Na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza dostupna je lista svih registriranih menadžera - posrednika pri transferima nogometaša, nazivima tvrtki iz koje dolaze kao i klubova u kojima igraju njihovi nogometaši. U uvodu tog dokumenta piše: 'Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika o radu s posrednicima FIFA-e te članka 16. Pravilnika o radu s posrednicima HNS-a Komisija za rad s posrednicima I. O. HNS-a....' Radi se o odlukama o objavi podataka o poslovima u kojima su registrirani posrednici u određenom razdoblju. Tako je HNS 31. ožujka ove godine objavio tko je sve zastupao brojne poznate ali i manje poznate nogometaše u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Na listi se našlo i ime Azera Berbera ispred zagrebačke Vuksan sinergije d.o.o. Tu je tvrtka inače osnovao dugogodišnji suradnik Zdravka Mamića koji je sklopio nedavno nagodbu s tužiteljstvom pa je protiv njega obustavljena optužnica za proces u kojem se Mamića i druge tereti za isisavanje milijuna iz Dinama znan i kao optužnica Dinamo 2. Sadašnja vlasnica te tvrtke je zagrebačka odvjetnica hercegovačkih korijena, inače Vuksanova supruga Marinela Vuksan. Berber je naveden kao nogometni menadžer, odnosno zastupnik Arijana Ademija kod njegova prelaska u Dinamo. No, i godinu prije sin pokojnog slavnog slikara Mersada Berbera Azer Berber bio je na listi posrednika HNS-a. Vidi se to iz odluke Izvršnog odbora HNS-a od 31. ožujka 2021. kojom je potvrđen popis svih registriranih posrednika u prethodnoj 2020. godini. Azer Berber tu je naveden kao menadžer Nikole More. No, nad Azerom Berberom prije 3 godine otvoren je postupak osobnog stečaja i od tada se nalazi u postupku tzv. provjere ponašanja o čemu njegov stečajni povjerenik svakih 3 mjeseca izvješćuje sud. Sudeći po izvješćima koje stižu na Općinski građanski sud u Zagrebu Azer Berber kojeg mnogi smatraju pripadnikom elite nema nikakva ni primanja ni imovinu. O njemu, supruzi i malom djetetu skrbi mama, udovica Ada Berber. U medijima se promiču vijesti kako su nogometni transferi skupi i da na istima profitiraju ne samo igrači nego vrlo često puno više njihovi menadžeri i klubovi. Pa kako je onda moguće da službeni menadžer poznatih nogometaša Nikole More i Arijana Ademija ama baš ništa ne zarađuje na njihovim trasferima i ugovorima? Neobično je kako je prokurist u tako moćnoj tvrtci, sudeći po izvješćima koje je predano Fini, a koja je k tomu i suvlasnik luksuzne vile s bazenom u istarskim Rojnićima kraj Barbana, 'osuđen' na rad bez ikakvih prihoda što je eksploatatorska sudbina na koju ne bi pristao zacijelo nijedan Nepalac u našoj zemlji. Možda Berber prokuru radi volonterski ili na sud stižu lažni podaci. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Kada je Zdravko Mamić bio na vrhuncu moći u Dinamu i Arthur Nikky Vuksan kao njegov bliski suradnik plivao je u milijunima i posredovao u krupnim transferima. O Vuksanu smo pisali zadnji da listopada kad je objavljeno da je sklopio nagodbu s tužiteljstvom. Radi se o članku: 'Nogometni menadžer koji je priznao krivnju na suđenju Mamićima firmu prepustio sinu hrvatskog kralja prevara koji je u nagodbi priznao pranje milijuna, za direktora postavio bankrotiranog sina Mersada Berbera'. Prema podacima sa Sudrega Azer Berber imenovan je prokuristom u Vuksan sinergiji 18. srpnja 2018. godine. Pogledali smo sadržaj financijskih dokumenata koje je Vuksan sinergija predala na Financijskoj agenciji RH 25. travnja ove godine. Po tome proizlazi kako je ta tvrtka u poslovnoj 2022. godini ostvarila ukupne prihode u visini od 2.265.653 kn te rashode u iznosu od 2.759.090 kn.  

Aktiva je ukupno u 2021. procijenjena na 12.694.733 kn a u 2022. na 11.686.183 kn. 'Knjigovodstvene vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 5.189.321 kn. Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 4.076.279 kn' - piše u dokumentima koji nose potpis prokurista Azera Berbera. K tomu, Vuksan sinergija je suvlansik nekretninske tvrtke Projekt Rojnići zajedno sa Zagrepčaninom Ivanom Grubišićem. Spomenuti je u tvrtci direktor. Azer Berber bio je direktor u Projektu Rojnići od lipnja 2019. do veljače 2021. godine. Dakle i u periodu kad je nad njim već počeo teći osobni bankrot. Naime, Berber je sam zatražio porvedbu tog postupka kada se našao u financijskim problemima. Tako je iz dokumenta Općinskog građanskog suda u Zagrebu vidljivo kako je nad njim otvaren i zaključen postupak stečaja potrošača 17. prosinca 2020. godie. 

