Proslavljeni gimnastičar Filip Ude rođen je u Čakovcu 3. lipnja 1986. godine. Njegovo djetinjstvo obilježeno je traumom s obzirom da je u predškolskoj dobi ostao bez oca. Tim je veća zasluga njegove majke Miljenke koja ga je uspjela podići i podržati da postane sjajna osoba i sportaš. Ne samo njega već i kćeri Nives i Ivu. Ude je osvajač olimpijskog srebra s Igara u Pekingu 2008. na konju s hvataljkama. Bio je u braku 7 godina s Anom Špes sada Ude s kojom je dobio kćer Evu. Sada s bivšom suprugom, koja živi u Zagrebu i slovi za influencericu, ima zajedničku tvrtku. Zanimljivo je kako je Filipova bivša postala još poznatija nakon što je sudjelovala u show 'Brak na prvu'. No, život je uvijek prepun iznenađenja i obrata, nekad ugodnih a ponekad i neugodnih. Tako je na varaždinskom sudu Filipova mama pokrenula spor radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu no nepravomoćno je isti izgubila. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom sud u Varaždinu sutkinja Nataša Miletić odlučivala je u pravnoj stvari 'predlagateljice .......... a radi utvrđenja postojanja izvanbračne zajednice'. Izvan ročišta, 12. prosinca 2023. donijela je rješenje kojim je odbila 'prijedlog predlagateljice radi utvrđenja da je sa pokojnim ...... .... živjela u izvanbračnoj zajednici oko tri i pol mjeseca počevši od ..... ožujka ..... pa do njegove smrti .... lipnja 1993'. Citiramo obrazloženje: '1. Predlagateljica ......., OIB: ............., Čakovec, ..............., je podnijela ovom sudu prijedlog radi utvrđenja postojanja izvanbračne zajednice sa pokojnim ............. sa kojim je bila u braku od 25. rujna 1992. do 16. ožujka 1993., nakon čega je brak razvedem Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu broj ......... Nakon toga je živjela u vanbračnoj zajednici oko tri pol mjeseca. Uz prijedlog je podnijela Rješenje o nasljeđivanju od 27. rujna 1993. pod brojem ......... Općinskog suda u Čakovcu prema kojem su nasljednici ona, te djeca ............

Predlagateljica nije pridonijela u spis rješenje o razvodu braka ali tu činjenicu nitko nije osporavao pa je sud uzeo istu kao nespornu. U tijeku postupka je navela da joj je pravni interes za pokretanje ovog postupka ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu. 2. Radi utvrđenja spornih okolnosti sud je tijekom postupka saslušao svjedoke ............ te ........... i ............. te je izvršio uvid u Rješenje o nasljeđivanju ....... Općinskog suda u Čakovcu te smrtni list za pokojnog. 3. Prema čl. 11. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, broj: 103/15 i 98/19, 47/20 i 49/23 dalje ObZ) odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.

4. Nakon provedenog dokaznog postupka sud je utvrdio da u konkretnom slučaju ne postoje zakonski uvjeti za utvrđenje izvanbračne zajednice između predlagateljice i pokojnog ......... Naime, već iz prijedloga je razvidno da je vanbračna zajednica po tvrdnji predlagateljice trajala oko tri i pol mjeseca i to od razvoda braka 16. ožujka 1993. do njegove smrti 20. lipnja 1993. Zakonski uvjet za utvrđenje vanbračne zajednice je trajanje zajedničkog života najmanje tri godine a i kraće ukoliko je u istoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanje braka. Iz iskaza ispitanih svjedoka te predlagateljice slijedi da je ona sa pokojnim .................. nakon razvoda braka nastavila živjeti zajedno u istom stanu a koji život je trajao nešto više od tri mjeseca.

U to vrijeme nije rođeno zajedničko dijete a niti je ta zajednica nastavljena sklapanjem braka. Zajednička bračna djeca, protustranke te kćer predlagateljice koja je ispitana kao svjedok ...... ....... a također ispitana svjedokinja ..... ......... potvrđuju zajednički život isto kao i u braku do smrti pokojnog ..... ...... međutim kao što je rečeno u konkretnom slučaju nije zadovoljen uvjet trajanja izvanbračne zajednice a to je minimalno tri godine što se nije ostvarilo jer je period zajedničkog života nakon razvoda braka bio znatno kraći, a u to vrijeme nije rođeno zajedničko dijete a niti se ta zajednica nastavila sklapanjem braka. 5. Iskaze predlagateljice, protustranaka i svjedoka sud je ocijenio vjerodostojnim obzirom da su iskazivali okolnostima koje su im poznate a njihovi podaci su međusobno suglasni.

6. Slijedom iznijetog u konkretnom ne postoje uvjeti za utvrđivanjem postojanja izvanbračne zajednice predlagateljice i pok. ........ ...... budući da za utvrđenje iste vanbračne zajednice ne postoje zakonski uvjeti a koji su gore obrazloženi. 7. Slijedom svega odlučeno je kao u izreci' - piše u presudi na koju stranke imaju pravo žalbe. u roku od 15 dana od dana dostave pisanog otpravka rješenja. S obzirom da je ta anonimizirana presuda tek sada objavljena Filipu Udeu na nju još teče žalbeni rok. Žalba se podnosi ovome sudu, u tri primjerka, a o žalbi odlučuje nadležni županijski sud. Inače, odluke koje se objavljuju u ovakvim postupcima su anonimizirane ali se na sudskoj oglasnoj ploči objavljuju puna imena i prezimena te OIB-i osoba na koje se odluke odnose.

No, pretragom e-predmeta može se utvrditi kako je predlagatelj M.U. a da su protustranke redom: I.U., F.U. i N.P. Kao datum pokretanja postupka naveden je 12. listopada 2023. kad je predmet dodijeljen sutkinji Nataši Miletić. Iz podataka na e-predmetu vidljivo je kako je presuda donesena 12. prosinca 2023. a da je spis otpravljen 28. veljače 2024. Vidljivo je i kako je održano jedno ročište i to 20. studenog prošle godine. S obzirom na sporo hrvatsko pravosuđe više je nego zanimljivo kako je ova presuda, zasad doduše nepravomoćna, donesena u rekordnom roku. Tako i ova priča svjedoči kako je ponekad nemoguće doći do sudske zadovoljštine jer se pred ljude ispriječe neumoljive zakonske odredbe koje tako služe kao podloga za neostvarivanje važnih prava.