Kada naša nogometna reprezentacija postigne uspjeh na svjetskim prvenstvima ali i drugim natjecanjima svi smo euforični i hvalimo ih do neba. No, rijetko tko razmišlja kako je ponekad cijena uspjeha takvih vrhunskih sportaša golema. Dok imaju aktivnu karijeru o njihovoj djeci uglavnom skrbe supruge koje su djeci često i otac i majka. U nekim slučajevima to se ne ispostavi kao deficit i hendikep a u nekim slučajevima dogode se problemi s kojima se treba nositi u privatnom životu. Poznato je kako je Ćirin brončani sa SP-a u Francuskoj '98 i bivši izbornik hrvatske nogometne vrste, sada izbornik Indije, u prvom braku sa zadnjom jugo misicom dobio sina Luku i dvije kćeri, Deu i Miu. Nakon rastave oženio se i dobio još dvoje djece sa Splićankom Lanom Bucat. Prvorođeni Štimčev sin bio je svojedobno poznat i po vezi sa sestrom Jerka Leke. No, veza nije uspjela a njegovo se ime u medijima našlo kad je u pijanom stanju počinio obiteljsko nasilje zbog čega je splitska policija pokrenula prekršajni postupak protiv njega. No, slučaj je dobio nepravomoćni epilog, naime donesena je oslobađajuća presuda iz koje su isplivali dramatični detalji. S obzirom da nije osuđen Štimčev sin ne mora ni u program odvikavanja. Slijede detalji...

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu sudac Tonči Rakela presudio je u prekršajnom postupku protiv okrivljenika Luke Štimca zbog prekršaja iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sinu Igora Štimca  sudilo se povodom optužnog prijedloga PU Splitsko-dalmatinske, II. Policijske postaje. Nakon održane i zaključene glavne rasprave 22. ožujka 2024. u izočnosti okrivljenika i ovlaštenog tužitelja sudac je objavio oslobađajuću presudu. Uz ime Luke Štimca piše kako je rođen 1990. u Splitu te da je 'nekažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji'. 

Oslobođen  je optužbe 'da bi dana 21. svibnja 2020., četvrtak, u 19,40 sati, u Splitu, .... u alkoholiziranome stanju ispoljio psihičko i tjelesno nasilje u obitelji spram oca Igora i sestre Dee tako što je dolaskom ispred stambene zgrade vikao i galamio na oca Igora riječima "uništio si me, prebili su me radi tebe... a ulaskom u stubište fizički napada oca tako što ga prstom ruke probada u predjelu prsiju kojom prilikom viče i galami riječima "oćeš da ja te prebijem...".- piše u presudi. Citiramo što piše u nastavku: 'Okrivljeni fizički napada oštećenog Igora udarajući ga šakama po cijelom tijelu. Kako je buka i galama dopirala od strane okrivljenoga, vrata stana Štimac otvara oštećena Dea koja okrivljenoga pokušava primiriti. U tom trenutku blindo vrata stana se zatvaraju zbog čega oštećena Dea i okrivljeni preskaču ogradu kako bi došli na terasu stana.

Prilikom preskakanja ograde okrivljeni je više puta padao i podizao se. Dolaskom na terasu stana okrivljeni nastavlja s vikom i galamom riječima "objaviti ću sve u medijima o njegovu životu, sram ga bilo...", nakon čega se baca na pod kojom prilikom viče riječima "želim se ozlijediti, time ću ocu nauditi...". Unatoč pokušajima oštećene Dee da okrivljenoga primiri ne uspijeva već je okrivljeni fizički napada tako što je udara nogom u bedro desne noge. Okrivljeni je svojim ponašanjem kod oštećenih izazvao povredu dostojanstva i uznemirenost, dok kod stanara stambene zgrade i slučajnih prolaznika uznemirenost. Oštećeni su se žalili na bolove, ali su ponuđenu liječničku pomoć odbili. Okrivljeni je ponuđeno alkotestiranje odbio' - piše u presudi.

Zbog navedenog policija je teretila 31-godišnjeg Luku Štimca da je počinio 'prekršaj iz članka 10. stavka 1. toč. 1. i 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kažnjiv po čl. 22. st. 1. istog Zakona, te čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kažnjiv po čl. 6. istog Zakona'. S obzirom da je oslobođen, troškovi suđenja padaju na teret proračuna. Iz  obrazloženja je vidljivo kako je sudac prije početka postupka 'temeljem čl. 121. st. 1. Prekršajnog zakona iz spisa izdvojio službenu zabilješku PU Splitsko-dalmatinske, II. Policijske postaje Split od 21.5.2020. koja sadrži izjave svjedoka Igora Štimca i Dee Štimac, službenu zabilješku PU Splitsko-dalmatinske, II. Policijske postaje Split od 22.5.2020. koja sadrži izjavu okrivljenika Luke Štimca, kao i zapisnik o ispitivanju svjedoka Igora Štimca od 21.5.2020. i zapisnik o ispitivanju svjedoka Dee Štimca od

21.5.2020. koje Sud nije mogao koristiti budući su bili nepropisno sastavljeni obzirom da ne sadrže potrebita zakonska upozorenja budući u tim zapisnicima svjedok nije upozoren da upravo obzirom na navedeno srodstvo s okrivljenikom (otac odnosno sestra okrivljenika-što je izostavljeno) ne mora svjedočiti, koji sadržaj upozorenja mora sadržavati činjenično sve ove okolnosti pri čemu je nedostatno pozivanje samo na pravnu oznaku iz čl. 285. st. 1. toč. 1. do 3. Zakona o kaznenom postupku, a da isto nije i činjenično opisano i navedeno, na čemu se ne može temeljiti odluka'. Iz presude je vidljivo kako je 'na ročištu održanom bez nazočnosti okrivljenika sud izvršio uvid i pročitao dokumentaciju koju nije bilo potrebno izdvojiti sukladno Zakonu pa tako Obavijest počinitelju prekršaja od 22.5.2020., zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola za Luku Štimca od 21.5.2020., naredba o određivanju mjere opreza od 22.5.2020., izviješće o uhićenju za Luku Štimca, specijalistički nalaz za Luku Štimca KBC Split,

