O hrvatskom kazališnom i filmskom glumcu Željki Vukmirici, dugogodišnjem članu Teatra ITD uglavnom se pišu samo hvalospjevi. U medijima i javnosti nije poznat samo po svom profesionalnom radu već i kao tata glumice Jelene Vukmirice čiju je karijeru zauvijek obilježila uloga Sanje u kultnoj seriji Nove TV Zauvijek susjedi. Željko Vukmirica ujedno je suprug odvjetnice Melani Vukmirice čiju je karijeru također obilježila glumačka uloga, one u popularnoj Sudnici Nove TV. No, glumac je poznat i kao tata uspješnog nogometnog menadžera Vukmila Vukmirice. Slavnog glumca Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu gonilo je zbog spolnog odnošaja bez pristanka a prijetila mu je i zatvorska kazna. No, znakovito je kako je optužnici trebalo čak 5 godina da iz zgrade kaznenog odvjetništva stigne na Općinski kazneni sud u Zagrebu. U Hrvatskoj nisu rijetki prigovori kako se neki slučajevi čuvaju u ladicama sve dok ne dođe zastarni rok. Ne znamo je li tako i u ovom slučaju ali s obzirom da se nije ni stvorio okvir za suđenje propuštena je prilika da glumac u sudskom postupku dokaže nevinost. Iz dokumenta je vidljivo kako je oštećenik osoba muškog spola a prema imenu i prezimenu zaključili smo kako se radi o njegovom kolegi glumcu koji je imao mnoge zapažene uloge i u popularnim serijama. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, sutkinja Ivona Horvatić uz sudjelovanje Marije Pirše kao zapisničara, odlučivala je u kaznenom predmetu protiv optuženog Željka Vukmirice, zbog kaznenog djela iz čl. 155. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15.-ispravak i 101/17.; dalje: KZ/11.), a povodom optužnice Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu od 24. ožujka 2023. Sutkinja je 4. lipnja 2024. donijela rješenje o obustavi kaznenog postupka protiv slavnog glumca i to 'na temelju čl. 380. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku'. Samim tim i troškovi kaznenog postupka pali su na teret proračunskih sredstava.

Iz obrazloženja je vidljivo sljedeće: 'Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je dana 24. ožujka 2023. podiglo optužnicu broj KO-DO-473/2023 protiv optuženog Željka Vukmirice, zbog kaznenog djela bludne radnje iz čl. 155. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. KZ/11. Optuženik se tereti da bi neutvrđenog dana u svibnju 2018. počinio kazneno djelo bludne radnje iz čl. 155. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. KZ/11. za koje je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bila propisana kazna zatvora do jedne godine. Sukladno čl. 81. st. 1. al. 6. KZ/11. zastara kaznenog progona nastupa protekom šest godina od dana počinjenja kaznenog djela. Budući da je od kaznenog djela proteklo šest godina, nastupila je zastara kaznenog progona, a time i okolnosti iz čl. 452. toč. 6. ZKP/08. što je osnova za obustavu postupka po čl. 380. st. 1. toč. 2. ZKP/08. Stoga je sud bio dužan odlučiti kao u toč. I. izreke rješenja, dok je u odnosu na troškove odlučio, sukladno čl. 149. st. 1. ZKP/08 odlučeno da isti padaju na teret proračunskih sredstava' - piše u rješenju sutkinje Ivone Horvatić.

Na kraju dokumenta sutkinja je ispisala i Uputu o pravu na žalbu. Citiramo: 'Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo izjaviti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka ovome sudu a o žalbi odlučuje Županijski sud u gradu Zagrebu.'. No, pravi šok uslijedio je tek na kraju. Naime, sudsko rješenje dostavljeno je redom: oštećeniku (osobi muškog spola za kojeg smo po imenu i prezimenu zaključili da je Vukmiričin kolega glumac), zatim Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu, optuženom Željku Vukmirici te njegovoj odvjetnici Sanji Ormuž iz Zagreba. Zbog delikatnosti slučaja ne iznosimo puni identitet osobe koja je definirana u optužnici kao oštećenik ali kao što smo i uvodno istaknuli po imenu i prezimenu zaključili smo kako se radi o glumcu mlađe generacije koji je zadnjih godina imao role i u popularnim serijama.