Svi koji misle kako nogometaši na vrhuncu karijere zarade vrtoglave iznose koje ne mogu potrošiti do kraja života, grdno se varaju. Možda neki Vatreni zadnja 2 desetljeća i jesu imali ugovore koji su im jamčili milijunske transfere no prethodne generacije slavnih hrvatskih nogometaša nisu ni blizu u takvim komfornim situacijama. Tako je nekadašnji dečko sa zagrebačke Peščenice, otkriće pokojnog legendarnog trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića dobro zarađivao dok je bio na igračkom vrhuncu i kasnije dok je mogao profitirati kao nogometni menadžer. No, sudeći po dokumentu sa zagrebačkog suda Milivoj Bračun već odavno ne pliva u novcima već dugovima i trpi zbog dugotrajne blokade računa. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Tatjana Banić Požnjak odlučivala je u jednostavnom postupku stečaja nad imovinom potrošača Milivoja Bračuna iz Zagreba. Sudu je prijedlog dostavila Financijska agencija. Sutkinja je 9. travnja o.g. otvorila i istodobno zatvorila osobni bankrot legende Dinama te ga samim tim oslobodila preostalih obveza u odnosu na brojne vjerovnike. Na prvom mjestu to je Porezna uprava Zagreb a potom slijede: HZZO Ministarstvo financija kojem Bračun duguje od rujna 2022. glavnicu od 1.639,19 eura te kamatu od 217,60 eura i trošak od 26,54 eura. Sljedeći na popisu je Financijska agencija koja od Bračuna potražuje 109,92 eura. Iz obrazloženja je vidljivo kako je FINA zagrebačkom sudu podnijela prijedlog nakon čega je Bračunu poslan poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja. Sud je utvrdio da se potrošač nije očitovao po pozivu FINE, pa se samim tim nakon isteka roka od 15 dana smatra kako je suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja nad njegovom imovinom.

Potom je sud službenim putem pribavio podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA, kao i podatke o imovini potrošača. Budući da nekadašnji slavni nogometaš nije dostavio popis svoje imovine samim tim sud smatra da je naveo kako nema nikakve imovine. 'Vjerovnik potrošača Republika Hrvatska podneskom od 24. studenoga 2023. obavijestio je sud da potrošač ostvaruje dohodak od samostalnog rada-plaću pa se radi navedenog ne može smatrati potrošača poštenim. Drugi vjerovnici potrošača nisu u povodu poziva iz oglasa objavljenog na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova obavijestili sud o postojanju druge imovine koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa' - piše u dokumentu. Nadalje se vidi kako je 'sud uvidom u Evidenciju dohodaka i primitaka utvrdio kako je potrošač tijekom posljednje tri godine ostvario redoviti mjesečni prihod - plaću i to 2021. u iznosu od 3.095,23 kuna mjesečno, 2022. u iznosu od 5.126,35 kuna mjesečno, a 2023. u iznosu od 384,00 eura mjesečno.

Uvidom u podatke Visokog trgovačkog suda, sud je utvrdio da potrošač ima udjele u trgovačkim društvima Sport Mundus d.o.o. u stečaju i Media Mundus d.o.o. u stečaju koja su neaktivna, a koji udjeli zbog pravnog statusa društva nemaju nikakvu unovčivu vrijednost. Potrošač nema nikakve druge imovine koja bi se mogla unovčiti. Međutim, uzimajući u obzir da je potrošač neprekinuto 4379 dana u blokadi, ovaj sud zaključuje da potrošač, iako je ostvario redovita novčana primanja nema slobodnih novčanih sredstava, odnosno zbog postojanja dugotrajne blokade, nema sredstva koja bi mogla ući u stečajnu masu i biti predmetom unovčenja u ovom postupku' - piše u sudskom dokumentu. Sutkinja je zaključila kako su ispunjene zakonske pretpostavke za otvaranje jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača. Istaknuto je i kako dužnik ima i evidentirane osnove za plaćanje i osnove koje je FINA prestala izvršavati sukladno odredbi čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe i to u iznosu 51.615,54 eura.

'Potrošač nije oslobođen od obveza koju čine tražbine vjerovnika koje su upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA, a koje su podnesene radi naplate novčane kazne, jer se jednostavni postupak stečaja potrošača na te tražbine ne primjenjuje, kako je to propisano odredbom čl. 79. a st. 6. ZSP' - piše u sudskom rješenju koje nosi datum 9. travnja 2024. godine. Sutkinja Tatjana Banić Požnjak istaknula je kako pravo na žalbu imaju i potrošač i vjerovnici u roku od 15 dana od dana objave rješenja. O žalbi odlučuje nadležni županijski sud. Podsjetimo kako smo o najavi osobnog bankrota legende zlatne Dinamove generacije iz '82. pisali već ranije u članku: 'CRNO NAM SE PIŠE Legenda Dinama i poznati hrvatski trener pred osobnim bankrotom, Milivoja Bračuna ni karijera menadžera i privatni biznis nije spasila omče dugova'.