U vrijeme dok je bio uspješan broker te predsjednik uprave zagrebačkog Nationala Goran Kovačić živio je u Zagrebu. Iz presude koja je donesena krajem siječnja na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu vidljivo je kako Kovačić živi na Hvaru. Iako mu je u lipnju 2003., neposredno nakon financijskih transakcija za koje mu se godinama sudilo, u Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga konstatirano kako je 'tijekom poslovne godine 2002. podizao gotovinu s redovnog računa Nationala a koje je knjigovodstveno evidentirano kao pozajmica vlasniku Goranu Kovačiću u iznosu od 2.034.750 kn što sa početnim stanjem od 1. siječnja 2002. godine (prijenos iz 2001. godine) u iznosu od 2.497.138,88 kuna ukupno na dan 31. prosinca 2002. godine iznosi 4.531.888,88 kuna....Također, iz istog rješenje vidi se kako je 'od 1. 1. do 7. 7. 2003. godine podizao gotovinu s redovnog računa, koja je knjigovodstveno evidentirana kao pozajmica vlasniku Goranu Kovačiću u iznosu od 539.800,00 kuna, a vraćeno je 70.000,00 kuna te je saldo na dan 7. 7. 2003. godine ukupno sa stanjem 31. 12. 2002.godine 5.001.688,88 kuna.' HANFA je utvrdila i druge nepravilnosti u istom dokumentu, no Kovačić je netom, nepravomoćno, oslobođen krivnje. Na listi onih koji su navedeni kao oštećenici nalaze se brojne poznate osobe, tada aktivne Credo banka i Primus banka, Međimurska banka koja je sada dio PBZ-a, PIF Pleter, kutinska Petrokemija, Hoteli Makarska, ACI Opatija, Apartmani Medena, Imperijal Rab.... Svi oni, presudom sutkinje Martine Pamić, upućeni su na privatne parnice. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu predsjednica vijeća Martina Pamić odlučivala je u kaznenom predmetu protiv okrivljenog Gorana Kovačića, zbog kaznenog djela iz članka 292. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 22. travnja 2004., izmijenjene 15. ožujka 2010., 16. travnja 2010. i 20. rujna 2010. godine.  Nakon održane javne rasprave, u prisutnosti zamjenika općinskog kaznenog državnog odvjetnika u Zagrebu Mirka Rimca, punomoćnice oštećenog DSU Ljubljana Monje Matić, odvjetnice u Zagrebu, okrivljenog Gorana Kovačića osobno te branitelja okrivljenika presudila je 12. siječnja 2024. godine. Okrivljenog Gorana Kovačića (60) s prebivalištem na Hvaru,  'SSS, suvlasnik kuće na otoku Hvaru, nezaposlen, bez primanja, uzdržavan od kćeri, ... oca jednog punoljetnog djeteta, prekršajno neosuđivanog, vodi se drugi kazneni postupak protiv njega' oslobodila je optužbe. Kovačića se teretilo da je:

'1.) u vremenskom razdoblju od siječnja 2000. godine do 6. lipnja 2003. godine, u Zagrebu, kao predsjednik uprave trgovačkog društva "National" d.d., ovlaštenog društva za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, protivno odredbama zaključenih ugovora o upravljanju portfeljem i čl. 59. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za svoje društvo, na štetu klijenata brokerske kuće "National" d.d., trgovao vrijednosnim papirima u ime i za račun "Nationala", iskorištavajući postupak prijeboja i namire pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, bez dodatnog ulaganja sredstva svog društva, koristeći se kao svojima vrijednosnim papirima i sredstvima ostvarenim od prodaje vrijednosnica klijenata "Nationala", pa je nadalje protivno članku 33. Zakona o izdavanju i prometnu vrijednosnim papirima NN 107/95 te čl. 64. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, novčana sredstva klijenata sa posebnih računa nalogodavaca kod "Credo banke" d.d. br: ..., "Primus banke" br: .... i "Međimurske banke" d.d. br: ....,

koristio za financiranje dospjelih obveza "Nationala" d.d., na koji je način pribavio za "National" d.d. nepripadajuću materijalnu dobit u iznosu od 14.619.560,65 kuna'. U presudi se navode oštećenici i to redom: ' - Bago Željka za iznos od 45.611,50 kuna, - Balta Romana za iznos od 86.072,59 kuna, - Bašić Ivana za iznos od 118.800,00 kuna, - Ciko Luku za iznos od 110.464,78 kuna, - Čulo Krešimira za iznos od 206.031,12 kuna, - Domančić Joška za iznos od 68.448,49 kuna, - Dozan Josipa za iznos od 178.695,00 kuna, - Erdelić Vesnu za iznos od 881.198,08 kuna, - Frajman Dušana za iznos od 795.675,92 kune, - Frajman Krešimira za iznos od 890.686,87 kuna, - Frajman Ljiljanu za iznos od 127.805,29 kuna, - Gužvica Tatjanu za iznos od 51.140,15 kuna, - Homan Moiru za iznos od 1.307.098,00 kuna, - "ICF" d.o.o. za iznos od 294.650,00 kuna, - Jerković Antu za iznos od 156.956,51 kunu,

