Svima je dobro poznato kako se u Hrvatskoj može profitirati preko noći na razne načine ako imate dobre pozicije i veze. Mnogi su se u našoj zemlji proteklih godina bogatili zahvaljujući i prenamjenama zemljišta, odnosno kada bi isto iz zelene zone prešlo u građevinsko. Takvu smo situaciju detektirali i u Cavtatu. Naime, moćna HDZ-ovka s pozicijom u Bruxellesu Dubravka Šuica nakon majčine smrti naslijedila je osim dijela kuće u Cavtatu i vrijednu parcelu u neposrednoj blizini majčine kuće. To je zemljište bilo kategorizirano kao šuma ali Šuicina majka, sada pokojna Stana 2015. zatražila je prenamjenu šume od Općine Konavle a ista joj je izašla u susret. Majka potpredsjednice EU za demografiju umrla je u travnju 2022. a već u kolovozu Dubravka Šuica se upisala na tu parcelu zajedno s bratom Nikolom zv. Nikša. U vlasničkom listu zapisano je kako je 24.08.2022.g. provedena uknjižba prava vlasništva temeljem Rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Dubrovniku a koja je ovjerena po javnom bilježniku Anđelku Staniću iz Dubrovnika. No, 25. rujna 2023. zabilježeno je razvrgnuće suvlasničke zajednice što je ovjerila javna bilježnica Vika Despot Roso iz Zagreba 13.09.2023. pa je tako jedina vlasnica parcele koja je od šume prenamjenom postala građevinska zona postala Dubravka Šuica. Na toj parceli nema nikakve zabilježbe ni spora pa tako Šuica slobodno može raspolagati tim posjedom dok će naslijeđenim dijelom majčine kuće moći bez ikakvih zapreka uživati kada se riješi spor oko međe koji su naslijedili brat Frane i ona nakon majčine smrti. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Zahvala u Dubrovačkom vjesniku svjedoči kako se obitelj pokojne Stane - Sele Luetić, udove Frane, rođene 1927. u obitelji Skurić dostojno oprostila od voljene pokojnice. Inače, mama hrvatske i HDZ-ove političarke Dubravke Šuice pokopana je 12. travnja 2022. godine na groblju Sv. Nedjelje u Čilipima. Zahvala joj je objavljena dan ranije. U njoj piše: 'Dana 11. travnja 2022. u 95. godini života, preminula je naša draga mama STANE - SELE ... Dirnuti pažnjom i suosjećanjem u najtežim trenucima oproštaja od naše voljene mame, ovim zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima, susjedima kao i svim znancima koji su prisustvom na ispraćaju, vijencima, novčanim prilozima, brojnim pisanim i usmenim izrazima sućuti olakšali rastanak. Veliko hvala dr. Neri Vrkaš, sestrama Miji, Paulini, Mari i Adrijani, liječnicima Opće bolnice Dubrovnik, dr. Mariju Bekiću, dr. Periši Konjuhu na stručnoj pomoći i liječenju. Posebno hvala dr. Sandi Tešanović na ljudskoj, toploj i stručnoj podršci, kao i dr. Šerifu Sariću i njegovu timu hitne pomoći u Zračnoj luci Dubrovnik, kao i Bratstvu Miočići na svekolikoj pomoći u organizaciji sprovoda. Također zahvaljujemo don Josipu Barišiću na toplim riječima ispraćaja, kao i gospođi Ani Turić na dugogodišnjoj cijelodnevnoj skrbi o našoj mami. Sinovi Frano i Nikša i kći Dubravka s obiteljima' - piše u toj zahvali. 

Od tada su prošle skoro dvije godine a ime Dubravke Šuice i njenog brata Frane Luetića, inače bogatog bivšeg direktora Zračne luke Dubrovnik osvanulo je u sudskom dokumentu. Radi se o Rješenju suca Općinskog suda u Dubrovniku Vlahe Boškovića. Iz njega je vidljivo kako se radi o izvanparničnom postupku predlagatelja Jake Obradovića, Luke Obradovića, Marije Sekondo, svi iz Cavtata, Kate Damjanović iz Šumeta,  Luce Kaminski iz Dubrovnika, Dragice Obradović iz Čilipa svi zastupani po punomoćniku Vlahu Muji a protiv protustranaka: Nike Skurića, Vivian Dobud,  Mikija Dobud, Doris Dobud, Tonćija Dobuda iz Zagreba, svi zastupanipo punomoćniku Cvijetku Rihteru te Maria Dobuda iz Zagreba zastupanog po punomoćniku Nini Bratičeviću te Maruške Dobud i Zorinka Bronzića iz Šipanske Luke, Snežana Čašule-Bazdan iz Dubrovnik, Marine Scherbl i Joška Stapića iz Splita, Stane Luetić iz Cavtata te Antuna Dobuda iz Zagreba. Pravna radnja je pokrenuta, kako piše, 'radi uređenja međe'.

