Krajem prosinca 2020. godine objavili smo kako je Ciganović novcem HZZO-a osnovao tvrtku Nevenland s 10 kuna temeljnog kapitala, napravio dugove a potom zbrisao u Beograd. Potkraj prošle godine pisali smo kako je Ciganoviću presuđeno zbog duga za telefon, internet i mobitel. No, ništa od tih poslovnih teškoća i dubioza nije se moglo ni naslutiti na Cigijevom profilu na  Instagramu jer on se tamo objavljivao u spektakularnim izdanjima i velebnim okruženjima i interijerima. Svi njegovi pratitelji lako bi zaključili kako mu u životu i biznisu cvjetaju ruže iako zapravo hoda po trnju. Sve to može navesti na zaključak kako je Cigi urbani heroj današnjeg iščašenog svijeta koji unatoč teškim dubiozama uspijeva prema van stvoriti dojam kako pliva u lovi i sakriti da se guši u dugovima. Ovaj mjesec morao bi se pojaviti na dva sudska ročišta, pripremiti hrpu dokumentacije. Istodobno pozvane su i sve nadležne ustanove da dostave u roku 8 dana sve podatke o imovini njegove tvrtke koja ima 10 kuna temeljni kapital, odnosno da utvrde je li Ciganović preko tvrtke kupio avion, automobil, nekretnine, jahtu te uložio u dionice. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Općinski prekršajni sud u Zagrebu uputio je poziv okrivljenoj pravnoj osobi  - tvrtci Nevenland  i okrivljenoj odgovornoj osobi Nevenu Ciganoviću. Terete ih za prekršaj iz članka 30. Zakon o računovodstvu. Vodi se žurni postupak. Na ročište 22. svibnja u jutarnjim satima pozvan je poznati gay stilist i influencer radi ispitivanja. Cigiju je izdano i upozorenje. 'Okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, je dužan do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju, odmah izvijestiti sud o promjeni adrese stanovanja ili namjeri da promijeni boravište. Ako tako ne postupi, sud će poziv ili odluku, koju okrivljeniku, odgovornoj osobi u pravnoj osobi, ne može dostaviti zbog neprijavljivanja promjene adrese ili zbog očitog izbjegavanja primitka istih, istaknuti na oglasnu ploču suda, te će se protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava smatrati uredno obavljenom...

Okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, je dužan osobno pristupiti ispitivanju ili dostaviti pisanu obranu. Ukoliko se okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, ne odazove pozivu i ne opravda izostanak ili ako bude očito izbjegavao primitak poziva, sud će izdati dovedbeni nalog ..., s time da je okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, dužan snositi troškove svojeg dovođenja i odgode ročišta... Ukoliko se okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, ne odazove pozivu, a njegova nazočnost i ispitivanje nisu potrebni i ne utječu na zakonito i pravilno donošenje presude, postupak će se provesti i donijeti presuda bez njegove nazočnosti ....Okrivljenik, odgovorna osoba u pravnoj osobi, može sudu dostaviti i pisanu obranu' - piše u pozivu koji potpisuje sutkinja Mirela Prstec Batarelo.

Inače, Ciganovića i njegovu tvrtku tereta za članak koji se odnosi na javnu objavu podataka. U tom članku piše kako su obveznici javne objave i trgovačka društva a Ciganović je vlasnik i direktor tvrtke s 10 kuna temeljnog kapitala koju je nazvao znakovitim imenom Nevenland. Financijska agencija je objavila kako ta tvrtka nije dostavila podatke, odnosno financijska izvješća za 2021. godinu, pa očito prekršaj seže dvije godine unatrag. Prema službenim podacima koji su javno dostupni Ciganović je za 2022. Financijskoj agenciji RH podnio izjavu o neaktivnosti što znači da nije imao nikakvih poslovnih aktivnosti preko te tvrtke u prošloj 2022. godini. Cigijevu tvrtku Nevenland pronašli smo i na listi poslodavaca koje ne isplaćuju plaće a koju objavljuje Porezna uprava. Tako smo vidjeli da nije isplatio plaće od siječnja do ožujka ove godine.