Odjel hitnikirurški prijem od 21.5.2020., radiološki nalaz za Luku Štimca od 21.5.2020., Obavijest žrtvi nasilja u obitelji za Igora Štimca, obrazac o provedenom postupku pojedinačne procijene potreba žrtve za zaštitom za Igora Štimca, Obavijest žrtvi nasilja u obitelji za Deu Štimca, obrazac o provedenom postupku pojedinačne procijene potreba žrtve za zaštitom za Deu Štimca, službena zabilješka vođe sektora Stipe Bilobrka iz II. PP Split od 10.11.2020. s potpisima Igora Štimca i Dee Štimac, izviješće II. PP Split od 19.10.2021., izviješće II. PP Split od 9.5.2022., izviješće PU Zagrebačka, Postaja aerodromske policije Pleso od 24.5.2022., te uredovna bilješka o provjeri prekršajne evidencije za okrivljenika prema kojoj nije kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 

Okrivljenik se tereti da bi opisanim ponašanjima počinio prekršaje iz članka 10. stavka 1. toč. 1. i 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kažnjivo po čl. 22. st. 1. istog Zakona, te čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kažnjiv po čl. 6. istog Zakona. U odnosu na prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira razvidno je da predmetna odredba propisuje da će se kazniti tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir. 6. Odredba članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje kažnjavanje onog tko počini nasilje iz članka 10. ovoga Zakona, te odredba u stavku 1. koja odredba propisuje da je nasilje u obitelji 1. primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, 3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, okrivljenik se teretio da bi nasilje u obitelji ispoljio spram oca i sestre tako da njihov međusobni odnos sukladno čl. 8. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji nije sporan za primjenu upravo ovog Zakona.

7. Okrivljenik nije dostupan sudu, pozivi upućeni na dostupnim adresama Split, ..., Split, ... i Split, ...., vratili su se s naznakama dostavne službe "odselio" i "nepoznat", također naloženi dovedbeni nalozi nisu izvršeni budući okrivljenik nije zatečen niti na jednoj od navedenih adresa, što više od stanara da nije viđen na adresi stanovanja, prema posljednjim dostupnim informacijama da je evidentiran odlazak okrivljenika u Katar, također poziv za svjedoka Igora Štimca se vratio s naznakom dostavne službe "odselio", dok sudu osim adrese prebivališta nije dostupna niti jedna druga adresa stanovanja, svjedokinja Dea Agić u dva navrata nije pristupala sudu unatoč primitku poziva, kako je prethodno obrazloženo sud nije mogao koristiti izjave iz službenih bilješki kao i odgovarajućih zapisnika, nadalje, imajući u vidu sadržaj službene zabilješke vođe sektora Stipe Bilobrka iz II. PP Split od 10.11.2020. s potpisima Igora

Štimca i Dee Štimac u kojem navedene potpisane osobe ne ustraju u prekršajnom progonu njihova sina odnosno brata uz zamolbu da se njihova izjava dostavi nadležnom prekršajnom sudu radi obustave prekršajnog postupka iskazujući na taj način kako nisu zainteresirani za prekršajni progon okrivljenika, te također obzirom da Igor Štimac i Dea Štimac kao članovi obitelji sukladno odredbi čl. 173. st. 1. Prekršajnog zakona u svezi čl. 285. st. 3. Zakona o kaznenom postupku a koje osobe obzirom na navedeno srodstvo s okrivljenikom nisu dužni pred sudom svjedočiti, iz čega je životno je i logično zaključiti da takvo ponašanje vodi konzumiranju blagodati nesvjedočenja koje im pravo pripada po Zakonu, te nadalje imajući u vidu da od predmetnog događaja okrivljenik ne prolazi prekršajnu evidenciju a osobito zbogovakvih prekršaja uz znatan protek vremena do danas, pa imajući u vidu sve prethodno navedeno kako činjenice koje terete okrivljenika nisu utvrđene s izvjesnošću odnosno kako nije dokazano da bi okrivljenik počinio prekršaje koji mu se stavljaju na teret, trebalo je u skladu s načelom "in dubio pro reo" sukladno odredbi članka 182. točka 3.

Prekršajnog zakona okrivljenika osloboditi od optužbe za djela za koja se tereti. 8. Kako je okrivljenik oslobođen od optužbe nije bilo osnove da se po prijedlogu ovlaštenog tužitelja okrivljeniku izrekne zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu a također osobito imajući u vidu protek vremena te činjenicu da okrivljenik nije kažnjavan zbog prekršaja nasilja u obitelji osobito u tom periodu a niti prethodno' - piše u presudi suca Tonči Rakele. Protiv te presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana primitka iste a o žalbi odlučuje nadležni Visoki prekršajni sud RH. Podsjetimo kako smo ranije objavili članak: 'POD TERETOM OPTUŽBE Sin Igora Štimca pozvan na sud zbog obiteljskog nasilja, u međuvremenu se riješio prijetnje osobnog bankrota a u postupku isplivale nevjerojatne okolnosti'.  Osobni bankrot mu je zaprijetio prošlog ljeta o čemu smo pisali u ranijem članku.