Mnoge razvikane osobe koju hrvatska javnost smatra elitom koja živi na visokoj nozi proteklih su godina spas od nagomilanih dugova pronašli u postupku osobnog bankrota. Nekima se posrećilo da se ti postupci završe za njih na optimalan način tako da ih sud oslobodi, u nekim slučajevima i ekstremnih dugovanja vjerovnicima pa da tako daljnji život nastave bez neželjenih minusa, ovrha i blokada računa. Posrećilo se Nikolini Pišek, Idori Hegel, Ensaru i Azeru Berberu, Simoni Gotovac Mijoković Vlatki Pokos. No, u slučaju supruga najbritkije članice žirija Supertalenta Martine Tomčić stvari se nisu razvile na željeni način pa je njezin suprug i dalje suočen s teretom enormno visokog duga.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Netom smo objavili priču kako je Vlatka Pokos uspješno iz postupka osobnog stečaja izašla rasterećena dosadašnjih dugovanja. Osim nje, koja je poznata osoba diljem Hrvatske, postoje i osobe znane u samo u njihovim lokalnim sredinama a koje su uspješno okončale postupak osobnog stečaja. Tako smo pisali o profesorici iz Splita koja nakon prekomjernog peglanja kartica i enormnog (u odnosu na plaću i primanja) zaduživanja nije završila financijskim kolapsom već je kroz postupak osobnog stečaja profitirala. Radi se o nastavnici hrvatskog Jugani Selestrin koja je uspjela  zaraditi peglanjem kartica, naime nakon osobnog stečaja otpisano joj je 336.469 kuna duga raznim bankama i vjerovnicima. Potom je uspješno nadigrala i A1 kojem je ostala dužna kao što smo već ranije pisali. Naime, nakon završetka osobnog stečaja ona se upustila u nove dužničke avanture pa je tako napravila dugovanja kod A1 Hrvatska u iznosu od  2.617,18 kuna što su oni pokušali ovršiti a o čemu smo već pisali.

No, takav optimalni ishod generiranja dugova bez obveze plaćanja istih izmaknuo je suprugu Martine Tomčić o čemu svjedoči sljedeće. Sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu Vladimir Dimanovski pozvao je 1. listopada stečajnog povjerenika Vladimira Jakovca da u roku 8 dana dostavi sudu troškovnik stečajnog postupka nad Ženjom Moskaljovim, 'imajući u vidu da je isti obustavljen i da je potrošač uplatio 1.000 kuna troškova postupka'. Podsjetimo, postupak stečaja nad imovinom supruga Martine Tomčić započet je prije četiri godine ali je obustavljen jer je sud konstatirao nepoštenje dužnika. Kao što smo već pisali Ime Ženje Moskaljova četiri je puta dosad objavljeno na mrežnim sudskim stranicama. Radi se o objavama Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Prva objava datira iz veljače 2017. godine.

Tada je objavljen početak izvanparničnog postupka stečaja potrošača nad imovinom Ženje Moskaljova, zeta bivšeg predsjednika HSS-a i bivšeg predsjednika Sabora RH. Tada je pozvan da u roku 60 dana predujmi troškove postupka na žiro račun suda, odnosno tisuću kuna. Predmet je otvoren kod sutkinje Jasna Gažić Ferenčina. Potom je 11. listopada iste godine objavljen poziv za pripremno ročište. Sutkinja kojoj je dodijeljen predmet pozvala je redom vjerovnike: Addiko bank, Zagrebačku banku, RH - Ministarstvo financija, Mercedes Benz Leasing, HBOR i Financijsku agenciju na dostavu potraživanja. Potom je Općinski građanski sud u Zagrebu objavio rješenje sutkinje Marije Šipek o otvaranju stečaja nad potrošačem Ženjom Moskaljovim, na njegov prijedlog 17. srpnja prošle godine. Tada je i otvoren stečaj nad njim a povjerenikom je imenovan Valentin Jakovac iz Zagreba. Prije prihvaćanja dužnosti povjerenik je pred sudom dao izjavu 'da će savjesno, držeći se Ustava, zakona i pravnog poretka Republike Hrvatske, obavljati svoju dužnost'.

Povjerenik Jakovac je otvorio poseban transakcijski račun kod financijske institucije za potrošača, te zatvorio druge račune. Poseban račun povjerenik mora otvoriti prvi dan nakon sudskog imenovanja. U dokumentu je istaknuto kako 'U stečajnu masu ne ulazi imovina potrošača na kojoj se ne može provesti ovrha u skladu sa zakonom koji uređuje ovršni postupak (primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona). Ujedno su pozvani vjerovnici da u roku od 60 dana od dana objave ovog rješenja na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu povjereniku prijave svoje tražbine. Pozvani su dužnici potrošača da svoje obveze bez odgode ispunjavaju povjereniku potrošača. Istodobno je naložen upis zabilježbe u zemljišnim knjigama na dvoetažnom stanu u Ulici Prevoj i garaži koji je suvlasništvo bračnog para Ženje Moskaljova i Martine Tomčić te na zemljištu u Sv. Mihovilu u Zaklancu kraj Crikvenice. Istaknuto je kako je dužnik vlasnik polovice zagrebačkog stana na kojem postoji i razlučno pravo prethodnog vlasnika Davora Stanića zbog duga od 255.000 kuna.

