U Ulici M. Butkovića BB, na rivi u Povilama kraj Novog Vinodolskog godinama posluje restoran Fortuna čiji su vlasnici Emilija Mandukić Butković i Srećko Butković, tata i mama bivšeg gradonačelnika Novog Vinodolskog Olega Butkovića koji obnaša već drugi mandat u Vladi premijera Andreja Plenkovića. Očito Butković zadovoljava kriterije premijera Plenkovića koji je dosad više puta dokazao kako se može odreći i najbližih suradnika ukoliko se iskažu neke nepravilnosti s njihovim imovinskim karticama ili pak ako se otkrije da se izravno ili neizravno profitirali od dužnosničkih pozicija u njegovoj Vladi. Preostaje nam vidjeti kako će premijer reagirati na vijest da su roditelji njegovog bliskog suradnika i člana Vlade RH uspjeli izaći kao profiteri iz stečaja tvrtke Hoteli Novi s kojom su godinama imali ugovor o zakupu nekretnine u kojoj posluje njihov obiteljski restoran Fortuna.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na početku prvog ozbiljnijeg turističkog booma ljeta Gospodnjeg 2021, 14. srpnja Trgovačkom sudu u Rijeci stečajna upraviteljica Hotela Novi iz Novog Vinodolskog predala je izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase 14. studenog 2011. do 13. srpnja 2021. Stečajna Vesna Stančić u dijelu koji se odnosi na tijek stečajnog postupka navela je kako je stečaj otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 14. travnja 2011. godine.

'U razdoblju od otvaranja stečaja je: Osnovano povjerenstvo za popis pokretnina i nekretnina u vlasništvu dužnika te izvršen popis imovine, pregledane poslovne knjige i dokumentacija, produženi ugovori o zakupu dužnika sa zakupoprimcima, pregledano zemljišnoknjižno i stvarno stanje nekretnina u vlasništvu dužnika. Prvo ispitno i izvještajno ročište održano je 14. lipnja 2011., a  drugo ispitno ročište održano je 23. listopada 2012. U stečajnom postupku je osnovan odbor vjerovnika koji je održao devet sjednica' - napisala je Stančić na početku svoga izvješća u kojem je osim poduzetih randji navela i one koje će tek poduzeti.

Kada je otvoren stečaj nastavljena je prodaja nekretnina u ovršnim postupku Hypo Alpe - Adria banka d.d. iz Zagreba i Hypo Alpe Adria Bank International a.g. iz Klagenfurta koje su bile najveći vjerovnici i to pred Općinskim sudom u Rijeci, odnosnoj Stalnoj služba u Crikvenici. Na prvom ročištu za prodaju održanom 22. travnja 2013. godine bila je ponuđena na prodaju sva imovina i to: niz hotelskih i pratećih objekata ali i niz ugostiteljskih lokala, kampova i slično. Taj dio izvješća nam je posebno zanimljiv jer se u dijelu u kojem se navodi Buffet Puntica i zemljište uz Punticu ističe i restoran Fortuna.

Citiramo: 'objekti sanitarija i zemljište u Kampu Povile te dvanaest i petnaest bungalova u turističkom naselju Povile koji nisu prodavani zbog prigovora Republike Hrvatske i tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom u odnosu na ove nekretnine. Pojedini objekti kao što je sanitarni čvor u Kampu Povile i Kavana „Plaža“ se nalazi na česticama na kojima je u zemljišnim knjigama provedeno da se radi o pomorskom dobru. Pojedini objekti kao što su restoran „ Fortuna“ i bife „Puntica“ sa terasom se nalaze na zemljištu gdje još nije utvrđena granica pomorskog dobra'. Ovaj dio izvješća smo citirali jer je spomenuti restoran Fortuna u dugogodišnjem zakupu obitelji hrvatskog ministra Butkovića.