Sud mu je dodijelo stečajnog povjerenika Josipa Perića te odredio petogodišnje razdoblje provjere ponašanja potrošača. Berberov povjerenik sudu dostavlja redovita izvješća iz kojih proizlazi kako nema niti prihoda niti rashoda a da ga uzdržava mama, odnosno udovica Ada Berber.  Njegov stečajni povjerenik sudu redovito dostavlja papire u kojima piše: 'Povjerenik do dana sastava ovog dopisa nije utvrdio postojanje druge imovine potrošača'. Postupak se vodi kod suca Jure Pezelja koji je i odredio stečajnog povjerenika. U dokumentu s njegovim potpisom piše: 'Prije prihvaćanja dužnosti povjerenik će pred sudom dati izjavu da će savjesno, držeći se Ustava, zakona i pravnog poretka Republike Hrvatske, obavljati svoju dužnost. Nakon davanja izjave sud će povjereniku predati potvrdu o imenovanju u kojoj je navedeno da je rješenjem o otvaranju postupka stečaja potrošača imenovan za povjerenika u ovom postupku.

Povjerenik će nakon zaključenja postupka, u razdoblju provjere ponašanja, u ime i za račun potrošača unovčavati imovinu potrošača i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim radnjama povjerenik je dužan podnositi izviješća sudu. Ako potrošač u razdoblju provjere ponašanje stekne imovinu iz koje se mogu namiriti vjerovnici, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe Stečajnog zakona o nastavljanju postupka radi naknade diobe u slučajevima u kojima se stečajni postupak ne provodi'. No, očito Perić nije detektirao nikakvu imovinu ni prihode Azera Berbera, iako on, kao i njegov brat Ensar Berber, živi na visokoj nozi unatoč osobnom bankrotu. Iz dokumenta je vidljivo kako je propisano i kolika je visina sredstava za primjerene životne potrebe, odnosno iznos koji je izuzet od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika (3/4 mjesečnih primanja ako prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, ali ne više od 4.289,33 kn za 2020. godinu).

Iz obrazloženja suca Pezelja vidljivo je kako je Berber 6. veljače 2020. podnio prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača te uz njega priložio popis imovine i obveza te plan ispunjenja obveza. Nadalje se vidi i sljedeće: 'Vjerovnik Republika Hrvatska prvotno je podneskom iskazao protivljenje predloženom planu ispunjenja obveza tj. 100 %-tnom otpisu dugova da bi naknadno podneskom izvijestio sud da prema potrošaču nema potraživanje. Vjerovnik Karlovačka banka d.d. također se protivio predloženom planu ispunjenja obveza tj. otpisu u 100 posto iznosu svih obveza u kojem se ne predlaže moguća dinamika podmirenja obveza. Potrošač na ročištu nije izmijenio plan ispunjenja obveza.Sud je dopisima od nadležnih institucija:

Financijske agencije, Državne geodetske uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i putem baze podataka Zajedničkog informatičkog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) - zatražio podatke o imovini potrošača. Iz dopisa ovih institucija proizlazi da potrošač nema imovine. Iz iskaza potrošača proizlazi da su njegovi financijski problemi počeli kada je zajedno sa još nekoliko osoba podigao kredit u svrhu pokretanja posla koji je uključivao plan otvaranja Coffee shop-a u Zagrebu. Međutim, s vremenom su se planovi izjalovili i nakon dosta velikog ulaganja posao je krenuo loše te su ostali bez većeg dijela utrošenih sredstava, a kredit je trebalo vratiti kojem je on bio jamac.

Trenutno živi u stanu u vlasništvu majke zajedno sa suprugom a sada čekaju dijete. Mjesečno prima plaću oko 4.000,00 kn neto od čega na ovrhu ide oko 1.000,00 kn radi čega ima otvoren zaštićeni račun. Supruga je isto zaposlena. S obzirom da živi u majčinom stanu nema troškove najamnine no podmiruje ostale režije. Iako trenutno nema drugih financijskih izvora niti imovine iz koje bi mogao podmiriti prilično veliki dug, ne isključuje mogućnost da to bude moguće u doglednoj budućnosti. Iz popisa imovine i obveza vidljivo je da potrošač prema vjerovnicima ima dugovanje u ukupnom iznosu glavnice od 890.449,57 kn (bez vjerovnika Republike Hrvatske). S obzirom na navedeno, činjenicu da potrošač ostvaruje primitke od plaće od koje se plijeni raspoloživi iznos za namirenje obveza, da živi u majčinu stanu sa trudnom suprugom, te da po pribavljenim podatcima mjerodavnih tijela i institucija nema druge imovine, evidentno je da je potrošač s obzirom na opterećena primanja i dospjele obveze nesposoban za plaćanje čime je ispunjen stečajni razlog u smislu odredbi čl. 5