- Lenčić Gorana za iznos od 46.600,26 kuna, - Nikolić Darka za iznos od 200.163,65 kuna, - Oštarčević Daria za iznos od 37.178,29 kuna, - Paršić Dinka za iznos od 30.000,00 kuna, - Roje Jasmina za iznos od 265.668,11 kuna, - Sabol Damira za iznos od 119.794,48 kuna, - "Stanograd" d.o.o. Zagreb za iznos od 169.151,79 kuna, - Stepić Zlatka za iznos od 33.465,96 kuna, - "Šped trans transport Maribor" d.o.o. u stečaju za iznos od 210.125,25 kuna, - Štedionica "Dora" d.d. u likvidaciji za iznos od 1.629.304,63 kune, - Tomičić Matka za iznos od 30.034,01 kunu, - Tomljenović Darka za iznos od 40.926,94 kune, - Tomljenović Davora za iznos od 558.623,93 kune, - Tomljenović Dunju za iznos od 76.464,10 kuna, - Utović Hrvoja za iznos od 32.790,22 kune,

- Vuković Nebojšu za iznos od 59.245,56 kuna, - Zadjelović Danijela za iznos od 31.944,35 kuna, - Belamarić Tomislava za iznos od 69.374,00 kuna, - Černi Zvonimira za iznos od 209.528,13 kuna, - Dobrović Zvonimira za iznos od 66.846,63 kune, - Grbac Brunu za iznos od 74.000,00 kuna, - Grbac Marka za iznos od 146.470,26 kuna, - Gregurić Anku za iznos od 53.360,00 kuna, - Gregurić Zlatka za iznos od 105.490,85 kuna, - Honović Ognjena za iznos od 103.177,29 kuna, - Lončar Ivicu za iznos od 46.402,20 kuna, - Mrgan Stjepanu za iznos od 80.741,61 kunu, - Serdarušić-Čurčić Željku za iznos od 61.815,51 kunu, - Šušković Vedrana za iznos od 55.693,64 kune, - Turković Tomislava za iznos od 219.201,81 kunu, - Blažičko Rikarda za iznos od 239.948,68 kuna, - Dedeić Miroslava za iznos od 374.929,68 kuna, te 1000 dionica fonda Expandia - Dedeić Stevana za iznos od 171.191,81 kunu,

- "EKO ING" d.o.o. za iznos od 101.099,65 kuna, - Gačina Sonju za iznos od 55.176,30 kuna, - Korda Zorana za iznos od 541.293,69 kuna, - Paršić Ivicu za iznos od 854.607,34 kune, - Patajac Hrvoja za iznos od 68.357,68 kuna, - Rehak Svena za iznos od 66.295,61 kunu, - Tomljenović Damira za iznos od 851.133,62 kune, - Bančić Anu za iznos od 7.643,19 kuna, - Bazina Stjepana za iznos od 1.193,60 kuna, - Beraković Miroslava za iznos od 10.178,19 kuna, - Cvijanović Damira za iznos od 7.427,18 kuna, - Cvijanović Žanetu za iznos od 19.258,77 kuna, - Čulo Anamariju za iznos od 24.544,78 kuna, - Dobrinčić Davora za iznos od 3.478,10 kuna, - Garić Iliju za iznos od 12.539,93 kune, - Hrkač Aleksandra za iznos od 2.153,54 kune, - Joksimović Dražena za iznos od 10.933,78 kuna, - Lovreković Franju sa iznos od 6.499,92 kune, - Marjanović-Zulin Anu za iznos od 11.475,00 kuna, - Milodanović Marka za iznos od 75.591,34 kune, - Pejić Ivana za iznos od 9.473,62 kune,

- Petkoviček Franju za iznos od 25.819,81 kunu, - Poznan Đorđa za iznos od 2.149,82 kune, - Rački Ivana za iznos od 9.400,00 kuna, - Skeledžija Gorana za iznos od 4.274,65 kuna, - Stane Branka za iznos od 14.759,84 kune, - "Sunce PIF" d.d. za iznos od 9.247,16 kuna, - Svitić Tomislava za iznos od 29.909,00 kuna, - Tojčić Ružu za iznos od 6.494,40 kuna, - Tomljenović Gordana za iznos od 22.176,33 kune, - Veović Hrvoja za iznos od 9.358,25 kuna, - Vitale Sašu za iznos od 265.792,93 kune, - Zadravec Ratka za iznos od 365.561,09 kuna, - Pokrovac Roberta za iznos od 11.128,40 kuna, - Čorić Dubravka za iznos od 60.722,90 kuna, - Marka Morovčanina za 35 komada dionica ACI d.d. Marina i 540 komada dionica Pleter d.d. dakle, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju pravnu osobu na drugi način grubo prekršio zakon i pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi'.

U presudi nadalje piše: '2.) u vremenskom razdoblju od 17. travnja 2003. godine do 06. lipnja 2003. godine u Zagrebu, u svojstvu kao pod točkom 1., u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti za "National" d.d. na štetu ZIF "Sunce" d.d. protivno odredbi članka 65. i 74. st. 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira NN 84/02, bez naloga i suglasnosti vlasnika vrijednosnih papira, neovlašteno se koristeći na točno neutvrđen način pribavljenim PIN-om, dionice sa vlasničke pozicije ZIF "Sunce" broj 0110043-DP/0 institucionalnim transakcijama pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, prenosio na vlasničku poziciju "Nationala" d.d. broj 036713-DP/0, a koje je dionice dalje koristio radi podmirenja dospjelih obveza "Nationala" na koji je način pribavio za "National" d.d. znatnu nepripadnu materijalnu korist u iznosu od

