Slučaj Zagrepčanina Ivora Ivaniševića (46), koji je bio uhićen nakon što je pao u međunarodnoj akciji kada se saznalo kako ne samo muči i siluje svoje pse već sve to snima te čak daje savjete drugima preko interneta kako da uspiju u istome, izazvao je golem šok u javnosti. Prilikom pretresa u njegovom je stanu pronađeno na stotine DVD-ova i CD-ova na kojima je sve to dokumentirao. Svi koji su se s tim predmetom upoznali preko dosad objavljenog u medijima ili čitajući presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu ostali su šokirani dijelovima optužnice koja je vrvila brutalnim opisima silovanja i mučenja pasa. Jednog svog psa je prema optužnici silovao čak 6 godina zbog čega je pas, prema mišljenju vještaka, pretrpio teške ozljede. Neki su Ivora Ivaniševića nazivali crkvenjakom zato što je je Ivor Ivanišević bio predsjednik Hrvatske ekumenske lige mladih (HELM) te sudjelovao dulje od desetljeća na ekumenskim susretima s crkvenim velikodostojnicima. Devedesetih je godina, dok je bio student, putovao je kao hrvatski predstavnik na skupove mladih u inozemstvo u organizaciji HELM-a. Iz tog doba vidljiva su priopćenja kako je bio ekumenist kao grkokatolički vjernik. Ivanišević je bio i član Ekumenskog vijeća za dijalog Hrvatske biskupske konferencije te je u medijima objavljivana njegova slika iz Siska u kojem je bio na skupu zajedno sa sisačkim biskupom Vladom Košićem. Zanimljivo je kako je na Laudato.tv još uvijek dostupan prilog sa foto galerijom u kojem se citira Ivora Ivaniševića kao sudionika a vidljiva je i njegova slika među vjerskim uglednicima. Ivanišević je nakon puštanja iz zatvora otišao iz Hrvatske te se zaposlio kao djelatnik EU parlamenta. To mu je omogućilo da izbjegne Europski uhidbeni nalog. Naime, on se pozivao na imunitet a predmet se neko vrijeme kiselio jer briselske vlasti nisu znale kakav je njegov status kao djelatnika EU a k tomu je bilo dvojbi i oko interpretacije optužnice. Sve je to omogućilo Ivaniševiću da otegne suđenje ali i da sad uspije u svom naumu - da se prihvati njegova žalba te slučaj počne ispočetka. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Polovicom lipnja 2021. objavili smo članak pod naslovom: 'SODOMIST IZ UGLEDNE OBITELJI - Počinje suđenje Zagrepčaninu koji je silovao pse pa otišao raditi u EU Parlament'. U podnaslovu tog članka naveli smo: 'Sin primarijusa i glasovitog reumatologa dr. Gorana Ivaniševića razotkriven je u sklopu velike istrage pedofila koju je tajno provodila policija više država'. Nakon toga objavili smo članak pod naslovom: 'MONSTRUOZNI ZAGREBAČKI SILOVATELJ PASA Osuđeni Ivor Ivanišević ovjerio dokument svoje ZG tvrtke, iako je u bijegu i piše mu adresa EU parlamenta'. U podnaslovu smo se zapitali: 'Kako je sodomist mogao u Zagrebu potpisati 1. travnja ove godine Odluku o pokriću gubitaka za prethodnu 2020. godinu za tvrtku Rukuba čiji je vlasnik ako mu se sudilo u odsutnosti jer je u bijegu?'. U međuvremenu je Ivanišević nepravomoćno osuđen no, na tu se presudu žalio.