Zakona o stečaju potrošača (Narodne novine broj 100/15 i 67/18, dalje: ZSP). Imovina potrošača koja bi ušla u stečajnu masu neznatne je vrijednosti, te nije dovoljna niti za namirenje troškova postupka. Pritom valja dodati da plan ispunjenja obveza, kako ga je sudu predložio potrošač, doista sadržajno predstavlja prijedlog za otpis (oprost) dugova u iznosu od 100 posto. Međutim, u ovoj fazi postupka navedeno nije od značenja glede zaštite prava vjerovnika na namirenje u svojim tražbinama, jer će se tek kasnije (ovisno o razdoblju provjere) raspravljati o tome jesu li u konačnici ispunjene pretpostavke za oslobođenje potrošača od obveza. Cilj ovog postupka je poštenog potrošača osloboditi obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine, što uključuje ne samo ono što ima u trenutku donošenja odluke suda, već i ono što će steći tijekom razdoblja provjere.... 

Prema čl. 63 ZSP, pri unovčenju stečajne mase povjerenik je dužan voditi računa o dostojanstvu potrošača i o tome da potrošaču mjesečno ostane dovoljno sredstva za primjerene životne potrebe/primjereni životni standard. Visinu tih sredstava sud određuje prema iznosu koji je izuzet od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika. Povjerenik će utvrditi mjesečni iznos sredstva kojima raspolaže potrošač a koja ne ulaze u stečajnu masu i sukladno tome odobriti isplatu iz stečajne mase, vodeći pri tome računa o troškovima postupka' - piše u odluci suca Pezelja koja nosi datum 17. prosinca 2020. godine. Podsjetimo da smo o bankrotu Azera Berbera pisali i u ranijem članku pod naslovom: 'Berberov sin propao s Escobarom pa zatražio od RH i Karlovačke oprost 100 % dugova'.

No, očito Berberov sin može živjeti na visokoj nozi i bez službenih prihoda i rashoda. U međuvremenu smo detektirali kako Vuksan sinergija, tvrtka u kojoj je prokurist, a čija je vlasnica supruga Nikkyja Arthura Vuksana dok je on i direktor posjeduje vilu s bazenom u Rojnićima u Istri koju renta preko Bookinga gostima dubokog džepa. Vila je upisana na Vuksan sinergiju bez ikakvog kredita. U neposrednom okruženju nalaze se još dvije vile koje su upisane na Nerona Štetića, sina Radovana Štetića, nekad optuženog za pripadnost zagrebačkoj krim organizaciji. O tome smo pisali ranije u članku o Vuksanu. Što se pak tiče Berbera on je prije nešto više od 10-ak godina bio u medijima zbog veze s bivšom misicom Aleksandrom Grdić. Ona se u međuvremenu udala a doživjela je i presudu o kojoj smo ranije objavili članak. S druge strane i Azer se oženio 2020. godine. Njegov otac, slavni slikar, preminuo je od infarkta u listopadu 2012. u Zagrebu i pokopan na Mirogoju. Ispratili su ga brojni uglednici koji su za njega imali samo riječi hvale.

I dok je on otišao s ovog svijeta kao cijenjen i ugledan i diljem svijeta njegova oba sina, i Azer i Ensar, spas od silnih dugova pronašli su u osobnom bankrotu. Doduše, u tom postupku je Azer prošao zasad puno bolje od Ensara. Naime, Ensar ima susjedu s Pntovčaka koja je uvjerena kako on skriva imovinu i da to čini zato što želi izigrati vjerovnike pa tako i nju. Prethodno smo i o Ensarovom osobnom bankrotu pisali  i u ožujku ove godine u članku pod naslovom: 'POMRSILI MU RAČUNE Sudski povjerenik traži obustavu stečaja sina Mersada Berbera, ima pola vile na Pantovčaku a bankrotom se želio riješiti dugova'. Zadnji članak na tu temu objavili smo krajem rujna ove godine pod naslovom. 'ČUDO NEVIĐENO Kroz BANKROT sina Mersada Berbera koji živi na Pantovčaku i druži se sa šeicima isplivalo kako zarađuje 0 € i troši 0 € za elitni život između Zagreba, Dubaija, St. Moritza, Dubrovnika....'.