6.369.769,84 kune, oštetivši time "ZIF Sunce" d.d. za navedeni iznos, pa je tako neovlašteno prenio: - dana 17.04.2003. godine, 48.973 dionice izdavatelja PIF-a "Pleter" d.d, tržišne vrijednosti 1.326.188,84 kune - dana 22.4.2003. godine, 90.000 dionica izdavatelja "Petrokemija Kutina" d.d., tržišne vrijednosti 1.620.000,00 kuna, - dana 24.4.2003. godine, 15.000 dionica izdavatelja "Hoteli Makarska" d.d., tržišne vrijednosti 307.650,00 kuna, - dana 28.04.2003. godine, 800 dionica izdavatelja "Aci Opatija" d.d., tržišne vrijednosti 400.000,00 kuna, - dana 28.4.2003. godine, 8000 dionica izdavatelja "Imperijal Rab" d.d. tržišne vrijednosti 505.706,00 kuna, - dana 29.4.2003. godine, 37.500 dionica izdavatelja "Hoteli Makarska" d.d. tržišne vrijednosti 769.125,00 kuna, - dana 30.4.2003. godine 4.600 dionica izdavatelja "Prerada Bjelovar" d.d., tržišne vrijednosti 391.100,00 kuna, - dana

07.05.2003. godine, 15.000 dionica izdavatelja "Apartmani Medena" d.d., tržišne vrijednosti 1.050.000,00 kuna, dakle, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju pravnu osobu na drugi način grubo prekršio zakon i pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi, pa da bi time počinio kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju - opisano po članku 292. stavak 1. i 2. KZ/97, a kažnjivo po članku 292. stavak 2. KZ/97. Na temelju članka 158. stavak 3. ZKP/08 oštećenici i to: Bago Željko iz Zagreba, ..., Roman Balta iz Zagreba, ..., Ivan Bašić iz Livna,...., Krešimir Čulo iz Zagreba, ..., Josip Dozan iz Osijeka, ..., Vesna Erdelić iz Zagreba, ..., Dušan Frajman iz Krapine, ...., Krešimir Frajman iz Krapine,..., Ante Jerković iz Sesveta,..., Darko Nikolić

iz Varaždina, ..., Dario Oštarčević iz Beleca,...., Damir Sabol iz Čakovca, ...., Darko Tomljenović iz Zagreba, ..., Hrvoje Utović iz Zagreba, ..., Zvonimir Dobrović iz Zagreba, ..., Zlatko Gregurić iz Zagreba, ...., Stjepana Mrgan iz Zagreba, ...., Rikard Blažičko iz Zagreba, ......, Miroslav Dedeić iz Zagreba, ...., Stevan Dedeić iz Zagreba, ...., trgovačko društvo "Eko-ing" zastupano po direktoru Stipi Tojčiću iz Zagreba, ....., Sonja Gačina iz Splita, Slobode 20, Zoran Korda iz Zagreba ...., Ivica Paršić iz Zagreba, ...., Damir Tomljenović iz Zagreba, ..., Franjo Lovreković iz Zagreba, ..., Franjo Petkoviček iz Zagreba, ......, Saša Vitale iz Zagreba,...., Marko Morovčanin iz Zagreba, ...., trgovačko društvo "Lucidus" d.d. sa sjedištem u Zagrebu, ..., pravni slijednik ZIF "Sunce" zastupano po direktoru Vinku Ljubičiću upućuju se da imovinsko pravni zahtjev u cijelosti ostvaruju u parnici'.

S obzirom da je Kovačić oslobođen nužni izdaci okrivljenika i nužni izdaci i nagrada branitelja padaju na teret proračunskih sredstava. Iz obrazloženja je vidljivo kako se Kovačića kazneno teretilo da je kao odgovorna osoba nezakonito pogodovao za što je zapriječena i zatvorska kazna. Okrivljeni Goran Kovačić tijekom postupka naveo je da se ne smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. U tijeku dokaznog postupka uz suglasnost stranaka pročitani su iskazi brojnih svjedoka, provedeno je vještačenje od strane Mirte Tomljenović, vještakinje za knjigovodstvo i financije.

'Pročitani su i razgledani uz suglasnost stranaka i dokazi priležeći spisu i to: izvješće o uhićenju i dovođenju, pregled stanja klijenata po računu, izvadci o promjenama i stanju na računu, nalozi za prodaju i kupnju vrijednosnih papira, financijske kartice, obavijesti o obavljenim transakcijama, obavijesti o stanju naračunima, pregled institucionalnih transakcija, povijesni izvadak iz sudskog registra za National d.d., Statut dioničkog društva, zapisnici sa glavne skupštine Nationala d.d., zapisnici sa sjednice Nadzornog odbora, rješenje Komisije za vrijednosne papire RH, potvrde o preuzimanju dionica, potvrde o izvršenoj uplati, izvodi sa računa klijenata, rješenja Komisije za vrijednosne papire, naknadne suglasnosti za korištenje vrijednosnih papira s vlasničkih pozicija, obavijesti o obavljenom trgovanju, kartoni deponiranih potpisa, konto kartice, ugovori o kratkoročnom kreditu, blagajnički izvještaji, uplatnice, opći podaci investitora uz stanje po računima, opći uvjeti posredovanja pri trgovanju vrijednosnim papirima, potvrda o vlasništvu dionica, ugovori o upravljanju portfeljima, nalozi za zatvaranje portfelja, obavijesti o obavljenim transakcijama, obračuni o obavljenim transakcijama, izjave klijenata brokerske kuće National d.d., ugovori o nenamjenskom kreditu, zahtjevi za suglasnost društva za prijenos dionica, izvansudske nagodbe, potvrda o prosječnoj cijeni dionica Zagrebačke burze i ostala dokumentacija u spisu, te izvadak iz kaznene evidencije za okrivljenika' - piše u presudi.