Vidljivo je to iz sudskog dokumenta koji je netom postao javno dostupan. Vijeće Županijskog suda u Zagrebu kojim je predsjedala Sonja Brešković Balent kao predsjednica vijeća, te Renate Miličević i Siniše Pleše kao članovi vijeća donijelo je rješenje u kaznenom predmetu protiv okrivljenog Ivora Ivaniševića, zbog kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja, opisanog i kažnjivog po članku 205. stavku 1. Kaznenog zakona. Odlučivali su o žalbi koju je protiv presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, od 9. svibnja 2023. podnio nepravomoćno osuđeni Ivor Ivanišević. Na sjednici vijeća, održanoj 26. srpnja 2023., u prisutnosti branitelja okrivljenika, zagrebačkog odvjetnika Borisa Vinčića odlučeno je o ukidanju prvostupanjske presude te vraćanja predmeta prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Iz obrazloženja je vidljivo kako je pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu okrivljeni Ivor Ivanišević 'proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv okoliša, ubijanjem ili mučenjem životinja, opisanog i kažnjivo po članku 205. stavku 1. KZ/11.. Na temelju članka 205. stavak 1. KZ/11., osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 1 godinea. U kaznu zatvora na koju je osuđen uračunato mu je vrijeme uhićenja i istražnog zatvora od 22. rujna 2015. do 7. listopada 2015.' Također, nepravomoćnom presudom Ivoru Ivaniševiću naloženo je da naknadi troškove kaznenog postupka u iznosu od 4.278,52 eura. U taj iznos uključeni su i troškovi izrade nalaza i mišljenja veterinarskog vještačenja u iznosu od 1.026,35 eura, troškovi psihijatrijskog vještačenja u iznosu od 252,17 eura, te paušalni iznos od 3.000 eura dok je o troškovima sudskih prevoditelja sud trebao odlučiti posebnim rješenjem.

Protiv navedene presude žalbu je podnio okrivljeni Ivor Ivanišević osobno i putem branitelja Ivana Oreškovića i Borisa Vinčića odvjetnika iz Zagreba. U sudskom dokumentu piše: 'U žalbama se žali zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o kazni i troškovima kaznenog postupka te predlaže da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje pred drugog suca ili da se pobijana presuda preinači u odluci o kazni i troškovima kaznenog postupka i okrivljeniku izrekne uvjetna osuda i da se oslobodi obveze plaćanja troškova. Odgovor na žalbe nije podnesen' - piše u rješenju. Nadalje piše kako je sjednica vijeća 'održana temeljem odredbe članka 475. stavak 4. KZ/11. jer uredno pozvani državni odvjetnik nije pristupio a branitelji okrivljenika odvjetnik Boris Vinčić, koji je na sjednicu vijeća pristupio, istaknuo je navode iz žalbe'.

Sudsko vijeće Županijskog suda zaključilo je kako su žalbe okrivljenog Ivora Ivaniševića osnovane. 'U pravu je okrivljenik kada navodi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz članka 468. stavak 1. točka 11. ZKP/08. jer u pobijanoj presudi nisu navedeni razlozi o subjektivnim obilježjima kaznenih djela čime pobijana presuda nema razloga o odlučnim činjenicama. Naime, činjeničnim opisom presude okrivljenik je proglašen krivim da je postupao s ciljem zadovoljavanja svog spolnog nagona te pristajući da psu nanese bespotrebne boli i patnje, seksualno općio sa svojim psom. U razlozima presude, posebice o pristajanju okrivljenika da počini kazneno djelo, sud nije dao nikakve razloge zbog čega pobijana presuda nema razloga o odlučnim činjenicama. Jednako tako, u pravu je okrivljenik kada navodi da je izreka presude proturječna njenim razlozima u dijelu o odluke o troškovima kaznenog postupka.

Naime, u izreci pobijane presude sud je odredio da je okrivljenik dužan naknaditi trošak kaznenog postupka u iznosu od 4.278,52 eura i paušalni iznos od 3.000 eura, dok u obrazloženju presude sud obrazlaže da je okrivljenika obvezao na plaćanje troškove kaznenog postupka u iznosu od 14.633,00 kuna i paušalni iznos od 5.000,00 kuna čime je izreka presude proturječna njenim razlozima. Time je počinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz članka 468. stavak 1. točka 11. ZKP/08. U odnosu na ovu žalbenu osnovu okrivljenik nastavno navodi da postoji znatna proturječnost između onog što se navodi u razlozima presude o sadržaju isprava i iskaza danih u postupku i da je izreka presude nerazumljiva i u „očitoj suprotnosti s obrazloženjem“ zbog čega je presuda kontradiktorna ali ne navodi našto se odnose te postupovne povrede.

Iako je u pravu je okrivljenik kada navodi da je u razlozima presude sud pogrešno dr.sci. Tajana Obradović, u toč. 21., nazvao svjedokinjom očito je da se radi o omašci u pisanju s obzirom da je sud, u ostalom dijelu obrazloženja, jasno odredio da se radi o vještakinji i dao ocjenu vjerodostojnosti njenog nalaza i mišljenja.Nije u pravu okrivljenik kada navodi da je okrivljeniku povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka 468. stavak 2. ZKP/08 zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer su, bez valjane argumentacije, odbijeni svi dokazni prijedlozi obrane. No, odredbom članka 418. određeno je da dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud i stranke smatraju da su važne za pravilno presuđenje, a člankom 421. ZKP/08 određeni su razlozi zbog kojih sud može odbiti izvođenje dokaza.