Upravo resorno ministarstvo sina zakupaca restorana Punta određuje i granice pomorskog dobra pa se tu možda nazire i siva zona u kojoj je vrlo moguće kako je ministar mora, prometa i infrastrukture možda upleo i svoje prste kako bi stvorio situaciju iz koje njegovi roditelji mogu profitirati. No, tim se pitanjem mora pozabaviti Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pa ćemo njima proslijediti relevantne činjenice kako bi ispitali je li ministar mogao ući u zonu sukoba interesa u tom slučaju. Dalje smo u opsežnom stečajnom izvješću pronašli još jedan dio koji se tiče restorana kojeg vode ministrovi roditelji.

Taj je dio u izvješću naslovljen 'Druga skupina neunovčive imovine su nekretnine na pomorskom dobru'. U njemu piše: 'Vanknjižno vlasništvo – restoran “Fortuna”- Zgrada restorana i dvorište su upisani u zemljišnim knjigama u K.O. Ledenice, zk.ul. 2149 k.č. 4223/2 površine 396 m2. Procijenjena vrijednost u stečajnom postupku je 132.069,00 eura. Neto korisna površina iznosi 274,30 m2. Na zemljištu je u tijeku utvrđivanje granice pomorskog dobra'. Iz tog dijela izvješća vidljiva je mogućnost da se nakon utvrđivanja granice pomorskog dobra mama i tata ministra Butkovića ukažu i kao kupci spomenutog objekta tako da izađu iz statusa zajmoprimaca.

Inače, provjerili smo istaknutu zemljišnu česticu i utvrdili kako ona vlasnički glasi i sada na tvrtku Hoteli Novi. Na čestici je i hipoteka u iznosu 39 milijuna eura koja je glasila na Hypo Alpe Adria Banku a od listopada 2017. glasi na B2 Portfolio iz Zagreba. Potom u stečajnom izvješću ponovno slijedi dio koji se odnosi na interese mame ministra Butkovića. Taj dio naslovljen je sa 'Zahtjev Ugostiteljskog obrta Konoba Lucija vlasnice Emilije Mandukić Butković'. Citiramo što piše u tom dijelu izvješća:

'Gospođa Emilija Mandukić Butković podnijela je zahtjev za oprost dijela duga po pravomoćnoj i ovršnoj presudi trgovačkog suda u Rijeci poslovnog broja P-279/2017 od 20 listopada 2017. godine. Zamolila je da skupština vjerovnika ponovi odluku odbora vjerovnika donesenu 2014. godine kada je ona, radi nesporazuma, propustila iskoristiti ponuđenu nagodbu za sporazum. Odbor vjerovnika je 2014. godine donio odluku da se Emiliji Mandukić Butković jednako kao i drugom dužniku s osnove zakupnine NOVI FORTIS d.o.o. oprosti pola glavnice duga i kamate uz uvjet da se preostali dio duga plati u roku od 30 dana.' U dijelu stečajnog izvješća koji nosi naziv 'Prijedlog za djelomičnu diobu vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda' naišli smo ponovno na dio koji se tiče interesa ministra Butkovića.

Citiramo: 'Dužnik na računu raspolaže sa 600.000 kuna novčanih sredstava raspoloživih za diobu stečajnim vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda. Prijedlog za diobu, varijanta I. Ukoliko se ostvari nagodba sa gospođom Emilijom Mandukić Butković u stečajnu masu bi se u kraćem roku ostvario priljev od još 300.000 kuna, također raspoloživih za diobu stečajnim vjerovnicima, što bi bila varijanta II sa iznosom od 900.000, kuna namijenjenih za diobu....Na sjednici odbora vjerovnika održanoj 20. svibnja 2014. godine dana je suglasnost na prvu djelomičnu diobu vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 3.700.000  kuna koja je isplaćena 29. srpnja 2014. godine' - piše u izvješću.