Sutkinja je navela: 'Kako je u vrijeme počinjenja kaznenih djela (2000. do 2003.) bio na snazi KZ/97, a u međuvremenu je 1. siječnja 2013. stupio na snagu Kazneni zakon (Narodne novine broj 125/11.; dalje: KZ/11), a odredbom članka 3. stavka 2. KZ/11 propisano je ukoliko se zakon nakon počinjenja kaznenog djela, a prije donošenja pravomoćne presude izmijeni jednom ili više puta, primijenit će se zakon koji je najblaži za počinitelja. Nadalje, u stavku 3. istog članka određeno je da će sud, ako se u slučajevima iz stavka 2. navedenog članka izmijeni opis ili naziv kaznenog djela, ispitati postoje li pravni kontinuitet tako da činjenično stanje podvede pod biće odgovarajućeg kaznenog djela iz novog zakona, pa ako utvrdi da postoji, primijenit će zakon koji je blaži za počinitelja, time da nema kaznenog djela ako pravni kontinuitet ne postoji.

U konkretnom slučaju, okrivljenog se podignutom optužnicom od 22. travnja 2004., s izmjenama od 15. ožujka 2010., 16. travnja 2010. i 20. travnja 2010. tereti da bi počinio kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju - opisano po članku 292. stavak 1. i 2. KZ/97, a kažnjivo po članku 292. stavak 2. KZ/97 i to na način da je kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju pravnu osobu, na drugi način grubo prekršio zakon i pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist te je počinitelj postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi. Novi Kazneni zakon objavljen u Narodnim novinama 125/11 od 7. studenog 2011. stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine, potom je u više navrata mijenjan pri čemu optužnica protiv okrivljenika nije ni na koji način mijenjana od 20 travnja 2010. pa je sud u prvom redu u obvezi postupiti po naprijed citiranom članku 3. KZ/11 i ispitati postojanje pravnog kontinuiteta.

 Naime, 1. siječnja 2013. stupio je na snagu novi Kazneni zakon/11 koji u odredbi članka 3. stavak 3. KZ/11 obvezuje sud da ispita postojanje pravnog kontinuiteta između kaznenog djela za koje je okrivljenik optužen i nekog od kaznenih djela iz novog Kaznenog zakona, i to tako da činjenično stanje podvede pod biće odgovarajućeg kaznenog djela iz novog zakona, pa ako utvrdi da kontinuitet postoji, primijenit će zakon koji je blaži za počinitelja. Istom odredbom regulirano je da nema kaznenog djela ako pravni kontinuitet ne postoji. Stoga je ovaj sud najprije ispitao postojanje pravnog kontinuiteta između kaznenog djela iz točke 1. i 2. optuženice, tj. kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavak 1. i 2. KZ/97 i nekog od kaznenih djela protiv gospodarstva iz KZ/11, te je utvrdio da obzirom na činjenični supstrat terećenih kaznenih djela, ne postoji pravni kontinuitet sa nekim od kaznenih djela iz KZ/11. 

To stoga što kazneno djelo iz članka 292. stavak 1. i 2. KZ/97 za koje se okrivljenik u podignutoj i izmijenjenoj optužnici tereti, nema pravni kontinuitet sa kaznenim djelom zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ/11, obzirom da to kazneno čini onaj tko zlouporabom povjerenja pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist, time da druga osoba može biti druga fizička ili pravna osoba, dakle ne pravna osoba u kojoj počinitelj obnaša dužnost odgovorne osobe, obzirom da odredba članka 246. stavak 1. KZ/11 izrijekom propisuje da „Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu.“ (iz odluke VSRH I Kž 267/11-6, ŽS Pula- Pola Kž-134/2018-6, ŽS Zagreb 4 Kž-132/2018-3).

Ovo također što i iz činjeničnog opisa optužnice proizlazi da se okrivljeni tereti da je u oba kaznena djela kao predsjednik uprave trgovačkog društva "National" d.d. ovlašten za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima protivno odredbama zaključenih ugovora u upravljanju portfeljem i članku 59. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za svoje društvo, na štetu klijenata brokerske kuće "National" d.d. trgovao vrijednosnim papirima u ime i za račun trgovačkog društva "Nationala", iskorištavajući postupak prijeboja i namire pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, bez dodatnog ulaganja sredstava svog društva, koristeći se kao svojima vrijednosnim papirima i sredstvima ostvarenim od prodaje vrijednosnica klijenata "Nationala" pa je nadalje protivno članku 33. Zakona o izdavanju i prometnu vrijednosnim papirima "NN 107/95" te članku 64. Zakona o tržištu vrijednosnih papira novčana sredstva klijenata sa posebnih računa nalogodavaca kod "Credo banke", "Primus banke" i "Međimurske banke" koristio za financiranje dospjelih obveza "Nationala" na koji način je pribavio za "National" nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 14.619.565,65 kuna, trgovačkom društvu – pravnoj osobi u kojoj okrivljeni obnaša dužnost odgovorne osobe.

Osim navedenog, o nepostojanju pravnog kontinuiteta između kaznenog djela koje se stavlja na teret okrivljenom sa kaznenim djelom iz članka 246. stavka 2. KZ/11 stav je zauzeo i kazneni odjel VSRH u pravnom shvaćanju, broj Su-IV K-31/2018-47 od 29. listopada 2018. u kojem se navodi kako ne postoji pravni kontinuitet između kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i članka 292. stavak 2. u svezi stavka 1. KZ/97 i kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 2. KZ/11 ako je počinitelj postupanjem opisanim u optužnici ostvario korist za pravnu osobu u kojoj mu je povjerena dužnost zaštite njenih imovinskih interesa, pri čemu nije moguće izjednačavati imovinu tog gospodarskog subjekta sa imovinom njenih osnivača. S obzirom na prethodno navedeno, da je sud utvrdio da nema pravnog kontinuiteta u kaznenom djelu iz članka 246. stavku 1. i 2. KZ/11, sud je pristupio ispitivanju da li postoji pravni kontinuitet u kaznenom djelu iz članka 247. stavku 1. i 2. KZ/11 pri čemu je bitno obilježje ovog kaznenog djela pribavljanje imovinske koristi za vlastitu pravnu osobu uz uvjet da to grubo kršenje zakona ili pravila poslovanja ujedno predstavlja i dovođenje drugoga u zabludu (iz odluke ŽS Zagreb KŽ- 314/2015).