Iz navedenog proizlazi da sud nije dužan izvesti svaki predloženi dokaz stranaka u postupku, već samo one za koje ocijeni da su važni za utvrđenje odlučnih okolnosti u kaznenom postupku. U konkretnoj situaciji prvostupanjski sud je jasno, detaljno i potpunoobrazložio razlog odbijanja svakog predloženog dokaza obrane navodeći da su dokazi koje se predlažu već provedeni, činjenice koje bi se utvrđivale predloženim dokazima su već utvrđene drugim provedenim dokazima u postupku ili nisu važne za odluku o kaznenoj odgovornosti okrivljenika a dokaz psihijatrijskog vještačenja okrivljenika nije moguće provesti zbog nedostupnosti istog (toč. 4. 5. i 7. obrazloženja presude). Jednako tako nije u pravu okrivljenik kada navodi da se presuda temelji na nezakonitom dokazu jer sudski vještak nije pregledao psa niti sačinio nalaz i mišljenje već je nalaz i mišljenje izradila svjedokinja u postupku, dr.sci. Tajana Obradović.

No, ispravno je prvostupanjski sud utvrdio da je naredbom Prekršajnog suda u Zagrebu od 22. rujna 2015. naređena pretraga stambenog prostora kojeg je koristio okrivljenik, izvršen je inspekcijski nadzor kojom prilikom je pronađen pas imena Xai Xai Kima označena mikročipom broj 191100000236561 i pas imena Irungu Ayaba označen mikročipom broj 191100000624737 oba u vlasništvu okrivljenog a nalogom Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu broj K-DO-3095/15 (list 210-211) natemelju članka 308. u vezi članka 309. ZKP/08 naloženo veterinarsko vještačenje pronađenih pasa koje je povjereno Jasni Obradović i Tajani Obradović, doktorima veterinarske medicine koje su propisno upozorene po članku 315. i 311ZKP/08 te na posljedice davanja lažnog nalaza i mišljenja. Na raspravi imenovane su upozorene po članku 312. ZKP/08 a dr.sci. Tajana Obradović je dala obećanje sukladno članku 312. stavak 2. ZKP/08.

Slijedom navedenog proizlazi da je veterinarski nalaz i mišljenje Jasne Obradović i Tajane Obradović pribavljen sukladno odredbama ZKP/08 i ne postoje povrede u pribavljanju tog dokaza zbog kojih bi isti bio nezakonit prema članku 10. stavak 2. ZKP/08. U odnosu na zapisnik Službe veterinarske inspekcije o pretrazi od 22. rujna 2015. okrivljenik u žalbi osporava razlog odbijanja dokaznih prijedloga ispitivanja branitelja, odvjetnika Ivana Oreškovića, dok ne obrazlaže zbog čega bi isti bio nezakonit. Slijedom svega navedenog a kako je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz članka 468. stavak 1. točka 11. ZKP/08., jer pobijana presuda nema razloga o odlučnim činjenicama i postoji proturječje izreke i razloga presude, to je prihvaćanjem žalbe okrivljenika prvostupanjsku presudu, na temelju članka 483. stavak 1. ZKP/08. valjalo ukinuti i predmet vratiti na ponovno suđenje.

U ponovljenom postupku prvostupanjski sud će ponovno izvesti sve dokaze koje će ocijeniti pojedinačno i međusobno povezano, te donijeti novu, pravilnu i zakonitu odluku koju će obrazložiti po članku 459. stavak 5. ZKP/08. vodeći pri tome računa o navodima iz ove odluke i, ukoliko utvrdi da je okrivljenik počinio kazneno djelo za koje se tereti obrazložiti odlučnu činjenicu o krivnji okrivljenika i ispraviti proturječje izreke i obrazloženja presude' - piše u rješenju koje potpisuje predsjednica vijeća Sonja Brešković Balent. Zacijelo će ovakav ishod biti bolni udarac svima koji vole svoje kućne ljubimce. Također, brojne udruge koje skrbe o životinjama budno su pratile ishod procesa i suđenje te poduzimali aktivnosti iz svoje nadležnosti kako slučaj ne bi otišao u zastaru te kako se ne bi izgubio u beskrajnim labirintima sudske prakse u Hrvata. 

Reci što misliš!