Urša je spor dobila kao Neda Raukar Gamulin jer se tako zvala sve do službene promjene imena. Ime je službeno promijenila prije zadnjih parlamentarnih izbora. Kao Neda Raukar Gamulin s Tomislavom Tomaševićem u veljači 2017. službeno je potpisala statut političke stranke Zagreb je naš. Uspjeh u tom sporu te brojne druge milijunski vrijedne naslijeđene nekretnine omogućile su joj da bude najveća pojedinačna donatorica stranke Zagreb je naš koja je sada favorit u utrci za Zagreb.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine 10. listopada 2014. donesen je Zaključak o sklapanju sudske nagodbe između tužiteljica Nede Raukar-Gamulin i Ive Raukar te tuženika Športskog društva Podsused i Grada Zagreba, u sporu za naknadu štete. Postupak se vodio desetljećima pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem Pn-3117/13. Grad Zagreb obvezao se u roku od 30 dana od dana zaključenja sudske nagodbe isplatiti tužiteljicama na ime naknade štete za zemljište i srušene objekte na jednoj parceli u zagrebačkom Stenjevcu isplatiti iznos od 1.526.061 kn zajedno sa zakonskom zateznim kamatama. Ujedno je Grad Zagreb bio obvezan isplatiti naknadu za biljne nasade u iznosu od 23.570 kn zajedno sa zakonskim kamatama.

Tužiteljice, odnosno sestre Raukar, obvezale su se Gradu Zagrebu priznati vlasništvo nad voćnjakom na lokaciji Goljak u zagrebačkom Gornjem Stenjevcu. Tako je Urša Raukar (koja je u međuvremenu uspjela službeno promijeniti ime Neda) sa sestrom, sada pokojnom Ivom, čija je bila zakonska skrbnica (jer je sestra bila lišena poslovne sposobnosti) konačno uspjela odnijeti pobjedu u maratonskom sporu s Gradom Zagrebom. Taj spor inače nije bio nimalo obećavajući jer su sestre Raukar spor s Gradom Zagrebom pravomoćno bile izgubile 2011. godine.

No, uspjele su srušiti presudu na Vrhovnom sudu u rujnu 2013. kada je spor vraćen na ponovno suđenjena Općinski sud u Zagrebu. Uršu Raukar i sestru čija je bila zakonska skrbnica zastupao je njihov rođak odvjetnik Nikola Bartulić. Naime, Bartulić potječe iz obitelji glasovitog arhitekta Ive Bartulića koji je umro 2013. godine u 102. godini života. Ivo Bartulić bio je oženjen Ljerkom, rođenom Raukar, koja je poznata i kao autorica strojarskog rječnika engleskog jezika. Ljerka je inače bila rođena u Brezi u BiH tako da vidimo kako i Urša sa svojim stranačkim partnerom Tomislavom Tomaševićem dijeli još jednu poveznicu.

Naime, Tomaševićevi roditelji također potječu iz BiH, odnosno bosanske Posavine. Odvjetnik koji je u maratonskom sporu zastupao sestre Raukar, odnosno u zakonskom smislu Uršu jer je njezina 6 godina starija sestra Iva bila pod njezinim skrbništvom od rješenja Centra za socijalnu skrb Zagreb od lipnja 2000. godine kada je potpuno lišena poslovne sposobnosti. inače posluje na adresi Palmotićeva 27. Na istoj adresi suvlasništvo nad jednim peterosobnim stanom imale su sestre Raukar zajedno s Alkom rođ- Bartolić Krvavac i Nikolom Bartolićem, dakle rođakom i odvjetnikom u sporu.

Ostale etaže u Palmotićevoj 27 posjeduju članovi obitelji Bartolić. Inače, Urša i sestra u toj su zgradi naslijedile pokojnu tetu Nadu Raukar koja je imala pravo doživotnog uživanja nekretnine to smrti 2015. godine. Kako je i Uršina sestra Iva u međuvremenu umrla, njezin je dio naslijedila Urša koja je dio vlasništva bila prenijela darovnim ugovorom na sina Luku Gamulina no to je sporazumno raskinula u ožujku 2015. godine. U vlasničkom listu zgrade u Palmotićevoj 27 bila je čak upisana i ovrha na ime pokojne Uršine sestre Ive zaprimljena 17. rujna 2012. godine a koja je izbrisana 'temeljem rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. Ovr- 1067/2012-15 od 24. studenog 2014.

