U zadnje vrijeme ponovno je aktualiziran spor između Milana Popovića i Severine Kojić nakon što je drugostupanjskom odlukom u Splitu pjevačici vraćeno skrbništvo nad sinom. Od tada u javnost cure razne prijeteće SMS poruke koje je pjevačica upućivala ravnateljici zagrebačke Međunarodne OŠ Matije Gubec Ljiljani Klinger koju pohađa njezin sin Aleksandar a netom je objavljeno kako je slala i prijeteće poruke sudskom vještaku koje su rezultirale time da se nije pojavio na ključnom ročištu na splitskom sudu. Naravno, sve su to samo indicije koje se tek trebaju potvrditi daljnjim istraživanjima i sudskim radnjama. No, evidentna je jedna poveznica između oca Severininog sina i donedavne ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koja je podnijela ostavka nakon što su je počeli prozivati da sudjeluje u namještenim oduzimanjima djece od majki kroz institu tzv. privremene mjere pod čijim je udarom bila i Severina ali i manje poznate majke. Slijede detalji koji ukazuju kako su i Milan Popović i Gordana Buljan Flander posegnuli za uslugama odvjetnice Željke Pokupec.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Potkraj veljače 2015. objavljena je vijest kako je netom prije smijenjena zagrebačka županijska državna odvjetnica Željka Pokupec odlučila dragovoljno napustiti tužiteljstvo pa je glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan povukao svoj zahtjev da se protiv nje provede stegovni postupak. O tome je javnost izvijestilo Državnoodvjetničko vijeće (DOV). 'Tako je glavni državni odvjetnik RH Cvitan, imajući u vidu donesenu odluku o razrješenju Željke Pokupec na njen vlastiti zahtjev, povukao svoj zahtjev od 12. veljače 2015. za pokretanje stegovnog postupka protiv nje jer se protiv osobe koja nije zaposlena u državnom odvjetništvu ne može voditi stegovni postupak", navodilo se u priopćenju.

Poznato je kako je Željka Pokupec potom završila u odvjetničkim vodama. Nije preuzimala previše eksponiranih predmeta pa se o njoj nikada nije pisalo kao o nekim drugim odvjetnicima s poznatim klijentima i koji sudjeluju u razvikanim sporovima. No, njezino je ime medijski odjeknulo kada je izbio skandal u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Naime, nasljednica Buljan Flander navodno je uočila kako nestaju dokumenti iz mandata njezine prethodnice pa je pozvala policiju.  Odmah su se oglasile njezine odvjetnice:

'Napadi putem medija sada su ozbiljno ugrozili osobni i pravni integritet Gordane Buljan Flander te prenosimo odlučno negiranje naše klijentice da je ikada radila protivno interesima svojih klijenata i institucije čiji je položaj u stručnom miljeu podigla na nesporno zavidan nivo. Naša klijentica niti sada ne radi ništa protivno zakonu te nikada nije iznosila bilo kakvu službenu dokumentaciju pa tako niti onu iz područja financija Poliklinike'', priopćile su javnosti odvjetnice Buljan Flander - Željka Pokupec i dr. sc. Sandra Marković. Odvjetnice su reagirale odmah nakon što je u medijima objavljeno da je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u ponedjeljak intervenirala policija zbog sumnje da se iz prostorija Poliklinike iznosi dokumentacija vezana za poslovanje te ustanove u mandatu bivše ravnateljic.

Na ime odvjetnice Željke Pokupec naišli smo i u sudskom spisu koji je završio na Županijskom sudu u Dubrovniku. Sudsko vijeće kojem je predsjedao sudac Sveto Vićan odlučivao je u kaznenom predmetu protiv optuženice Severine Kojić, zbog kaznenih djela iz članka 149. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. i dr. Kaznenog zakona. Radilo se o tužbi za klevetu privatnog tužitelja Milana Popovića, odnosno Severninog bivšeg i oca njezinog sina Aleksandra. Odlučivalo se o žalbi protiv presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 6. studenog 2019. godine. Na sjednici održanoj 25. veljače 2021. sudac Vićan kao neosnovanu odbio je žalbu privatnog tužitelja Milana Popovića, te potvrdio prvostupanjsku presudu.

U obrazloženju se navosi kako je Severina Kojić prvostupanjskom presudom oslobođena optužbe da je počinila kaznena djela klevete i teškog sramoćenja u odnosu na tužitelja. Presudom drugostupanjskog dubrovačkog suda Milan Popovič bio je dužan nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu od 1.880 kuna, na ime paušala iznos od 500 kuna, te nagradu i nužne izdatke braniteljice u iznosu od 10.312,50 kuna, u roku od 15 dana po pravomoćnosti pod prijetnjom ovrhe. 'Protiv te presude žalbu je podnio privatni tužitelj Milan Popović, putem opunomoćenika Hrvoja Jukića, odvjetnika u Zagrebu, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredbe kaznenog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno ista preinači u skladu s navodima žalbe. 

