrediti psihijatrijsko liječenje, a uvažavajući prirodu njezinog psihičkog poremećaja te karakteristike inkriminiranih djela. Vještak je svoju preporuku pojasnio, navodeći da je liječenje optužene moguće provesti na slobodi, ambulantnim putem na koji način bi se osigurao kontinuitet lječidbenog postupka, čime bi se imao uvid u njezin psihički status i ponašanje, a samim time bi se umanjila mogućnost ponavljanja kaznenih djela i praktički otklonila opasnost za okolinu.

Stoga je sud cijeneći nalaz i mišljenje vještaka psihijatra, kao i njegovu dopunu optuženoj M. M.C. odredio psihijatrijsko liječenje na slobodi u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sve na temelju odredbe članka 554. stavak 1. ZKP/08, u vezi članka 51. stavak 2. ZZODS/14, uz upozorenje optuženoj, da ukoliko ne započne liječenje na slobodi, do dana koji će biti određen rješenjem o njezinom upućivanju na psihijatrijsko liječenje, da će na liječenje u psihijatrijsku ustanovu biti prisilno smještena....' - piše, među ostalim, u toj presudi na koju se okrivljena mogla i žaliti. Inače, opisana Zagrepčanka ima i Facebook profil na kojem je objavila više slika iz automobil pa i u vrijeme kad je počinila prekršaj nedopušteno brze vožnje kroz Zagreb. Na FB profil plasira i objave iz kojih se vidi kako se nikoga ne boji i kako joj nitko ništa ne može.