Gradonačelnik Petrinje arogantno je odbio interventnu pomoć od 30 milijuna kn za obnovu Petrinje a doznali smo kako su tvrtke najužih članova njegove obitelji izigrale vjerovnike u stečajnim postupcima

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Tvrtku Dumbović u Ulici Ante Starčevića 35 u petrinjskom naselju Mošćenica, osnovao je u veljači 2005. aktualni petrinjski gradonačelnik sa suprugom Dubravkom te sinovima Ivanom i Darkom. Tvrtku su osnovali i za pružanje turističkih usluga što ne čudi jer je Darinko Dumbović bio četiri godine i predsjednik Turističke zajednice grada Petrinje. Gradonačelnik Dumbović prvi put je prestao biti direktor tvrtke Dumbović 29. lipnja 2005 godine. Inače od 2002. do 2009. on je bio zamjenik gradonačelnika Petrinje. Gradonačelnikova supruga bila je direktorica u toj obiteljskoj tvrtci do 29. srpnja 2010. godine.

Iz povijesnog izvatka za tvrtku Dumbović piše kako je gradonačelnik bio direktor i do siječnja 2013. kada je direktorica postala njegova supruga. Ona je na toj funkciji bila sve do 8. srpnja 2014. kada je otvoren stečajni postupak nad tom tvrtkom. Trgovački sud u Zagrebu za stečajnog upravitelja tvrtke 8. srpnja 2014. imenovao je zagrebačkog odvjetnika Ivana Kapora. Tvrtka je inače imala temeljeni kapital od 20 tisuća koji je 29. srpnja 2010. uvećan na 130 tisuća kuna. Isti sud obustavio je i zaključio stečajni postupak nad obiteljskom tvrtkom petrinjskog gradonačelnika 2. prosinca 2016. godine. Iz izvješća stečajnog upravitelja vidi se neuspješni model poslovanja privatne tvrtke petrinjskog gradonačelnika kao i višemilijunski dug koji je ostao iza nje.

Napomenimo kako je Opće ispitno i izvještajno ročište održano 18. rujna 2014. godine. Iz dokumenata koje je stečajni upravitelj predao Trgovačkom sudu u Zagrebu vidljivo je kako je pokušao naplatiti potraživanje prema društvu Dum-Pek d.o.o. Mošćenica u iznosu od 664.652,33 kuna, pozvavši navedenog dužnika na uplatu predmetnog iznosa. 'Predmetni dužnik je priznao svoje dugovanje, međutim, također je izjavio prijeboj sa svojim potraživanjem prema stečajnom dužniku s osnova poslovne suradnje iz ranijeg razdoblja, u iznosu od 703.000,00 kuna. Za napomenuti je kako se računi navedenog društva nalaze u stanju kontinuirane blokade od dana 28.03.2014. godine, kako prema bilanci za 2014. godinu ima dugotrajnu imovinu knjigovodstvene vrijednosti od 29.000,00 kuna, slijedom čega bi, sve i da je navedeno potraživanje osnovano, bila upitna naplativost istoga'.

Na ovom mjestu vrijedno je istaknuti kako je Dum-pek zapravo druga obiteljska tvrtka petrinjskog gradonačelnika koja je kasnije skončala u stečaju. Dum-pek je u travnju 2011. osnovala Nikolina Kovačević koja je zapravo snaha petrinjskog gradonačelnika i sada nosi prezime Dumbović. Direktor Dum-peka do stečaja bio je sin petrinjskog gradonačelnika Darko Dumbović a osnivački ulog je od snahe preuzela supruga petrinjskog gradonačelnika. Dakle, iz navedenog je jasno kako je obitelj petrinjskog gradonačelnika isisala stotine tisuća kuna s računa svoje tvrtke Dumbović a koju je onda transferirala na račun svoje druge obiteljke tvrtke.

