Sanja Kocijančić Petričević odgađala je sudske rasprave a na završnu nije ni došla i to u sporu zbog neplaćanja parkinga u Zagrebu. Žalila se na presudu ali nakon rasprava sud je nedvojbeno utvrdio kako nije plaćala parkirališne karte. Zagrebačka sutkinja zaključila je raspravu iako je poznata HTV-ovka tražila odgodu rasprave. Doznajte kako je izgledao sudski spor Zagrebparkinga i urednice gledanih zdravstvenih emisija na HRT-u.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sanja Kocijančić Petričević veteranka je državne televizije. Započela je davne 1980. kao najavljivačica te suradnica u emisijama Jugoslavijo dobar dan, Tom, Nedjeljno poslijepodne..... Od 1996. prati zdravstvo, radi priloge za Dobar dan, Brisani prostor, Pravo i pravda, od 2005. uređuje i vodi Dobre priče, Drugo mišljenje, Abeceda zdravlja, Društvena mreža – medicina, uređuje Znanstvene vijesti. Njezino ime netom je objavljeno na sudskoj oglasnoj ploči. Naime, na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Biserka Pavković Fućak presudila je u korist tužitelja - Zagrebačkog holdinga, podružnice Zagrebparking kojeg su zastupali iz Odvjetničkog društva Župić i partneri. Tužena je bila Sanja Kocijančić Petričević urednica HTV-a koja se prošle godine našla ne meti internetskih prijevara jer je zlouporabljena za reklamu, odnosno lažni intervju za lijek Parazitol.

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2021., u prisutnosti punomoćnika tužitelja i u odsutnosti uredno pozvane tuženice a presuda donešena 23. srpnja 2021. godine. Presudom je potvrđen platni nalog, odnosno ovrha javnog bilježnika Mladena Ježeka iz Zagreba od 19. ožujka 2019. u dijelu u kojem je tuženoj naloženo isplatiti tužitelju iznos od 100 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. kolovoza 2018. do isplate. Ukinut je platni nalog, odnosno ovrha istog javnog bilježnika Mladena Ježeka od 19. ožujka 2019. u dijelu u kojem je tuženoj naloženo isplatiti tužitelju iznos od 280 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. Naloženo je tuženoj naknaditi tužitelju trošak postupka u iznosu od 300,50 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama počev od 23. srpnja 2021. kao dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate uvećanoj za zakonske kamate i to u roku od 15 dana.

Iz obrazloženja proizlazi kako je javni bilježnik Mladen Ježek donio 19. ožujka 2019. rješenje o ovrsi u iznosu od 380 kn sa zateznim kamatama i uz naknadu troškova ovršnog postupka. To rješenje je povodom prigovora tužene 10. rujna 2019. stavljeno izvan snage u dijelu u kojem je određena ovrha i u tome dijelu su ukinute sve provedene radnje, te je određeno da će se postupak nastaviti po pravilima parničnog postupka. Tužena u prigovoru ističe kako osporava predmetno rješenje o ovrsi navodeći kako se radi o nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. Odvjetnik Zagrebparkinga podneskom od 26. veljače 2021. očitovao se na navode tužene ističući kako su navodi tužene paušalni, kao da je vozilo u vlasništvu tužene u više navrata parkirano, a da pri tome tužena nije imala valjanu parkirališnu kartu. Isto tako, tužitelj ističe kako predmetno potraživanje nije podmireno niti djelomično. HTV-ova urednica sudu je dostavila podnesak 11. lipnja 2021. kojim je molila odgodu ročišta zakazanog za dan 14. lipnja 2021. Zapravo je tražila odgodu ročišta koje je već prethodno bilo zakazano za 8. ožujka 2021.

Sutkinja je održala raspravu imajući u vidu da je činjenično stanje utvrđeno u dovoljnoj mjeri te je 14. lipnja 2021. zaključila  glavnu raspravu i okončala postupak u ovoj pravnoj stvari, smatrajući da bi daljnje odgode stvorile bespotreban trošak za stranke, i to s obzirom da se radi o sporu male vrijednosti. Tijekom postupka sud je izvršio uvid u priloženu dokumentaciju i proveo dokazni postupak. Između stranaka bio je sporan osnov i visina potraživanja kao i pasivna legitimacija obzirom je tužena predmetnom rješenju o ovrsi u cijelosti prigovorila smatrajući činjenično stanje nepravilno i nedovoljno utvrđenim. Sud je napravio uvid u specifikaciju izdanih dnevnih parkirališnih karata kao i fotografije vozila HTV-ove urednice.

Uvidom u fotografije sud je utvrdio kako je njezino vozilo bilo parkirano na parkirališnom mjestu javnog parkirališta, a što jasno proizlazi iz predmetnih fotografija na više lokacija u središtu Zagreba. Sud je pribavio podatke z MUP-a iz kojih je proizlazilo kako je tužena Sanja Kocijančić Petričević vlasnica toga vozila od 9. lipnja 2018. godine. isto vozilo bilo je parkirano u zonama parkinga i prije nego što je ona postala vlasnica ali ti su računi stornirani jer ih je napravila prethodna vlasnica. Sutkinja je utvrdila kako je tužitelj Zagrebparking uspio u sporu oko 26 posto (dosuđeno je 100 kn a traženo 380) te je prema tom postotku sud odmjerio i trošak tužitelja u toj pravnoj stvari.

Tužitelju je priznat trošak javnog bilježnika u iznosu od 75 kn uz pripadajući PDV te trošak zastupanja po odvjetniku i to na ime jednokratne naknade za cjelokupni prvostupanjski postupak u iznosu od 500 kn uz PDV te trošak sudske pristojbe na presudu u visini 100 kn. Sukladno odredbama Zakona o sudskim pristojbama tužitelju je ukupno priznat iznos od 184 kn na ime prouzročenih mu troškova ovog postupka uzimajući u obzir uspjeh tužitelj u predmetnom postupku u omjeru od 26 posto. Nadalje, sud je predmetnom trošku pribrojio i trošak dostave po sudskom dostavljaču u iznosu od 116,50 kn kao trošak koji je bio nužan, a uredno vođenje postupka sukladno čl. 155. ZPP-a, čime je tužitelju ukupno priznat trošak postupka u iznosu od 300,50 kn.

Tako je 23. srpnja 2021. presudila sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu Biserka Pavković Fućak. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba Županijskom sudu u Zagrebu u roku od 15 dana. Inače presuda u sporu male vrijednosti može se pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. I ovaj slučaj dokazuje kako živimo u zemlji ovršenih gdje neplaćeni računi s kamatama sustignu sve neuredne dužnike. Tako smo već pisali kako je ovršena i HTV-ova zvijezda Tončica Čeljuska. 

Reci što misliš!