'Iako je sudu poznato prebivalište optuženika, on je unatoč tome te unatoč poduzetim, navedenim, mjerama i dalje nedostižan državnim tijelima Republike Hrvatske budući da mjere za osiguranje njegove nazočnosti u ovome postupku, više od šest mjeseci od njihovog određivanja nisu dale nikakvih rezultata. S obzirom na to, očito je da je ovaj optuženik nedostižan državnim tijelima Republike Hrvatske čime je, po ocjeni ovoga vijeća, ispunjen jedan od alternativnih zakonskih uvjeta za suđenje u odsutnosti, odnosno nedostižnost optuženika državnim tijelima. Nadalje, spisu prileži dopis Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u kojem je navedeno da je optuženi Drago Vidaković državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Povezujući navedenu činjenicu s prijedlogom USKOK-a od 17. svibnja 2021. danim na raspravi, da se optuženiku sudi u odsutnosti, ispunjen je i drugi alternativni uvjet za suđenje u odsutnosti jer je očito da tužitelj ne pristaje na ustup kaznenog progona. U pogledu trećeg alternativnog uvjeta koji se odnosi na nemogućnost izručenja, valja reći da spisu prileži dopis Interpola Washington, Sjedinjene Američke Države, u kojem je navedeno da je optuženi Drago Vidaković lociran na području Sjedinjenih Američkih Država. Također, spisu prileži i dopis Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske od 23. studenog 2021. iz kojeg proizlazi da je u tijeku sastavljanje molbe za izručenje optuženika iz Sjedinjenih Američkih Država u Republiku Hrvatsku' - piše u zadnjem sudskom dokumentu Županijskog suda u Zagrebu.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

O bivšem direktoru Hypo Leasing Kroatiena koji je ujedno i predsjednik NO-a Croatia Recordsa Dragi Vidakoviću pisali smo u više navrata. U veljači prošle godine objavili smo članak: 'UTEKAO NA LUKSUZNI BEVERLY HILLS Drago Vidaković, ključni Uskokov svjedok protiv Ive Sanadera promijenio ime u Ryan Drago'. U kolovozu prošle godine objavili smo članak: 'SUDBINA DRAGE VIDAKOVIĆA Ključnom Uskokovom svjedoku za Sanadera sudit će u odsutnosti, utekao na Beverly Hills'. Potom smo objavili i sljedeće: 'RAZOTKRIVAMO TAJNE TRANSAKCIJE Odbjegli predsjednik Croatia Recordsa, lice s tjeralice Drago Vidaković, prodaje Beverly Hills apartman za više od milijun USD'. Još je jednom bivši bankar koji je svojedobno nastupio i na Eurosongu kao pratnja Dadi Topiću bio zvijezda našeg članka. U listopadu prošle godine objavili smo članak: 'ZLATNO DOBA MITA I KORUPCIJE U Sanaderovo i Hypo doba crna lova tekla je potocima, Romeo Krešić korumpirao je Dragu Vidakoviću sa 120.000 € i nikom ništa'.

No, taj je slučaj sada došao u novu fazu. Naime, na Županijskom sudu u Zagrebu predsjednik sudskog vijeća Vjeran Blažeković odlučivao je u kaznenom predmetu protiv optuženog Drage Vidakovića, zbog kaznenog djela iz članka 347. stavka 2. Kaznenog zakona. Na sjednici vijeća donesena je odluku o suđenju u odsutnosti. Tako će se Dragi Vidakoviću koji je rođen 1959. u Ljubiji kraj Prijedora s prebivalištem na prestižnom Wilshire Boulevard na Beverly Hillsu suditi u odsutnosti. Iz obrazloženja je vidljivo kako je pred Županijskim sudom u Zagrebu u tijeku kazneni postupak protiv optuženog Drage Vidakovića, zbog kaznenog djela iz članka 347. stavka 2. KZ/97, po optužnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu od 18. prosinca 2014. godine. Optužnica protiv Vidakovića potvrđena je rješenjem optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda od 13. veljače 2015. godine.