Iz daljnih dokumenata stečajnog upravitelja odvjetnika Kapora može se i zaključiti zašto su rađeni ti golemi novčani transferi. Tvrtka Dumbović je naime već tada bila prezadužena s višemilijunskim dugovanjima pa je to bio model izvlačenja novca iz jedne tvrtke koja je bila osuđena na skoru propast na drugu s očitim ciljem da se izigraju vjerovnici. Stečajnu masu tvrtke Dumbović činila su i tri automobila Citroen Jumper te jedan Berlingo. Nad tim pokretninama bio je proveden ovršni postupak od strane Porezne uprave. Stečajni upravitelj je naveo sljedeće: 'Osim navedenih vozila, stečajni dužnik u poslovnim knjigama ima evidentiranu etažnu peć za pečenje kruha i peciva knjigovodstvene vrijednost 14.060,22 kuna. Ista je sazidana pred cca 10 godina i predstavlja sastavni dio nekretnine u Petrinji, Mošćenica, Ante Starčevića 35 (upisano u zk.ul. 1200 k.o. Mošćenica). Slijedom toga, ne postoji više nikakav stvarnopravni zahtjev za predaju pokretnine u posjed, dok je obveznopravni zahtjev prema vlasniku nekretnine u zastari. Za napomenuti je i kako bi trošak uklanjanja predmetne pokretnine nadmašio knjigovodstvenu vrijednost iste'.

Provjerom u zemljišnim knjigama utvrdili smo kako je sadašnja vlasnica navedene nekretnine u koju je ugrađena pekarska peć gradonačelnikova snaha Nikolina Kovačević. Ona je vlasnica još niza zgrada i parcela oko naveden čestice a koje su prethodno bile vlasništvo Hypo Leasing Kroatien za koji ćemo u nastavku teksta vidjeti kako je također ostao bez iznosa većeg od 200 tisuća kuna u stečaju tvrtke Dumbović.  Zajedničko je svim tim nekretninama je da čine fizičku cjelinu s nekretninom u Ante Starčevića 35 koju je gradonačelnik prijavljivao u sudskom regustru. U svom izvješću 18. veljače 2016. stečajni upravitelj Kapor naveo je kako će 'predložiti stečajnom sucu sazivanje ročišta vjerovnika radi izjašnjavanja na okolnost obustave stečajnog postupka, zbog nedostatnosti mase za pokriće troškova stečajnog postupka, sukladno članku 203. Stečajnog zakona'.

Trgovački sud u Zagrebu, po sutkinji Luciji Butigan, u stečajnom postupku nad obiteljskom tvrtkom Dumbović petrinjskog gradonačelnika 9. studenog 2016. sazvao je ročište vjerovnika 30. studenog 2016. u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu. Iz rješenja koje je tada donijela sutkinja vidljivo je kako je stečaj otvoren 8. srpnja 2014., da je ispitno i izvještajno ročište održano 14. listopada 2014. te da je stečajni upravitelj predložio zaključenje postupka zbog nedostatnosti mase za pokriće stečajnog postupka.Na Ispitnom ročišu održanom 14.listopada 2015. godine, utvrđene su tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog redu u ukupnom iznosu od 13.282,56 kn, te drugog višeg isplatnog redu u ukupnom iznosu od 1.918.522,84 kn.

Stečajni upravitelj je utvrdio kako kako imovina stečajnog dužnika nema nikakvu vrijednost. Naime, upravitelj je etažnu peć za pečenje kruha i peciva procijenio na vrijednost od 14.060,22 kuna. Berlingo je procijenio na 16.362,11 kn, automobil Jumper iz 2005 na 16.602,96 kn, drugi Jumper iz 2004. na 15.572,55 kn te Jumper iz 2003. na 20.507,84 kn. Kao što je već istaknuto, ta je peć tvrtke Dumbović zazidana u njihovu obiteljsku kuću, odnosno na nekretninu koja je sada upisana na snahu petrinjskog gradonačelnika. Stečajni upravitelj Kapor konstatirao je kako 'ne postoji više nikakav stvarnopravni zahtjev za predaju pokretnine u posjed, dok je obveznopravni zahtjev prema vlasniku nekretnine u zastari'.