Potom slijedi dio koji nosi naziv 'Informacije o zakupu nekretnina'. U njemu piše sljedeće: 'Ugovori o zakupu za sezonu 2016. godine bili su zaključeni su Konobom Lucija za restoran Fortunu, s Josipom Tomičićem za bife Punticu te s DS Gradnja za kavanu Plaža. Ugovorene najamnine iznosile su za bife Punticu 20.000 kuna, kavanu Plaža 40.000 kuna i restoran Fortunu 40.000 kuna. Zakupnici namiruju obveze, održavaju nekretnine i ulažu u njih kako bi mogli zadovoljiti standarde ugostiteljske djelatnosti. Odbor vjerovnika se nije sastao na prijedlog upućen 19. travnja 2017. zbog čega su ugovori o zakupu za prošlu sezonu zaključeni na rok kraći od 6 mjeseci s istim zakupcima kao i godinu ranije. Zaključeni su s Konobom Lucija za restoran Fortunu, s Josipom Tomičićem za bife Punticu te sa DS Gradnja za kavanu Plaža.

Ugovorene najamnine iznosile su za bife Punticu 20.000 kuna, kavanu Plaža 40.000 kuna i restoran Fortunu 42.000 kuna. Preostala dva objekta, umivaonik i sanitarni čvor te zemljište površine 1.601 m2 dan u zakup Konobi Lucija vl. Srećka Butkovića obzirom da sada ima u vlasništvu sve ostale objekte u Kampu Povile. Ugovorena je cijena od 32.000 kuna. Za 2018. godinu su zaključeni ugovori o zakupu s Konobom Lucija za restoran Fortunu za 42.000 kuna i zemljište u Kampu povile za 32.000 kuna' - piše u stečajnom izvješću Hotela Novi. No, tu nije kraj profita kojeg su kroz taj postupak ostvarili roditelji ministra Olega Butkovića. Sada slijedi dio iz kojeg će biti vidljivo kako je ministrov tata za milijun kuna postao vlasnik fantastične parcele drugi red do mora. 

Citiramo: 'Na dražbi održanoj 8.prosinca 2020. prodane su nekretnine upisane u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski kako slijedi: 3. nekretnine upisane u z.k.ul. .... LEDENICE ... u naravi pustoš površine 1572 m2 u vrijednosti od 874.797,87 kuna prodane za 1.000.000 kuna Srećku Butkoviću' - piše u stečajnom izvješću koji je Vesna Stančić 13. srpnja ove godine potpisala i predala Trgovačkom sudu u Rijeci. Iz dijelova koji se odnose na poslovne odnose obitelji ministra Butkovića i tvrtke Hoteli Novi u stečaju vidljivo je ne samo kako su profitirali u stečaju jer su došli u vlasništvo vrijedne nekretnine već da svoje obveze prema tvrtci u stečaju koja im je dala u zakup lokale nisu izvršavali financijske obveze na vrijeme već da su raznoraznim metodama izbjegavali plaćanja.

Nakon ove priče možda bi bilo prikladno da se ministar Butković preseli u fotelju ministra financija Zdravka Marića. Barem ako vrijedi ona stara poslovica da ne pada jabuka daleko od stabla. Ako ministar Butković nije pao daleko od tate Srećka i mame Lucije onda bi se iskazao i kao financijski meštar sviju meštara. No, možda premijera Plenkovića zaboli glava kada vidi kako su roditelji njegovog ministra profitirali iz stečaja Hoteli Novi koji je nekoć bio suvlasništvo tajkuna i bivšeg tenisača Brune Zvonimira Orešara i Gordana Širole. No, vjerujemo kako Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa ima obvezu provjeriti je li bilo interesnog pogodovanja roditeljima ministra Butkovića ili je sve bilo po zakonu.

Ministrov otac uknjžio se na vrijednu parcelu nakon što ju je kupio od Hotela Novi u stečaju za milijun kuna

Ministrova mama tražila je oprost dijela duga od Hotela Novi u stečaju, tata je dobio u zakup niz objekata, sve to iako su godinama kasnili s plaćanjem zakupa

Reci što misliš!