No, tu nije kraj nevoljama Ciganovića i njegove tvrtke Nevenland. Naime, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Goran Iskra donio je 24. ožujka ove godine rješenje u povodu prijedloga Financijske agencije iz Zagreba za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom - tvrtkom Nevenland. Pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka te naredio ovlaštenoj osobi, odnosno Nevenu Ciganoviću da u roku 8 dana, dostavi tom sudu pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika. To znači da mora naznačiti podatke o imovini dužnika i to: 'popis nekretnina i pokretnina koje čine imovinu dužnika te gdje se te stvari nalaze, zatim gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima dužnik ima određena imovinska prava, prema kome dužnik ima kakvu novčanu ili koju drugu tražbinu, koja druga prava čine imovinu dužnika, ima li na računima dužnika i kod koga novčana sredstva, ima li dužnik kakvu drugu imovinu'.

Ako ne postupi po odluci suda sud će odrediti njegovo saslušanje. 'U slučaju neodazivanja na saslušanje sud može osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika odrediti dovođenje, a može je i kazniti novčanom kaznom u iznosu do 10.000 kn. Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u dodijeljenom roku ne dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika ili dostavi netočno ili nepotpuno izvješće odgovara vjerovnicima za štetu koja im je time prouzročena' - piše u sudskom dokumentu. Istaknuto je i kako ovlaštena osoba dužnika odgovara i za davanje netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti i izvješća kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom. To ročište je zakazano za 15. svibnja 2023. u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu.  Iz obrazloženja je vidljivo kako je Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, podnijela tom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Navedeno je kako je Nevenland na dan 22. prosinca 2022. 'u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 5.171,60 kn te je imao 1 zaposlenog'. Kada neka tvrtka ima  'evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana' sud automatski pokreće postupak koji je pokrenut i nad Neverlandom. U rješenju piše i sljedeće: 'U konkretnom slučaju sud nije mogao utvrditi imovinu dužnika na temelju navoda iz prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, odnosno iz drugih javno dostupnih podataka. Zbog toga je, na temelju odredaba čl. 117. st. 1. i. 2. SZ-a, naređeno osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika dostaviti pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, u kojem će biti navedena cjelokupna imovina dužnika'.

No, osim poziva upućenog Ciganoviću kao direktoru Neverlanda sudac je uputio poziv svim nadležnima da dostave podatke o imovini tvrtke. Tako je iz zaključka koji je donio 24. ožujka donio sudac Goran Iskra vidljivo kako je zbog otvaranja stečajnoga postupka nad dužnikom Nevenland  pozvao Središnje kliriniško depozitarno društvo iz Zagreba da dostavi uvjerenje je li dužnik evidentiran kao imatelj vrijednosnih papira ili primatelj dividende. Pozvana je i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo iz Zagreba da u roku 8 dana dostaviti uvjerenje je li dužnik evidentiran kao vlasnik zrakoplova. Pozvao je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Zagreba da u roku 8 dana dostaviti uvjerenje je li dužnik evidentiran kao vlasnik plovila. Pozvana je i Državna geodetska uprava iz Zagreba da u roku 8 dana dostaviti uvjerenje je li dužnik evidentiran kao posjednik nekretnina. Tako će svi nadležni pregledavati ima li Neven Ciganović, čija tvrtka nema novaca niti da mu isplati plaće, slučajno negdje skriven zrakoplov, automobil, jahtu ili brod, zemljište, stan, dionice....

Podsjetimo kako smo dan poslije Božića 2020. objavili članak pod naslovom: 'CIGIJEVE POSLOVNE TAJNE Neven Ciganović osnovao Nevenland novcem HZZO-a, zadužio se pa zbrisao u Beograd - Doznajte s kakvim se dubiozama poznati Zagrepčanin suočio kada je na Trešnjevci osnovao Nevenland'. Krajem prople godine objavili smo članak pod naslovom: 'NEVOLJE GAY STILISTA Neven Ciganović ulazi u Novu s presudom ZG suda, dokument raskrinkava njegov hedonistički život i luksuzne provode, a nema ni za telefon - Neposredno prije najluđe noći u godini sudski isplivala tamna strana lažnog sjaja koju o sebi promovira rekorder plastičnih operacija u Hrvata koji se hvalio i s tri operacije na spolovilu'. Iz navedenog je vidljvio kako je Ciganović veliki borac da unatoč takvim financijskim dubiozama na svom Instagra profilu pozira u otmjenim izdanjima kao da mu u životu cvjetaju ruže a ne da ga prate kronične dubioze.