Odgovor na žalbu podnijela je optuženica Severina Kojić, po braniteljici Višnji Drenški Lansan, odvjetnici u Zagrebu, s prijedlogom da se žalba privatnog tužitelja odbije kao neosnovana te potvrdi prvostupanjska presuda. Sjednica vijeća održana je, sukladno odredbi članka 475. stavka 4. ZKP/08, u odsutnosti optuženice Severine Kojić, te opunomoćenika privatnog tužitelja Hrvoja Jukića, odvjetnika u Zagrebu, koji su o istoj bili uredno izviješteni, te u nazočnosti braniteljice optuženice Višnje Drenški Lasan, odvjetnice u Zagrebu, privatnog tužitelja Milana Popovića te opunomoćenice istog Željke Pokupec, odvjetnice u Zagrebu, koja je prije početka sjednice u spis priložila punomoć. Privatni tužitelj u svojoj žalbi, podnesenoj putem opunomoćenika Hrvoja Jukića, odvjetnika u Zagrebu, navodi, u bitnome, da prvostupanjski sud nije detaljno analizirao i cijenio sve priložene dokaze, konkretno da nije dovoljno detaljno ocijenio u emisiji iznesene tvrdnje u njegovoj cijelosti, te shodno tome nije zamijetio da je nedvojbeno počinjeno kazneno djelo na štetu privatnog tužitelja, dakle sud nije pravilno niti potpuno utvrdio činjenično stanje.

Dalje ističe da optuženica niti jednim dokazom nije potvrdila da bi nalaz dr. Perišića bio lažan, već u obrani samo iskazuje o postojanju drugog nalaza koji je drugačiji, pa prvostupanjski sud pogrešno zaključuje o istinitosti njezinih tvrdnji da je nalaz liječnika iz Republike Srbije lažan. Ističe da je jedini dokaz u odnosu na tvrdnje optuženice svjedočki iskaz Tomislava Petrovića, koji se ne može uzeti kao relevantan, imajući u vidu da je isti menager i dugogodišnji prijatelj optuženice, te da ih osim prijateljstva vežu i financijske obveze, kao i činjenica da su suvlasnici TD Motivo d.o.o. u kojem zajednički ostvaruju prihode. Povod emisije RTL Direkta je bio "slučaj Nine Kuduz" te je optuženica bila pozvana tim povodom, no o tom slučaju je u intervju govorila u jednoj jedinoj rečenici tako da je očiti povod i njezina želja bila da iznese detalje privatnog života sebe, djeteta i privatnog tužitelja.

Dalje se navodi da činjenica kako je privatni tužitelj protiv optuženice pokrenuo više postupaka pred sudovima, radi zaštite interesa njihovog djeteta, a koji su se vodili i vode, te koji su praćeni u medijima, nije dokaz istinitosti navoda optuženice o iskazanim riječima prijetnji privatnog tužitelja. Pridružujući se u svemu navodima i prijedlozima iz žalbe spomenutog opunomoćenika, opunomoćenica privatnog tužitelja Željka Pokupec, odvjetnica u Zagrebu, na sjednici drugostupanjskog vijeća je posebno istaknula da je obrazloženje presude nejasno i proturječno u odnosu na ono šte se navodi u razlozima presude i sadržaju isprava, a u svezi s navodno lažnim nalazom liječnika dr. Perišića, istaknula je da se radi o liječniku specijalistu pedijatru gastroenterologu – hepatologu, dok navode vezane za nalaz Poliklinike za zaštitu djece, u kojem je konstatirano kako je dijete zdravo, treba promatrati i kroz aspekt, odnosno djelatnosti poliklinike, a što je zaštita djece, odnosno psihološka pomoć djeci.

Zaključuje kako je iz svega navedenog razvidno da su izrečene riječi optuženice prilikom gostovanja u emisiji RTL Direkt upućene radi omalovažavanja i diskreditiranja privatnog tužitelja kao čovjeka, oca i životnog partnera, a iznošenjem kojih je jedini cilj narušavanje časti i ugleda privatnog tužitelja, te posredno "pritisak" na državna i pravosudna tijela koji su involvirani u postupke vezane uz odlučivanje o povjeravanju djeteta na skrb. Ovim navodima opunomoćenice, kao i navodima i prijedlozima iz podnesene žalbe, u potpunosti se pridružio privatni tužitelj Milan Popović. Optuženica Severina Kojić, u svom odgovoru na žalbu koju je podnijela putem braniteljice Višnje Drenški Lasan, odvjetnice u Zagrebu, navela je da se, u suštini, cijela žalba privatnog tužitelja zapravo odnosi na obrazlaganje žalbene osnove pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, dok nema obrazloženja žalbene osnove na nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, a iako se privatni tužitelj u žalbi poziva i na bitnu povredu odredaba kaznenog postupka, istu ne obrazlaže na pravilan i zakonit način.

Žalitelj je nezadovoljan ocjenom rezultata dokaznog postupka kakvu je u prvostupanjskoj presudi iznio sud i kroz žalbu zapravo nastoji uvjeriti drugostupanjski sud u ispravnost svojih zaključaka i svog viđenja stanja stvari, zanemarujući činjenicu da je upravo on ovlašteni tužitelj koji tijekom postupka disponira optuženjem, te da je sud vezan činjeničnim opisom kaznenog djela koji je upravo privatni tužitelj sačinio.' - piše među ostalim u toj sudskoj presudi. Tako se još jednom ispostavilo kako je Hrvatska mala zemlja za velike skandale a da nerijetko najpoznatiji akteri, koji su kako vidimo u konkretnom slučaju, dospjeli u isti kontekst, posegnu i za uslugama istih odvjetnika. U konkretnom slučaju Milan Popović i Gordana Buljan Flander posegnuli su za bivšom zagrebačkom županijskom odvjetnicom koja je spas od stegovnog postupka pronašla odlaskom u odvjetničke vode.