Početkom listopada 2019. fotografija gospođe u invalidskim kolicima bila je glavna vijest na naslovnici Jutarnjeg lista. Naslov članka je glasio 'FILMSKI ŽIVOT GABRIJELE KAMNATNIK 'IMALA SAM MILIJUNE EURA I VILU NA TUŠKANCU, A SADA SU ME STRPALI U DOM' Potresno svjedočanstvo nasljednice jednog od najbogatijih zagrebačkih Židova'. U članku je objavljeno kako se ona navodna zadužila za 3 milijuna eura a da je sve te pozajmice vodio njezin odvjetnik Sead Tabaković. U priči se sugeriralo kako se ne radi o stvarnim pozajmicama niti o tolikim iznosima, navodilo se kako brojne poznate osobe čekaju na uknjižbu na preostalu vrijednu nekretninu koja joj je ostala - vrijednu palaču Werner na zagrebačkom Tuškancu, inače zaštićeno kulturno dobro. Istaknuto je kako se u priču uključila i policija koja ispituje cijeli slušaj. Navedeno je kako se ta bogata nasljednica nalazi u domu za starije osobe a da o njoj od 2018. skrbi osoba koju dotad nije ni poznavala. Priča koja slijedi opisuje kako se B. J. iz Zagreba koji je s Gabrijelom Kamnatnik sklopilo ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, ne može uknjižiti na vrijednu palaču na Tuškancu jer su na istoj već upisane brojne ovrhe. Slijede detalji....    

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na web stranici galerije nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba upisana je palača Werner oko koje se već godinama lome koplja što je vidljivo i u samoj teretovnici vlasničkog lista. Inače, radi se o ladanjskom posjedu na Tuškancu koji je od 1820. u vlasništvu trgovca Valentina Wernera. Slijedeći vlasnik bio je Nikola Koller koji 1868. gradi novu kuću bliže cesti. Edmund Kolmar 1889. dograđuje ljetnikovac i gradi staju prema projektu Lea Hönigsberga. Objekt je adaptiran i prigrađen s dvorišne strane 1929. za vlasnika dr. Milana Marića, kolekcionara i trgovca umjetninama. Ljetnikovac ima graditeljsku i kulturno-povijesnu vrijednost i prezentira kontinuitet izgradnje na nekadašnjem ladanjskom posjedu. Upravo je dr. Marića, pravim prezimenom Mayer, jednog od najbogatijih zagrebačkih Židova, naslijedila Gabriela Kamnatnik koja je odrasla u Zagrebu, živjela u Torontu a onda se vratila u rodni grad.

Od tada traje bespoštedna bitka za njenu imovinu, samo na toj vili Werner pojavili su se vjerovnici koji tvrde kako su joj preko odvjetnika posudili goleme novce, odnosno sveukupno 3 milijuna eura. Kamnatnik je tužila svog zadnjeg u nizu odvjetnika, Seada Tabakovića. Iz teretovnice vlasničkog lista vidljivo je kako je i odvjetnik Tabaković bio jedan od onih koji su polagali vjerovnička prava i koji je pokušao predbilježbu prava vlasništva. No, nije jedini. Lista je dugačka. No, zabilježbu vlasništva nije uspio staviti zadnji u nizu koji je to želio. Radi se o Zagrepčaninu B. J. koji je to pokušao  još u svibnju 2018. temeljem ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljenog s Gabrijelom Kamnatnik. Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, ovlašteni zemljišnoknjižni referent Ivan Milaković ponovno je 8. veljače donio rješenje kojim je predlagatelju B. J. odbijena uknjižba prava vlasništva u odnosu na protustranku Gabrielu Kamnatnik. Uz njeno ime upisana je adresa Doma za starije osobe u Remetama.

U obrazloženju piše kako je 2. travnja 2019. godine B. J. podnio prijedlog kojim je zatražio uknjižbu prava vlasništva temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 18. svibnja 2018. godine no referent je zaključio kako prijedlog nije osnovan. Navodi se kako sud dopušta upis  'ako iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojala zapreka tom upisu, čl.117. ZZK-a.Iz isprave, ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 18. svibnja 2018. godine razvidno je, da je zaključen između Kamnatnik Gabriele, ...., Zagreb, kao primateljice uzdržavanja i J. B., .... iz Zagreba, kao davatelja uzdržavanja, a predmet ugovora je .... stambena zgrada, Tuškanac 36, Zagreb i dvorište sa 2063 m2 (dvorište sa 1674 m2, stambena zgrada, Tuškanac 36 sa 389 m2). Uvidom u zemljišnu knjigu - zk.ul. ...k.o. Centar utvrđeno je da je pravo vlasništva na kčbr. ...- stambena zgrada, Tuškanac 36, Zagreb i dvorište sa 2063 m2 (dvorište sa 1674 m2, stambena zgrada, Tuškanac 36 sa 389 m2) uknjiženo za korist Kamnatnik Gabriele, ... Zagreb, te je uz upisana založna prava pod posl.br.Z- 66290/2017=Z-15438/2016 i Z-23876/2018 upisana i zabilježba ovrhe pod posl.br.Z- 31592/2018 u prvenstvenom redu upisa pod posl.br.Z-17174/2018.