Iz dokumenata proizlazi kako je suprug Martine Tomčić nakon podnošenja prijedloga osobnog stečaja sudu priložio popis imovine i obveza te plan ispunjenja obveza. Međutim, vjerovnici Republika Hrvatska, Allianz Hrvatska d.d., Addiko Bank d.d. i H- ABDUCO d.o.o. uskratili su suglasnost na plan ispunjenja obveza koje je predao Moskaljov. U stečajnom dokumentu piše i sljedeće: 'Iz sadržaja spisa proizlazi da potrošač više od 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000 kn (dospjela glavnica iznosi 24.345.678,94 kn). Stoga se sukladno odredbi čl. 5. st. 3. Zakona o stečaju potrošača (Narodne novine, br. 100/15, dalje: ZSP) smatra da je potrošač nesposoban za plaćanje čime je ostvaren stečajni razlog iz odredbe čl. 5. st. 1. ZSP. Otvaranjem postupka stečaja cjelokupna imovina potrošača koju je stekao do zaključenja stečajnog postupka i imovina koju će steći do isteka razdoblja provjere ponašanja ulazi u stečajnu masu. U stečajnu masu ne ulazi imovina potrošača na kojoj se ne može provesti ovrha u skladu s ovršnim zakonom, odnosno primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona.

Tako je zaključeno na ročištu 17. srpnja prošle godine te su o tome obaviješteni: Porezna uprava Zagreb, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu Općinski sud u Rijeci, ZK odjel Crikvenica, Privredne  i Zagrebačka banka. Stečaj vodi sutkinja Marija Šipek. Na zadnjem ročištu u prosincu 2020. stečajni upravitelj je izvijestio sud kako je dužnika kontaktirao usmenim putem a da zbog Covid pandemije nije išao osobno u banku. Potrošač ga je izvijestio kako ne raspolaže imovinom koja bi mogla biti unovčena radi namirenja vjerovnika i troškova postupka, odnosno obveza stečajne mase. Izvijestio je kako je održan sastanak između povjerenika i vjerovnika 21. prosinca 2020. ali da dužnik i dalje nema imovinu te da nije bilo isplata prema vjerovniku. 'Iz sadržaja spisa proizlazi da potrošač više od 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000 kn (dospjela glavnica iznosi 24.345.678,94 kn'.

Kao što smo već pisali sudac Vladimir Dimanovski u postupku stečaja nad imovinom Ženje Moskaljova 12. svibnja 2021. donio je rješenje o obustavi tog postupka. Na početku sudskog dokumenta navodi se kako je Ženja Moskaljov Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 26. siječnja 2017. podnio prijedlog za provođenje osobnog stečaja nad njegovom imovinom. U sudskom dokumentu piše i kako 'do dana pisanja rješenja sudu nije dostavio dokumentaciju za navedenu nekretninu "na moru", a sud je uz to utvrdio i da je potrošač vlasnik nekretnine na kojoj ne postoji nikakav zemljišnoknjižni teret, a koja se nalazi na području Općinskog suda u Samoboru i to dvosobnog stana "B" u prizemlju zgrade, površine 85,90 m2' odnosno trećine stana u Praunspergerovoj ulici u Samoboru. Sud je službenim putem 22. travnja 2021. od nadležne ispostave Porezne uprave zatražio procjenu navedene nekretnine i 6. svibnja 2021. zaprimio okvirnu procjenu prijavljenih nekretnina na tom području, a koja iznosi 11.975,00 kuna po m2.

Iz toga je zaključeno kako je suprug Martine Tomčić Ženja Moskaljov sudu zatajio imovinu najmanje vrijednosti od 342.884,16 kuna. Sudac Dimanovski ističe kako sudu pri donošenju rješenja o otvaranju stečaja potrošača ti podaci nisu dostavljeni tako da je zaključio kako je potrošač nastupio nepošteno prema odredbama Zakona o stečaju potrošača. 'Pod poštenjem se podrazumijeva istinito i točno iskazivanje na pripremnom ročištu' - piše među ostalim u sudskom dokumentu. Dalje u tekstu slijedi: 'Poštenje potrošača nikako ne može uključivati namjerno prešućivanje imovine koje dovodi do zablude sud i vjerovnike koji bi se iz te imovine mogli namiriti,a da se ne radi o slučajnosti, vidljivo je i iz iskaza potrošača, ali i iz obrasca koji je dostavljen u prijedlog za pokretanje postupka u kojem navedene nekretnine nisu nabrojane' - zaključio je sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Istaknuo je i kako dužnik Ženja Moskaljov 'nije istinito sudu prikazao svoje imovno stanje, a niti je sudu dostavio obećane podatke o nekretnini koju je primio na dar od bake'.

Napisano je kako je potrošača potrebno saslušati i oko troškova postupka ali se navodi i kako je samim tim što 'nije dao potpune podatke o imovini te je tim iskazom sud doveden u zabludu'. Istaknuto je kako 'u smislu odredbi ZSP-a potrošač nije nastupio pošteno obzirom da je jednu nekretninu zatajio, dok podatke o drugoj sudu nije dostavio, iako se na navedeno obvezao na ročištu'. Ilustrativna je i zadnja rečenica suca Dimanovskog iz tog rješenja o obustavi postupka. 'Od potrošača se u ovom postupku očekuje maksimalna ozbiljnost u postupanju i poštenje u smislu odredbi ZSP-a jer sud osobe koje taje imovinu ne može osloboditi svih obveza na kraju postupka, budući da to ne bi bilo primjereno u odnosu na smisao postupka i ostale stečajne dužnike koji svoju imovinu nisu zatajili sudu i vjerovnicima'. Na tu se odluku Moskaljov mogao žaliti ali kao što vidimo, nije pa je postupak obustavljen a on je platio 1.000 kuna troškova.

Sudska ploča svjedoči kako je zet bivšeg predsjednika HSS-a i bivšeg predsjednika Sabora imao osobni stečaj a dokument desno kako nije bio popten tijekom tog postupka