Sudac je 17. listopada 2023. donijo rješenje: 'Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari na način da na mjesto pok. Stane Luetić stupaju Frano Luetić i Dubravka Šuica'. U obrazloženu stoji: 'S obzirom da Rješenjem o nasljeđivanju pod posl. br. O-625/2022 iza pok. Stane Luetić predmetna nekretnina raspoređena na nasljednike Frana Luetića i Dubravku Šuicu, odlučeno je kao u izreci temeljem čl. 215.Zakona o parničnom postupku...'.  Sudac Vlaho Bošković 17. listopada 2023. napisao je i Uputu o pravnom lijeku: 'Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave istog. Žalba se predaje putem ovog suda na nadležni županijski sud pismeno u 3 istovjetna primjerka'. Inače, u vlasničkom listu kuće koju je potpredsjednica EU zadužena za demografiju Dubravka Šuica s bratom Franom naslijedila a koja se nalazi na Putu Cavtata u neposrednoj blizini mora vidi se uknjiženo više članova obitelji Dobud,sada pokojna Stana Luetić te još neke osobe koje su gore među tuženicima.

U teretovnici vlasničkog lista piše: 'Zabilježuje se odbijajući prijedlog Dubravke Šuica, Dubrovnik, ....., OIB: .... radi uknjižbe prava stvarne služnosti'. Tako će Šuica morati ili uzeti odvjetnika ili se sama zastupati do okončanja ovog izvanparničnog predmeta.  No, pokojna Stane itekako je mislila na svoju djecu iako su svi redom bili stambeno više nego zbrinuti. O tome svjedoči zahtjev koji je u 88.-oj godini vlastoručno potpisala i poslala Općini Konavle. Naime, Stane Luetić je 11. studenog 2015. uputila Primjedbe na UPU Cavtata sa Zekovicom. Napisala je kako je pregledom UPU vidjela kako su čestice koje su u njenom vlasništvu ostale izvan građevinske zone, odnosno da su iste zelena površina na kojoj nije predviđena gradnja te navela o koje se tri čestice u Cavtatu radi. 'Po mom mišljenju na česticama koje su gore navedene nije vrijedno zelenilo, pa molim Naslov da gore navedene čestice uvrsti u građevinsko područje'. Njenom zahtjevu u većini je udovoljila Općina Konavle te je od tri čestice dvije uvrstila u građevinsku zonu.

Na jednoj od tih dviju čestica sada je uknjižena Dubravka Šuica a na druge dvije uknjižena su njena braća Nikola Nikša koji žiiv u Zagrebu te brat Frane, bivši direktor Zračne luke Dubrovnik. Majka potpredsjednice EU za demografiju umrla je u travnju 2022. a već u kolovozu 2022.Dubravka Šuica se upisala na tu parcelu zajedno s bratom Nikolom zv. Nikša. U vlasničkom listu zapisano je kako je 24.08.2022.g. provedena uknjižba prava vlasništva temeljem Rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Dubrovniku a koja je ovjerena po javnom bilježniku Anđelku Staniću iz Dubrovnika. No, 25. rujna 2023. zabilježeno je razvrgnuće suvlasničke zajednice što je ovjerila javna bilježnica Vika Despot Roso iz Zagreba 13.09.2023. pa je tako jedina vlasnica parcele površine 821 m2 koja je od šume prenamjenom postala građevinska postala Dubravka Šuica. Na toj parceli nema nikakve zabilježbe ni spora pa tako Šuica slobodno može raspolagati tim posjedom dok će naslijeđenim dijelom majčine kuće moći bez ikakvih zapreka uživati kada se riješi spor oko međe koji su naslijedili brat Frane i ona nakon majčine smrti.