Odredbom čl.84.st.3. OZ-a propisano je da nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva niti kojeg drugog stvarnog prava utemeljen na raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kada je ta raspoložba poduzeta. Obzirom na utvrđeno zemljišnoknjižno stanje neosnovan je prijedlog za uknjižbu prava vlasništva utemeljen na raspoložbi ovršenika, obzirom da nakon upisa zabilježbe ovrhe promjena prava vlasništva niti kojeg drugog stvarnog prava utemeljenog na takvoj raspoložbi nije dopuštena' - piše u tom rješenju. Protiv istog nezadovoljna strana ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dostave ovjerenog prijepisa odluke, i uz dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi u iznosu od 33,18 EUR (250,00 kn). Inače, iz vlansičkog lista vidljivo je kako se na tu povijesnu palaču na Tuškancu Gabriela Kamnatnik uknjižila 20. svibnja 2010. godine. Tada je imala adresu u apartmanu u kanadskom Torontu.

Potom je u vlansničkom listu vidljivo kako je 8. prosinca 2017. upisana zabilježba 'Na temelju rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl. br. P- 6571/15-7 od 04. veljače 2016., zabilježuje se privremena mjera zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine u prvenstvenom redu zabilježbe pokretanja postupka privremene mjere zabranom otuđenja ili opterećenja nekretnine, upisane pod posl. br. Z- 5200/16.'- Potom je u siječnju 2018. upisana predbilježba prava vlasništva u korist odvjetnika Seada Tabakovića i to temeljem kupoprodajnog ugovora od 21. prosinca 2017, te Aneks ugovoru o kupoprodaji nekretnine zaključen u siječnju 2018. godine. Potom je u travnju2018. izbrisana zabilježba 'privremene mjere zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine'. Zatim je zaprimljena gore opisana uknjižba temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju s datumom  24. svibnja 2018. godine u korist B. J. No, u lipnju  2018. upisana je ovrha.

Zatim je zabilježen odbijeni prijedlog Seada Tabakovića u smislu predbilježbe vlasništva te je u rujnu 2018. uspostavljeno ranije zemljišnoknjižno stanje, odnosno uknjižba u korist Gabriele Kamnatnik. Potom je upisan i odbijeni prijedlog uknjižbe u korist B. J. iz Zagreba u travnju 2019. godine te je zabilježena i njegova žalba. Zabilježen je i prigovor Gabriele Kamnatnik izjavljen protiv rješenja poslovni broj od 23. kolovoza 2018., a u travnju 2019. dogodilo se brisanje zabilježbe žalbe. No, uknjiženo je založno pravo u travnju 2016.  'Temeljem ugovora o zalogu na nekretnini od 31. ožujka 2016. i specijalne punomoći od 15. siječnja 2016., uknjižuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 330.000 eura u kunskoj protuvrijednosti .... za korist Miljenka Vukovića iz Sesveta. Potom je u rujnu 2018. zabilježena hipotekarna tužba podnesena Općinskom građanskom sudu u Zagrebu zbog iznosa od 330.000 eura. Zabilježen je odbijeni prijedlog tvrtke Health Concept j.d.o.o. iz Zagreba od 8. prosinca 2017. godine. Ta je tvrtka u vlasništvu pokojnog Milana Carića a u njoj je direktor njegov sin Marko Carić.

U prosincu 2017. zabilježen je prigovor Maria Mandića temeljem rješenja od 23. kolovoza 2016. godine. U veljači 2018. zabilježen je i odbijeni prijedlog Martina Arbanasa 'radi upisa uknjižbe založnog prava'. Tako ovaj opisani slijed pokazuje kakvi interesi, odnosno kakva je  jagma vladala oko uknjižbe vlasništva na povijesnoj palači na Tuškancu koja je nekada bila posjed jednog od najbogatijih Židova u Hrvatskoj. S druge strane još se jednom potvrđuje kako bogatstvo i nasljedstvo često donose nevolje i to poglavito ako osoba nema svojih nasljednika ili djecu koja bi se o njoj brinuli u starosti kao što je to slučaj s Gabrielom Kamnatnik. U međuvremenu smo saznali da je Gabriela Kamnatnik preminula od covida u veljači prošle godine.Inače, o palači Werner već smo pisali u svibnju 2021.  u članku pod naslovom: 'TAJNA DOMOVINSKA VEZA Oteti židovski dvorac na Tuškancu spaja Škorinog zamjenika s Končarevim i Nobilovim ortakom Ljetnikovac Werner postao je poznat kao ukleto mjesto otimačine kada je povratnica iz Kanade Gabrijela Kamatnik završila u staračkom domu i progovorila o poznatim akterima koji su joj otimali nasljedstvo'.