Naime, citiranom optužnicom okrivljeni se tereti za počinjenje dva kaznena djela iz članka 292. stavak 1. i 2. KZ/97 na način da je kao odgovornaosoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju pravnu osobu na drugi način grubo prekršio zakon i pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom. Članak 247. stavak 1. i 2. KZ/11 propisuje da tko u gospodarskom poslovanju s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa ili drugoj pravnoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, a kaznenim djelom je prouzročena znatna šteta. Podvodeći činjenično stanje iz optužnice pod ovakav opis iz članka 247. stavak 1. KZ/11 nesporno je da se u optužnici okrivljeni tereti da je ugospodarskom poslovanju pribavio protupravnu imovinsku koristi za pravnu osobu koju zastupa.

Međutim, iz činjeničnog opisa ne proizlazi niti se okrivljeni tereti da bi na bilo koji način lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica nekoga, uključivo i sve oštećene, na bilo koji način doveo u zabludu ili održavao u zabludi i time naveo da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini. Stoga se ovakav činjenični opis za koji se okrivljeni tereti ne može podvesti pod biće kaznenog djela iz članka 247. stavak 1. i 2. KZ/11 te u odnosu i na ovo kazneno djelo ne postoji pravni kontinuitet.  S obzirom na sve navedeno, da u konkretnom slučaju ne postoji pravni kontinuitet činjeničnog opisa kaznenih djela koje se okrivljeniku stavlja na teret iz članka 292. stavka 2. u vezi stavkom 1. KZ/97 s kaznenim djelima iz članka 246. KZ/11 i članka 247. KZ/11, a niti s nekim drugim kaznenim djelom, a sukladno odredbi članka 3. stavka 3. KZ/11 sud je na temelju u izreci citirane zakonske odredbe okrivljenogoslobodio optužbe. Kako je sud oslobodio okrivljenog optužbe, tada je na temelju izričite zakonske odredbe oštećene sa postavljenim imovinskopravnim zahtjevima uputio da iste ostvaruju u parnici' - piše u presudi protiv koje se nezadovoljna strana može žaliti u roku 15 dana.

O presudi odlučuje zagrebački Županijski sud. Inače, u službenom glasilu RH Narodnim novinama dostupno je rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u vrijeme dok joj je na čelu bio Ante Samodol. Iz tog rješenje je vidljio zbog čega su brokerskoj kući National u lipnju 2003. oduzeli licencu. Citiramo 'Rješenje kojim se brokerskom društvu National d.d., Zagreb, oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. lipnja 2003. godine':  U njemu piše: 'Na temelju odredbi članka 15. točke 4. alineje 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 12. točka 5., članka 41. stavka 2. i članka 52. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao pravni slijednik Komisije za vrijednosne papire Republike

Hrvatske, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokerskom društvu National d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, provodeći presudu Upravnog suda Republike Hrvatske od 13. rujna 2007. godine, broj: Us-6626/2003-5, na temelju odredbe članka 62. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« br. 53/91, 9/92 i 77/92), na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine donosi RJEŠENJE 1. Brokerskom društvu National d.d., Zagreb, Savska cesta 41, MBS: 080178681 oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima, s danom 16. lipnja 2003. godine. 2. Brokersko društvo iz točke 1. izreke ne može u roku od jedne godine od dana oduzimanja dozvole ponovno zatražiti izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima. 3. Brokersko društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava, Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 16. lipnja 2003. godine.....

Obrazloženje Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), klasa: UP/I-041-02/03-01/24, urbroj: 567-04/03-9 od 5. lipnja 2003. godine otvoren je sukladno odredbama članka 12. i 14. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) postupka nadzor nad poslovanjem ovlaštenog društva National d.d., Zagreb (dalje: ovlašteno društvo). Sukladno odredbama članka 14. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje Zakon) Komisija je obavila postupak nadzora analizom i uvidom u financijska i poslovna izvješća, dokumentaciju te ostale podatke i evidencije koje su nadzirane osobe bile obvezene voditi ili Komisiji dostavljati prema odredbama navedenog Zakona i propisima donesenim na temelju istog, kao i uzimanjem izjava i očitovanja od odgovornih osoba i ostalih zaposlenika u nadziranoj pravnoj osobi, kao i od drugih fizičkih osoba koje imaju saznanja od interes za nadzor.

U neposrednom postupku nadzora nad ovlaštenim društvom između ostalog, izvršen je uvid u knjigu naloga, u izvatke sa žiro računa, financijske kartice i obrazloženja financijskih kartica, a sve potaknuto prijavama nalogodavaca o neovlaštenoj prodaji vrijednosnih papira. Neposredan povod započinjanju nadzornih mjera bile su prijave koje su Komisiji pristigle od više pravih i fizičkih osoba, a koje su u bitnome sadržavale žalbe da je društvo National bez njihove suglasnosti prodavalo dionice te da im nisu uredno isplaćivana sredstava ostvarena bilo ovlaštenom bilo neovlaštenom prodajom dionica. Komisija je zaprimila sljedeće pritužbe: Dana 7. 5. 2003. god. Komisija je zaprimila prijavu Saše Vukasa u kojoj se navodi da direktor društva National d.d., Goran Kovačić, odbija izvršiti isplatu za njegove neovlašteno posuđene i prodane dionice u vrijednosti od 30.749,64 kn. U svezi navedene prijave 20. svibnja 2003. godine Komisija je uzela iskaz Đorđa Vukasa, (otac Saše Vukasa) iz Zagreb na okolnosti neovlaštene prodaje dionica od strane društva National d.d.

