'Sirotinjo i bogu si teška' - kaže narodna uzrečica a zacijelo je teret života opterećenog teškom egzistencijom iskusila jedna od najpoznatijih Romkinja hrvatske metropole. Malo tko nije čuo za Hanču Mašić. Proslavio ju je Robert Knjaz kad joj je prije 19 godina dao priliku da se nakratko zamijeni sa slavnom pjevačicom u Mjenjačnici. Dok je Severina brinula o tada 17-ero Hančine djece dotle je majka heroj mogla malo predahnuti uživajući u novoj, glamuroznoj ulozi - odnosno iskusiti što znači biti Severina ili Suvenira kako je pjevačicu Hanča zvala. Nakon tog TV istupa o njoj bi se povremeno čulo i kad bi pokojni gradonačelnik Milan Bandić išao u njezin dom jer je bio kum Hančinoj djeci a poslije je rodila još 2 djece. Zadnje u 41.-oj. Mnoge majke koje jedva izlaze na kraj s jednim ili dvoje djece pitale su se kako Hanča uspijeva podići cijeli školski razred. No, iako se činilo da je Knjazova nekadašnja zvijezda žena sa super moćima, priča iz Jutarnjeg od prošlog rujna iznjedrila je tešku stranu Hančine životne agonije. Naime, tad je objavljeno kako ona boluje od leukemije, njen muž od ciroze jetre a tu su bila i brojna djeca školske dobi za koju je javno zatražila pomoć u hrani, odjeći, potrepštinama. Obitelj Mašić nije imala ni štednjak ni drva a dolazila je zima. Ni Milan Bandić koji joj je pomagao kao gradonačelnik da završi kuću s mužem, darovao računala i bio kum djeci više nije među živima da uskoči. Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević nema senzibiliteta za male ljude u velikim nevoljama pa ispada da je srca kamenoga. U posjedu smo dokumenta koji dokazuje kako su Hančine muke još veće, Financijska agencija poslala ju je na sud tražeći bankrot. Slijede detalji......

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Mirna Jakovac odlučivala je u jednostavnom postupku stečaja nad imovinom Hanče Mašić iz Zagreba. Prijedlog je sudu dostavila Financijska agencija. Sutkinja je 29. svibnja odbila Finin prijedlog podnesen 9. listopada 2023. kao neosnovan. Iz obrazloženja je vidljivo kako se Hanča nije odazvala sudskom pozivu, odnosno da se nije očitovala je li suglasna da se nad njenom imovinom provede postupak stečaja. U dokumentu se navodi sljedeće: 'Člankom 79.c. stavak 4. Zakona o stečaju potrošača .... propisano je da se smatra da je potrošač suglasan s provedbom postupka jednostavnog stečaja potrošača nad njegovom imovinom ako se u roku 15 dana od dana dostave poziva na očitovanje ne očituje ili ako dostavi popis imovine, dok je člankom 79.c stavak 5. ZSP-a propisano da se, ako potrošač koji je suglasan s provedbom postupka jednostavnog stečaja nad njegovom imovinom ne podnese popis svoje imovine, smatra da je izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.

Uvidom u prijedlog za provedbu jednostavnog stečaja potrošača, sud je utvrdio da se potrošač nije očitovao nakon primitka poziva Financijske agencije pa se, na temelju članka 79.c stavak 4. ZSP-a, u vezi s člankom 79.c stavak 5. ZSP-a smatra da je suglasan s provedbom postupka jednostavnog stečaja nad njegovom imovinom kao i da je izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici. Člankom 79.a st. 2. ZSP-a propisano je da se jednostavni postupak stečaja potrošača može provesti nad imovinom potrošača ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ...) na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više upisanih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 2.654,46 eura s osnova glavnice i ako je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više upisanih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.

5. Člankom 79.a stavak 3. ZSP-a je propisano da će se jednostavni postupak stečaja potrošača provesti i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu upisane u Očevidniku ako ih je Financijska agencija brisala iz tog Očevidnika istekom roka prema posebnom zakonu i ako nakon brisanja osnova za plaćanje u Očevidniku nema upisanih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika koje je Financijska agencija brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 2.654,46 eura ili ako tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala iz Očevidnika zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su upisane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 2.654,46 eura....' - piše u dokumentu.

No, sud je utvrdio da su na dan 29. svibnja 2024. u Očevidniku upisane osnove kojima su utvrđene glavne tražbine u ukupnom iznosu 3.327,88 eura. Budući da je ukupan iznos navedenih glavnih tražbina veći od 2.654,46 eura Hanča nije mogla kroz bankrot biti oslobođena dospjelih dugova. Na to rješenje sutkinje Mirne Jakovac hrabra Hanča koju život nije mazio ima se pravo žaliti u roku 15 dana od dana dostave tog rješenja. O njenoj žalbi odlučit će nadležni Županijski sud. Da je pokojni gradonačelnik Milan Bandić živ on bi zacijelo pohitao pomoći financijski majci svoje kumčadi.

No, otkako je u Zagrebu na vlasti Tomislav Tomašević i Možemo, kao što je rekla jedna Romkinja u TV kameru nedavno - 'nova vlast im ništa ne da pa čak ni da kradu' a potom je, kao što se mnogi dobro sjećaju, prasnula u simpatični smijeh. No, tko zna možda ova potresna priča dođe do Tomaševića pa i on shvati da nekad treba odstupiti od rigidne politike i iskazati se kao populist ako će to majci 19-ero djece dati neku nadu i tračak svjetlosti u njenoj teškoj stvarnosti opterećnoj bolešću i neimaštinom, u kojoj vlada oskudica svega i samo obilje djece i problema.

Dok je Bandić bio živ i gradonačelnik pomagao je Hanči Mašić i da kuću izgradi, bio je kum njenoj djeci i davao računala, otkako njega nema Tomašević ne pokazuje senzibilitet za takve majke