Dakle, profesionalna peć za proizvodnju kruha i peciva iz tvrtke Dumbović završila je uzidana u dom obitelji Dumbović. Sve to ne bi bilo sporno da se ne radi o otuđivanju imovine tvrtke za koju su, kao što ćemo vidjeti, ostali uskraćeni brojni vjerovnici obiteljske tvrtke petrinjskog gradonačelnika. Stečajni je naveo kako je nad automobilima upisano razlučno pravo u korist vjerovnika Republike Hrvatske, a sve temeljem Rješenja o ovrsi, Porezne uprave, Područni ured Sisak od 14. prosinca 2010. godine. 'Nakon višekratnih pokušaja preuzimanja u posjed predmetnih vozila, od bivšeg zz dužnika sam zaprimio očitovanje kako su ista u cijelosti rashodovana te kako prema istome nemaju nikakvu vrijednost. Navode bivšeg zz dužnika cijenio bih kao vjerodostojne imajući u vidu starost vozila te činjenicu da se radi o vozilima koja su korištena u gospodarske svrhe'.

Iz ove formulacije je vidljivo kako je obitelj petrinjskog gradonačelnika poduzela sve moguće radnje da se nitko od vjerovnika ne naplati pa tako ni Porezna uprava. Zaista zanimljiv odnos obitelji petrinjskog gradonačelnika prema vjerovnicima uključujući i nadležna tijela RH. Budući da je stečajni upravitelj Kapor konstatirao kako društvo nema imovinu, a tijekom stečaja ostvareno je 0 kuna prihoda te su nenaplaćeni troškovi stečajnog postupka iznosili 3.075 kn, pogledajmo kome je sve obiteljska tvrtka petrinjskog gradonačelnika ostala dužna. Supruga petrinjskog gradonačelnika Dubravka potraživala je od obiteljske tvrtke Dumbović 13.282,56 kn. Tražbine drugog višeg isplatnog reda iznosile su golemih 1.918.522,84 kn. Među vjerovnicima bili su: Privredna banka Zagreb s tražbinom od 15.842,92 kn; Hrvatske vode s 18.845,97 kn; HEP-Opskrba s 32.855,32, Raiffeisenbank Austria s 311.648 kn; Wiener osiguranje Vienna Insurance Group s 24.180,65; Fina s 2.831,64 kn; Podravska banka s 166.502,21 kn; Ministarstvo financija s dvije tražbine od 1.024.095,16 kuna i 27.872,28 kn; Hypo-Leasing Kroatien s 205.450,45 kn; Hrvatske šume 50.393,81 kn te Grad Sisak s 38.003,93 kn.

Sveukupni iznos od 1.918.522,84 kuna. Toliko je obiteljska Titanic tvrtka petrinjskog gradonačelnika ostala dužna na sve strane. Konačno se na Trgovačkom sudu u Zagrebu 2. prosinca dogodio optimum za obitelj petrinjskog gradonačelnika i tvrtku koju su vodili on te supruga Dubravka do stečaja. Sutkinja Lucija Butigan obustavila je i zaključila stečajni postupak nad Dumbović d.o.o. a nezadovoljnim vjerovnicima preostalo je ništa - žaliti se Visokom trgovačkom sudu RH.

