U svijetu u kojem živimo događaju se svakakve situacije kako poznatima tako i nepoznatima. U zadnje vrijeme atraktivna voditeljica Nikolina Ristović bila je u medijima u raznim prigodama a često je i sama raspirivala strasti kada bi se osjetila pogođenom nekom situacijom pa je istu znala žestoko komentirati na svom profilu na Instagramu. No, iako je Nikolina lice s malog ekrana i skoro svakodnevno vidimo njene najave sadržaja Voyo TV, ipak kad je službeno traže ne mogu joj ući u trag. Konkretno, u potragu za voditeljicom dala se Zagrebačka banka kod koje je voditeljica još 2013. otvorila sef na godinu dana. No, ugovor je istekao prije 9 godina pa je ZABA neuspješno pokušala još 2020.vratiti u svoj posjed od Pišekice ključ od sefa. Naravno, tražili su da prethodno isprazni sadržaj. No, uzalud je banka tražila poznatu voditeljicu. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom sudu u Novom Zagrebu sudski savjetnik Luka Bućan odlučivao je u pravnoj stvari predlagatelja Zagrebačke banke protiv protustranke Nikoline Ristović iz Zagreba. Zabu je zastupao odvjetnik Josip Mađarić iz OD Mađarić & Lui. Posrijedi je bilo otvaranje sefa. Sudac je 14. prosinca 2023. odredio da se 'ročište radi otvaranja sefa zakazano za dan 15. prosinca 2023. u 13,30 sati, odgađa zbog neuredne dostave za ovršenika'. Zakazao je i novo ročište za 2. veljače 2024. u poslovnici  banke. Zapisao je i kako protiv tog rješenja nije dopuštena žalba. Uz tu odluku Nikolini je sud pokušao dostavu i rješenja od 2. listopada 2023. s prijedlogom i prilozima. Iz te je dokumentacije vidljivo kako je Općinsku sud u Novom Zagrebu 25. studenog ove godine poslao prijedlog za otvaranje sefa. U dokumentu piše:

'Predlagateljica i protustranka su dana 3. lipnja 2013. godine sklopile Ugovor o sefu br. ..... (dalje u tekstu: Ugovor), a temeljem kojeg Ugovora je predlagateljica stavila na raspolaganje sef broj ..., veličine 14,97 dm3 (dalje u tekstu: sef) u poslovnici Zagreb -R...., na adresi R..., Zagreb na godinu dana u radoblju od 08. lipnja 2013. do 07. lipnja 2014., a u skladu sa odredbama sadržanim u Zakonu o obveznim odnosima čl. 1016. Protustranka je potpisom Ugovora potvrdila primitak ključa i iskaznice o sefu, a predlagateljica ne posjeduje duplikat ključa koji je predala protustranci. Na prava i obveze stranaka se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja predlagateljice, a primjerak istih je uručen protustranci te je potpisom Ugovora izjavila da je upoznata sa sadržajem istih i da pristaje na njihovu primjenu, a koji uvjeti su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. 

Predlagateljica je dana 7. listopada 2020. godine obavijestila protustranku da je istekao rok korištenja sefa broj ....., a koji se nalazi na adresi R..., u poslovnici Predlagateljice te ga pozvala da isprazni sef i vrati predlagateljici ključeve te iskaznicu o sefu. Budući protustranka do danas nije vratila ključeve i iskaznicu o sefu, Predlagateljica predlaže da se sukladno odredbi članka 1019. Zakona o obveznim odnosima sef otvori putem suda, da se održi ročište u sef sali Predlagateljice, koja se nalazi u Poslovnici predlagateljice na adresi R...., Zagreb te da se utvrdi sadržaj sefa i nađene stvari stave u sudski depozit, odnosno da se povjere Predlagatelju na čuvanje. Sve troškove ovog postupka snosi Protustranka' - piše u sudskom dokumentu. Priloženi su i dokazi - ugovor kao i uplata sudske pristojbe za otvaranje sefa. Tu je uplatu Zagrebačka banka uplatila Ministarstvu financija RH 23. studenog ove godine. Vjerojatno poznata voditeljica nema vremena uslijed silnih angažmana i putovanja da se odazove za takve formalnosti poput ovog povratka ključa od sefa banci.