Svi trgovački lanci znaju koliko je za njihovo poslovanje važno povjerenje koje im iskažu potrošači. Njihov milijunski profiti temelji se na tom odnosu. Njemački lanac drogerija Müller koji posluje diljem Hrvatske uživa veliki ugled među hrvatskim potrošačima. Njihovi odjeli s kozmetikom uvijek vrve kupcima. To ne čudi jer njihovo poslovanje od osnutka od ožujka 2006. samo bilježi rast i ekspanziju a kupci hrle u njihove trgovine uvjereni kako je kod njih sve besprijekorno i usklađeno s najvišim normama. No, proces koji slijedi na Općinskom prekršajnom sudu u Zagreb pokazat će mogu li hrvatski kupci i dalje imati najviši stupanj povjerenja u taj lanac kada kroče na odjel s kozmetičkim proizvodima Müller trgovina Zagreb. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na sudskoj ploči istaknut je poziv okrivljenoj pravnoj osobi Müller trgovini Zagreb d.o.o. za trgovinu i usluge te okrivljenoj odgovornoj osobi Anji Pavičić. Tereti ih se za prekršaj iz članka Zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1223/2009. Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima.  Upućen im je poziv na glavnu raspravu koja će se održati polovicom prosinca ove godine na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. U sudskom pozivu navedeno je da pisanim putem imenuju svog predstavnika i dostave dokaze da je ta osoba, sukladno članku 114. stavku 7. Prekršajnog zakona ...., ovlaštena zastupati okrivljenu pravnu osobu, najkasnije do početka glavne rasprave. U upozorenju je istaknuto sve što se uobičajeno propisuje pa se tako navodi sljedeće:

'Okrivljena pravna osoba dužna je do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju, odmah izvijestiti sud o promjeni adrese ili namjeri da promijeni sjedište. Ako tako ne postupi, sud će poziv ili odluku, koju okrivljeniku ne može dostaviti zbog neprijavljivanja promjene adrese ili zbog očitog izbjegavanja primitka istih, istaknuti na oglasnu ploču suda, te će se protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava smatrati uredno obavljenom .... Imenovani predstavnik je dužan osobno pristupiti ispitivanju. Ukoliko se ne odazove pozivu i ne opravda izostanak ili ako bude očito izbjegavao primitak poziva, sud će izdati dovedbeni nalog ...., s time da je predstavnik dužan snositi troškove svojeg dovođenja i odgode ročišta ... Ukoliko se okrivljena pravna osoba ne odazove pozivu, a njezina nazočnost i ispitivanje nisu potrebni i ne utječu na zakonito i pravilno donošenje presude, glavna rasprava se može održati i donijeti presuda bez njezine nazočnosti .... Okrivljena pravna osoba može sudu dostaviti i pisanu obranu.' - piše u pozivu.

Postupak se vodi kod sutkinje Daniele Šole. Inače, članak 6. navedenog zakona propisuje 'Obveze distributera' koje je prema optužnici prekršila Müller trgovina Zagreb. Tim člankom je među ostalim  propisana i obveza distributera da provjere da su proizvodi primjereno označeni, da nije istekao najkraći rok trajanja, ali i da distributeri ne smiju staviti na tržište kozmetički proizvod ako ne ispunjava zahtjeve iz Uredbe EU. Također, propisana je sljedeća obveza distributera da 'kozmetički proizvod koji su učinili dostupnim na tržištu nije sukladan s ovom Uredbom, osiguravaju poduzimanje potrebnih korektivnih mjera za sukladnost tog proizvoda, povlačenje s tržišta ili njegov povrat od potrošača, ovisno o slučaju. Nadalje, ako kozmetički proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi, distributeri o tome odmah obavješćuju odgovornu osobu i nadležna nacionalna tijela država članica u kojima je taj proizvod dostupan, te podrobno obrazlažu nesukladnost i poduzete korektivne mjere'.

Istim zakonom propisano je i sljedeće: 'Distributeri osiguravaju da,dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze njegovu sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe. Distributeri surađuju s nadležnim tijelima na njihov zahtjev, i to u vezi s bilo kojom mjerom, kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju kozmetički proizvodi koje su oni učinili dostupnim na tržištu. Distributeri posebno, na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela, dostavljaju tom tijelu sve potrebne podatke i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz stavka 2. na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti' - piše u članku 6 za koji se tereti Müller trgovina Zagreb. Proces na Općinskpm prekršajnom sudu u Zagrebu pokazat će je li Müller trgovina Zagreb prekršila odredbe članka 6. Zakona o provedbi uredbe EU o kozmetičkim porizvodima ili ne. U svakom slučaju znakovito je kako je poziv istaknut na sudsku oglansu ploču što znači da su se odgovorni oglušili o poziv koji im je prvo upućen redovnim poštanskim putem. Kao odgovorna osoba označena je Anja Pavičić iz Odre, ranije Rakiđija, koja je prokuristica u Müller trgovina Zagreb.

Inače, osnivač hrvatske tvrtke je njemački Müller GmbH & Co., direktor je Nijemac Erwin Franz Muller a drugi direktor Arsim Aliu, sada s adresom u Svetoj Nedelji kraj Zagreba. Aliu je inače direktor Müllera Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske. Zanimljivo je kako poziv nije upućen direktorima Mulleru i Aliu već prokuristici Pavičić. Na službenim stranicama hrvatskog Müllera inače su kao odgovorne osobe navedeni Erwin Franz Muller i Arsim Aliu. Potonji je u istupao u medijima kao promotor humanitarnih akcija hrvatskog Müllera pa se tako slikao u društvu Danijele Martinović kada je taj trgovački lanac u veljači 2019. donirao udruzi Krijesnice 100.000 kn u akciji 'Budi moje sunce'. Aliu je prije nego što je u svibnju 2020 postao direktor Müllera bio povezan s više ugašenih hrvatskih tvrtki. Tako je bio direktor izbrisane zadarske tvrtke Centra za zdravlje d.o.o. od travnja 2011. do listopada 2012. godine, bio je osnivač zadarske tvrtke Alius koju je registrirao dok je imao adresu u Austriji a koja je ugašena kad se prijavio u Hrvatskoj u mjestu Danilo Biranj kraj Šibenika. Također, 2013. osnovao je tvrtku Vision-Builder s kojom više nije povezan a od srpnja 2006. do studenog 2010. bio je i član Uprave kasnije ugašene sisačke tvrtke Voda-Zdravlje.

Reci što misliš!