Na sudskoj oglasnoj ploči 10. ožujka ove godine objavljena je presuda u slučaju Vesne Škare Ožbolt. U postupku je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba bila okrivljena zbog prekršaja iz članka 229. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama a povodom prigovora okrivljenice na obavezni prekršajni nalog Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet od 24. travnja 2019. godine.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sutkinja Marjana Rajić je nakon provedenog žurnog postupka  22. listopada 2020. godine presudila kako Škare Ožbolt nije kriva. U uvodu presude piše kako je Vesna Škare Ožbolt (60) s prebivalištem u Ulica kneza Branimira prekršajno kažnjavana. Dalje se navodi kako se oslobađa optužbe da nije kao vlasnica vozila registarske oznake ZG XXXX-DC, u ostavljenom roku od 15 dana, od 21. veljače 2018. godine do 09. ožujka 2018. godine, Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, Odjelu prometnog redarstva dostavila vjerodostojan podatak o identitetu osobe koja je dana 15. siječnja 2018. godine u 09:24 sati upravljala navedenim vozilom u Masarykovoj ulici u Zagrebu.

Budući da je Škare Ožbolt osolobođena optužbe trošak prekršajnog postupka pada na teret proračuna. U obrazloženju piše kako je Gradski ured za prostorno uređenje izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 24. travnja 2019. godine izdao obavezni prekršajni nalog protiv okrivljenice Vesne Škare Ožbolt, radi počinjenja opisanog prekršaja. Na njega je Škare Ožbolt uložila pisani prigovor u zakonskom roku.

U odgovoru je navela kako se ne smatra krivom za prekršajno djelo koje joj se stavljalo na teret, odnosno što nije u roku 15 dana nadležnom uredu Grada Zagreba dostavila podatak o vozaču vozila. Istaknula je kako nije primila dopis tužitelja kojim bi bila pozvana na dostavu podataka o vozaču koji je počinio prekršaj. U sudskom spisu nadalje se navode sve poduzete radnje od strane suda: uvid u obavijest o počinjenom prekršaju od 14. veljače 2018. godine, povratnicu o upućivanju obavijesti Odvjetničkom uredu Vesne Škare Ožbolt, zaprimljenu 21. veljače 2018. godine, potvrdu Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo, Sektor za evidencije, Pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima od 1. rujna 2020. godine, fotografije, podnesak MUP-a, RH, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove od 20. listopada 2020. godine iz kojeg proizlazi da je vlasnik vozila Toyota, tip Land Cruiser, registarske oznake ZG XXXX-DC, Zlatko Ožbolt iz Zagreba, od 20. veljače 2018. godine, pa nadalje.

'Proanaliziravši i ocijenivši sve provedene dokaze svaki pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, ovaj sud je pronašao kako nije neprijeporno dokazano da bi okrivljenica počinila prekršajno djelo činjenično i pravno opisano u izreci presude' - piše u presudi. Dalje slijedi kontroverzniji dio: 'Analizom pisane obrane okrivljenice u kojoj navodi da nije zaprimila obavijest kojom se od nje traže podaci, koju je sud isključio budući iz povratnice o upućivanju obavijesti Odvjetničkom uredu Vesna Škare Ožbolt, zaprimljena je uz pečat odvjetnice Vesne Škare Ožbolt, dana 21. veljače 2018. godine.'

Potom se iz presude vidi da je Škare Ožbolt oslobođena jer je u navedenom razdoblju vlasnik vozila bio njezin suprug Zlatko Ožbolt. Sud očito nije ulazio u mogućnost da je Škare Ožbolt vozila suprugov luksuzni terenac Land Cruiser. Tako na kraju presude piše: 'S obzirom na navedeno a da u terećeno vrijeme okrivljenica nije bila vlasnik vozila kako proizlazi iz naprijed navedenog podneska koji je sud prihvatio vjerodostojnim, pa nije bila niti u obvezi dostaviti vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala predmetnim vozilom u vrijeme počinjenog prekršaja, sukladno čl. 182. toč. 3. Prekršajnog zakona oslobodio ju je od odgovornosti za djelo prekršaja opisano u izreci presude', zaključila je sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Marjana Rajić.

Vesna Škare Ožbolt tako rasterećena prekršajne odgovornosti može nastaviti s kampanjom za gradonačelnicu Zagreba. Inače, u Masarykovoj gdje je počinjen prekršaj Škare Ožbol vodi odvjetnički ured koji se ne može pohvaliti blistavim uspjesima o čemu smo pisali u prethodnom članku.

Reci što misliš!