Dana 30. 5. 2003. god. Komisija je zaprimila prijavu Stambeno – graditeljske zadruge Stanograd iz Zagreba, Ilica 109 u kojoj navode da je društvo National d.d. u razdoblju od 8. 5. 2003. do 12. 5. 2003. god. ovlašteno (na temelju naloga) prodalo njihovih 1042 dionice Privredne banke d.d., ali da novčani iznos od 170.860,40 kn. nije doznačilo na račun prodavatelja. Također, zaprimljena je i prijava klijenta Željka Bage, koja se odnosi na neisplatu novčanog iznosa na temelju prodaje 100 dionica Plive d.d.. Nadalje, Komisija je zaprimila i prijavu društva Štedionica Dora d.d. u kojoj se navodi da je društvo National d.d. bez odobrenja i naloga vlasnika vrijednosnih papira protupravno prodalo obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, te kupoprodajni iznos doznačen Nationalu od strane kupca koristilo za podmirenje vlastitih obveza. Nakon saznanja o mogućim nezakonitostima pri trgovanju vrijednosnim papirima, od ovlaštenog društva zatražena su očitovanja.

Ovlašteno društvo očitovalo se 2. lipnja 2003. godine u kojima nisu negirali navedene činjenice neovlaštene prodaje dionica klijenata, te neisplate sredstava klijentima, već su istima pokušali dati opravdanje navodeći da je došlo do pogrešaka pri realizaciji predmetnih naloga koje će se otkloniti u kratkom razdoblju. Istog dana, 2. 6. 2003. godine, Komisija je zaprimila od strane ZIF Sunce d.d. prijavu neovlaštenog otuđenja dionica, u kojem se navodi da je bez njihovog naloga i suglasnosti brokerska kuća National d.d. otuđila dionice s njihovog vlasničkog računa. Dana 5. lipnja 2003. godine, utvrdivši opravdanost navedenih pritužbi Komisija je otvorila postupak neposrednog nadzora (Rješenje klasa: UP/I-041-02/03-01/24, urbroj: 567-04/03-9), te donijela Rješenje kojim se društvu National oduzelo upravljanje svim vlasničkim pozicijama računa vrijednosnih papira kod SDA te naložilo da vrati sve vrijednosne papire kojima je neovlašteno raspolagao u korist računa vlasnika vrijednosnih papira, ......

Dana 9. 6. 2003. godine Komisija je zaprimila pismenu prijavu Marka Morovičanina iz Zagreba, .... u kojoj se navodi da je društvo National d.d. bez njegova naloga s njegovog vlasničkog računa broj 106534-DF/0 prodalo 35 dionica ACI d.d. i 540 dionica PIF Pleter d.d. Dana 16. 6. 2003. godine Komisija je zaprimila prijavu Franje Lovrekovića iz Zagreba, ...., u kojoj u kojoj se navodi da je društvo National d.d. bez njegova naloga s njegovog vlasničkog računa broj 4289374-DF/0 prodalo 250 dionica Slavonskog PIF-a d.d. Dana 17. 6. 2003. godine Komisija je zaprimila pismenu prijavu Marka Čegeteka iz Donje Zeline, ....,u kojoj se navodi da je društvo National d.d. bez njegovog odobrenja 10. 4. 2003. godine prodala 70 dionica Plive d.d. U provedenom postupku nadzora bilo je utvrđeno da je ovlašteno društvo National na dan 6. lipnja 2003. godine imalo vrlo visoke dospjele novčane obveze društva prema klijentima s naslova prodaje vrijednosnih papira i uplata za kupnju vrijednosnih papira. Ukupni iznos dospjelih a neizvršenih obveza prema klijentima iznosio je 14.059.431,57 kunu.

Neizvršene obveze prema klijentima u iznosu od 14.059.431,57 kunu predstavljaju dugovanja društva prema klasičnim nalogodavcima 9.357.366,22 kuna, portfolio nalogodavci 1.344.071,88 kunu i custody nalogodavci 3.357.993,47 kune, koje društvo na opetovane pozive nalogodavaca nije isplatilo, niti su navedena sredstva postojala na računima ovlaštenog društva. što je bilo vidljivo iz stanja na odvojenim računima društva: Navedeni iznos utvrđen je uvidom u poslovnu dokumentaciju dostavljenu na zahtjev Komisije od strane ovlaštenog društva, i to: – Pregled stanja računa klasičnih nalogodavaca na dan 6. lipnja 2003. godine – Pregled stanja računa portfolio nalogodavaca na dan 6. lipnja 2003. godine – Pregled stanja računa custody (skrbničkih) nalogodavaca na dan 6. lipnja 2003. godine Komisija je izvršila uvid u stanje novčanih sredstava klijenata koja se vode na Odvojenim računima nalogodavaca (kako je definirano člankom 64. Zakona o tržištu vrijednosnih papira). Postupanje sa sredstvima nalogodavca navedenim člankom definira da:

Ovlašteno društvo obvezno je novčana sredstva koja mu doznače nalogodavci u svrhu plaćanja vrijednosnog papira ili novčana sredstva od prodaje vrijednosnih papira držati na odvojenom računu ili odvojenim računima (račun nalogodavca), koji su posebno u tu svrhu otvoreni kod ovlaštenih institucija. Sredstva s računa nalogodavca za kupnju vrijednosnih papira mogu se koristiti samo prema njihovim nalozima. Sredstva s računa nalogodavca ostvarena prodajom vrijednosnih papira ovlašteno društvo je obvezno doznačiti isključivo u korist računa nalogodavca. Ovlaštenom društvu nije dozvoljeno sredstva s računa nalogodavca koristiti u svrhu asignacije, cesije ili kompenzacije, osim kompenzacije sa samim nalogodavcem za kupovinu novih vrijednosnih papira, ali uz uvjet da žiroračun nalogodavca nije u blokadi. Sredstva na računima nalogodavca nisu vlasništvo ovlaštenog društva, ne ulaze u njegovu imovinu ni u likvidacijsku ili stečajnu masu niti se mogu uporabiti za ovrhu u vezi s potraživanjem prema ovlaštenom društvu.