Postavlja se pitanje kakva je to bila ovrha nad osobom koja je potpuno izgubila poslovnu sposobnost 12 godine prije nego što je ovršena? Inače, pokojna Uršina sestra nije živjela u Palmotićevoj već u vili u Bosanskoj ulici u Zagrebu koju je također naslijedila Urša. No, vratimo se sada samoj nagodbi. Iz nagodbe Urše (ex Nede) Raukar i Grada Zagreba doznajemo kako su ona i pokojna sestra postale partnerice Grada Zagreba u nagodbi jer su parcele oko kojih se vodio spor naslijedile od pokojne bake Štefe Raukar koja je u zemljišnim knjigama bila upisana kao Rankar.

Spor se vodio zbog zemljišta koje je pokojna baka liderice stranke Zagreb je naš posjedovala prije nego što je iste zamijenila s Gradom Zagrebom i to davnog 15. studenog 1969. godine. Nagodbom je Grad Zagreb stekao pravo upisa na voćnjaku u Gornjem Stenjevcu.  U nagodbi s Raukar koju je potpisao Darinko Kosor 2014. napisano je kako je za provedbu zadužena Stručna služba gradonačelnika. Dakle, tada živog a sada pokojnog Milana Bandića. Kao što smo već napisali Urša Raukar spor je vodila godinama o čemu svjedoči i dokument koji je Grad Zagreb zaprimio nakon presude Vrhovnog suda.

Iz spisa proizlazi kako je tužba protiv Grada Zagreba podnesena 1986. godine. Pokrenuo ju je Mladen Raukar, sin Štefe Raukar i otac Nede, odnosno Urše i Ive Raukar. Tužiteljicu je u završnici zastupao odvjetnik Nikola Bartolić iz zajedničkog Odvjetničkog ureda Bartolić i Bartolić a u kojem još djeluju dva odvjetnika Bartolić, Juraj i Tomislav. Iz spisa se vidi da su samo troškovi odvjetnika Bartolića, rođaka Urše Raukar Gamulin, zajedno s troškovima vještaka, dosegnuli iznos od 600.628 kn. No, nagodbom s Gradom Zagrebom koju je potpisao Darinko Kosor bilo je predviđeno da svaka stranka snosi troškove postupka.

Inače, iz sudskog spisa je vidljivo kako je pokojna Štefa Raukar, baka liderice Zagreb je naš, darovala svoje zemljište s Gradom Zagrebom 1954. za drugu parcelu i to za potrebe gradnje škole u Gornjem Stenjevcu koja je dijelom trebala biti izgrađena i na njezinoj parceli. No, škola nikad nije izgrađena a umjesto škole niknuo je objekt Športskog društva Podsused koje je u sporu uz Grad Zagreb imalo status tuženika. Iz dokumenta je vidljivo kako je Štefa Raukar koja se u zemljišnim knjigama vodila kao Rankar do smrti živjela u Palmotićevoj 27 gdje je sjedište Odvjetničkog ureda Bartolić i Bartolić.

Vjerojatno je činjenica da je taj odvjetnički ured zastupao najprije Mladena Rauka, Uršinog oca, a potom njegove nasljednice, pridonio da spor nakon 28 godina uspije i bude okrunjen milijunskom nagodbom koja je stigla na račun Urše i sestre čija je bila zakonska skrbnica. Inače, prvotni tužitelj, Mladen Raukar umro je 1999. godine, dakle znatno prije zaključenja spora. U siječnju 2017. u 63. godini umrla je Iva Raukar, sestra Uršina, tako da je ona ipak uspjela dočekati ishod spora.  Na kraju zaključimo kako je zanimljivo da se Grad Zagreb nagodio s tužiteljicom Uršom Raukar i prije završetka ponovnog sudskog spora jer vidimo kako je do nagodbe došlo potraj listopada a Vrhovni sud spor je bio vratio na ponovno suđenje odlukom donešenom u rujnu 2013. godine. 

Mnogi se u ovo predizborno vrijeme ne mogu načuditi predizbornom rejtingu Tomislava Tomaševića. No, i u ovom slučaju vrijedi kako iza svakog usoješnog muškarca stoji uspjena žena, Neosporna je uloga koju je proteklih desteljeća odigrala na civilnoj sceni Urša Raukar. Osim toga ona je uz Tomaševića ugrađena u temelje političke stranke Zagreb je naš i platforme Možemo. Ovaj slučaj dokazuje njezinu upornost i sistematičnost u dolasku do ciljeva. Iz navedenog vidimo kako je ustrajna i vjerojatno je ona kamen temeljac nove političke lijeve snage. Naime, Tomašević iako pokazuje smirenost ima i dozu smetenosti što je vidljivo i kroz njegov gubitak osobnih dokumenata čemu smo posvetili članak. Također, on dolazi iz desno orijentirane obitelji, nekadašnjih donatora HDZ-a o čemu smo objavili članak. Urša je pak prava purgerica iz ugledne glazbene obitelji pa ona predstavlja lidericu za sve takve lijevo orijentirane glasače u metropoli.

Reci što misliš!