Na zahtjev Ministrarstva financija, Porezne uprave u 2016. otvoren je stečajni postupak i nad tvrtkom Dum-pek u kojoj je u trenutku otvorenja postupka supruga gradonačelnika Petrinje Dubravka bila vlasnica a sin Darko direktor. Tvrtka se među ostalim bavila proizvodnjom pekarskih i slastičarskih proizvoda. Prema dokumentima stečajnog upravitelja Tomislava Orehovca iz Zagreba i ta je tvrtka u trenutku bila dužna 987.900 kn. Poslovala je do 2016. godine. Navedeno je kako je Dum-pek imao i do 13 zaposlenih do 2013. godine a onda niti jednog. Među zaposlenima pronašli smo ime sina petrinjskog gradonačelnika Darka, njegove snahe Ivane te supruge Dubravke... Automobil marke Wolksvagen koji je bio u posjedu tvrtke također je netragom nestao.

Stečajni upravitelj Orehovec naveo je kako je više puta pokušao dobiti od direktora društva Darka Dumbovića podatke o imovini kao i automobilu ali u tome nije uspio. Naime, sin petrinjskog gradonačelnika stečajnom Orehovcu rekao je kako je automobil odjavljen te ne zna gdje se nalazi. Stečajni upravitelj Dum-peka je naveo kako nije uspio utvrditi ima li društvo imovinu jer direktor, unatoč brojnim zahtjevima, nikad nije dostavio popis imovine društva. Stoga je potkraj 2019. zatvoren stečajni postupak nad Dum-pekom. S obzirom na evidentno dubiozni i netransparentni model poslovanja tvrtki Dumbović i Dum- pek koje su zapravo obiteljske tvrtke petrinjskog gradonačelnika, postavlja se pitanje kako je on uopće vodio i Grad Petrinju i kako bi uopće upravljao milijunima kuna koje bi došle na gradski račun za obnovu u potresu stradale Petrinje.

Sudeći po skoro 3 milijuna kuna kuna koliko su minusa napravile samo dvije tvrtke povezane s gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem, jasno je kako je za njega 30 milijuna kuna koje su interventno došle na račun stradalog grada, sitnica koju je ocijenio uvredljivom pa ju je odbio primiti. Zanimljiva je izjava profesora Nenada Puhovskog koji je za N1 izjavio 'Ovo što je učinio gradonačelnik Petrinje je naprosto skandal. To nisu njegovi novci. On nema nikakvo pravo vraćati te novce jer nisu njegovi. To nisu novci Grada Petrinje, nego grada Petrinje, s malim ‘g’, kao urbane cjeline. I tko je on, molim vas, da vraća te novce!?...Ali to vraćanje novca, opet je doživljavanje grada kao šerifskoga plijena. On sebe doživljava kao šerifa' - zaključio je Puhovski.

Budući stanovnici stradale Petrinje, neovisno o tomu što su mnogi među njima birali Dumbovića, zaslužuju trasnaprentnu obnovu te da se spriječi zlopraba ijedne kune iz donacija i fondova, ovaj članak služi kao ilustracija kako osoba koja vodi stradalu Petrinju ima itekako lošu reputaciju kao poduzetnik, odnosno bivši direktor ili osnivač tvrtki koje su skončale u velikim dugovima i koje su, evidentno, dugovale goleme novce za porez. U nekoj uređenijoj državi osoba takvog formata zasigurno ne bi ni dobila priliku da vodi čitav jedan grad nakon takvih referenci u privatnom biznisu. Za kraj spomenimo i kako se prošle godine supruga gradonačelnika Petrinje Dubravka Dumbović i formalno uknjižila na nekretninu u Ulici Ivane Brlić Mažuranić u Petrinji a na njezinoj staroj adresu u Mošćenici ostali su prijavljeni sin Darko i snaha Nikolina koji sada vode novu privatnu tvrtku Titan commerce za koju su dobili sredtsva iz EU fondova. Zahtjev za osobni bankrot gradonačelnikovog sina Darka koji je Fina predala Stalnoj sudskoj službi u Petrinji početkom prosinca očito će potrajati jer se zasigurno u potresu stradala Petrinja neće zadugo vratiti normalnom funkcioniranju.

Reci što misliš!