Vatreni i bivši Vatreni u zadnje vrijeme dali su se u gradnju velebnih vila za odmor na Jadranu ali i u unutrašnjosti. Tako smo nedavno pisali kako Vatreni Borna Sosa s ortakom gradi vilu s bazenom na Korčuli, Nikola Vlašić na kliškom Beverly Hillsu, Dominik Livaković odlučio se za vilu na osami, na otoku na vratima Kornata, Dejan Lovren je nedavno dobio dozvolu za kuću za odmor nadomak Karlovca u netaknutoj prirodi.... Netom smo pisali i o velebnoj vili Raquel čiji je ponosni vlasnik bivši Vatreni Ivan Rakitić. No, u slučaju bivšeg Vatrenog i Hajdukovca Marka Livaje zanimljivo je kako dozvolu za vilu nije zatražio on osobno već je u papirima 'glavna i odgovorna' njegova supruga i majka Livajine dvoje djece - bivša manekenka Iris Rajčić, sada Livaja. No, građevinska dozvola koja je netom izdana na njeno ime otkrila nam je i jednu tajnu. Naime, parcelu je s dozvolom Livajinoj ljepšoj polovici prodao kum jednog slavnog bivšeg Vatrenog. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije 27. lipnja o.g. riješio je zahtjev koji je podnijela investitorica Iris Livaja iz Splita. Ona je javnosti poznata  kao bivša manekenka koja se ranije zvala Iris Rajčić. U postupku suprugu Hajdukove špice Marka Livaje zastupala je opunomoćenica Maja Gudić Jurač, inače splitska arhitektica. Nadležni je ured tako donio Rješenje o izmjeni građevinske dozvole koja je izdana 15. veljače o.g. a koja je postala pravomoćna 14. ožujka 2024. godine. Novim rješenjem ta je dozvola izmijenjena u točci I. 'u odnosu na investitora na način da umjesto prijašnjeg investitora Marka Bralića,...Split, ..... treba stajati novi investitor Iris Livaja, ... Split,.....'. Ostali dijelovi prethodno izdane građevinske dozvole ostali su nepromijenjeni. Iz obrazloženja je vidljivo kako je  investitorica Iris Livaja 'zatražila podneskom zaprimljenim dana 12.06.2024. godine izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi promjene imena investitora u građevinskoj dozvoli ....'.

U dokumentu piše i sljedeće: 'Odredbom čl. 127. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) propisano je ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je dužan u roku od petnaest dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, a stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da novi investitor zahtjevu za izmjenu i dopunugrađevinske dozvole iz stavka 1. ovog članka prilaže dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole ili suglasnost prijašnjeg investitora te dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor. U konkretnom slučaju uz zahtjev je priložen dokaz pravnog interesa u smislu odredbe članka 109. Zakona o gradnji – ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen dana 9.05.2024. godine između Marka Bralića iz Splita, ...., OIB: .... kao prodavatelja (stari investitor) i Iris Livaje iz Splita, ....., kao kupca (novi investitor), a koji ugovor je ovjeren od strane javnog bilježnika mr.sc. Vlade Madunića, Split, ... ..dana 17.05.2024. godine, br. OV-2299/2024 te izvadak iz zemljišne knjige

Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Split od 21.6.2024. godine, ZK uložak .... iz kojeg je razvidno da je Marko Bralić,...., Split, OIB:.... kao prodavatelj upisan kao vlasnik za cijelo čest. zem. .... k.o. Grohote (kat. čest. .... k.o. Grohote). Obzirom da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 127. Zakona o gradnji, odlučeno je kao u izreci.' - piše u rješenju na koje je moguće izjaviti 'žalbu Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik' - piše u dokumentu koji potpisuje pomoćnica pročelnika za pravne poslove, pravnica Gea Kačer. Parcela na kojoj će graditi supruga Marka Livaje nalazi se na parceli tik do parcele na kojoj je bivši Vatreni Ivan Rakitić izgradio velebnu vilu nazvanu Raquel po njegovoj supruzi Španjolki Raquel Mauri.

O tome smo pisali u prethodnom članku pod naslovom: 'BAJKA BIVŠEG VATRENOG Luksuzna vila s bazenom Ivana Rakitića na Šolti koju je nazvao po supruzi Raquel košta 1.150 € na noć, 1 detalj u toj rezidenciji dostojnoj kraljeva sve će zapanjiti'. Znakovito je kako je i Rakitić kupio parcelu od člana najuže obitelji njegovog kuma Marka Bralića Keta koji je, kao što se vidi iz navedenog, sada prepustio svoju dozvolu, odnosno prodao plac s dozvolom Iris Livaji. Tako će se u Grohotama u Šolti uskoro naći kolonija poznatih. Uz Rakitića na Šolti vilu ima i naš bivši tenisač Ivan Ljubičić a uskoro će i zvijezda Bilih - Livaja i njegova supruga te njihovo dvoje djece, sin i kći. Inače, o ostalim nekretninskim pothvatima bivših i sadašnjih Vatrenih možete saznati više iz naših ranijih članaka, odnosno o tome gdje gradi Dominik Livaković, gdje Nikola Vlašić, gdje Borna Sosa a gdje bivši Vatreni Dejan Lovren.