Vidljivo je kako 20. svibnja 2021. godine na prijedlog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Uskoka određeno da će se optuženom Dragi Vidakoviću suditi u odsutnosti. Navedeno rješenje ukinuto je rješenjem Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 8. rujna 2021. te je spis ponovno dostavljen izvanraspravnom vijeću radi odluke o suđenju u odsutnosti optuženom Dragi Vidakoviću. Nakon razmatranja spisa predmeta sudsko vijeće je zaključilo kako su ispunjeni zakonski uvjeti za suđenje u odsutnosti optuženom Dragi Vidakoviću. 'Odredbom članka 402. stavka 3. ZKP/08 propisano je da se optuženiku može suditi u odsutnosti samo ako postoje osobito važni razlozi da mu se sudi, a nije moguće suđenje u stranoj državi ili nije moguće izručenje ili je optuženik u bijegu ili nije dostižan državnim tijelima dok je odredbom stavka 4. citiranog članka propisano da sud donosi rješenje o suđenju u odsutnosti nakon pribavljenog mišljenja tužitelja' - piše u obrazloženju.

U tom se sudskom postupku potvrđenom optužnicom, optuženom Dragi Vidakoviću stavlja na teret počinjenje kaznenog djela primanja mita iz članka 347. stavka 2. KZ/97. Istaknuto je i sljedeće: 'da bi kao predsjednik uprave TD Hypo Leasing Kroatien d.o.o., u vremenskom razdoblju od travnja do početka lipnja 2008., a nakon što je 25. kolovoza 2006. navedeno trgovačko društvo kao zajmodavac, zaključilo sa TD Poyel d.o.o. kao zajmoprimcem, Ugovor o namjenskom zajmu za kupovinu i izgradnju nekretnine, za iznos od 16.000.000 eura, predmet kojeg je Ugovora bila kupnja zemljišta i izgradnja stambeno poslovnog objekta u Medarskoj ulici u Zagrebu, a kojim je Ugovorom ugovoreno da će se dio predmetnog iznosa, na ime plaćanja dijela ugovorene kupoprodajne cijene zemljišta između TD TEP d.d. kao prodavatelja i TD Poyel d.o.o. kao kupca u vrijednosti od 3.405.200,15 eura, isplatiti hipotekarnim vjerovnicima TD TEP d.d., da će iznos od 1.906.913,00 eura biti zapriječen u korist zajmodavca u vidu tri depozita iz kojih će se po dospijeću isplatiti

TD TEP d.d. preostali iznos cijene zemljišta dok će se iznos od 10.687.886,85 eura doznačiti na račune dobavljača – izvođača TD Poyel d.o.o. u skladu sa naknadno zaključenim protokolima ovjerenima od strane ugovornih stranaka i nadzornog organa zajmodavca, za postupanje TD Hypo Leasing Kroatien d.o.o. u skladu sa ugovorom preuzetim obvezama, od Marijana Rajića, direktora TD TEP d.o.o., zatražio isplatu iznosa u vrijednosti od 10 posto dospjelog iznosa koji se trebao isplatiti TD TEP d.o.o. kao i da mu Romeo Krešić, direktor TD Poyel d.o.o. isplati iznos od 10 posto vrijednosti dospjelog potraživanja TD Poyel d.o.o. prema TD Hypo Leasing Kroatien d.o.o. Navedeno je traženje Marijan Rajić prenio Romeu Krešiću pa mu je ovaj potom za optuženog Dragu Vidakovića predao iznos od 120.000,00 eura koji je Marijan Rajić točno neutvrđenog dana krajem svibnja ili početkom lipnja 2008. predao optuženom Dragi Vidakoviću nakon čega je TD Hypo Leasing Kroatien ispunilo svoje dospjele obveze po predmetnom ugovoru' - piše u sudskom dokumentu.

Sudsko vijeće je uzelo u obzir sve činjenice slučaja kao i da zastara nastupa u  travnju 2023. godine kao i da je proteklo više od deset godina od počinjenja djela. Uvažena je i potreba za suđenjem u razumnom roku, te je sve navedeno istaknuto kao 'osobito važni razlozi da se optuženom Dragi Vidakoviću sudi u odsutnosti'. Piše i kako su 'ispunjeni i drugi, alternativni zakonski uvjeti'. Naime, razmatranjem spisa predmeta ovo je vijeće utvrdilo da je rješenjem ovoga suda od 17. svibnja 2021., broj: K-Us-8/2015, optuženiku određen istražni zatvor po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 1. ZKP/08 te je istog dana naloženo i izdavanje tjeralice. Dana 28. svibnja 2021. izdan je i europski uhidbeni nalog, a 16. srpnja 2021. raspisana je međunarodna potraga.