Nadzorom je utvrđeno sljedeće Stanje novčanih sredstava na Odvojenim računima: – Odvojeni račun otvoren kod Credo banke d.d. br: ....stanje na dan 4. 6. 2003. godine, izvadak br: 083: 0,00 kuna – Odvojeni račun otvoren kod Međimurske banke d.d. br:....stanje na dan 30. 4. 2003. godine, izvadak br.: 3: 263,64 kune – Odvojeni račun otvoren kod Primus banke d.d. br:..... stanje na dan 4. 6. 2003. godine izvadak br.: 9: 0,00 kuna, Dakle, društvo National d.d. je od nužnih 14.059.431,57 kuna na odvojenim računima imalo samo 263,64 kune. National d.d. je i na računima za redovno poslovanje imao neznatna novčana sredstva i to: – redovni račun otvoren kod Credo banke d.d. br: ...., stanje na dan 19. 3. 2003. godine 10,12 kuna, izvadak br.: 35 – redovni račun otvoren kod Međimurske banke d.d. br:...., stanje na dan 31. 5. 2003. godine 0,13 kune, izvadak broj 1, – redovni račun otvoren kod Primus banke d.d. br: ....., stanje na dan 9. 5. 2003. godine 29,95 kuna, izvadak broj 9.

Izvršenim uvidom u poslovanje preko navedenih računa utvrđeno je da je društvo sredstva doznačena na posebne račune ostvarena od prodaje vrijednosnih papira za klijente i uplate za kupnju vrijednosnih papira od strane klijenata nije koristilo po uputi klijenata. Tako je 12. ožujka 2003. godine, izvadak broj 44 i dana 13. ožujka 2003. godine, izvadak broj 45 od strane brokerske kuće Vrijednosnice Osijek d.o.o. doznačeno na posebni račun društva National d.d. broj .... otvorenog kod Credo banke d.d. ukupno 920.894,97 kuna s naslova prodaje obveznica RHMF-0-08CA po nalogu nalogodavca Štedionice Dora d.d. u likvidaciji, potom umjesto da se navedeni iznos isplati nalogodavcu sredstva su isplaćena Credo banci d.d. na partiju ... – margin kredit ovlaštenog društva. Dana 8. svibnja 2003. godine ovlašteno društvo je na temelju naloga broj 03667/03-P za nalogodavca Stanograd stambeno-graditeljska zadruga prodalo 1.042 dionice izdavatelja Privredne banke d.d. putem

Zagrebačke burze d.d. u više transakcija za ukupan iznos od 170.860,40 kuna, koji iznos je putem ugovorne namire sa Središnjom depozitarnom agencijom d.d. doznačen društvu National d.d., što društvo National d.d. nije na opetovane pozive nalogodavca isplatilo. Dana 16. travnja 2003. godine društvo je na temelju naloga broj 03626/03-P za nalogodavca Špedtrans transport Maribor d.o.o. u stečaju prodalo 100 dionica izdavatelja Croatia osiguranje d.d. izvan tržišta, na način da su institucionalnom transakcijom predmetne dionice prenijete u korist kupca ovlašteno društvo za iznos od 211.500,00 kuna, a koji iznos društvo National d.d. nije na opetovane pozive nalogodavca isplatilo. Isto tako ovlašteno je društvo s posebnih računa plaćalo različite vlastite obveze i to: – dana 24. 4. 2003. godine s posebnog računa otvorenog kod Credo banke d.d. br.: ......, izvadak br.: 67 plaćeno je

6.412,96 kuna Hrvatskim telekomunikacijama d.d., – dana 20. 5. 2003. godine s posebnog računa otvorenog kod Credo banke d.d. br.: ...., izvadak br.: 78 plaćeno je 6.362,34 kuna Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Na financijskoj kartici konto 1911 – obračunati prihodi– provizija za period 1. siječnja do 31. prosinca 2002. godine, dostavljene Komisiji od strane društva Indok d.o.o. Čakovec koja je za ovlašteno društvo vodila knjigovodstvo, knjigovodstveno su bili evidentirani prijenosi sredstava s posebnog računa na redovni račun u iznosu od 3.386.782,49 kn, od čega se iznos od 1.491.463,55 kuna odnosi na stvarnu proviziju ostvarenu od poslovanja s vrijednosnim papirima za klijente, dok se preostali iznos od 1.458.976,08 kuna odnosi na neovlašteni prijenos sa posebnog računa nalogodavaca na redovni račun za poslovanje ovlaštenog društva, dok je za razliku od 436.342,86 kuna izvršen povrat na posebni račun.