Iako je sudu poznato prebivalište optuženika, on je unatoč tome te unatoč poduzetim, navedenim, mjerama i dalje nedostižan državnim tijelima Republike Hrvatske budući da mjere za osiguranje njegove nazočnosti u ovome postupku, više od šest mjeseci od njihovog određivanja nisu dale nikakvih rezultata. S obzirom na to, očito je da je ovaj optuženik nedostižan državnim tijelima Republike Hrvatske čime je, po ocjeni ovoga vijeća, ispunjen jedan od alternativnih zakonskih uvjeta za suđenje u odsutnosti, odnosno nedostižnost optuženika državnim tijelima. Nadalje, spisu prileži dopis Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u kojem je navedeno da je optuženi Drago Vidaković državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Povezujući navedenu činjenicu s prijedlogom USKOK-a od 17. svibnja 2021. danim na raspravi, da se optuženiku sudi u odsutnosti, ispunjen je i drugi alternativni uvjet za suđenje u odsutnosti jer je očito da tužitelj ne pristaje na ustup kaznenog progona. U pogledu trećeg alternativnog uvjeta koji se odnosi na nemogućnost izručenja, valja reći da spisu prileži dopis Interpola Washington, Sjedinjene Američke Države, u kojem je navedeno da je optuženi Drago Vidaković lociran na području Sjedinjenih Američkih Država.

Također, spisu prileži i dopis Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske od 23. studenog 2021. iz kojeg proizlazi da je u tijeku sastavljanje molbe za izručenje optuženika iz Sjedinjenih Američkih Država u Republiku Hrvatsku. Uzevši u obzir da nije moguće s odgovarajućim stupnjem izvjesnosti predvidjeti dinamiku i krajnji ishod postupka izručenja, a vodeći računa o činjenici da zastara u ovome postupku nastupa u travnju 2023., ovo vijeće smatra da je ispunjen i treći alternativnih uvjet za suđenje u odsutnosti jer je neizvjesno hoće li optuženik i kada biti izručen Republici Hrvatskoj.  Odredbom članka 402. stavka 4. ZKP/08 propisano je, između ostalog, da rješenje o suđenju u odsutnosti donosi sud nakon pribavljenog mišljenja tužitelja. Budući da je upravo USKOK, na raspravi održanoj 17. svibnja 2021., predložio da se optuženiku sudi u odsutnosti, to se može smatrati da je tužitelj suglasan sa suđenjem u odsutnosti optuženom Dragi Vidakoviću. Prema tome, uzevši u obzir sve navedeno, ocjena je ovoga vijeća da su ispunjeni zakonski uvjeti iz članka 402. stavka 3. ZKP/08 da se optuženom Dragi Vidakoviću sudi u odsutnosti.....' - piše u sudskom dokumentu.

Inače, zanimljivo je kako je zagrebačkom sudu  trebalo toliko godina da utvrdi da optuženi Drago Vidaković prebiva na navedenoj adresi u Los Angelesu. Isto podatak 2011. objavljen je u knjizi 'Kondo kondo' (tajne hrvatske i ex-yu elite) Irene Divković Milanović. U toj je knjizi točno opisano kako je u gotovini Drago Vidaković kupio dva apartmana na Beverly Hillsu. Inače, Los Angeles adresa Drage Vidakovića navedena je i na Sudregu. Naime, Vidaković je kao nakrupniji suvlasnik najveće hrvatske diskografske kuće ujedno i predsjednik Nadzornog odbora. Tamo je uz njegovo ime također upisan apartman na Wilshire Boulevardu u Los Angelesu.   Na odluku je moguća žalba u roku 3 dana o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Tako će i moćni zagrebački poduzetnik Romeo Krešić, čiji je sin Mauro Tony Krešić preko noći postao poznat zbog divlje dogradnje vile u Zaostrogu jer je u vlansičkom listu upisan i Davor Franić, šef ureda direktora SOA-e Daniela Markića, o čemu smo pisali, dobiti priliku da se ova sudska trakavica privede kraju.

Reci što misliš!