Na knjigovodstvenoj financijskoj kartici ovlaštenog društva konto 11303 – potraživanja po osnovi danih kratkoročnih kredita Goranu Kovačiću – evidentirano je tijekom poslovne godine 2002. podizanje gotovine s redovnog računa, koje je knjigovodstveno evidentirano kao pozajmica vlasniku Goranu Kovačiću u iznosu od 2.034.750,00 kn što sa početnim stanjem od 1. siječnja 2002. godine (prijenos iz 2001. godine) u iznosu od 2.497.138,88 kuna ukupno na dan 31. prosinca 2002. godine iznosi 4.531.888,88 kuna. Na financijskoj kartici konto 1911 – obračunata provizija za razdoblje od 1. 1. do 7. 7. 2003. godine, dostavljenoj Komisiji od strane društva Indok d.o.o. Čakovec koje za društvo National d.d. vodi knjigovodstvo, knjigovodstveno su bili evidentirani prijenosi sredstava s posebnog računa u iznosu od 1.216.035,00 kuna, od čega se iznos od 590.414,30 kuna odnosi na stvarnu proviziju, dok se preostali iznos od 595.232,94 kune odnosi na neovlašteni prijenos sa posebnog računa klijenata na redovni račun društva National d.d., dok je za razliku od 30.387,76 kuna izvršen povrat na posebni račun.

Na knjigovodstvenoj financijskoj kartici konto 11303 – dani kratkoročni krediti Goran Kovačić – evidentiran je za razdoblje 1. 1. do 7. 7. 2003. godine podizanje gotovine s redovnog računa, koja je knjigovodstveno evidentirana kao pozajmica vlasniku Goranu Kovačiću u iznosu od 539.800,00 kuna, a vraćeno je 70.000,00 kuna te je saldo na dan 7. 7. 2003. godine ukupno sa stanjem 31. 12. 2002.godine 5.001.688,88 kuna. Komisija je 5. lipnja 2003. godine donijela Rješenje ...., kojim je s danom 6. lipnja 2003. godine društvu oduzela upravljanje svim vlasničkim pozicijama računa vrijednosnih papira kod Središnje depozitarne agencije d.d. Shodno odredbama članka 64. Zakona ovlašteno društvo obvezno je novčana sredstva koja mu doznače nalogodavci u svrhu plaćanja vrijednosnog papira ili novčana sredstva od prodaje vrijednosnih papira držati na odvojenom računu ili odvojenim računima (račun nalogodavca), koji su posebno u tu svrhu otvoreni kod ovlaštenih institucija. Sredstva s računa nalogodavca za kupnju vrijednosnih papira mogu se koristiti samo prema njihovim nalozima.

Štoviše, odredbama stavka 3. i 4. istog članka pojačana je zaštita sredstava doznačenih na posebni račun od strane kupca s osnove prodaje vrijednosnog papira ili doznačenih od strane samog nalogodavca za kupovinu vrijednosnih papira kao što je u ovom predmetu bio slučaj. Naime da bi se izbjegla ne samo zloupotreba od strane ovlaštenog društva, nego eventualno i od nalogodavca, nije dozvoljeno ovlaštenom društvu sredstva sa računa nalogodavca koristiti u svrhu asignacije, cesije ili kompenzacije, osim kompenzacije sa samim nalogodavcem za kupovinu novih vrijednosnih papira, ali uz uvjet da žiro račun nalogodavca nije u blokadi. Kao što je navedeno, činjenica nedozvoljenog doznačivanja novaca s posebnog računa na redovni račun Ovlaštenog društva kao i korištenje novaca s posebnog računa za podmirivanje tekućih izdataka ovlaštenog društva utvrđena je na temelju financijske dokumentacije ovlaštenog društva.

Specificirano pozajmljivanje vrijednosnih papira od strane ovlaštenog društva suprotno je odredbama članka 65. Zakona tj. bez pisanog odobrenja vlasnika tih vrijednosnih papira. Navedena činjenica utvrđena je na temelju prijavi vlasnika vrijednosnih papira bez čijih su pisanih odobrenja isti posuđivani. Sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom. Odredbama članka 52. Zakona taksativno su navedeni razlozi za oduzimanje dozvole za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu. Odredbama članka 52. stavak 1. točke 9. i 10. Zakona propisano je da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu ako ne vodi sredstva nalogodavaca na odvojenom računu ili sredstvima nalogodavaca raspolaže suprotno odredbama članka 64. Zakona, odnosno uzima u zajam vrijednosne papire bez pisanog odobrenja vlasnika tih vrijednosnih papira.

Budući da je u provedenom postupku nadzora utvrđeno da je nastupilo više razloga za oduzimanje dozvole, konkretno razlozi iz članka 52. stavka 1. točke 9. i 10. Zakona, društvu Nastional d.d. oduzeta je dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 16. lipnja 2003. godine te je brisano iz Registra ovlaštenih društava koji je vodila Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod brojem 25, na temelju rješenja Komisije klasa: ....od 16. siječnja 2003. godine. Društvo je bilo dužno u roku od 8 dana od dana primitka Rješenja klasa: .... od 12. lipnja 2003. god. na prikladan način obavijestiti sve svoje klijente o prestanku važenja dozvole i s tim u svezi omogućiti im opozivanje neizvršenih naloga.

Također, po isteku navedenog roka, Društvo je bilo obvezno Komisiji dostaviti dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, zatim o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi ili uredno izvršeni ili opozvani. Sukladno odredbi stavka 3. članka 52. Zakona, Društvo nije moglo u roku od 1 godine od dana oduzimanja dozvole zatražiti od Komisije ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima. Sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«. ' - piše u Rješenju HANFA-e od 24. travnja 2008. protiv kojeg nije dopuštena, ali se protiv iste mogao pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka tog rješenja.

Bivši direkto Nationala Goran Kovačić nepravomoćno je oslobođen optužbe da je klijente oštetio za više od 20 milijuna kn, desno je rješenje HANFA-e iz koje se vidi kako je isisao milijune putem pozajmica